Postmodernist Tarih Yaklaşımı - Pamukkale Üniversitesi Eğitim ...

tarih nedir sorusunun sadece tek bir cevabının olduğunu düşünenlerin ... yaptığının hiçte dostça olmadığını, neden ... (meta-narrative) artık günümüzün şartlarını.

Postmodernist Tarih Yaklaşımı - Pamukkale Üniversitesi Eğitim ...- İlgili Belgeler

Postmodernist Tarih Yaklaşımı - Pamukkale Üniversitesi Eğitim ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=638

tarih nedir sorusunun sadece tek bir cevabının olduğunu düşünenlerin ... yaptığının hiçte dostça olmadığını, neden ... (meta-narrative) artık günümüzün şartlarını.

Bertrand Russell ve Eğitim - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/693967128_7-%20Afet%20Y%C4%B1lmaz.pdf

Bertrand Russel Çağımızın filozofu, bilgin ve sosyal eleştirmenlerinden biridir. Kendi dönemindeki ... unsurları, Eğitim toplum ilişkisi, Russell bu kavramlar üzerinde kendi sistemine uyan ... _______Sorgulayan Denemeler, Çev. Nermin Arık ...

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ...

http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/2529/Aytekin%20KILIN%C3%87.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mevlana “dün dünle geçti cancağızım, yeni şeyler söylemek lazım”, Ünlü filozof ... “Türk Dil Kurumu, Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğüne göre değişme;.

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ - Pamukkale Üniversitesi Eğitim ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1611284424_10-ERKEN%20%C3%87OCUKLUK%20D%C3%96NEM%C4%B0.pdf

Kaytaz, M. (2005), Türkiye'de Okul Öncesi Eğitiminin Fayda Maliyet Analizi, AÇEV Anne Çocuk Eğitim. Vakfı www.acev.org/arastirma/arastirmalar.asp 24.04.2006.

DENİZLİ HALKEVİ DERGİSİ - Pamukkale Üniversitesi Eğitim ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=63

Bu haberden anlaşılacağı gibi, İnanç, Türkiye'de çıkan ilk Halkevi dergisi değildir. İnanç'dan önce, başta Ankara'da çıkan “Ülkü”; İstanbul'da çıkan “Yeni Türk” ...

tartışma - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=445

analiz dersinde dahi limit, türev ve integral kavramları arasındaki ... sorusuna verilecek cevabın yanından bile ... çözüm bulmak amacı ile sonsuz küçük parçalara ...

Değişim Mantığını Anlamak - Pamukkale Üniversitesi Eğitim ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=394

kelebeğin kanat çırpması, Londra'da taksi kıtlığına neden olan bir reaksiyon ... Maturana, H. R.&Varela, F.J. (1992), The Tree Knowledge, Boston: Shambala ...

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/9411

Öğretmen ve Öğrenci Gözüyle On İkinci Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programı. The Twelfth Grade ... different perceptions of democracy is not only related to the ...

29.SAYIlogolar siyahbeyaz.indd - Pamukkale Üniversitesi Eğitim ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=249

... DOĞANAY. Sosyal. Bilgiler Öğretimi & Demokratik Vatandaşlık Eğitimleri. ... Ramazan ALABAŞ 2007. İlköğretim 6. Sınıf. Sosyal Bilgiler. Dersinde Kanıt. Temelli Öğrenme ... Demokrasi Serüveni ünitesindeki ... belirlemek için t testi kullanılmış ...

teknikleri - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=350

TEKNİKLERİ. Araş. ... öğretmenler üzerindeki etkileri ve başa çıkma teknikleri tartışılmaktadır. ... Maharashi Mahesh Yogi'nin transandantal meditasyon tekniği.

tc pamukkale üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü matematik ve fen ...

http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/2023/Senem%20Seval%20%20Tar%C4%B1m.pdf?sequence=1&isAllowed=y

seçmeli test formunda hazırlanan Asit Baz Kavram Testi (ABKT) ön test ve son test olarak ... 2.5 Kavramsal Değişim Metinleriyle İlgili Yapılan Çalışmalar . ... Analoji grubunda konu alanlarına göre soruların dağılımı ve öğrencilerin ... analojisi, 'Asitler ve bazlar etkileştiğinde Nötrleşme sonucu tuz ve su oluşur' kazanımıyla.

Giriş - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=60

Bu nokta da göz önünde bulundurularak bilim, “tutarlık ölçütüne bağlı bir deneme- yanılma, yanılgıyı ayaklama süreci” olarak tanımlanabilir. ... (TÜBA, 2002, 26); a) Hayali (Sanal vaya Gölge) Yazarlık (Ghost Authorship) veya Onursal Yazarlık.

ÇİDKOM - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=741

itim Fakültesi h ttp://dx.doi.org/10.9779/PUJE741 ... daha fazlasını kelime ve resimlerin birlikte sunulmasından ... yazdıkları cevapları içeren ham veri, kodlayıcılar.

41. sayı.indd - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=725

Araştırma sonucunda; ders kitaplarında engellilik konusuna ve engelli bireylere sınırlı sayıda yer ... Dr., Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Ankara. ***** Arş. ... getirilmediği sorusuna cevap aranmaya ... 4 (Hayat Bilgisi, 3. sınıf, s.82) ve görsel-metin 5 ... İstanbul: MEB Yayınları.

Şamanizm ve Eski Türk Dini - Pamukkale Üniversitesi Eğitim ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=306

çıkarak, Şamanizm nedir? Kök Tengri Dini ne demektir? İlkeleri nelerdir? konusu üzerinde durarak, okuyucuyu aydınlatmaya çalıştık. Anahtar Kelimeler; Türk ...

kırklareli âdının tarihçesi - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=8

fetihten sonra şehrin adını Kırkkilise olarak tesmiye ettiler. Cumhuriyetin ilk yıllarında ... kenisa, kilise demek olup, her iki yazılışa göre de. Osmanlıların şehri ...

Fonksiyon Kavramı - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=473

Fonksiyon Kavramı: Tanımsal Bilginin Kavramın Çoklu Temsillerine ... görüntü kümesi, fonksiyonun tersi, değişken ... veya örneklem demeti (doğrusal, üstel,.

beden eğitimi ve spor - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=4

Spor kişinin hem ruh hem de beden yapısını, sağlığını ... have formed sports and physical education as a ... "beden eğitimi" terimleri aracı insan, amacı insan.

book revıews - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=236

28 Tem 2010 ... tasarlanmıştır (s. vii). şeklinde kitabın yazılma amacını vurgulamıştır. ... öğrencinin özgüveni nasıl sağlanabilir gibi sorulara cevap vermiştir.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2001 Sayı:10 ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=145

üzerine görüşleriyle belirleyici olan Abdülhak Hâmit Tarhan'ın, Birkaç Perîşan Söz başlığını ... Dolayısıyla Namık Kemal, edebiyatın ve şiirin hayatta ve hakîkatte ... Beatrice'nin kısa bir hayatı vardı: bir bankerle evlenmiş, üç-dört çocuğu olmuş ...

kitap incelemesi - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=761

conquer), böl ve fethet (divide and conquer), dönüştür ve fethet (transform and conquer), açgözlü yaklaşım (greedy approach) ve yinelemeli iyileştirme (iterative ...

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2001 Sayı:9 19 ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=404

Bu amaçla “Edwards Kişisel Tercih Envanteri” kullanılmıştır. Bu ölçek, Murray (1938; Akt.: Y. Kuzgun, 1989) tarafından tanımlanan psikolojik ihtiyaçlardan 15 ...

Yeni İlköğretim Programı - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/214661065_Bar%C4%B1%C5%9F%20%C3%87etin2.pdf

Okulu, Özel Nilüfer İlköğretim Okulu, Melahat Şefizade İlköğretim Okulu,. Münevver Fergar İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu, İnönü. İlköğretim ...

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2001 Sayı:9 59 ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1486146858_6ertu%C4%9Frul...pdf

Gide, Camus, the Nouveau Roman and structural linguistics can be ... André Gide, Kalpazanlar adlı romanındaki kişilere alışılmamış, farklı ve ilginç işlevler.

Etkili Bir Çeviri Eğitimi - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=278

Eğitimleri boyunca çeviri olgusunun karmaşıklığını göstermek için ... başlıca nedeni, uzun bir süre çeviri edincinin başta yabancı dil olmak üzere filoloji.

divani) lügatit - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=319

2 Ziyat Akkoyunlu, Ali Abbas Çınar " Divanü. Lügati't- Türk'te Halk Hekimliği" Türk ... şalvarını ortaya koyarak çevgen oynadı." "Ol mening birle topık kapıştı: O, ...

43. sayı.indd - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=841

incelemek amacıyla Oğuz ve Köksal-Akyol (2015) tarafından geliştirilen ... Solving Skills Scale”, which was developed by Oğuz and Koksal-Akyol (2015), was ...

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2001 Sayı:9 45 ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1117786965_5nurettin.pdf

(Aydınlanma Nedir?) anketine verdiği cevapta Kant Aydınlanma kavramını şöyle açıklamıştı ... Aydınlanma filozofları felsefeyle edebiyat arasında bir yer tutarak (.

Bilimsel Yayınlarda Etik - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=60

insanoğlu doğası gereği olsa gerek, bir çok alanda olduğu gibi, bilim yaşamında da, çeşitli nedenlerle, etik dışı davranışlara yönelebilmektedir. *Ankara ...

tc pamukkale üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü güzel sanatlar ...

http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/3194/%C4%B0smail%20Ey%C3%BCpo%C4%9Flu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

kuşkusuz gelecekte de önemini arttırarak sürdürecektir. Bu araştırmada, dijital ... Piksel tabanlı programlarda (Adobe Photoshop, Artrage, Paint vs.) ise pixel adı.

Mustafa BULUŞ - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1844296265_9-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TE%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%C4%B0NDE%20YALNIZLIK.pdf

öğrencilerinde yalnızlık düzeyini ölçmek (UÇLA ... bozukluklarının hazırlayıcısı olduğu bilinen yalnızlığın ... Psikolojik bir durum olan yalnızlık yaşantısı, birçok.

Gönül İÇLİ - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=33

Goode'nin Aile Kuramında Ufuklar (Horizons in. Family Thcory) adlı makalesi aileye ilişkin kavramsal çerçeveler ve önermelere dikkat çeken çalışmalardır.

Atatürk'ün Hastalığı - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=313

Mustafa Kemal bu tür rahatsızlıklarından başka, ... Bu tarihten sonra Mustafa Kemal, tekrar 1927 yılında ... Lütfi Özdil tarafından Atatürk'ün ölümü ve Atatürk'ü.

39. SAYI son1.indd - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=764

Bu kural özellikle 5. ve 6. sınıflarda karşımıza çıkmakta ve özellikle ... işlemi, tekrarlı toplam olarak, bölme işlemi, bir ... gösteriyor) ya üç tane 5'i toplayacak ya da.

tc pamukkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 2019-2020 eğitim ...

https://ilan.memurlar.net/common/job/advert/documents/47089/sosyal-bilimler-enstitusu.pdf

İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Kamu. Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri. Bölümlerinden lisans mezunu olmak veya Siyasal ...

Halit Ziya Uşaklıgil - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=70

Yazarın Bir Ölünün Defteri, adlı romanı onun olgunluk dönemine attığı ilk adımdır. Romanda olaylar hatıra defterinden takip edilir. Romanın realist yönünü bu ...