HANÇERLİ HANIM HİKÂYE-İ GARİBESİ'NİN MODERN ... - Milli Folklor

İlhan, Atillâ, 1982, Hangi Seks, Ankara, Bilgi. Yayınevi. Sayers, David Selim, 2005, “Tıflî Hikâyeleri- nin Türsel Gelişimi”, Bilkent Üniversitesi, Yayım- lanmamış ...

HANÇERLİ HANIM HİKÂYE-İ GARİBESİ'NİN MODERN ... - Milli Folklor- İlgili Belgeler

HANÇERLİ HANIM HİKÂYE-İ GARİBESİ'NİN MODERN ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=83&Sayfa=100

İlhan, Atillâ, 1982, Hangi Seks, Ankara, Bilgi. Yayınevi. Sayers, David Selim, 2005, “Tıflî Hikâyeleri- nin Türsel Gelişimi”, Bilkent Üniversitesi, Yayım- lanmamış ...

hançerli hanım hikâye-i garibesi'nin modern eşcinselleri - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=83&Sayfa=100

erotik ilişkilere ve aşka yer vermektedir. Bu yazıda, Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi Dror Ze'evi, Walter G. Andrews, Mehmet Kalpaklı, David Halperin ve ...

kolsuz hanım - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=83&Sayfa=51

Bu bağlamda, öncelikle Ziya Gökalp'ın, bu masalları hangi amaçlarla yazdığını ve “masal” hakkındaki düşüncelerini belirlemek ay- dınlatıcı olacaktır. Ziya Gökalp' ...

şah hatâyî ile taçlı hanım hikâyesi - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=117&Sayfa=5

da Şah Hatâyî ve Taçlı Hanım hikâyesinin Şah İsmail'in biyografisiyle doğrudan ilişkisi ... Yukarıda iki parça hâlinde özetle- ... Bu şiirler, cennet yurtlu padişah Şah İsmail-i Hatâyî'nin divanında yazılıydı. ... kitapta Hatâyîlere göre şiirleri tasnif.

Mit ve Hikâye Theodor H. Gaster-Aysun İmirgi - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=69&Sayfa=87

niyle Numen 1 (1954), 184- 212' den tek- ... Yak›n bir örnek, her firavunun tanr› Horus'un somut hali ... tutabilece¤i, gözdesi olan dürüst bir kral arad›.” bkz.

üsküdarlı sırrî'nin hikâye-i garîbü'l-âsâr'ı - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=103&Sayfa=108

'Acâ'ib Edebiyatı, Hikâye-i Garîbü'l-Âsâr, Üsküdarlı Sırrî, XVII. yüzyıl, anlatı. ABSTRACT ... animals, mountains, seas, in short all living and non-living things are told. These supernatural narra- tives have ... zaman da bunlar üzerinden ibretlik.

İlhan Başgöz'le İngilizce Son Kitabı Hikâye, Turkish ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=85&Sayfa=12

kesindir ki, bu sevda insan ruhuna yeni bir ufuk açar, rahmetli ... dere tepe sizinle bir renkli hayallemenin ... İLHAN BAŞGÖZ'LE İNGİLİZCE SON KİTABI HİKÂYE,.

modern dünyanın sanal mitleri - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=92&Sayfa=140

ve oyunun içeriğindeki mitolojik anlatılardan yola çıkılarak, mitolojik anlatıların iletişim ağında nasıl dolaş- ... This article discusses the relationship between online computer games and folklore, ... This was emphasized in the two contracts that were signed in 2003 and 2005 by ... gelişmiş şehirleri, ekonomileri, bürokra- ...

bazı modern kazak yazarlarınca sembollerin ve ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=121&Sayfa=97

avlanabilen, eti lezzetli olan ve etinin dışında da yünü ... taklit etmiş ve antropomorfik olarak insanî değerlerle ... teganni etmek” anlamıyla “Devlet için ses, söz” ...

modern insanın “ölümü öldürme” çabası - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=83&Sayfa=45

In film, death has been expressed as a fact which the persons try to escape ... rek Tanrı'dan af dileyen Müşfik'e Azrail, ... sız bir artık, becerikli ve yaratıcı oyun-.

modern fuarlar ve festivaller arasında giderek kaybolan ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=121&Sayfa=67

Dr. Vedat ÇALIŞKAN**. ÖZ. Türkiye'nin ... sohbet olduğu bu gelenek de 1980'lerin ortasından itibaren ... Çan, Lapseki panayırları), iğne oyası ve dantel işleri ...

modern-ulus devletin kuruluş ve gelişme sürecinde ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=88&Sayfa=82

de eder (7-8). ... “Beş Hececiler” olarak anılan Enis Behiç Koryürek (1892-1949), Halid Fahri Ozansoy (1891-1971), ... “Ossianizm ve Beş Hececiler” başlıklı.

afganistan'da kurtlar vadisi dizisi ve modern halk ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=121&Sayfa=83

Bu nedenle Kurtlar Vadisi'nin ve kahramanı Polat Alemdar'ın Afganistan'da neden bu ölçüde ... Anahtar Kelimeler. Kurtlar Vadisi ... alınan cevaplar Türkçe'ye çevrilmiş- tir.3 Çalışmada ... ve askerî çatış- malar geçim, eğitim sosyal destek ağ-.

modern türk tüketim kültürüne yönelik bir araştırma - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=91&Sayfa=112

Bu bağlamda Türk tüketicilerin tüketim kültürünün değerlerini ne derecede benim- ... lemek; böylece bireyin kendini anlamlı ... tüketim kültürüne taban tabana zıt.

televizyon dizileri halk hikâyelerinin modern şekli midir? - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=106&Sayfa=31

Are the Television Series Modern Form of the Folk Narratives? Yrd. Doç. ... müzik eşliğinde oyuncuların adlarıyla ... “Karadayı iki sezonluk bir dizi olarak.

MEKTUP HİKÂYE TÜRÜ ve 'HANIM MEKTUPLARI' - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/406951

Kurgusal türler içerisinde hikâye içinde mektup, özellikle kadın mektupları şeklinde yaygın bir ... sinin yanı sıra mektubun altına düşülen 24 Temmuz 1324 tarihi gerçeklik etkisini artırmak- tadır. ... Hikâye boyunca devam eden abladan kardeşine nasihatler ... ne hareket ederiz” şeklindeki serzenişleri buna örnek teşkil eder.

Millî Folklor Dergisi'nin Bibliyometrik Profili - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=85&Sayfa=202

En çok atıf yapılan dergi Milli Fol- lklor Dergisi olup (81 atıf) bunu Türk. Folklor Araştırmaları Dergisi (19), Türk. Kültürü Dergisi (10), Cogito ve Hece. Dergileri (7'şer ...

kazak türklerinin folklor kaynaklarına göre efsanevi ve ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=117&Sayfa=57

Uçan halılar, cadıların süpürgeleri, kanatlı ejderha dünya halklarında ... olmuştur ve bu sembolü yansıtan görüntülere Yedisu ile Doğu Kazakistan'da yapılan arkeolojik ka- ... as flying carpets, brooms of witches, a winged dragon are the property of the ... Töstük'e “Şimdi ikimizin canı bir, başımıza nasıl bir bela gelirse beraber ...

folklor kaynaklarında er esim han dönemi kazak hanlığı - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=119&Sayfa=60

15 Eyl 2018 ... rıları aralıksız devam eden Kazak halkının huzurunu kaçıran Kalmuklar (Cungar, Oyrat) ve sonunda. Sırderya kıyılarında yağmalayıcı siyasetini ...

Folklor ve Halk Terimleri Üzerine Türker Eroğlu - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=5&Sayfa=31

Türker EROĞLU. Dergimizin üçüncü sayısında folk lor terimi ve tarifi ile ilgili olarak. Prof. Dr. Dursun Yıldırım'm bir maka lesini' yayınlayarak konuyu ilim adam.

süleyman sûdî'nin türk folklor tarihindeki yeri - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=123&Sayfa=126

5 Eyl 2019 ... halk hikâyesi başta olmak üzere halk bilimi çalışmaları fıkra, masal ve ... Kanber” adlı halk hikâyesinin H. 1332 ... Derdiyok ile Zülfüsiyah: 1332.

folklor ürünlerinin tarih araştırmalarında kaynak olarak ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=77&Sayfa=47

Halk müziği ve isimler bile araştırıcılara yardımcı ... Karadeniz'in kuzey ve güney kıyıla- rında Türklerden önce ... yutup vokali uzatıyorlar.(kendîyi, babâ- yı).

remil aliyev: mif ve folklor genezisi ve poetikası - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=80&Sayfa=82

Bölümü uzmanlardan Remil Eliyev'in,. Mif ve Folklor Genezisi ve Poetikası adlı eseri tanıtılacaktır. Hüseyin İsmailov esere yazdığı tak- dim yazısında, folklor ...

Türkiye'de Folklor Araştırmalarının Gelişme Devreleri ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=21&Sayfa=1

Özeğe Kitapları Kataloğu ile Millî Kütüp- hane'nin hazırladığı geçici Eski Harfli. Türkçe Basma eserler kataloguna alınmış tır. ilgilenenler, bu eserlerden istifade ...

Folklor-Reklam İlişkisi Bağlamında Yerellik ve ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=71&Sayfa=55

FOLKLOR-REKLAM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA YERELLİK ... Reklam sektörü sürekli kendim yenileyen ve ulaşabileceği bütün kodları kullanan bir ... Nefm Dinç.

Folklor ve Turizm Türker Eroğlu - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=9&Sayfa=36

FOLKLOR ve TURİZM. Türker EROGLU. Patladı, patlayacak diye milletçe bek lediğimiz turizm, gerçekten patladı ve geç tiğimiz yıllarda turizm gelirlerimiz milyar -.

alman folklor çalışmalarının özellikleri - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=20&Sayfa=14

rek, gelenekleri, batıl inanç ve hurafeleri geçmişin ... daşlan için kaleme aldığı Almanya'nın anlatımıdır. ... olarak Almanya ile ilgilenen Wiltbuch. (1534) tur.

SÖZLÜ KÜLTÜR ve FOLKLOR KAVRAMLARI ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=3&Sayfa=17

topluluğu veya milleti meydana getiren fertler üzerinde maddî ve manevî faaliyetlerin bütünü millf kültürü veya her iki gelenekte yer alan unsurların tesir gücü ve ...

Yakutistan'da Folklor Faaliyetleri Doç. Dr. Yuriy ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=23&Sayfa=37

Yakutistan, Rusya Cumhuriyeti'ne ... Yakut. Tûrkleri kendilerine Saha (Saka) adım verirler. Yakut kelimesi dilimize Rus ... dini ve kültürünün birçok unsurunu.

folklor ve internet: netlore - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=97&Sayfa=243

“Folklor”,. “söylenti”, “mit” ve “efsane” terimleri ile ilgili hızlı bir internet araması so! ... lik paylaşımlarında, folkloru kültürel ... Millî Folklor Dergisi Editörlüğü.

özbekistan'da folklor faaliyetleri - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=24&Sayfa=9

iri, bilmece ve bulmaca, atasözü ve des tan geleneğinin bununla ilk ... gularından, kahramanlık hisselerinden ... lu'nun kahramanlık, yiğitlik ve cesareti esas alan ...

Milli Mücadele'de İzmit'te Türk Jaenne Darc, Fatma Seher Hanım

http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/bildiriler3/68.pdf

Seher Hanım'ı nam-ı diğer Kara Fatma'yı, Türk Jaenne Darc'ı olarak anmanın doğru ... 22 Lakabı Parmaksız Fatma olan bu kız, onun gerçek kızı değil, ablası ...

orta çağ ingiliz romansı olan havelok the dane'de millî ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=124&Sayfa=93

19 Kas 2019 ... eserinde Britanya'nın tarihsel gelişimi anlatılmaktadır. ... Orta Çağ, İngiltere, edebiyat, Romans, millî kimlik, Havelok the Dane. ... dil olarak İngilizce ve İngiliz millî değer- leri önem arz etmemiştir (2009: 17). Mina. Urgan'a göre ...

türk dilli halklarda ozan-âşık sanatı ve onun milli ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=20&Sayfa=42

Bunun yanı sıra, Kazakis tan'ın Kızlarda vilayetinde Aral gölüne yakın, Sır-Derya sahilinde Korkut. Ata'nın mezanmn olması bizde taaccüp doğurmuyor. Türkdilli ...

gelibolu yarımadası tarihi milli parkı - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=78&Sayfa=85

Mekanik çoğaltma konusunda özellikle ... Gelibolu, savaş alanları turizmi, vatan sevgisi, çerçeveleme, mekanik ... da Çanakkale, çöküş içinde dirilişi temsil.

BU DÜNYADAN BİR TÜRKMEN BEYİ GEÇTİ Millî Fol ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=28&Sayfa=15

Kerem et aklından çıkarma beni. Ağla göz yaşmı sil melil melil" diye başlayan türküsünü söylerken kendisine eşlik edemediğim için kızdım. "Ala gözlüm ben bu ...