Sözlerin Soyağacı - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

Sözlerin Soyağacı (2)1*. Mehmet Ölmez**. Özet. Bugüne değin Türkiye Türkçesinin bir etimoloji sözlüğü yayımlanmamıştır. Bu ko- nuda çeşitli yayınlar olmuşsa ...

Sözlerin Soyağacı - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr- İlgili Belgeler

Sözlerin Soyağacı - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/mehmet_olmez_sozlerin_soyagaci_2.pdf

Sözlerin Soyağacı (2)1*. Mehmet Ölmez**. Özet. Bugüne değin Türkiye Türkçesinin bir etimoloji sözlüğü yayımlanmamıştır. Bu ko- nuda çeşitli yayınlar olmuşsa ...

Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Dizini - TURKOLOJİ-turkoloji ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/INDIR/turk_bilig_dizin.pdf

TÜRKBİLİG TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DİZİNİ. (2000/12005/10). Haz. Serdar ODACI *. 1. Yazar İsimleri Dizini a. Makaleler. AKALIN, Şükrü Halûk:.

Mersin Halk Kültüründe Muğdat Dede Kültü - TURKOLOJİ-turkoloji ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/mine_mengi_sempozyum/nilgun_ciblak_coskun_mugdat_dede_kultu.pdf

Muğdat Dede'nin Hayatı ... Bir başka yazılı kaynakta da Mikdat'ın Hz. ... Muğdat'ın inşaatta çalışanların rüyasına girerek kendisinin kim olduğunu ve nerede.

Osmanlı Dönemi Hekim-Hasta İlişkileri - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/ozen_tok_osmanli_hekim_hasta_iliskileri.pdf

2 Ali Haydar Bayat, “Şer'iye Sicilleri ve Tıp Tarihimiz I, Rıza Senetleri”, II. Türk Tıp. Tarihi Kongresi, TTK, Ankara 1999, s. 40. 3 Bayat, a.g.m., s. 41. 4 Şamil Dağcı ...

İsmet Özel'in ''Şiir Okuma Kılavuzu' - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/orhan_gudek_ismet_ozel.pdf

İsmet Özel, ''Şiir Okuma Kılavuzu''nun önsöz mahiyetindeki giriş bölümünde ''şiir, şair ve şiir ... dayanamayan İsmet Özel'i böyle bir metin yazmaya sevk etmiş ve bu sayede şair, sanatın edebiyatın ... Kemal – Ahmet Haşim çizgisidir. ''41 Özel ...

Bir Görüntü (İmgeler) Sanatı Olarak Şiir - TURKOLOJİ-turkoloji.cu ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/hulusi_gecgel_imgeler_sanat_siir.pdf

Şiirde görüntü, betimleme yanında imgelerle de elde edilir. Şiiri kuran öğelerin başında “hayal / imge” gelmektedir. Sanatçının hayal unsurlarını kullanmada ...

Tarihi Türk Şiveleri( Çev.Mehmet Akalın) - TURKOLOJİ-turkoloji.cu ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/mansuroglu_01.pdf

Tarihi Türk Şiveleri( Çev.Mehmet Akalın),Türk Kültürünü Araştırma. Enstitüsü Yay.:73, Seri:IV, Sayı:A.21,Ankara 1988. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6 ...

Ömer Seyfettin “Başını Vermeyen Şehit” - TURKOLOJİ-turkoloji.cu ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/veysel_sahin_omer_seyfettin_basini_vermeyen_sehit.pdf

Vermeyen Şehit, Pembe İncili Kaftan, Kütük, Vire, Tek Tek, Ferman, Topuz,. Kızılelma ... Bu settin açılmazlığı kutsal olan Kurban Bayramı ile açılmaya ve olayın.

modern ve postmodern bilim imgeleri - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/hasan_aydin_modern_bilim_postmodern_elestiri.pdf

10 Bkz. Ömer Demir, Bilim Felsefesi, Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1992, s. 25-27. 11 Bkz. Alan Musgrave, Sağduyu, Bilim ve Kuşkuculuk (Bilgi Kuramına Tarihsel Bir ...

Tehlikeli Oyunlar'a Biçimci Yaklaşım - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/birsel_sagiroglu_tehlikeli_oyunlar_bicimci_yaklasim.pdf

Oğuz Atay'ın (1934-1977) önemli eserlerinden biri olan Tehlikeli Oyunlar 1973 yılında yazılır. Yazıldığı dönemle ilgili çeşitli ipuçları barındıran eser, oyun içinde.

Sosyal Bilimlerde Kavram Öğretimi - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/hasan_aydin_kavram_ogretimi.pdf

Özet. Sosyal bilimlerde kavram öğretimine felsefî açıdan yaklaşan bu makale, bir ... olmak üzere iki temel neden vardır ve bu iki neden de, belli bir felsefî ...

Roman Tekniği Bakımından Yaban - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/veysel_sahin_roman_teknigi_yaban.pdf

ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN YABAN. ÖZET. Yakup Kadri ... Bourneur Qellet Roland-Real (1989), Roman Dünyası ve İncelemesi. (Çev. Hüseyin Gümüş) ...

Atatürk'te Bilimsel Anlayış Tutkusu - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/akdeniz_01.pdf

aydınlatsınlar." diyerek bilime, bilimdeki gelişme ve yeniliklere ve bilimle uğraşanlara verdiği önem ve değeri açıklamıştır. ATATÜRK'ÜN ULUSAL KÜLTÜRE ...

Çukurova Halk Kültüründe Eğlence - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/erman_artun_cukurova_halk_kulturunde_eglence.pdf

söylerler, maniler atarlar, halay çekerler, çeşitli ritüel kökenli seyirlik oyunlar ... Oyunu, Gerdenin Ucu Nerde Oyunu, Arap Oyunu, Mantufar Oyunu, Sohbet Oyunu ...

adana'da mâni söyleme geleneği - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/HALKBILIM/artun_adana_mani.pdf

Kendine özgü bir gelenek içinde söylenen mâniler bir ucuyla geçmişe, bir ucuyla ... ellerinde ayrılık mânileri söylerken mendil, kavuşma isteği olan mânileri.

Zarf - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr - Çukurova Üniversitesi

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/leyla_karahan_terimlerde_kapsam_sorunu_zarf_ornegi.pdf

7 Ara 2013 ... Arapça gramerlerde sadece fiilin işlendiği mekânı veya zamanı bildiren kelimelere zarf / mefulün fih adı verilmektedir. Fiilin tarzını.

Karma Diller ve İki Örnek - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/ahmet_buran_karma_diller.pdf

Klasik Osmanlıca ve Kürtçe. Prof. ... Anahtar Sözcükler: Dil türleri, karma diller, Türkçe, Klasik Osmanlıca, Kürtçe ... Bunlara ana dilleri demek de mümkündür. ... Slav Bulgarcasını benimsemiş ve kendi dillerini tamamen. kaybetmişlerdir.

Atatürk'ü Anlamak ve Tamamlamak - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/ataturk%27u_anlamak.pdf

Atatürk'e yapılacak kötülüklerin en büyüğü onu bir evliya haline getirmektir. Basmakalıp, şekilci ve çıkarcı Atatürk sevgisi artık yerini gerçekçi, tenkitçi ve ...

ANKARA - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr - Çukurova Üniversitesi

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/bahanur_garan_goksen.pdf

Yeni Küçük Asya, Forum gibi dergiler katalog- larda “iktisadi ve sosyal dergi” statüsünde görünseler de edebiyat yazıları- na ağırlık verdiğinden çalışmaya dâhil ...

Sezai Karakoç?un ?Köşe? - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/necati_tonga_askin_koseli_halleri.pdf

Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen ... Sen geldin ve benim deli köşemde durdun. Bulutlar ... Biz seni işte böyle seviyoruz Leylâ. O gitti bize ...

Nedim Divanı'nda Meyveler - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/fazilet_copluoglu_nedim_divani_meyveler.pdf

pistachio – lip, cherry – lip, pomegranate – breast, orange. – chin, breast; peach ... Anadolu kirazının ve Isfahan elmasının meşhur olduğunu da bildirmektedir. O la'l-i leb ... Şekli sebebiyle ve taneli oluşuyla iki beyitte geçen nar, göğüs ve lâl ile ...

Edatların Sınıflandırılması - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/suleyman_efendioglu_edatlarin_siniflandirilmasi.pdf

Edat nedir, hangi kelimeler edat olarak değerlendirilmelidir? 2. ... göre bağlaçlar, ünlemler ve çekim edatları “edat” kapsamı içine girmektedir. Gerçi bazı.

Müstezat Mani - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/dogan_kaya_mustezat_mani_terim.pdf

“MÜSTEZAT MANİ” TERİMİ DOĞRU MUDUR? Dr. Doğan ... A. Hece Sayısına Göre Maniler. 1. ... demektir.4 Genellikle (mef û lü me fâ î lü me fâ î lü fe û lün).

Sözlerin Soyağacı - OAJI

http://oaji.net/articles/2015/1621-1423469123.pdf

Bugüne değin Tür iye Tür çesinin bir etimoloji sözlüğü yayımlanmamıştır. Bu o- ... Keywords: Tur ish, etymology dictionary, Nişanyan, old Tur ic. 1 * Prof.

Sözlerin Soyağacı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/72998

Bugüne değin Türkiye Türkçesinin bir etimoloji sözlüğü yayımlanmamıştır. Bu ko- ... Keywords: Turkish, etymology dictionary, Nişanyan, old Turkic. 1 * Prof.

Türk Destanlarında "Çocuksuzluk" - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/naciye_yildiz_cocuksuzluk.pdf

Türk destanlarında yaygın olarak kullanılan bu motif, dinler tarihinde de, Hz. İbrahim kıssası olarak yer alır. Türk destanlarında, kahramanın doğumu da çoğu kez ...

söz varlığı - TURKOLOJİ-turkoloji.cu.edu.tr

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/ali_gocer_sozvarligi_sozluk_kullanimi.pdf

sözcük dağarcığı, kelime hazinesi; söz dağarcığı ise,bir dilde kullanılan veya bir ... öğrenme alanlarına yönelik dil becerilerini (okuma, dinleme,. konuĢma ve yazma) ... Bulmaca: Bulmaca çözmenin kelime dağarcığını. zenginleĢtirmede mühim ...

GÜRCİSTAN'DA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI

http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/gulnare_gocayeva_gurcistanda_turkoloji.pdf

uğraşır, Türk dilini, edebiyatını, tarihini ve Türk toplumların manevî, maddi kültürünü düzenli şekilde toplar ve araştırır. Gürcistan'da Türkoloji Çalışmaları ...

türkoloji dergisi - OAJI

http://oaji.net/pdf.html?n=2017%2F1864-1516476261.pdf

evlendirerek asiller sınıfına dâhil olmak istemektedir. ... Mehmet Âkif, İstiklâl Marşı'nı yazarken hangi kaynaklardan nasıl ... Ümitsizliğe düşme, her şey bitmedi.

ııı. cilt türkoloji - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi-1-2019/3997-Uluslararasi_Turk_Dunyasi_Eghitim_Bilimleri_Ve_Sosyal_Bilimler_Konqresi_Bildirileri-3-Edit-Yilmaz_Yeshil-2016-782s.pdf

Dr. Nurgül BOZKURT - Dumlupınar Üniversitesi / TÜRKİYE. Doç. Dr. Bekir ... Dr. Abdullah KÖK / Özge EKER. 2016 H oca A h m et Y esev i Y ılı A n ısına U lu.

ses olaylarının - Türkoloji Araştırmaları

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/suleyman_efendioglu_adem_iscan_ses_olaylari_siniflandirma.pdf

kelimelerin kökünde ikiz ünsüz olmaması veya çok heceli öz Türkçe kelimelerin sonunda ... Kalınlık-incelik uyumu (Büyük ünlü uyumu): Türkçede kelimeler kalın.

türkoloji dergisi - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi-1-2019/4967-Turkoloji_Dergisi-2002-307s.pdf

Türkoloji Dergisi'nin XV. cildi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şedit Yüksel'in anısına adandı.

türkoloji dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/49322

Eski şekli kardaş//karındaş olan bu kelime bugün de çoğu Türk dillerinde ... içinde bir küçük ima bile bulunmadığı halde, eser sizi başından en son sahifesine kadar, bir ... bakışım, eşyayı görüşüm, insanları anlayışım değişti.” (s. 218-219).

Ölmek - Türkoloji Araştırmaları

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/gulden_sagol_yuksekkaya_olmek_karsiligi_kullanilan_kelimeler.pdf

Eğer senin yerine benim canımı almaz ve ecel sana gelirse, demek bu ecel ezelden mukacidermiş ... cartayı çekmek aı-go Ölmek (TS: 387). cartlamak Ölmek ...

Türkoloji - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/03/152-156.pdf

Macarcanın Türkçe gibi eklemeli (bağlamalı diller, iltisaklı diller, agglutinative ... Eren, Türklük Bilimi Sözlüğü: I Yabancı Türkologlar, Ankara, TDK Yay., 1998, s.

Sakarya - Türkoloji Araştırmaları

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/muharrem_ocalan_sakarya.pdf

“c, ç, ş, y” ünsüzleri, sistemli ve yoğun bir inceltme etkisine sahiptir ve kalınlık- incelik ... örnekleri vermiştir: ayaḳ ap < ayakkabı ( 1- 63 ), oḳ a ( 1- 41 ) Acar'ın bu eserinin 47. ... İşsever, Ahi Naci ( 1994 ); Taraklı, MNA Ajans, Ankara 1994. 24.