devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı - Bilgi Toplumu Dairesi ...

Dr. Adil TEMEL,Bahaettin GÜLGÖR, Dr. Vedat ŞAHİN, ... güvenliği, idamesi ve ihtiyaç duyulan her an erişime hazır tutulması hususları başlı ... alana yayılacak, teknik ve hukuki anlamda önemli değişimlere neden olabilecek ... 1.4. Bulut Bilişim Mimarileri. Bulut bilişim hizmeti dört farklı mimari kullanılarak sunulabilmektedir.

devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı - Bilgi Toplumu Dairesi ...- İlgili Belgeler

devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/tezler/M_Rasit_Ozdas_%20Tez_Bulut_Bilisimin_Kamuda_Kullanimi.pdf

Dr. Adil TEMEL,Bahaettin GÜLGÖR, Dr. Vedat ŞAHİN, ... güvenliği, idamesi ve ihtiyaç duyulan her an erişime hazır tutulması hususları başlı ... alana yayılacak, teknik ve hukuki anlamda önemli değişimlere neden olabilecek ... 1.4. Bulut Bilişim Mimarileri. Bulut bilişim hizmeti dört farklı mimari kullanılarak sunulabilmektedir.

devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı'nda

https://www.harita.gov.tr/images/stajkilavuzu_2020.pdf

ve İşçi Mün.Ş. 7796 sayılı ve “Staj Kontenjanları” konulu yazısı. ... programında öğrenim gören öğrencilerin, belirlenen kontenjanlar dâhilinde, Millî Savunma ... Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü (Kırşehir) ... Son Çalıştığı İşyeri Unvanı ve Adresi.

devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/09_D%C4%B1%C5%9FEkonomik%C4%B0li%C5%9Fkiler.pdf

Bu e-kitap, http://ekutup.dpt.gov.tr/ adresindedir. Bu yayın 800 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir. Page 4 ...

Elektronik Devlet - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Murat_Ince_E-Devlet.pdf

alımlarının ilanı, hava ve yol durumu, çeşitli istatistikler vs. olabilecektir. ... devlet ana sayfasına bağlanan kullanıcıyı etkilemeli, ancak kullanımı açısından.

e-DEVLET PROJE ve UYGULAMALARI - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/050900_E-DevletProjeVeUygulamalari.pdf

30 Eyl 2005 ... çerçevede, e-Devlet Ana Kapısının oluşturulmasına yönelik ... verilmektedir. llere göre hava tahminleri, dünyada hava durumu, sıcaklık ...

Eylem 32- e-Devlet Proje ve Uygulamaları - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Eylem_32_e-Devlet_Proje.pdf

http://www.devletarsivleri.gov.tr ... http://www.maliye.gov.tr/tasis/default.htm ... gereği yasadışı eşya, insan ve araç trafiğinin izlenebilmesi amacıyla, Müsteşarlık ...

Devlet Planlama Teşkilatı'na Sosyalist Planlama Açısından Bir Bakış ...

http://dergi.kmu.edu.tr/userfiles/files/4m2.pdf

Sosyalist ekonomi düzeninde üretim araçları toplumun ortak malı olduğundan dolayı, üretim sürecinden artakalanlar kapitalizmin kalıntılarını ortadan kaldırmak.

tc başbakanlık devlet planlama teşklatı müsteşarlığı türkiye'de ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/MehmetEminBayram.pdf

DEVLET PLANLAMA TEŞKLATI. MÜSTEŞARLIĞI. TÜRKİYE'DE PLANLAMA TEŞKİLATININ (TÜRK PLANCILIĞININ). HUKUKİ VE İDARİ YAPISI İLE İLGİLİ ...

devlet planlama teşkilatı

https://afyonluoglu.org/PublicWebFiles/strategies/2006BTS/BTS%20-%20MDT%20-%20Bilgi%20ve%20Iletisim%20Teknolojileri%20-%20Nihai_P&R.pdf

10 Mar 2006 ... Elektronik iletişim şebekesi ve hizmetleri piyasasının rekabet açılması ................142 ... SATKO Telekomünikasyon Sistemleri Yönetimi A. Ş..

kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2017/06/Kamu_BIT_Yatirimlari_2017.pdf

1. Yıllık olarak yayımlanan Yatırım Programlarına ve kamu yatırımlarına ilişkin detay bilgilere ... 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ... 2015E110020 E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı.

devlet planlama teşkilatı yıllık programlar ve konjonktür ...

http://yeldane.bilkent.edu.tr/econmodel/SHMTURKIYE.pdf

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SOSYAL HESAPLAR MATRİSİ ÜRETME YÖNTEMİ VE. TÜRKİYE UYGULAMASI. PLANLAMA UZMANLIĞI TEZİ. ÇAĞATAY TELLİ.

ulusal bilgi güvenliği - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2015/11/Ulusal_Bilgi_Guvenligi_Strateji_ve_Kurumsal_Yapilanma.pdf

GİRİŞ. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler sadece klasik hizmet sunum ve üretim ... Cracker ise hackerliğin özel bir türüdür. Cracker menfaat ... http://www.dulger.av.tr/pdf/bilisimsuclariveyctk.pdf, son erişim: 12 Kasım. 2013.

bilgi ekonomisi ve istihdam - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/MAliKelleci_Bilgi_Ekonomisi.pdf

MEHMET ALİ KELLECİ. EKONOMİK MODELLER ... Kelleci. Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Riskler.

İndir - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Kisisel_Verilerin_Korunmasi-Dilek_Civelek-DPT_Uzmanlik_Tezi.pdf

Ankara, 2011 ... başlamış, iktisadi alanda emek ya da doğal kaynakların yerini “teknolojik ... İsrail-Hamas mücadelesi de sanal ortama yansımış, İsrail'in önde gelen ... hayatına ilişkin kişisel veriler çoğu kez veri sahibinin bilgisi ve isteği dışında ... para olduğuna bağlı olarak değişmektedir.91 Satılık mal ve hizmet sınıflarına.

GDPR - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2017/07/AB_Veri_Koruma_Tuzugu.pdf

TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. T.C. ... Ayşe Nur AKINCI ... verilerin belirli sayıda kişiyle paylaşılmaktan ziyade belirsiz sayıda kişiye ifşa.

Bilgisayar Sahipliğinin Yaygınlaştırılması - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/2005_Eylem_Plani/060300_Eylem34BilgisayarSahipligiRaporu.pdf

EK – 2: MEB Bilgisayar Kampanyasında İllere Göre Satışlar . ... bulunurken, bilgisayarın (kişisel, taşınabilir ve el bilgisayarı) evlere girme oranı yüzde. 12.89'da ...

BİRİNCİ BÖLÜM - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/Sekizinci_Kalkinma_Plani.pdf

GSMH'ya oranı 1995 yılındaki yüzde 3,3 sevi- yesinden 1999 ... selleşmenin ekonomik ve sosyal hayatı derin- ... izleme mekanizmalarını oluşturacak ve Mükte-.

yöneti̇ci̇ özeti̇ - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/2/Diger/051125_ZirveBilgiDosyasi.pdf

PalExpo Center'da gerçekleştirilmiştir. Çeşitli paralel ... Tunus Zirvesi, 16 Kasım 2005 tarihinde yapılan açılış töreni ile başlamış ve gündemin ... Universal service regulations are being utilized to overcome the digital divide and projects are.

YÖNETİCİ ÖZETİ - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/2/Diger/051125_ZirveBilgiDosyasi.pdf

Toplumu Zirvesi (World Summit on Information Society-WSIS) ile ilgili bir çalışma ... Zirveden bir gün önce tamamlanan PrepCom-3 sonunda, politik deklerasyon ... Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi - 16-18 Kasım 2005. 67. 80. We encourage the ...

BTS Dğerlendirme Raporu - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/BTS_VE_EYLEM_PLANI_NIHAI_DEGERLENDIRME_RAPORU.pdf

itibaren, e-Dönüşüm Türkiye Projesi şemsiyesi altında iki kısa dönemli eylem planının ... kullanımı açısından kadın-erkek, kır-kent arasındaki farklar mevcudiyetini ... Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Intel ve Habitat ... Ülke genelinde okul, öğrenci ve öğretmen bilgilerini içeren bütüncül bir eğitim veri.

Kamu BİT Yatırımları - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Kamu_BIT_Yatirimlari_2014.pdf

www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat internet adresinden ulaşılabilir. 0. 500 ... FATİH Projesi (MEB). Muhtelif ... Bilişim Sistemleri (BİT). İstanbul. Yazılım Donanım Temini. 2014-2015. 2 250. --. 1 000 ... Engellilerin Bilgiye Erişim Platformu (EBEP).

Program Tanımlama Dokümanları - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Program_Tanimlama_Dokumani_2006-2010.pdf

VOHD- 64 – Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması. VOHD- 65 - Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi. VOHD- 66 –Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm.

elektronik belge yönetimi - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Eylem37_Kamuda_Elektronik_Kayit_Yontemi.pdf

[email protected] şeklindeki bir posta adresinin kime ait olduğu kayıt altına alınmalıdır. SK3.5. Taşıma, Kopyalama ve Silme. SK3.5.1. EBYS, elektronik ...

Birlikte Çalışabilirlik Esasları - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Birlikte_Calisabilirlik_Esaslari_Rehberi_2.1.pdf

Merkezi (TÜBİTAK-BİLGEM), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyet. Merkez Bankası, TÜRKSAT, Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye Bilişim ...

değerlendđrme raporu rapor no:3 - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Bilgi_Toplumu_Stratejisi_ve_Eylem_Plani_Degerlendirme_Raporu_III.pdf

Ucuz Đletişim Altyapı ve Hizmetleri başlığı altında 7 ve Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi başlığı altında 3 eylem ... Bu eğitimlerin Kamu Đnternet Erişim Merkezleri (KĐEM)'indeki ... saatlik “Temel Seviye BT Kurs Programı” taslağını ortaya ... Microsoft Eğitimde Đşbirliği Uzaktan Öğretmen Eğitimi: Bilgisayar okur-yazarı olan.

türkiye ekonomisinde teknolojik dönüşüm - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Dr.Seref_Saygili_Bilgi_Ekonomisine_Gecis.pdf

Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/saygilis/bilgieko.pdf. 15 düşük teknoloji ...

tuena sonuc raporu - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/991000_TuenaRapor.pdf

l Enformasyon teknolojileri alanının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, İnternet'in Ulusal. Enformasyon Altyapısının yalnızca bir başlangıç ögesi olduğu, l ...

değerlendđrme raporu rapor no:5 - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Bilgi_Toplumu_Stratejisi_ve_Eylem_Plani_Degerlendirme_Raporu_V.pdf

Eylem kapsamında, daha önce www.egm.gov.tr adresinden sunulan Araç, Sürücü ... referans numarası ile Nüfus müdürlüklerine giderek adreslerini ... TURKCELL ve AVEA ile yapılan teknik alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Avukatların ...

e-Türkiye Girişimi I. Ara Rapor - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/e-Turkiye_Girisimi1_Ara_Raporu.pdf

oluşan ve karar alma sürecine sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların ... Yusuf SARINAY [email protected] ... Telefon ile randevu sistemi ... icelpolis.gov.tr. 161 İstanbul Emniyet Müdürlüğü iem.gov.tr. 162 İstanbul Polis ...

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2015/07/Kamu_BIT_Projeleri_Hazirlama_Kilavuzu_2015.pdf

8. 4.1.1.1. Fizibilite Raporu Gerektirmeyen Projeler . ... getirmektedir. Dünya örnekleri, BĐT yatırımlarının gerçekçi analizler yerine teknolojideki ... tekliflerini bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacak ve her yıl yayımlanan ...

türkiye'de ve dünyada sayısal bölünme - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2015/11/Turkiyede_ve_Dunyada_Sayisal_Bolunme.pdf

Türkiye'de Sayısal Bölünmenin Tarihçesi ve Mevcut Durumu ..................... 58. 4.3.1. ... Uygulanacak eylemler arasında özellikle evsiz ve işsiz bireylere yönelik.

doğal tekellerde özelleştirme ve regülasyon - Bilgi Toplumu Dairesi ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/Recep-Cakal_Doga_Tekellerde_Regulasyon.pdf

Kamu işletmeciliği ve regülasyonun temel ekonomik gerekçesi enerji, gaz, su ve haberleşme gibi bazı endüstrilerin doğal tekel özellikleri taşımasıdır. ABD'de ...

e-Dönüþüm Türkiye Projesi - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/2005_Eylem_Plani/060300_Eylem34BilgisayarSahipligiRaporu.pdf

2 Proje kapsamındaki bilgisayarın özellikleri ve Türkiye'nin ihtiyaç ve şartlarına uygunluğu ile ... Örneğin, Ocak 2006'da Microsoft, Intel ve Türk Telekom tarafından duyurusu ... 40 GB S.M.A.R.T. Harddisk ... dönüşen fiyatlarından düşük tutmak,.

e-Türkiye Girişimi Eylem Planı - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/020800_E-TurkiyeEylemPlani.pdf

Feridun KESKİNKILIÇ. DERLEYENLER. Ahmet AYVALI. Müjgan SAN. Ali SAKALLIOĞLU. Ömer ÖZTÜRK. Aydın KOLAT. Rasim YILMAZ. Feridun KESKİNKILIÇ.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/Sekizinci_Kalkinma_Plani.pdf

Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (2000-2005) Kalkınma Planı,. 30.10.1984 tarihli ve 3067 ... fikri haklar ve çevre gibi alanlarda yeni norm ve standartlar geliştirilmekte ve ... lerle mesleki ve teknik eğitimde Plan hedef- lerinin gerisinde ...

e-Devlet'e Geçiş Sürecinde KamuNet Çalışmaları - Bilgi Toplumu ...

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/04/e-Devlete_Gecis_Surecinde_KAMU-NET_Calismalari.pdf

Devlet Planlama Teşkilatı. Yönetim Bilgi Merkezi ... Adalet Bakanlığı, Başbakanlık BYBS, DPT, Dış Ticaret Müsteşarlığı, MEB, Merkez Bankası,. Sağlık Bakanlığı ...