feriduddin attar'ın etkisinde gelişen gülşehrî ve feqiyê teyran'ın şeyh ...

bazen Mevlâna'dan naklettiği hikâyeler ile bazen de kaynağı bilinmeyen hikâye ve ... Anahtar Kelimeler: Feqiyê Teyran, Şêx Sen'an, Gülşehrî, Şeyh San'an, ...

feriduddin attar'ın etkisinde gelişen gülşehrî ve feqiyê teyran'ın şeyh ...- İlgili Belgeler

feriduddin attar'ın etkisinde gelişen gülşehrî ve feqiyê teyran'ın şeyh ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi45_pdf/1dil_edebiyat/gemi_ahmet.pdf

bazen Mevlâna'dan naklettiği hikâyeler ile bazen de kaynağı bilinmeyen hikâye ve ... Anahtar Kelimeler: Feqiyê Teyran, Şêx Sen'an, Gülşehrî, Şeyh San'an, ...

Geleneğin Yeniden Üretilmesi Bağlamında Attar, Gülşehrî ve Ali Şir ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi35_pdf/1dil_edebiyat/oguz_nazmiye_enesilhan.pdf

Feridüddin Attar Mantık Al-Tayr, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. s. 82. 3 Sadık Yazar, (2010). “Mütercimi Belirsiz Bir Şeyh-i San'ân Mesnevisi”, ...

Esrârnâme Ferîdüddîn Attâr - Turuz

https://turuz.com/storage/shiir-2018/2077-Esrarname-Firidutdin_Ettar-Mehmed_Kanar-2012-286s.pdf

Esrârnâme. Ferîdüddîn Attâr. İdeaAyrıntı Dizi Editörü. Burhan Sönmez. Farsça'dan Çeviren. Prof. Dr. Mehmet Kanar. Son Okuma. Ahmet Çelik. Bu kitabın iürkçe ...

Ferîdüddîn Attâr ve Bir Gazelinin İncelenmesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/49981

Anahtar Kelimeler: Attar, Ferîd, Ferîdüddîn Attâr-i Nîşâbûrî, Dîvân, Gazel, Tasavvuf. Farīduddīn Attār and ... Esrârnâme, Tezkiretü'l-evliyâ ve Pendnâme. Türkçeye ...

ZfWTVol. 8 No. 1 (2016) 271-288 FERÎDÜDDİN ATTÂR'IN ... - OAJI

http://oaji.net/articles/2016/569-1461325204.pdf

FERÎDÜDDİN ATTÂR'IN PENDNÂME'SİNDE DİN VE TOPLUM. RELIGION AND ... Bunlar, Mantıku't-Tayr, İlâhî-nâme, Esrâr-nâme, Musîbet-nâme,. Hüsrev-nâme ...

Tezkiret-ul Evliya Feridüddin-i Attar - Semazen.net

http://www.semazen.net/download/tezkiretulevliya.pdf

ithaf ettiği ''Esrarname''yi Mevlana hiç yanından ayırmamıştır. ... Feridüddin-i Attar 'ın eserlerinde kendimize çok yakın sezişler, vak'alar, insanlar bulmaktayız.

(2016) 271-288 FERÎDÜDDİN ATTÂR'IN PENDNÂME'SİNDE ... - OAJI

http://oaji.net/articles/2016/569-1461325204.pdf

Attar, özellikle Pendnâme adlı eseri ile Türk toplumunda özgün bir konuma sahiptir. Yüzyıllar ... eserin doğu klasikleri arasına girmesine neden olmuştur. Attar'ın ...

Feridüddin Attâr'ın Hayatı ve Eserleri - Journal of History Culture and ...

http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/download/49/1010

Esrar-nâme, İlahi-nâme, Mantıku't-tayr gibi eserlerinde Attâr'ın. Ebu Said'le ilgili menkıbelere oldukça çok yer vermesi bu bağlılığın eseridir. Attâr'ın eserlerinden ...

feridüddin attâr'ın pendnâmesinin türk edebiyatına etkisi ve zaifî'nin ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3470-published.pdf

Feridüddin Attâr'ın Pendnâmesi gerek Fars, gerekse Türk kültür ve edebiyatını ... Gülşehrî'nin Mantıku't-Tayr'ı (Levend, 1957), ... inde Şu iki beyitte yer verilmiştir:.

ferîdüddîn-i attâr'ın tezkiretü'l-evliyâ'sının türkçe tercümeleri ve ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/1dil_edebiyat/kablander_nesibe.pdf

Bursalı Mehmed Tâhir'in (ö. 1925) Osmanlı Müellifleri adlı eserinin “Sinân Paşa, 'Sinânuddîn Yûsuf'” kısmında “Tezkiretü'l-Evliyâ” başlığından sonra dipnotta şu ...

İranlı meşhur şair ve mutasavvıf olan Ferîdüddîn Attâr'ın ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/582333

FERÎDÜDDÎN ATTÂR, ESRÂRNÂME, (ÇEV. PROF. DR. MEHMET KANAR). İSTANBUL 2017. ARŞ. GÖR. DENİZ ERÇAVUŞ. *. İranlı meşhur şair ve mutasavvıf ...

gülşehrî hakkında notlar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/222681

1 Haz 2016 ... yaptırılmış olmakla birlikte gerçek mezarının nerede olduğu bilinmemektedir. En ünlü eseri ve ... (1948: 34) notunu düşer. Bize göre bu beyitlerde şairlerden değil Mevlevî şeyhlerinden ... Gülşehrî'nin böyle bir şey söyleyemeyeceğini, bunu yazanın halka “kesenizi açın, ... Gottingen: Pontus Verlag. ÖZKAN ...

Oğuz AYTEPE – Yeni Belgelerin Işığında Şeyh Recep Olayı ve Şeyh ...

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/O%C4%9Fuz-AYTEPE-Yeni-Belgelerin-I%C5%9F%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda-%C5%9Eeyh-Recep-Olay%C4%B1-ve-%C5%9Eeyh-Recep-Kamil-%C3%96zg%C3%BCne%C5%9F.pdf

1938 yılında çıkanlan Genel Af Kanunu ile yurda döner. Anahtar Kelimeler. Şeyh Recep, Millî Mücadele, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri,. Mustafa Kemal ...

Attar of Nishapur's Seven Valleys and the Stages of Human ...

https://spiritualpc.net/wp-content/uploads/2016/08/2016_0012.pdf

11 Aug 2016 ... yorumlama yapılırken Attâr'ın “İlâhiname, Esrarname ” eserlerinden de faydalanılmıştır. Anahtar Kelimeler. Attâr • Yedi vadi • Nefis mertebeleri ...

6.Hum.The Process of Spiritual Evolution in Attar's and ... - OAJI

http://oaji.net/pdf.html?n=2016%2F488-1475314154.pdf

Mevlana was also influenced by Attar's works in Divan-i Kebir, and benefited from his “Tezkiretul-Evliya”, “Ilahiname”, Esrarname” and mainly “Mantik-at-Teyr”. In “ ...

Ali GÜNDÜZ Günnur ERTONG ATTAR Arzu ALTUN ÜNİVERSİTE ...

http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/download/5474/5326

28 Ara 2018 ... Kullanıcıların sadece beğeni almak ya da görüntülenme sayısını yüksek ... This study is based on Instagram, an interactive social media network for ... yazar hesabı Kasım 2018 itibarıyla otomatik tanıtım seçeneğinde 26-69.

RADYAL SICAKLIK DAĞILIMI ETKİSİNDE İKİ UCU ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/76414

Bu denklemde ν Poisson oranı, α lineer ısıl genleşme katsayısı, T sıcaklık dağılımı ve E Young modülüdür. İncelenecek silindir içerisindeki sıcaklık dağılımının ...

dede şeyh hasanlar ile aşiret şeyh hasanlar senıor dervısh hasan ...

http://isamveri.org/pdfdrg/D01093/2013_66/2013_66_SALTIKV.pdf

DEDE ŞEYH HASANLAR İLE AŞİRET ŞEYH HASANLAR. Veli SALTIK*. Özet. Doğu Anadolu'da Malatya, Tunceli, Erzincan, Sivas, Gümüşhane, Erzurum, Bingöl ...

örgüt kültürünün yeniliğe etkisinde personel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/286752

20 Eyl 2016 ... nedenle örgütlerde; moral ve motivasyon için iş tanımları yapıp doğru işe doğru ... http://ses-gcremades.barry.edu/Stats/Pre-Analysis_Data_Screening.pdf; ... IZGÖREN, Ahmet Ş., (2003) “İş Yaşamında 100 Kanguru”, Onuncu ...

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE ...

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/10106.pdf

7 ve 28 gün sonra donma-çözülme periyoduna maruz bırakılan beton numuneler üzerinde birim hacim ağırlık ve basınç dayanımı deneyleri yapılmış ve ultrases ...

Çevresel ve Paleoiklimsel Faktörlerin Etkisinde Doğu Afrika'da ...

https://researchportal.helsinki.fi/files/78610526/Kayay_F_2016.pdf

İnsanın Türeyişi eserinde Afrikalı kuyruksuz büyük maymunlar (şempanze ve ... Darwin'in öngördüğü insan, şempanze ve gorilin ortak atasının hangi zaman ...

iky uygulamalarına yönelık algının örgütsel bağlılığa etkısınde iş ...

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c17s31/157-192.pdf

tırma neticesinde literatürün geneline uygun olarak iş tatmininin örgütsel bağlılı- ... Kalenderoğlu, Fatma N. (2007), “360 Derece Performans Değerlendirme ...

tekrarlı yük etkisinde kil zeminlerin lineer olmayan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/320379

Diğer modül değerleri sekant kayma modulü ve sönümlenen enerji miktarını gösteren sönüm oranı tekrarlı yükleme sonucu elde edilen gerilme şekil değiştirme ...

betonarme binaların perdelerinin deprem etkisinde davranışlarının ...

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/11082.pdf

Anahtar kelimeler: Perde duvar, dayanım, rijitlik. BEHAVIOUR ANALYSIS OF SHEAR WALLS IN. EARTHQUAKE RESISTANT HIGH RISE REINFORCED.

örtünmenin anlamı ve tüketim kültürü etkisinde dönüşüm: tesettürde ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi45_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/bulut_ramazan.pdf

yıllarda artış gösteren tesettür giyimdeki modalaşmaya nasıl yaklaştıkları, tüketim ... Tesettürün modalaşma sürecinde etkili olan isimlerin başında gelen Tekbir ...

dinamik çevre etkisinde pazarlama stratejileri ve pazar ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/282687

Dış çevre faktörleri işletmenin makro ve mikro dış çevresi olarak tanımlanabilecek olan başta rekabet olmak üzere demografik, ekonomik, sosyokültürel, politik bir ...

zımbalama boyut etkisinde ikincil değişkenlerin işlevi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/592920

10 Ara 2018 ... Size effect,. Fracture surface,. Asymptotic extrapolation,. Concrete,. Punching. Punching shear strength of reinforced concrete slabs exhibits size ...

burulma momenti etkisinde kalan değişken kesitli ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/75394

BURULMA MOMENTİ ETKİSİNDE KALAN. DEĞİŞKEN KESİTLİ ORTOTROPİK MİLLERDE. KAYMA GERİLİMLERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE.

gestalt teorısının etkısınde kalan amblem ve logo tasarımlarının ...

https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=1081-1088.pdf

GESTALT TEORISININ ETKISINDE KALAN AMBLEM. VE LOGO ... Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı 33, Sayfa: 149-161. Erişim Kaynak ...

yapıların deprem etkisinde şekil değiştirmeye dayalı değerlendirilmesi

http://imoistanbul.org/imoarsiv/2009-YAZ-SEMINERNOT/CELEP-SekilDegisDegerlendirme2009.pdf

Zekai Celep. 5. Düşey yükler altında betonarme taşıyıcı sistemde değerlendirme. (~tasarım). Yapıların deprem etkisinde şekil değiştirmeğe dayalı ...

Zararlı yazılımların etkisinde dijital adli delillerin güvenilirliği.pdf

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/901/Zararl%C4%B1%20yaz%C4%B1l%C4%B1mlar%C4%B1n%20etkisinde%20dijital%20adli%20delillerin%20g%C3%BCvenilirli%C4%9Fi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Today, with the proliferation of information technologies, digital forensics evidences are ... Sistem geri yükleme noktası (System restore point) verileri ......................... 43. 11. Hacim gölge servisi (Volume Shadow Service) verileri . ... Anti virüs uygulama kayıtları . ... Şekil 27 - Geri dönüşüm kutusuna atarak dosya silme işlemi.

Karbonhidrat Sayımında, Protein ve Yağların Etkisinde Fark Yaratan ...

http://www.arkadasimdiyabet.com/assets/biz-bize/Karbonhidrat-Sayiminda,-Protein-ve-Yaglarin-Etkisinde-Fark-Yaratan-Ipuclari.pdf

Diabetes Care, 38(6), 1008-1015. Ana karbonhidrat yükünden önce çorba veya salata tüketimi yemeklerden sonra glisemik profilleri belirgin şekilde düzeltebilir.

tekrarlı yük etkisinde kil zeminlerin lineer olmayan elastik davranışı

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/320379

şekil değiştirme εa ile birim kayma γa arasındaki bağıntı ise elastisite teorisinde, γa=(1 µ)εa ... dinamik kayma modülü, boşluk oranı arttıkça azalmaktadır. -0.08.

dijital dönüşümün etkisinde verimli istihdam yönetimi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/738518

⁴ Selin ÇOBAN, ODTÜ, Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Bölümü Doktora Öğrencisi. OR- ... Ekonomi Forumu tarafından 2016 yılında yayınlanan Geleceğin Meslekleri ... Sayısı sürekli artan birbirine bağlı makine ve algılayıcıları kontrol.

bilecik şeyh edebali üniversitesi ile şeyh edebali eğitim ... - kaysis

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139790

daha sonra www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara e-posta veya sms ile iletilecektir. (4) Yarışmaya katılacak olan ...