nevâl es-sa'dâvî'nincennât ve iblîs adlı romanında postmodern öğeler

irony, metanarrative, image, symbol, metaphorpostmodernnarratives is ... olaylara eşit bir önem verme arzusu, bölümler arasında bir kopukluğa neden olur.

nevâl es-sa'dâvî'nincennât ve iblîs adlı romanında postmodern öğeler- İlgili Belgeler

nevâl es-sa'dâvî'nincennât ve iblîs adlı romanında postmodern öğeler

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/1dil_edebiyat/koseli_yusuf.pdf

irony, metanarrative, image, symbol, metaphorpostmodernnarratives is ... olaylara eşit bir önem verme arzusu, bölümler arasında bir kopukluğa neden olur.

NEVÂL ES-SA'DÂVÎ'NİN ĐMRA'E 'INDE NUKTATĐ'S ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/383082

Daha önce bir cezaevinin görünüşü ya da işleyişi hakkında bildiği, sadece izlediği ... Seni dinleyecek zamanım ... sarıldığı kitaplar ona belli belirsiz bir yol çizmiştir ancak Firdevs'in hangi yolu ... Ama ben küçük bir memurdan başka bir şey değilim. ... Firdevs ise ondan atik davranıp bıçağı kapar ve boynuna saplayıp onu.

NEVÂL ES-SA'DÂVÎ'NİN ĐMRA'E 'INDE NUKTATĐ'S-SIFR (SIFIR ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/383082

ve bu zulmün neticesinde sokaklara düşen bir fahişe olarak sıfır noktasında bulunan ... Anahtar Kelimeler: Roman, Yapı, Feminizm, Kadın, Nevâl es-Sa'dâvî, Sıfır Noktası. ... ia/!Boston/SecondarySubjectPage/English/womanatpointzero.pdf.

necil kâzım akses'in allegro feroce adlı yapıtında makamsal öğeler ...

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1481121150.pdf

Anahtar Kelimeler: Allegro Feroce, Necil Kâzım Akses, Makam Müziği, Akor ... Makamsal Öğeler, Akor Yapıları ve Biçim. idil, 6 (28), s.31-44. ... siyah tuşlardır.

beksultan nurjekeulı'nın “ey, dünya ey!” adlı romanında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/744294

1. Beksultan Nurjekeulı ve Bir İmaj Üretme Aracı Olarak“Ey, Dünya Ey!” ... Romanın başkahramanlarından Tazabek, yaşadığı yerde öğretmenlik yapma ve ... Büyük bir düğünde sırayla türkü söyleyen Aşirkül ile Zeynep isimli ... yapılabilir. Nitekim romanın en az Tazabek ve Şeyi kadar önemli kahramanlarından olan iyi.

ADLI ROMANıNDA DOGU-BATI ÇATıŞMASı - Hacettepe ...

http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1408-published.pdf

Batı-Dogu karşıtlıgı ve sentezi ile ilgili düşüncelerinin"bir inkişaf merhalesi daha geçirecegini umdugunu"/4 yazar. Bu romanın da ise "(.) Bir tramvay hattile iki.

Aldous Huxley'in Ada adlı romanında ideoloji ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/858479

20 Kas 2019 ... Anahtar kelimeler: Aldous Huxley, Ada, ideoloji, özgürlük, ütopya. Ideology and freedom in Aldous Huxley's novel, Island. Abstract. This study ...

JOSEPH CONRAD'IN CASUS ADLI ROMANINDA ANARŞİZM VE ...

http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/download/1354/802

Özet. Joseph Conrad'ın Casus: Basit Bir Öykü adlı romanı modern dünyanın politik görüşlerini ... gömülmüştür. Elindeki bıçağı eşinin tam kalbine saplar ve korkarak evden kaçar. ... politikacı ve polisle ilgili bölümleri “aşağılayıcı” bir tutum, Winnie, Stevie ve anneleri ... Verloc bu sorumluluğu kaldırabilecek gibidir (37-38, 272).

FRANÇOISE SAGAN'IN BONJOUR TRISTESSE ADLI ROMANINDA ...

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11776/1457/5000146973-5000279902-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

10 Eki 2015 ... Anne, Elsa ve Raymond Arasında Mimetik Arzu. Asıl adı ... adlı yapıtında yer alan Sagan Prensesi'nden esinlenilerek Françoise Sagan.

Aldous Huxley'in Ada adlı romanında ideoloji ve ... - RumeliDE

http://www.rumelide.com/file/download/1839801106/2019-o6-20--olur--e--aldous-huxley-in-ada-adli-romaninda-ideoloji-ve-ozgurluk---ideology-and-freedom-in-aldous-huxley-s-novel--island.pdf

20 Kas 2019 ... ... Ada, en önemli distopyan romanlardan biri kabul edilen Cesur Yeni. Dünya'dan farklı olarak, mutlu bir dünya hayallerini aktardığı ütopyan ...

Ahmet Mithat Efendi'nin Arnavutlar-Solyotlar Adlı Romanında ...

http://www.dedekorkutdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=273

8 Nis 2019 ... o'zbek tilidagi shakllari haqidagi fikrlar bayon qilingan. ... Kalit So'zlar: DLT, Özbek Tili,, Tasavvuf İlmi,Turkiy Tasavvufiy Mazmun, Tasavvufiy.

“Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah Adlı Romanında Libido ve ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/halit_ziya_usakligilin_mai_ve_siyah_adli_romaninda_libido_ve_destrudo.pdf

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL'İN MAİ VE SİYAH ADLI ROMANINDA. LİBİDO VE DESTRUDO1. Yrd. Doç. Dr. Mahfuz ZARİÇ. Batman Üniversitesi Fen Edebiyat ...

Murat Menteş'in Dublörün Dilemması Adlı Romanında Dil Sapmaları ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/25770/makaleler/12/1/arastirmax-murat-mentesin-dublorun-dilemmasi-adli-romaninda-dil-sapmalari.pdf

Anahtar sözcükler: Murat Menteş, Dublörün Dilemması, sapma, deyişbilim. Linguistic Deviations in Murat Mentes' Novel. Dublörün Dilemması. Abstract. Deviation ...

Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak Adlı Romanında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73093

Educational Issues and Image of Teacher in the Novel Ölmeye. Yatmak by Adalet Agaoglu ... kızdırmaya yetmiştir. Bunun üstüne Avrupa kökenli bir ... Dündar Öğretmen'in müsamere programına ilave ettiği oyunlardan biri de. “Meslekler”dir.

joyce'un dubliners adlı romanında irlanda gençliği ve atalet

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi59_pdf/1dil_edebiyat/durmus_erdinc_mehmetreceptas.pdf

Dublin'de 1882'de doğan James Joyce'un Dubliners adlı romanı 1914 yılında ... Tembellik, yılgınlık, yeis, miskinlik, üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket.

Denis Diderot'nun La Religieuse (Rahibe) Adlı Romanında Özgürlük ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153541

Denis Diderot, one of the predominant thinkers of the Enlightenment, sees fiction as ... dönüşür: “Kimi zaman bir sandalyenin üzerine düşüyordum; kâh susuyor,.

İvo Andriç'in Drina Köprüsü Adlı Romanında Osmanlı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/422182

Keywords: Ivo Andric, Drina Bridge, Bosnia, Ottoman perception. Page 3. 455. 1. Giriş: İvo Andriç ve Drina Köprüsü Romanı.

iskender pala'nın şah ve sultan adlı romanında halk ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/359183

25 Eyl 2017 ... ÖZET. Tarihsel süreç içerisinde gelenekten beslenen halk bilimi, asırlar ... Çalışmamızın konusu olan Şah ve Sultan romanı, 16. yüzyılda Türk ...

yakup kadri karaosmanoğlu'nun yaban adlı romanında aydın ...

http://openaccess.ardahan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12427/775/Bi%C3%A7er,%20Emre-Y%C3%BCksek%20Lisans.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu bölümde, bir aydın olarak Yakup Kadri Karaosmanoğlu anlatıldıktan ... Açar İfadeler: Aydın, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, köylü, yozlaşma, milli ... https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d01/c005/tbmm01005099.pdf.

Fatma Âliye'nin Muhâdârât Adlı Romanında Kadının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/43589

About Women's Education at Fatma Aliye's Novel Named Muhâdârât doi number: ... Dar anlamda eğitim ise, birey üzerinde kasıtlı, amaçlı bir biçimde yapılan etki.

yalnızız adlı romanında çatışma unsuru olarak - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/467540

YALNIZIZ. ADLI ROMANINDA. BİR. ÇATIŞMA UNSURU OLARAK. İDEOLOJİK VE DÜŞÜNSEL YAPI. Gürkan Yavaş* c= Özet: Peyami Safa'nın eserlerinde Doğu ...

Peyami Safa'nın “Fatih-Harbiye” Adlı Romanında Simgesel Değerler

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873120.pdf

Peyami Safa'nın “Fatih-Harbiye” Adlı Romanında. Simgesel Değerler. Veysel Şahin*. Özet: Peyami Safa, kendi değerlerimizden kopmadan dünyanın işle-.

cengiz dağcı'nın onlar da insandı adlı romanında ulusal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/318641

29 May 2017 ... Anahtar Sözcükler: Cengiz Dağcı, Onlar da İnsandı, Ulusal Alegori, Fredric Jameson. 1 Bu makale, 16-17 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen ...

Anna Seghers'in Yedinci Şafak adlı Romanında Toplama Kampı ve ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/675160

Anahtar Kelimeler: Anna Seghers, yedinci şafak, toplama kampı, çıplak hayatlar ... H. und Bartsch, E. (2006), Jugendlexikon nationalsozialismus, Berlin: Rowohlt.

Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar Adlı Romanında Mizah ve Hiciv Öğeleri

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/mustafa_apaydin_oguz_atay_tutunamayanlar_hiciv.pdf

Örneğin Ziya Özdevrimsel'in “hikâyesi”nden sonra muhayyel bir ülkenin. “Corridos Adası”nın tarihi, ansiklopedi söylemiyle anlatılmış (s.168-172); sonra “Dandini.

Mika Waltari'nin Bizanslı Âşıklar Adlı Romanında Fetih ve İstanbul

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/necati_tonga_mika_waltari_fetih_istanbul.pdf

Fetih ve İstanbul”, Beykent Üniversitesi I.Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul ... gezinmeyeceksiniz, çünkü oraları, Neorion, Forum Taun, Kondoskalion'dur.

melih cevdet anday'ın raziye adlı romanında idealize edilmiş ...

http://www.ytearastirmalari.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=267

Melih Cevdet Anday'ın 1975 yılında yayımladığı Raziye adlı romanının temelindeki rahatsız olunan ortamdan kaçış ve ideal yaşam düzeni düşüncesi, bu romanı ...

veysel Şahin-Peyami Safa'nın “Fatih-Harbiye” Adlı Romanında ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/veysel_sahin_fatih_harbiye_simgesel_degerler.pdf

Peyami Safa'nın “Fatih-Harbiye” Adlı Romanında. Simgesel Değerler. Veysel Şahin*. Özet: Peyami Safa, kendi değerlerimizden kopmadan dünyanın işle-.

İvan Bunin'in Arsenyev'in Yaşamı Adlı Romanında Ölüm ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/629905

Uğur Büke. İstanbul: Bilge ... Azizlerin yaşamlarını anlatan kitapları aç gözlülükle okumaya başlar. ... Esmer yüzünü kaba hatları ve katran gibi düz saçları diğer.

reşad ekrem koçu'nun esircibaşı adlı tarihsel romanında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/383848

Eserleri arasında Hatice Sultan ve Ressam. Melling. (1934), Esircibaşı. (1944),. Tarihimizde Garip Vakalar (1952), Forsa. Halil (1962), Patrona Halil (1967),.

ahmet mithat efendi'nin paris'te bir türk adlı romanında oryantalist ve ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi48_pdf/1dil_edebiyat/ozturk_zeliha.pdf

Bu çalışmada, Paris'te Bir Türk romanındaki Doğu ve Batı'nın birbirini anlamlandırma ... Paris'e geçen Nasuh, zamanının önemli kısmını Paris'in büyük ...

refik HaliT karaY'ın anaHTar aDlı romanınDa mekÂn ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/255426

dışarıdaki yağmur ya da fırtınaya karşı olduğu gibi, iç dünyamızda kopan ... ve kumaşlardan yapılmış beş tane çanta”(s.9)yı karşısında gören Kenan, ... O günden sonra hemen herkesten kuşkulanmaya başlayan ve karısının davranışlarını ... değişikliklere lüzum olduğunu, sabah güneşi vuran yatak odasını sokak tarafına.

Tahsin Yücel'in Yalan Adlı Romanında Yazınsal Bir İzlek ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/issue-file/3547

disine bir şey sorulunca, dünyanın en doğal sözünü söyler gibi, “Bilmiyo- rum”, “Hiç ... Zuhal Topçu “Akademisyen” ve EDÖB adayı Hasip Kaplan ise “hukukçu- ...

Safiye Erol'un Dineyri Papazı Adlı Romanında Yüce Birey ...

http://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/476/Safiye%20Erol%E2%80%99un%20Dineyri%20Papaz%C4%B1%20Adl%C4%B1%20Roman%C4%B1nda%20Y%C3%BCce%20Birey%20Arketipinin%20G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC.pdf?se

Jung, Dört Arketip'te (2012b) yaşlı adam figürünün düşlerde büyücü, hekim, rahip, öğ- retmen, profesör, büyükbaba ya da otorite sa- hibi herhangi bir kişi olarak ...

Ayla Kutlu'nun Yedinci Bayrak Adlı Romanında Savaş, Göç ve Kadın

http://www.registericpess.org/index.php/ICPESS/article/download/2363/607

... bu dönemlerdeki savaşlara değinmiş olan Ayla Kutlu, Yedinci Bayrak'ta bir yandan Osmanlı'nın ... her gün olay çıkarıyor, nerede yaşıyorlarsa orada huzuru yok ... Yazar, söz konusu dramı odak noktasına Hasret adını verdiği kadını alarak.

Cihan Aktaş'ın Şirin'in Düğünü Adlı Romanında Nizâmî-i Gencevî'nin

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/372184

Olay Örgüsü ve Özet: Mesnevinin vak'ası, Hüsrev'in, Şirin'e kavuşma (ve tahtı ele geçirme) yolunda başından geçen maceralar üzerine kuruludur. Bu vak'a; ...