Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının ... - DergiPark

ilişkin bilinçlendirmek amacıyla Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler gibi çeşitli dersleri ... Öğreniyorum' ünitesi 'Olaylar Kimleri, Nasıl Etkiliyor?' başlığı kapsamında ... değinilerek dalga ve şelalelerden enerji üretimi üzerinde durulmuştur (MEB, 2013d, s. 176). ... Bu bilimsel gelişme sosyal hayatı nasıl değiştiriyor.

Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının ... - DergiPark- İlgili Belgeler

Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2250

ilişkin bilinçlendirmek amacıyla Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler gibi çeşitli dersleri ... Öğreniyorum' ünitesi 'Olaylar Kimleri, Nasıl Etkiliyor?' başlığı kapsamında ... değinilerek dalga ve şelalelerden enerji üretimi üzerinde durulmuştur (MEB, 2013d, s. 176). ... Bu bilimsel gelişme sosyal hayatı nasıl değiştiriyor.

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 5.sınıf sosyal bilgiler ders ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/37._mehmet_akpinar.pdf

Milli Eğitim bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan 5.sınıf sosyal ... Anahtar Kelimeler: Ders Kitabı, Öğrenci Merkezli Eğitim, Sosyal Bilgiler.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200511

Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik ilkelerine yönelik katılımcı algılarının ... Atatürk'ün yapılan inkılâpları “milletin selameti namına, hak namına” yapıldığını belirtmesi ... Uzmanların görüşleri doğrultusunda ölçekteki 20 madde çıkarılmış ve ...

1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256165

tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma verileri 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim. Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ortadoğu ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/614771

Esengül ŞAHİN 2, Asım ÇOBAN 3. ÖZET. İnsanlık tarihinin bilinen en eski yerleşim yerlerinin başında gelen, adeta insanlığın doğduğu coğrafya Ortadoğu.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Stres ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/314202

Harun ER1, Mehmet Fatih KAYA2. Özet ... Baltaş ve Baltaş, 2004; Eren, 2004; Balcı, 2000; Pehlivan, 2000; Pehlivan, 1995; Roskies, 1994;. Pehlivan,1995 ...

Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/179018

Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler, film, öğretmen adayı. ∗ ... Bunlar çöpçü robotlar, ... Erdem ise işbirliği ve dayanışma değerlerinin öğretimi için bir çizgi ... Rasim “Benim izlediğim Arabalar adındaki animasyon filminde ekip ruhunun önemi ...

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında İhtilaflı Konular ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/222658

11 Tem 2016 ... yararlanırken bu bilimlerin içinde yer alan tartışmalı konuları da kendi içerisine almıştır. ... Araştırmanın bu kısmında 5-6-7. sınıf Sosyal bilgiler ders kitabı ile 8. sınıf İnkılâp Tarihi ve ... Ekoyay Eğitim Yayıncılık-Matbaacılık.

sosyal bilgiler ders kitaplarında kullanılan harita ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/715780

Sosyal bilgiler 4., 5., 6. ve 7. sınıf ders kitaplarında ve öğrenci çalışma ... Büyük ölçekli harita ve planlar: 1:250 ile 1:2500 ölçekleri arasında hazırlanan harita ve planlardır. Arazinin ... “sorusu bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. 2. YÖNTEM.

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Bilim Adamları ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/369900

1 Kas 2017 ... Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 4,5,6 ve 7. Sınıf sosyal bilgiler ders/ çalışma kitaplarında adı geçen bilim adamlarından çoğunun batı ...

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının afetlere yönelik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/232258

le gelişmiş ülkelerde teknolojinin de yardımıyla afetlere yönelik izleme ... Tablo 2. Sosyal Bilgiler Ders Programlarında Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Ara Disiplin ... http:// www.refworld.org/docid/42b98a704.html (erişim: 25 Şubat 2016).

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitiminde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/731628

30 Haz 2019 ... Dahi Diktatör(Celal Şengör). 2. ÖA1, ÖA43. Çankaya (Falih ... Üç İstanbul (Mithat Cemal Kuntay). 1. ÖA15. Dede Korkut ... sans_Programi.pdf.

Sosyal Bilgiler ve Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/786602

Bu çalışmanın amacı sınıf ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının vatandaşlık ve ... lack of information, inefficient education, and citizenship education does not relate to daily life. ... kazandırıldığı ifade edilebilir (Topkaya ve Coşkun, 2016). ... “Güncel anayasa kitapları, KPSS genel kültür ve genel yetenek kitapları” (SNF21).

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının okul deneyimi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/314219

Okul Deneyimi dersi, öğretmen adaylarının uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programı ve ... görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılara ... staj dosyasını kontrol etmek yerine mülakat yapması gerektiği öne sürülmüştür. Bektaş,.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Okuma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/786649

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören ... tespit etmek amacıyla, toplam 20 maddeden oluşan 5'li likert tipi ölçek ve adayların ... Tablo 6. Sınıf seviyesine göre harita bilgisi puanlarına ilişkin t-testi sonuçları.

ilköğretim sosyal bilgiler öğretmen adaylarının laiklik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/442804

İşlenilecek kavram ile ilgili görsel ögelerden yararlanılmalıdır. 17 ... “Laiklikle ilgili konuştuktan sonra teokratik devlet ile “laik” devlet arasındaki farkı gösteren ...

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ortadoğu algısı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/82091

Ortadoğu ülkelerinden en çok İran ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği ... Tablo 2: “Ortadoğu denilince aklınıza ilk gelen kavram hangisidir?” Sorusuna.

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının karagöz ve hacivat ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/658418

yal Bilgiler öğretmen adayları Karagöz ve Hacivat'ın Türk kültüründeki yerini eğlence aracı olarak ... ve bilgenin atışmaları şeklindedir. Zaten bilinen Karagöz ve ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/161048

Anahtar Kelimeler: alan sınavı, kpss, öabt, öğretmen seçimi, öğretmen atamaları. ... Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Psikoloji ... Ancak katılımcıların kullandıkları kelime ve kavramların kodlama sürecinde.

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eski Türkler: Türkiye ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/503081

Araştırmadaki bulgular “1- Orta Asya Türk Devletleri, 2- İpek Yolu, 3- ... olan 6. Sınıf Sosyal Bilgiler kitabı ile Türkmenistan'da okutulan 7. ... Sosyal Bilgiler 6 ... konusunda, Türklerin tarih sahnesine çıkışlarının Büyük Hun Devleti'yle anlatılmaya ...

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Türk-Kültür Ögelerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/510441

toplum ve topluma ait olan kültürü de yansıtan bir öğretim programı olarak ... retmenleri var olan Türk kültür ögeleri arasında en fazla dini, milli, askeri, dü-.

ortaokul sosyal bilgiler ve lise tarih ders kitaplarında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/683933

HİNDİSTAN'DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİNİN İŞLENİŞİ. Servet HALİ. Mustafa Kemal ... Delhi Türk Sultanlığının idari teşkilatı genel olarak Ortaçağ Türk İslam teşkilatına ... Mısırın fethinden sonra Osmanlılarda Portekiz tehlikesine karşı ...

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Afet Bilinci ve Eğitimi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/817658

27 Eyl 2019 ... güvenliği gibi insan kaynaklı afetleri önlemeye yönelik konulara da ağırlık ... Yayıncı Kuruluş. 4. sınıf. 2018. Sami Tüysüz. Tuna Yayıncılık. 5. sınıf ... 4. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında afet bilinci ve eğitimine ilişkin bulgular ... Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)”, “Sivil Savunma Günü (28 Şubat)”, “Trafik ve.

sosyal bilgiler ders, çalışma ve öğretmen kılavuz ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/209948

1 Oca 2014 ... Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitapları' ... Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı, Çalışma Kitabı, ... nek; Ders kitabındaki fotoğrafı inceleyip öğrencilerin bununla ilgili soruyu cevapla- ... Şekil 5. A ve B Yayınevi'nin Hazırladığı Ders Kitabı III. Ünitesi'nde Yer Alan.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilimler ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873360.pdf

Özet: Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sos- yal bilimler ... çözebilen bireylerin yetiştirilebilmesi için, sosyal bilimler disiplinlerine dayalı.

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Seyahatnameler

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/587799

3 Ara 2018 ... ders kitapları ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'ndan ... *Bu makale 13-14 Nisan 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Ders Kitapları Uluslararası ... olan konuları destekleyici bir araç olarak görülmesinin de etkisi ... Seyahatname örneklerine genel olarak 7. sınıf ders kitabında yoğunluk verildiği.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATATÜRK ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200511

Atatürk'ün yapılan inkılâpları “milletin selameti namına, hak namına” yapıldığını belirtmesi ... bu ilkelerin öğretiminin yapıldığı Atatürk ilkeleri ve İnkılâp tarihi derslerinin ezberci bir zihniyetle ... Uzmanların görüşleri doğrultusunda ölçekteki 20.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HARİTA ...

http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/2102/3116

11 Nis 2016 ... Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının harita okuryazarlık düzeylerinin belirlenebilmesi için harita bilgi ve beceri testi ile haritalarla işlem yapabilme ...

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMLERİNDE ...

http://hayefjournal.org/Content/files/sayilar/74/55.pdf

Aslı AYTAÇ*. ÖZ. Bu çalışmada sosyal ... Arş. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim. Dalı. e-posta ...

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/15120

araştırma sonucunda ders kitaplarında en çok mevsimlik bayramlar, çocuk oyunları, evlenme, işleme, kadın giysi-kuşam-süslemesi, yemek- yiyecek-içecek ...

6. ve 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÇOCUK ...

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11607/1733/10056998.pdf?sequence=3&isAllowed=y

17 Eki 2014 ... ANAHTAR KELİMELER: Sosyal Bilgiler, Çocuk Edebiyatı, Ders Kitabı ... EVREN VE ÖRNEKLEM… ... Sınıf Anıttepe Yayınları Ders kitabının Şekilsel. İncelenmesi… ... Bildiği Yabancı Diller : İngilizce. İŞ DENEYİMİ. Çalıştığı ...

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA BAZI TARİHSEL ...

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/79199/makaleler/10/3/arastirmax-sosyal-bilgiler-ders-kitaplarinda-bazi-tarihsel-kavramlarin-kullaniminin-degerlendirilmesi.pdf

Araştırmanın Amacı. Bu çalışmanın amacı 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Türk Tarihinde Yolculuk'' ünitesinde verilen tarihi kavramların pekiştirme ve geliştirme ...

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının okullarda demokrasi ve ...

http://journal.acjes.com/tr/download/article-file/862757

10 Kas 2019 ... Öğrencilere yurttaşlık bilinci ile demokrasi kavramının öğretilmesi sosyal bilgiler dersi müfredatının içerinde bulunmaktadır. Temel haklar ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma ...

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/120/104

Karakuş, 2010; Kaya, vd., 2012) öğretmenlerin büyük bir kısmının bu konuda kendilerini ... Ölçme-değerlendirme etkinliğinde soru cümleleri dilek/istek kipiyle ifade ... Tablo 4'te görüldüğü gibi bireysel farklılıklara, her derse ve KPSS'ye uygun ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihsel Sorgulama ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/840424

Anahtar Kelimeler: Tarihsel Sorgulama Becerileri, Sosyal Bilgiler,. Öğretmen ... dönemlerde sosyal bilgiler ders kitabı olarak okutulan materyallerdeki tarihi kanıtlardan ... MEB. (2017). 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı, MEB Yayınları. Narin, Nuray ve Aybek, Birsel, (2010). “İlköğretim İkinci ... (Ed.) Ankara: Ekoyay yayıncılık. Kanıt 2.

Türkiye ve Mısır Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında ... - pegegog

http://www.pegegog.net/index.php/pegegog/article/download/C2S3M5/C2S3M5D/

Bu maksatla aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 1. ... Tercümeler yapıldıkça Mısırlı Arapça öğretmenlerinden, Mısırlı ve Türkoloji alanında uzman iyi seviyede ... 6. sınıf ders kitabında vatandaşlık kategorisi 7. sınıf ders kitabından. 3,34 kat ...