232-235 gebelikte sigara - Tüberküloz ve Toraks

Nikotin spreyi, inhaleri, pastili ve sublin- gual formalarının kullanımına ait herhangi bir yayın şu an itibariyle yoktur. Bupropion, gebeler için B grubu bir ilaçtır. Her.

232-235 gebelikte sigara - Tüberküloz ve Toraks- İlgili Belgeler

232-235 gebelikte sigara - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2008-02/2008-56-2-232-235.pdf

Nikotin spreyi, inhaleri, pastili ve sublin- gual formalarının kullanımına ait herhangi bir yayın şu an itibariyle yoktur. Bupropion, gebeler için B grubu bir ilaçtır. Her.

356-363 sigara icen saglik per - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2007-04/2007-55-4-356-363.pdf

Sigara içen sağlık personelinde nikotin bağımlılık düzeyini etkileyen faktörler ... Bir eğitim hastanesinde sigara içen sağlık personeline, 24 soruluk demografik özellikler ve sigara konusun- ... Çoçukların olmadığı yerlerde (n= 46). %45.7 ... de de gönülsüz davranmaktadır (2). ... toplumda sigarayla nasıl mücadele edileceği.

63-68 Sigara Bİrakma Polik. - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2004-01/2004-52-1-063-068.pdf

gudan nikotin replasmanı (transdermal nikotin bantı) uygulanan 297 (%46.8) ... Anahtar Kelimeler: Sigara bırakma, nikotin, nikotin replasman tedavisi, sigara ...

Sivas'ta Gebelikte Sigara Kullanımı

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/334/kamile%20m_2.pdf

birinci ayında sigara içmekte olan kişilerden 43'ü (%46'sı), çoğu ikinci ayda ... Anahtar kelimeler: Sigara kullanımı, gebelik, bebek, tütün, düşük ... 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay. Sigara kullanm ... kampanyası kamuoyu araştırması. Ocak 1998. 10. ... Üstün C, Malatyalıoğlu E. Gebelikte sigara kullanımının fetüs ve ...

Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği Toraks Derneği Ankara Verem ...

http://cv.ankara.edu.tr/duzenleme/kisisel/dosyalar/23062017151859.pdf

17 Şub 2008 ... Bengisun JS, Karnak D, Palabıyıkoğlu İ, Saygun N. Mycobacterium tuberculosis drug ... 17. Unsal, Ebru; Guler, Mujgan; Ofluoglu, Ruhsar; et al.

gebelikte sigara içiminin plasenta ve yenidoğan üzerine etkileri

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/kadin_hast/dr_burcu_ozmen_demirkaya.pdf

duman” ise sigaranın içe çekişler arasındaki bekleme süresinde tüten duman olup daha düşük ısıdadır (350°C) ve çevresel sigara dumanının başlıca kaynağıdır.

Gebelikte Kullanilan Sigara Dozunun Maternal ve Fetal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/445263

Çalışmaya 1029 sigara içmeyen ve 261 sigara içen gebe dahil edildi. Hastalar gebelik boyunca içtikleri sigara adedine göre hafif, orta ve ağır içici olmak üzere ...

Dan. Yaz. - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2003-02/2003-02-intro.pdf

Dr. Abdullah SAYINER (İzmir) ... Dr. İrfan TAŞTEPE (Ankara) ... Mustafa Kolsuz, Muzaffer Ersoy, Cenk Küçükkebapçı, Muzaffer Metintaş, İrfan Uçgun, Sinan ...

439-443 Asbestozisin - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2001-04/2001-49-4-439-443.pdf

YRBT'de olguların tamamında plevral kalınlaşma, kalsifi- kasyon ve plaklar saptanırken, düzensiz ara yüz belirtisi 23, düzensiz interlobüler septal (İLS) kalınlaşma ...

148-155 Seramik fab - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2005-02/2005-53-2-148-155.pdf

Levent SEPİT1, Çetin Aydın YILDIRIM1, Lale DAĞYILDIZI1, Evşen COŞKUN1, ... Sakar A, Kaya E, Celik P, Gencer N, Temel O, Yaman N, Sepit L, Yildirim CA, ...

151-155 Nırosarkoidoz - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2001-01/2001-49-1-151-155.pdf

Sinir sistemi tutulumu pulmoner veya diğer sis- temleri tutan sarkoidoz varlığı ... sağ hilus dolgun, pulmoner konus düzleşmiş gö- rünümde ve bibaziller olarak ...

Untitled - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2017-01/2017-65-1-intro.pdf

30 Mar 2017 ... Orhan Arseven. Çetin Atasoy. Sibel Atış. Alpay Azap. Zeynep Aytemur. Solak. Feza Bacakoğlu. Arzu Balkan. Hasan Bayram. Sevim Bavbek.

197-206 Hepatopulmoner - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2003-02/2003-51-2-197-206.pdf

almasına neden olur. Bu durum akciğer dolaşı- ... na neden olur. Gelişen bu şantlar, hipoksik vazo- ... Dispne ile birlikte platipne ve ortodeoksi de bulunabilir.

85-89 Stapler - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2001-01/2001-49-1-085-089.pdf

“Stapler” (STP) ile yapılan akciğer rezeksiyonlarından sonra gözlenen hava kaçağı, postoperatif morbidite ... Cerrahi girişimlerde STP kullanımı 1960'ların ba-.

www.tubtoraks.org - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2011-01/2011-59-1-intro.pdf

15 Mar 2011 ... Dilek Arman. Orhan Arseven. Çetin Atasoy ... Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar, Editör. Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi. Gö¤üs Hastal›klar› ...

1 Kapak - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2004-02/2004-02-intro.pdf

Endobronşiyal olarak görülen bir arteriyovenöz malformasyon olgusu. Zafer Kartaloğlu, Oğuzhan Okutan, Erdoğan Kunter, Faruk Çiftçi, Ahmet İlvan, Habil Tunç ...

103-107 kus besleyicisi - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2007-01/2007-55-1-103-107.pdf

lanır, dikkatli çevresel maruziyet araştırılırsa tanı ve tedavisi mümkündür. Anahtar Kelimeler: Kuş besleyicisi hastalığı (KBH), interstisyel akciğer hastalığı, ...

56-62 Tamamlayİcİ Pnı - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/redirect.aspx?op=REDPDF&ref_ind_id=330&url=managete%2Ffu_folder%2F2004-01%2F2004-52-1-056-062.pdf

mizde tamamlayıcı pnömonektomi ameliyatı yapılan 27 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Endikasyonlara göre pos- toperatif morbidite ve mortalite oranları ...

303-318 koah ve gelecegi - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2007-03/2007-55-3-303-318.pdf

Gele- cekte KOAH fizyopatolojisi konusundaki bilgilerimizi tüm boyutlarıyla kullanan yeni tedavi paradigmalarının geliştirilme- si büyük önem kazanacaktır.

333-348 Overlap Sendromu - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2003-03/2003-51-3-333-348.pdf

Özellikle REM döneminde derin, ince. “spike” desatürasyonlar (çivi paterni) izlenir. (Şekil 1). Uykuda görülen geçici desatürasyon epizodları daha çok bronşitik tip ...

276-284 Elif Kupeli - Tüberküloz ve Toraks

http://tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2011-03/2011-3-276-284.pdf

Fleksibl bronkoskop. Bronkoskopi için ışık kaynağı. Lokal anestetik. İntravenöz uygulanabilecek sedatifler. Endotrakeal tüp. Tansiyon aleti. Elektrokardiyografik ...

2016-3 kapak.eps - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2016-03/2016-64-03-intro.pdf

30 Eyl 2016 ... Öznur Akkoca Yıldız. Atilla Akkoçlu ... Zeki Yıldırım. Füsun Yıldız ... Prof. Dr. Akın Kaya. Yazı İşleri Müdürü/Editorial Manager. Prof. Dr. Akın Kaya.

232-237 Torakotomi Sonrasİ - Tüberküloz ve Toraks

http://tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2000-03/2000-48-3-232-237.pdf

gibi parankim kaybına neden olan girişimler, ... lı olan hastalarda solunum sıkıntısına neden ola- ... Deslauriers J, Leblanc P. Bullous and bleb diseases of the.

175-182 Uyku Bozukluklarİ - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2001-01/2001-49-1-175-182.pdf

ku apne sendromunun (OSAS) üst solunum yo- lu patolojileri ... leceği üzere, tüm uyku bozukluklarına kod nu- ... ICD-9-CM No* ... Huzursuz bacaklar sendromu.

96-100 AkciÛer Apseli - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2001-01/2001-49-1-096-100.pdf

bunların 8'inde kötü kokulu balgam mevcuttu. Yirmi (%47.6) ... (%16.6) hastanın ağız hijyeni oldukça bozuk ola- rak belirtilmişti. ... nidazol direnci izlenmemişti.

387-390 Miliyer T berk loz ve - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2002-03/2002-50-3-387-390.pdf

Anahtar Kelimeler: Miliyer tüberküloz, epididim tüberkülozu. SUMMARY. Miliary Tuberculosis and Tuberculous Epididymitis: Case Report. Twenty one-year-old ...

81-85 Bronßiolitis Obliterans - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2002-01/2002-50-1-081-085.pdf

Olgu halen kontrolümüz altında olup tedavisi devam etmek- tedir. Bu olgu aracılığıyla akciğer grafisinde yaygın al- veoler infiltrasyonu bulunan, subakut semptom-.

119 -120 Maling Plevral Efz. - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2005-01/2005-53-1-119-120.pdf

Semptomlu malign plevral efüzyonlar en sık kimyasal plöredezis ile tedavi edilmektedir. Kimyasal plöredezisin en önemli dezavantajı yaklaşık beş gün ...

310-314 mycoplasma pneumoniae - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2008-03/2008-56-3-310-314.pdf

M. pneumoniae pnömonisi genellikle hafif seyir- li, nadir olarak solunum sistemi komplikasyon- ları ve akciğer dışı bulgular görülebilen ve olgu- ların çoğunun ...

01. 129-135 akcigerde sigaraya - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2009-02/2009-57-2-129-135.pdf

9, TIMP-1'in alveoler makrofaj, endotel ve epitelyal hücrelerden eksprese oldukları görüldü. Respiratuar ... bronşiyal epitel hücreleri, clara hücreleri, alveoler.

244-252 KOAH'da hiperinflasyo - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2003-03/2003-51-3-244-252.pdf

arasında pozitif, MİP ile akciğer volümleri arasında negatif, MİP ile PaO2 ... gularında bile, inspiratuar kas güçsüzlüğüne ve buna bağlı gelişebilen gaz değişim bozukluklarına neden olabilir. ... [rezidüel volüm (RV), FRC, total akciğer kapasi-.

107-116 Obezite-Hipoven - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2003-01/2003-51-1-107-116.pdf

Obezite-Hipoventilasyon Sendromu. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(1): 107-116 bugün hala kesin bir yanıt bulunamamıştır. (6,13). OHS patogenezinde ...

090-98 Kardiyopulmoner Egzersiz - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2006-01/2006-54-1-090-098.pdf

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner egzersiz testleri, egzersiz kısıtlanması. SUMMARY. Cardiopulmonary exercise testing. Gaye ULUBAY, Füsun ÖNER ...

444-455 Toraksik T berk l - Tüberküloz ve Toraks

http://tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2001-04/2001-49-4-444-455.pdf

Bunların 60'ı aktif ve 33'ü inaktif Tbc, 17'si akciğer kanseri, 14'ü pnö- moni, 1'i komplike kist ... Aktif Tbc lezyonları içinde buzlu cam görünümü de olabileceği ...

071-77 Plevral Efuzyon - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2010-01/2010-58-1-071-077.pdf

Plevral efüzyon, plevral sıvının salgılanması ile emilimi arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşur. Plevral ... naj uygulanmakta ve kimyasal plöredezis ile te-.

325-332 Neb lizatır Tedavisi - Tüberküloz ve Toraks

http://www.tuberktoraks.org/managete/fu_folder/2003-03/2003-51-3-325-332.pdf

ması yapan hastalıklarda nebülizatör tedavisi bize hızlı ve etkili tedavi sağlamasına karşın düzenli ... The Combivent Inhalation Solution Study Group. Routi-.