Akut Tonsillofarenjitler - DergiPark

30 Mar 2015 ... Bu nedenle akut tonsillofarenjitlerin ayırıcı tanısı, izlem ve tedavisi önemlidir. ... vardır (kriptik tonsillit) ve bu eksüda bazen sarımtırak.

Akut Tonsillofarenjitler - DergiPark- İlgili Belgeler

Akut Tonsillofarenjitler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/207804

30 Mar 2015 ... Bu nedenle akut tonsillofarenjitlerin ayırıcı tanısı, izlem ve tedavisi önemlidir. ... vardır (kriptik tonsillit) ve bu eksüda bazen sarımtırak.

Diseksi Aorta Akut Stanford Tipe B dengan Gejala Akut ... - Kalbemed

https://kalbemed.com/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=471&articleid=458&documentid=415

Sebuah kasus pada laki-laki usia 71 tahun dengan diseksi aorta Stanford tipe B dengan presentasi atipik, yaitu gejala nyeri abdomen akut. Pasien memiliki ...

Akut paraparezi nedeniyle getirilip akut miyolositer lösemi tanısı ...

http://www.cshd.org.tr/pdf.php?id=41

Akut paraparezi nedeniyle getirilip akut miyolositer lösemi ... olarak akut miyelositer löseminin (AML) seyri sırasında ortaya çıkmakta, ... Alösemik hastada GS.

çocuklarda akut karın ağrısı ve akut apandisit ... - Nobel Medicus

https://www.nobelmedicus.com/Content/1/26/86-90.pdf

Sonuç: Karın ağrısı ile birlikte kusma, sağ alt kadran ağrısı, karında hassasiyet ve rebound ağrı bulgularının iki veya daha fazlasının bir arada olduğu olgular akut ...

AKUT E-Bülten - Temmuz 2015 - AKUT Arama Kurtarma Derneği

https://www.akut.org.tr/docs/e-bulten/AKUT-e-bulten-temmuz-2015.pdf

5 Tem 2015 ... düzenlenen İdadik Kış Dağcılığı Şenliği'nde bir grup dağcı, zirve tırmanışından döndükleri sırada tipiye ve sise yakalanarak mahsur kaldı.

Akut lösemiler WHO sınıflaması ve nadir akut lösemi tipleri

http://www.thd.org.tr/thdData/userfiles/file/08_04_2006_ridvan_ali_08-45_09-10.pdf

Hipokrat'ın lösemi belirti ve bulgularından bahsettiği bildirilmekle birlikte, löseminin ... Akut bazofilik lösemi (ABL): Klasik akut lösemi kliniği ile presende olan, ...

Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit ve Akut Romatizmal Ateş; Eş ...

http://openaccess.inonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11616/1257/2007_14_3_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sık rastlanılan romatojenik suşlar iken, tip–12 farenjit sonrası, tip–49 piyodermi sonrası olmak üzere, M–4, M–25,. M–55, M–61 en sık rastlanılan nefritojenik ...

akut abdomen - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/146611

Anahtar Kelimeler: Akut Abdomen, köpek, Kedi ... muayene ve hastaların izlenmesinin önemi büyüktür ... Abdomenin muayenesi inspeksiyon, oskultasyon,.

akut skrotum - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/205559

Normalde skrotumda aşağıda yer alan testisin, dönme sonucunda skrotum üst kısmına çıkması ve yukarı kaldırmakla testis- teki ağrının artması (Prehn belirtisi) ...

ağrılı hastanın değerlendirmesi akut ağrı-akut ağrı tedavisi - Ankara ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=93783

AĞRI SINIFLAMASI. A. 1. Nosiseptif a. Somatik b. Viseral. 2. Nöropatik (Nonnosiseptif) a. Santral b. Periferik. 3. Psikojenik. B. 1. Akut. 2. Kronik. C. 1. Kanser ...

Akut Romatizmal Ateş - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/684648

Aort kapak yetersizliği akımının etkisiyle mitral kapak ön yaprakçık açılımının kısıtlanmasına bağlı olarak geç diyastolik üfürüm (Austin Flint üfürümü) de duyulabilir.

Akut pankreatitde tedavi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/64014

O2 tedavisi medikal tedavide önemliyken, endoskopik retrograd kolanjiyo- pankreatografi ... Ölümlerin %2-10'u akut pankreatitin komplikasyonlar› so- nucunda ...

Çocuklarda Akut Tonsillofarenjit - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/773958

AGBHS tedavi edilmediğinde süpüratif ve ... lerde görülür ve ateş, ciddi farenjit ve anterior- posteri- or servikal ya da diffüz ... Kronik taşıyıcıların immün reaksiyon ...

Akut dissemine ensefalomyelit olgularının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/47625

Dilara Füsun İçağasıoğlu, Adnan Ayvaz, Ozan Koçak, Mehmet Atalar, Ali Kaya,. Asım Gültekin. Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı (Prof. Dr. D. F. İçağasıoğlu, Uzm.

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/25392

Serebrovasküler. Hastalıklar; Güneş Kitabevi, Antalya, 2005:83-101. Page 54. Arşiv, 2010. Şahan ve ark. 138.

dışhekımlıgınde akut enfeksiyonların tedavisinde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/93772

Sef. Tetr. Akut dentoaEveolar abse. 23. 33. 19. 3. 9. 7. 3. Periodontai abse. 16 ... Bakteriyal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibakteriyal ilaçların dişhekimleri ... Seçilen doz (%). İntervai (%). Antibakteriyal ilaç. 150 mg. 250 mg. 500 mg.

Üzerine Akut Toksik Etkisinin Değerlendirilme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/533079

değerleri belirlenmeye çalışılmıştır. Kullanılan doz aralığında; asetamiprit için LC50 değeri 72 ve 96 saat için sırasıyla 1.687 ve 0.517 μg L-1; imdakloprit için 48, ...

çocuklarda akut respiratuar distres sendromu - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/25398

ARDS ise bu tablonun daha da ağır şeklidir2. Tablo-I'de ALI/ARDS tanı kriterleri belirtilmiştir. Akut akciğer hasarı ve ARDS tanımları açısından sözü edilmesi ...

Çocukluk Çağında Akut Lenfoblastik Lösemi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/489747

On beş yaşından küçük çocuklarda akut lenfoblastik lösemi, akut myeloblastik lösemiye göre ... Bazofilik sitoplazma. Hafif veya orta ... ALL'li hastalarda belirti ve bulgular; lösemik hücrelerin kemik iliğini infiltre etme derecesi ve hastalığın ...

Akut seyirli bir kuzu dizanterisi vaf ası üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/714604

rın kan hastalığı» diye isimlendirmi§tir. Nihayet İngiltere'de ilk defa. 1923'te, Gaiger ve Dalıing (6, 7), 1926 da, Pooı (i5) taraflarından etüd edilerek, izole edilen ...

Akut Solunum Yetmezliklerinde Noninvaziv Mekanik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/420373

Bu derlemede NIMV nedir? ve ne zaman kullanılır? sorularını yanıtladık. Anahtar Kelimeler: ... basınç uygulana- rak, transpulmoner basıncı arttırmak suretiyle,.

Bir Köpekte Saptanan Akut Sipermetrin İntoksikasyonu - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/146354

Ürünleri: Superkor 25 EC, litrede 250 g Cypermethrin içerir) (Anonim 2013e) ... damlası (Gentavet-G Göz-Kulak damlası, Vetaş; 1 mL'sinde. 3 mg gentamisin'e ...

akut solunum yetmezliği ve subkonjoktival kanama ile - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108006

boyunca agrege olarak rulo formasyonu meydana getirirler, böylece oluşan partiküllerin ağırlıkları yüzey alanlarına göre arttığından eritrositlerin plazma içinde.

METOKLOPRAMİDİN NEDEN OLDUĞU AKUT DİSTONİ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/520452

2 Ağu 2012 ... METOKLOPRAMİDİN NEDEN OLDUĞU AKUT DİSTONİ. METOCLOPRAMIDE INDUCED ACUTE DYSTONIA. Mehtap AYDIN1 Özlem SAĞIR2.

Çocukluk çağında akut dissemine ensefalomiyelit: Tek ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/54386

fizik ve nörolojik muayene ve takipleri hastanemiz- de aynı pediatrik nörologlar tarafından yapıldı. Hastaların tümüne beyin MRG, spinal kord tutulumu şüphesi ...

Akut Gastroenteritlerin Tedavisinde Probiyotiklerin Rolü - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/782181

3 Eyl 2017 ... dan psödomembranöz kolit, toksik megakolon ve ölüme ... kili psödomembranöz enterokolit tablosunda, giardiyazis, dizanterik şigelloz ...

Rabdomiyolize Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/223812

21 yaşında erkek hasta hastanemize kas ağrısı, güçsüzlük, çay renginde idrar yakınması ile başvurdu. Başvuru anında ... Kas yıkımı sırasında intrasellüler sıvı.

Akut İnme Hastalarında Omuz Subluksasyonunun ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/749347

Gereç ve Yöntem: Akut inmeye bağlı hemipleji gelişmiş olan 44 hasta ... önlenmesi amacıyla tedavide Bobath yaklaşımı ve omuz koruma stratejilerine ek olarak NMES'in yer ... rem M, Aksu S. Hemipleji Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik.

Akut ST Yükselmeli Miyokart İnfarktüsü Hastalarında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/559275

Key Words:Acute anterior ST-elevation myocardial infarction, Magnesium, P wave dispersion. 221. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran ...

ARAŞTIRMA MAKALESİ Akut Pankreatit Şiddeti ile ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/686970

Ece Bilir1 · Serkan Torun2. 1 Düzce Universitesi Tıp. Fakültesi, İç Hastalıkları ... Yazışma Adresi: Attila Önmez. Düzce Tıp Fakultesi,. Yörükler Mah. Konuralp.

Germe Egzersizlerinin Performans Üzerine Akut Etkileri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/151230

yapılan germe egzersizlerinin etkilerini konu alan çalışmaları ... kasın boyunda ani kısalma ve uzamaların bu- ... mesi beklendik bir durumdur ve sonuçlar böyle.

Akut Aerobik Egzersiz Öncesi L-Karnitin Alınımının Kan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/525890

24 May 2018 ... katılımcıların % 65 karbonhidrat, % 25 protein ve % 10 yağ oranında diyet programı tüketmeleri istendi. Birinci ölçüm gününde Ölçümlere ...

Ameliyat esnasında gelişen Akut Adrenal Yetmezlik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/657543

24 Oca 2019 ... Akut Adrenal Yetmezlik belirti ve semptomlarını gözden kaçırmamalıdırlar. Anahtar Kelimeler: intraoperatif hipotansiyon, adrenal kriz, akut ...

Karın radyografisinin akut apandisit tanısındaki yeri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/684349

Klinik uygulamada kullanılan radyolojik tetkikler; ayakta düz batın grafisi (ADBG), ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans ...

böbrek biyopsilerinde akut interstisyel nefrit oranlarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/891481

9 Ara 2019 ... Tubulointerstisyel alanda %25'ten az fibrozis alanı grad 1, %25-. 50 arasındaki fibrozis grad 2, %50'den fazla fibrozis varlığı da grad 3 fibrozis ...

Akut immün trombositopenik purpura tanısı alan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/775598

Bu nedenle akut İTP üst solunum yolu enfeksiyonları ile paralel olarak ilkbahar ve kış aylarında pik yapabilir [6]. Hastaların çoğunda peteşi ve ekimozlar varken ...