sayı adları ve parmak sözcüğü - Türkbilig

NİŞANYAN, Sevan, (2010), Sözlerin Soyağacı, İstanbul: Everest Yayınları. RÄSÄNEN ... http://www.jdbengt.net/articles/Global.pdf , alıntılanma tarihi: 02.09.2017.

sayı adları ve parmak sözcüğü - Türkbilig- İlgili Belgeler

sayı adları ve parmak sözcüğü - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201937-593.pdf

NİŞANYAN, Sevan, (2010), Sözlerin Soyağacı, İstanbul: Everest Yayınları. RÄSÄNEN ... http://www.jdbengt.net/articles/Global.pdf , alıntılanma tarihi: 02.09.2017.

KÜR/KÜL “CESUR, KAHRAMAN” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201835-554.pdf

birikmiş bir göle benzer demektir'” (Ercilasun, Akkoyunlu 2014: 53). İrkin yağmur ... kullanılıp yaygınlaşan Kür Şad adı da -her ne kadar Sertkaya (2014/14: 1-10).

KIRIM-TATAR TÜRKLERİNDE KİŞİ ADLARI Bülent GÜL ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/200102-291.pdf

Daha sonraları Kırım'da1 Rus hâkimiyetini görüyoruz. ... ve daha sonra da adlar anlamlarıyla birlikte verilmiştir2. Kırım-Tatar Türkçesiyle ya ... cukların doğdukları ayları belirten Arap takvimi ay isimleri de çocuklara ad olarak verilmiştir: Erecep ...

HAYVAN ADLARI İLE KURULAN TÜRK VE MOĞOL KİŞİ ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/200612-256.pdf

Anahtar kelimeler: Türk, Moğol, Onomastik, Hayvan adları. The Turkish ... korkutucu hayvan adlarının erkek çocuklara; güzelliği ile değerli olan hayvan adlarının ...

Reaktif Artritte Daktilit, Çekiç Parmak ve Pençe Parmak Deformiteleri ...

http://www.ftrdergisi.com/pdf.php?id=2896

Çekiç parmak, ayak parmaklar›n›n proksimal interfalangeal (PIF) eklem- lerinin plantar fleksiyon deformitesidir. Metatarsofalangeal (MTF) ve distal interfalangeal ...

Parmak Energizer Booklet (English) - Parmak Electric Fencing

https://parmakusa.com/wp-content/uploads/2018/08/421341-english-proof1.pdf

Maintain fence and check the fence regularly. 3. Ground Rod. Charged Wire. Ground. Black. Output. Red. PARMAK® ENERGIZER. Charged Wire. Ground Rod.

türkçe sayı adları üzerine bir inceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/614688

29 Kas 2018 ... taraftan da Türk söz varlığında kullanılan sayılar eş zamanlı ve art zamanlı olarak ... Her ne kadar sözdizimi, temel söz varlığı, çekim biçimbilgisi gibi ögelerin etkiye ... on (Türkçe: 10, Korece: 100) sayısının aynı olması da dikkat çekilmesi ... Sayılar. Ana. Türkçe. Ana. Moğolca. Ana Tunguzca Japonca Korece.

Türk Kültüründe Sıfırdan Dokuza Kadar Sayı Adları ve Matematik ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/mehmet_hazar_mehmet_sengonul_turk_kulturunde_sayi_adlari.pdf

Bu sayıların Türk diyalektlerindeki adları ve varyantları toplu olarak gösterildi. Resim ... Örneğin, Arapça'da “١“ sembolü ile; Romalılarda “I” sembolü benzerdir. ... olan Matthias Alexander Castrėn (okunuşu: Kastren) Fincenin kökeni konusunda.

“İletişim Açısından Sivas'ta Ticari İşletme Adları”, Milli Folklor, Sayı ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/seref_boyraz_sivasta_ticari_isletme_adlari.pdf

İLETİŞİM AÇISINDAN SİVAS'TA TİCARÎ İŞLETME ADLARI . Les Noms ... Bahtiyar Giyim, Aydoğan Emlak, Çağ Kitapevi, Çetin Kuyumcu, Delta. Bilgisayar ... Dershane, Gözde Optik, Güzel Lüks Hırdavat, İtimat Market, Öncü Süper Market, ... sonuna “Karagül Ticaret (soyadı Kara imiş, 'gül'ü eklemiş), Öz-Şan Elektrik (soyadı.

Sungur Türkçesinin Sayı Sistemi Üzerine - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201325-195.pdf

Zeki Kaymaz (2002: 424-425), Karaçay-Malkar Türkçesinde kullanılan yirmilik sayı sisteminin Karaçay-Malkarlara komşu olan İranî kavim Osetlerden geçtiğini.

ESKİ UYGURCA SAYI SİSTEMİNDE TAKI VE ARTOKI ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201428-385.pdf

Türkçenin tarihî dönemlerindeki birleşik sayı sisteminde ise sayılar arasında ... Rakamların Evrensel Tarihi: Uzak Doğudan Maya Ülkesine Bir,. İki, Üç, C. IV.

Toponomi (Yer Adları) Açısından Siirt'te Mahalle Adları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/925642

Siirt ilinde yukarıdaki gruplara dâhil edilemeyecek 3 adet mahalle adı bulunmaktadır: Çal. (Siirt-merkez), Cefan (Baykan) ve Saydanlar (Tillo). Çal Mahallesi'nin ...

Bir elimde beş parmak, İki elimde on parmak. Bir, iki, üç, dört, beş ...

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/turkish/topic06/resources/song.pdf

Turkish: Section 01 - Greetings www.education.vic.gov.au/languagesonline. Şarkı - Beş parmak. Bir elimde beş parmak,. İki elimde on parmak. Bir, iki, üç, dört, ...

KAP Kök Sözcüğü - Haluk Berkmen

http://www.halukberkmen.net/pdf/310.pdf

Bu sözü Latince “capua” şeklinde buluyoruz. Orta çağda talya yarımadasında birçok şehir devleti vardı. Bunlardan bir tanesi de Capua bölgesiydi. Altta MS. 1000 ...

İğdiş Sözcüğü Nereden Geliyor? - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73606

"Sözcük igid- jilinden gelmekte ve 'besi hayvanı' karşılığında bulunmakta- dır. ... Osmanlıca ve onun devamı durumundaki Türkiye Türkçesinde 'iğdiş etme' bağ.

biçimlendirmeyi bozmadan on iki sözcüğü ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/6af8/bf66b4b4ed40a756837209b94f0e00829a81.pdf

yeni davranışları öğrenebileceği görüşü üzerine temellendirilmiştir. Tam öğrenme modelini ortaya koyan Bloom, öğrenmenin oluşmasına etki eden zekâ, genel ...

KÜR/KÜL “CESUR, KAHRAMAN” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE Bilge ...

http://www.turkbilig.com/pdf/201835-554.pdf

geçen Köl Beg Bilge Kağan (Aydın 2011: 36) ve Uygur Kağanları listesindeki;. Kutlug Bilge Kül Kağan (747 - 748), Ay Tengride Kut Bolmış Külüg Bilge Kağan.

biçimlendirmeyi bozmadan on iki sözcüğü geçmeyen ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/2617

Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri İle Matematik Akademik Başarılarının Okul. Türüne, Cinsiyete ... ortalarında İngiltere eğitim sisteminde yer almaya başlayan standart değerlendirme testleri okulların ... İzmir: Güvender Yayınları. Alakoç, Z.

bi̇çi̇mlendi̇rmeyi̇ bozmadan on i̇ki̇ sözcüğü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/5187

1 Sep 2015 ... yapmak ve çocukların üç boyutlu tasarım ve üretim aktivitelerinden sonra ... of computerization in next 20 years (BBC, 2015). ... Visual design, drawing (Photoshop etc) 11 ... Vassiliou urges education ministers to help kids crack the ... from http://home.cc.gatech.edu/ je77/uploads/290/Roque-idc2015.pdf on ...

“cennet” sözcüğü nereden gelir? - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2018/2374-1-Cennnet_Sozcughu_Nerden_Gelir-16s.pdf

Cennet sözcüğünün bir de objektif ve somut anlamı vardır. Cennet' in ... ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmakları. . . her çeşit meyvalar. . . ve ... "Altlarında ırmaklar akan Cennetler vardır. ” "Gökler ve ... "Birinci ırmağın adı Pishon'dur; bu altın bulunan Havilâ ülkesinin tümünü kuşatan ırmaktır. O.

öküz sözcüğü üzerine - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/12/1_Hatice-%C5%9Eirin-_-%C3%96K%C3%9CZ-S%C3%96ZC%C3%9C%C4%9E%C3%9C-%C3%9CZER%C4%B0NE-_14.pdf

1 Ara 2019 ... gü-çӓ köṣüṅṣün (100) kerem-ke sang-ka kudsa tur- (101)-ka taşa turṣun kü- rülügüçi kişi- (102)-ning küsüri sökülṣün ala tagar- (103)-nıng ...

Biçimlendirmeyi Bozmadan On İki Sözcüğü Geçmeyen Başlığı ...

http://www.ijoess.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=145

gencin sünnet edilecek cinsel organını yansıtmaktadır. Gencin ... yansıtıldığı bu rüyada beliren dev timsah arketipi ise kadın kahramanın baş etmek zorunda ...

Biçimlendirmeyi Bozmadan On İki Sözcüğü ... - Hacettepe Üniversitesi

http://www.mtb.hacettepe.edu.tr/iss2014/dosyalar/Nurhan%20Bas.pdf

olmanın ne demek olduğu üzerinedir ve yazar bu konuyu 18. yüzyılın ikinci yarısında doğan iki ... pertavsız yüksek bir kullanım sıklığına sahip değildir. Pertavsız ...

On iki Sözcüğü Geçmeyen Başlık 16 Punto İlk Harfleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/343256

aynı zamanda zihinsel sağlık sorunlarına ve fiziksel yaralanmaya da neden olabilir ... TIMSS, PISA ve PIRLS gibi uluslararası sınavlar, her katılımcı ülkeye başarı ...

Bayağı Sözcüğü Üzerine Bir Etimoloji Denemesi An ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/658845

Anlam daralmasına uğradığı bilinen ve Türkçe Sözlük'te “aşağılık, pespaye” ... Öner, Mustafa (2015), Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.

“BALIK” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE ON THE WORD “FISH”1 ПО ПОВОДУ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/155509

Fish is a word that has been used for about one thousand and two hundred centuries ... sıyrıldı”, Herhangibir kaygın şey elden ve başka şeyden sıyrılırsa yine böyle denir. ... Bu kök ışıma, parlama, yapışma anlamları içeren sözcükleri oluşturur.

biçimlendirmeyi bozmadan on iki sözcüğü geçmeyen başlığı buraya ...

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/639-published.pdf

“Kimyasal Bağlar” konusu; öğrencilerin anlamakta zorlandıkları, kavram ... sonra “Kimyasal türler ve türler arası etkileşimler” konusuna geçiş yapılarak ... “Slayt ile anlatım ve hamur ile molekül geometrisi oluşturmak çok etkili oldu bence.

öleng/(y) ölen sözcüğü ve nevayî ġle babur'da bġr tür ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264582

15 Eki 2016 ... ölengden 27‟si aaxa düzenindeyken, 12‟si aaaa, 6‟sı aabb, 1‟i ise abca‟dır.36. Babur'daki ölenglerin uyak düzeni: 1. aaxa'lı uyak düzeni:.

çuvaşça “юм/yum”- ortak türkçe “yum” sözcüğü üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/76770

Anahtar Sözcükler: Çuvaşça, Genel Türkçe, Moğolca, dom, yom, yum. Abstract ... Çuvaşça sözlükte, yum sözcüğü için şu anlamlar verilmektedir: “fal, kehanet ... dillerindeki im-tomçi, emçi-domçu; em-sÀm, emle-semle- gibi biçimlerine bakarak ...

tek örnek yundak sözcüğü üzerine inceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/641852

yunt yabani kısrakı, hergele ile gezen mādiyān:4 yabani kısrak, eşek sürüsü ile gezen kısrak (Şeyh Süleyman Efendi Lügatı, 309). yunt yılı ilk ili, yani sāl-i ...

ESKİ TÜRKÇE YIP SÖZCÜĞÜ VE KAVRAM ALANINA GİREN BAĞ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/314615

çalışmada, Eski Türkçede ip anlamına gelen yıp sözcüğü ve farklı tarihî dönemlerde ... incelendiğinde kendisiyle biçimdeş yi "birbirine girmiş, bağlanmış şey; dikiş" ... Uruḳ atmak deyimi 15. yüzyıl Türkçesinden günümüze ulaşan Terceman'da ... ba- "bağlamak, tutturmak" anlamındaki fiile -ġ isim yapım ekinin getirilmesiyle.

On iki Sözcüğü Geçmeyen Başlık 16 Punto İlk ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/2e38/b436a308fdb4e699c0b5df08795919e670de.pdf

istenen davranışları öğrenebileceğini vurgulayan tam öğrenme modelinin temelini ... Bloom (1976), bilişsel giriş davranışları ve duyuşsal giriş özelliklerinin ...

‚Ağıt sözcüğü, Azerbaycan dilindeki 'ağı' (ağla, sızla) kökünden ...

http://www.turkiyatjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=1009

Şir Nevaî, ağıt kelimesini, 'ağlama, mersiye, ölü için yazılan şey' olarak tanımlar.2 Türk dilinin bütün lehçe ve şivelerinde, ölüm olayını konu edinen bir sözcük ...

Tek Örnek Yundak Sözcüğü Üzerine İnceleme ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/6_%C3%96zlem-AYAZLI_2018-I.pdf

sürüsü ile gezen kısrak (Şeyh Süleyman Efendi Lügatı, 309). yunt yılı ilk ili, ... Ayrıca yunt sözcüğü yer adı olarak Alayunt (Kütahya) adında da korunmuştur. (Eren ... “tail of horse” in Yellow Uyghur, is as follows: “O, uğur azğır men boluva! O,.

ḲUDA / ĠUDA SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE1 Bedri SARICA Ø ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/33773

maddesindeyse 'ecdād, i'mām, 'aşīretiŋ uluları' olarak belirtilir. Aynı eserde 'روكنوت' maddesi için 'perī ġūl, umacı, cin albastı…' anlamları verilmişse de bizdeki ...

Ağıt sözcüğü, Azerbaycan dilindeki 'ağı' (ağla, sızla ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423872068.pdf

Kızılırmak nettin allı gelini. Gelini gelini pullu gelini‛ şeklinde söylenmektedir. 42 Haldun Taner, ‚Selçuk Erez'le Yaptığı Röportajdan‛, Bütün Dünya, s. 24. 43 Bali, ...