enfeksiyöz mononükleoz - Entcase

17 Haz 2015 ... tedavi görmesine rağmen şikayetleri gerilememesi ... Vakamızda kriptik tonsillit ön tanısıyla dış merkezde uzun süre antibiyotik tedavisi alan bir ...

enfeksiyöz mononükleoz - Entcase- İlgili Belgeler

enfeksiyöz mononükleoz - Entcase

http://entcase.org/manuscript_print/56/makale/bas-boyun-cerrahisi/enfeksiyoz-mononukleoz.htm

17 Haz 2015 ... tedavi görmesine rağmen şikayetleri gerilememesi ... Vakamızda kriptik tonsillit ön tanısıyla dış merkezde uzun süre antibiyotik tedavisi alan bir ...

Enfeksiyöz mononükleoz tanısı alan hastaların ... - JournalAgent

http://www.journalagent.com/ptd/pdfs/PTD_7_3_210_213.pdf

Downey hücreleri %34 hastada tespit edildi. Dört olguya kemik iliği aspirasyonu yapıldı. Atipik hücre veya blast saptanmadı. Sonuç: Enfeksiyoz mononükleoz ...

Çocuklukta Enfeksiyöz Diyare ve Dehidratasyon - JournalAgent

http://www.journalagent.com/kafkas/pdfs/KJMS_3_2_96_102.pdf

zedelenme oluşturmadan akut diyare yapan enteropa- tojenler sık görülür. ETEC özellikle gelişmekte olan ülkelerde ishallerin önde gelen nedenidir. Turist ishal ...

küçük ruminantların enfeksiyöz keratokonjunktivitisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/544858

2 Ağu 2018 ... dünyada evcil ve yabani koyun ve keçilerde konjunktiva ve ... Hastalığı gizli seyreden koyunlar muhtemelen bulaştırmada birincil kaynaktır.

Enfeksiyöz Mononükleozda Klinik ve Laboratuar Bulgular - Çocuk ...

http://www.cocukenfeksiyondergisi.org/upload/documents/200802/55-57.pdf

mean myeloid/erythroid cell ratio in bone marrow as- piration material was 5.3. Conclusion: Infectious mononucleosis is a self-limi- ting infection and treatment ...

Cilt 1 Sayi 1 Makale 9 Tavşanların Önemli Enfeksiyoz Hastalıkları.pdf

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tavukculuk/Belgeler/web%20English%20Doc/journal%20%28Dergimiz%29/Dergimiz%20Cilt%201%20Sayi%201/Cilt%201%20Sayi%201%20Makale%209%20Tav%C5%9Fanlar%C4%B1n%20%C3%96nemli%20Enfeksiyoz%20Ha

Antibiyotik sağaltımı en az 10-14 gün ... sağaltımında geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılır. 2.3. ... alfabetik sıraya göre yer almalıdır. Metin içerisinde her ...

warthin tümörü - Entcase

http://entcase.org/manuscript_print/415/makale/bas-boyun-cerrahisi/warthin-tumoru-senkron-iki-tarafli-parotis-bezi-ve-nazofarenks-yerlesimli.htm

16 Tem 2018 ... Boyun muayenesinde sol parotis lojuna uyan bölgede lastik kıvamında, mobil, yaklaşık 2cm'lik kitle palpe edildi. Stenon kanalı muayenesi ve ...

servikal dev lipom - Entcase

http://entcase.org/manuscript_print/43/makale/bas-boyun-cerrahisi/servikal-dev-lipom.htm

6 Ağu 2015 ... boyunda kitle yapabilecek granülomatöz hastalık, HIV, otoimmün ... ve Dercum's hastalığı (ağrılı subkutan lipomatozis) gibi sendromlarla birlikte ...

sublingual epidermoid kist - Entcase

http://entcase.net/manuscript_ln_pdf_yeni/477/makale/bas-boyun-cerrahisi/sublIngual-epIdermoId-kIst.htm

16 Tem 2019 ... kapanmaması sonucunda kistin, etrafı sarılan epitel doku artıklarından oluşması ... cm'lik dev bir epidermoid keratinöz kist klinik, histopatolojik ...

ektopik 3. molar diş ve dentigeröz kist - Entcase

http://entcase.net/manuscript_print/21/makale/rinoloji/nadIr-bIr-kronIk-rInosInuzIt-nedenI-ektopIk-3-molar-dIs-ve-dentIgeroz-kIst.htm

Maksiller sinüs içerisinde yerleşim gösterirse kötü kokulu burun akıntısı, kronik rinosinüzit gibi hastalıklara neden olabilmektedir. Bu olguda kronik sinüzit ...

tonsil kanserinde klivus metastazı - Entcase

http://entcase.org/manuscript_print/126/makale/bas-boyun-cerrahisi/tonsil-kanserinde-klivus-metastazi.htm

TONSİL KANSERİNDE KLİVUS METASTAZI. CLIVUS METHASTASIS OF TONSILLER CARCINOMA. Baş Boyun Cerrahisi. Başvuru: 05.10.2015. Kabul: 01.12.

bilateral vokal kord polibi - Entcase

http://entcase.org/manuscript_print/309/makale/laringoloji/bilateral-vokal-kord-polibi.htm

3 Mar 2017 ... Hastanın ses kayıtları SM-58 Shure marka mikrofonla, Adobe Audition programı kullanılarak yapıldı. Ağız ile mikrofon arasındaki mesafe 5cm ...

primer over tümörü kaynaklı sol internal juguler ven ... - Entcase

http://entcase.net/manuscript_print/79/makale/bas-boyun-cerrahisi/prImer-over-tumoru-kaynaklI-sol-Internal-juguler-ven-trombozu.htm

19 Kas 2015 ... ilaç kullanımı (uyuşturucu), uzamış santral venöz kateterizasyon, derin boyun enfeksiyonu (Lemierre's sendromu), boyun diseksiyonu, travma ...

maksilla ve zigomatik kemiğin osteomiyeliti ile karakterize ... - Entcase

http://entcase.org/manuscript_print/134/makale/pediatrik-kbb/maksilla-ve-zigomatik-kemigin-osteomiyeliti-ile-karakterize-osteopetrozis.htm

7 Dec 2015 ... Maksillar ve zigomatik kemik. Keywords: Osteopetrosis, Osteomyelitis Maxillary and zygomatic bone. Giriş. Kemik rezorpsiyonunun azalması ...

non-hodgkin lenfoma: bilateral tonsil tutulumu - Entcase

http://entcase.net/manuscript_ln_pdf_yeni/530/makale/bas-boyun-cerrahisi/non-hodgkIn-lenfoma-bIlateral-tonsIl-tutulumu.htm

16 Ağu 2019 ... Baş ve boyun bölgesindeki lenfomaları en sık Waldeyer halkasında , tonsil de lokalize olur ancak nadiren bilateral tonsil tutulumu görülür. Bu ...

giant hemangioma of the pharynx and ethanol sclerotherapy - Entcase

http://entcase.org/manuscript_print/257/makale/bas-boyun-cerrahisi/giant-hemangioma-of-the-pharynx-and-ethanol-sclerotherapy.htm

27 Sep 2016 ... 18 months follow up examination of the patient revealed no sign of recurrence. Anahtar kelimeler: Hemanjiom, farenks Skleroterapi. Saf etanol.

primer larinks karsinomundan 17 yıl sonra görülen ... - Entcase

http://entcase.net/manuscript_print/506/makale/bas-boyun-cerrahisi/prImer-larInks-karsInomundan-17-yIl-sonra-gorulen-metakron-yumusak-damak-skuamoz-hucrelI-karsInomu.htm

5 Tem 2019 ... çıkan metakron yumuşak damak kanseri tespit edilen olgu sunularak literatüre ... palpasyonla sert, yumuşak damak kaslarını tutmuş, endonazal ...

nadir bir kronik rinosinüzit nedeni: ektopik 3. molar diş ve ... - Entcase

http://entcase.net/manuscript_print/21/makale/rinoloji/nadIr-bIr-kronIk-rInosInuzIt-nedenI-ektopIk-3-molar-dIs-ve-dentIgeroz-kIst.htm

dokusuyla çevrili yumuşak doku görünümü izlendi, sol osteomeatal kompleks obstrükte ve sol maksiller sinüs posterolateral duvardan köken alan orbita ...

ilginç bir mandibular travma: avülsiyon benzeri fraktür - Entcase

http://entcase.net/manuscript_print/338/makale/fasiyal-plastik-cerrahi/IlgInc-bIr-mandIbular-travma-avulsIyon-benzerI-fraktur.htm

30 Eki 2017 ... Anahtar kelimeler: mandibula, fraktür nadir. Keywords: mandible, fractur rare. Giriş. Mandibula, nazal kemikten sonra yüz kemik fraktürlerinde ...

nasal fraktür sonrası meydana gelen pnömosefali - Entcase

http://entcase.org/manuscript_print/318/makale/rinoloji/nasal-fraktur-sonrasi-meydana-gelen-pnomosefali.htm

12 Nis 2017 ... Pnömosefali intrakranial hava varlığı olarak tanımlanır ve bilgisayarlı tomografi ile teşhis edilebilir [2]. Biz bu olgu sunumunda nazal fraktür ...

yutma ve konuşma güçlüğüne neden olan dilde dev bir ... - Entcase

http://www.entcase.org/public/pdf/2015-1-57-yutma-ve-konusma-guclugu-nedeni-dev-hemanjiyom.pdf

2 Medikal Park Bahçelievler Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Özet. Dilin ... With this study, a 83 years old female ... Çalışmamızda, dil ile birlikte ağız dışına çıkan, konuşma, çiğneme ve yutma güçlüğüne neden olan dev bir dil.

nadir bir kavernöz sinüs ve süperior oftalmik ven trombozu ... - Entcase

http://entcase.net/manuscript_print/521/makale/rinoloji/nadIr-bIr-kavernoz-sInus-ve-superIor-oftalmIk-ven-trombozu-nedenI-olarak-sfenoId-sInus-mantar-topu.htm

TROMBOZU NEDENİ OLARAK SFENOİD SİNUS MANTAR TOPU ... Kavernöz sinüs trombozu (KST) nadir ve potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır [1].

maksiller sinüsü kaplayan büyük glandüler odontojenik kist - Entcase

http://entcase.net/manuscript_ln_pdf_yeni/542/makale/bas-boyun-cerrahisi/maksIller-sInusu-kaplayan-buyuk-glanduler-odontojenIk-kIst.htm

6 Kas 2019 ... The lesion was defined as glandular odontogenic cyst after histopathological examination. Anahtar kelimeler: Odontojenik kist, Maxiller sinüs,.

tek taraflı izole nonsendromik alar kartilaj yokluğu olgunun ... - Entcase

http://entcase.net/manuscript_ln_pdf_yeni/487/makale/fasiyal-plastik-cerrahi/tek-taraflI-Izole-nonsendromIk-alar-kartIlaj-yoklugu-olgunun-lIteratur-eslIgInde-degerlendIrIlmesI.htm

Kabul: 26.03.2019. Yayın: 22.03.2020. Adem Bora1ID, Neşe Kurt Özkaya1ID, Kasım Durmuş1ID, Emine Elif Altuntaş1ID. 1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi.

kronik otitis media zemininde gelişen aural miyazis : olgu ... - Entcase

http://entcase.net/manuscript_ln_pdf_yeni/343/makale/otoloji/kronIk-otItIs-medIa-zemInInde-gelIsen-aural-mIyazIs-olgu-sunumu.htm

29 Ağu 2017 ... external auditory meatus and middle ear miasis in the literature. Anahtar kelimeler: Miyazis, Kronik otitis media,. Otalji. Keywords: Myiasis ...