t��rkiye kurumsal sosyal sorumluluk derne��i

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile Kurumsal İmaj ve ... - İş Ahlakı Dergisi

http://isahlakidergisi.com/content/5-online-first/m0124/m0124_yusufocel.pdf

... düşüncelerin (olumlu imaj) oluşma- sını sağlayacaktır. Tüm bu sorumluluklarını yerine getiren işletmeler, üstün reka- bet avantajı elde etmiş olacaklardır (Sağır ...

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu ...

http://www.ibaness.org/bnejss/2018_04_01/11_Dogan.pdf

İşletmeler, topluma ve doğal çevreye karşı sorumlulukları yanında doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim halinde olduğu ve işletmenin faaliyetlerinden ve ...

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2018 Raporu - GfK

https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/TR/GfK_Capital_Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk_Arastirmasi_2018.pdf

GfK 2018 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması 2018. Kurumsal ... 2 Meslek Lisesi Memleket Meselesi (Vehbi Koç Vakfı-Özel Sektör Gönüllüler Derneği).

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR REKLAM ARACI MI ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/79199/makaleler/12/12/arastirmax-kurumsal-sosyal-sorumluluk-bir-reklam-araci-mi-yoksa-bir-gercek-mi.pdf

KSS'nin bir reklam aracı mı olduğu yoksa gerçek anlamda bir sosyal sorumluluk anlayışını yansıtıp ... Business Review, 1-17 https://www.hks.harvard.edu/m-.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/6937

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin 2008 yılında yayınladığı KSS Raporunda. Türkiye'deki uygulamalara yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YÖNELİMLİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/321607

Anahtar Kelimeler: Otel İşletmeleri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk,. Uygulamalar ... Özellikle turizmde sosyal sorumluluk projelerinin sayısının artması, ... Üniversiteden mezun olan öğrencilere, lider vasıfları, sunum vasıfları, ... örnek verilebilir.21.

İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/185131

soruları, Uğur (2007)'un ve Singh, Sanchez ve Bosque (2008)'in ... işletmelerin sosyal sorumluluk alanlarının genişlemesine sebep olmuştur. ... yapmış, bu sınıflandırmada ekonomik, yasal ve ahlâki sorumlulukları etik KSS adıyla ... (Demir, 2012: 105). ... düzeyinde anlamlı bir ilişki ortaya çıkmış, KSS'nin marka algısına etkisi ...

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk ...

http://www.calismailiskileri.org/download_pdf.php?id=104&f=104_rev2.pdf

Dr. Toker DERELİ Işık Üniversitesi ... Dr. Tamer KOÇEL İstanbul Kültür Üniversitesi ... Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı.

kurumsal sosyal sorumluluk raporu - Nilüfer Belediyesi

http://www.nilufer.bel.tr/dosya_yoneticisi/pdf_doc/KSS_2014.pdf

İkinci el eşya yardımı: ... Nilüfer Belediyesi halk sağlığını korumak açısından gıda ile ilgili ikinci ve ... Ceviz Yetiştiriciliği Proje Çalışması Takibi (Güngören).

işletmelerde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının müşteri ...

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/647/3/TU%C4%9E%C3%87E%20SARA%C3%87O%C4%9ELU.pdf

etik kurallara uyularak tarafımdan elde edildiğini, tez içinde yer alan ancak bu çalışmaya ... Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Ortaya Çıkmasına Neden Olan. Etmenler . ... varılması işletme ismine zarar verebilmektedir (Taşlıyan, 2012). ... soruları Kuşadası Bölgesi'nde kurumsal sosyal sorumluluk uygulayan otellerde.

kurumsal sosyal sorumluluk ve muhasebe corporate socıal ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/27b.demir.pdf

İşletmenin öncelikli sorumluluğu, sermayedarlarına karşı kârlı olmaktır. Bununla birlikte artık, kârlılığın yanında şeffaf olmak, işletmeyle ilgili bilgileri paylaşmak ...

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Borsa İstanbul ... - Koç Holding

https://www.koc.com.tr/tr-tr/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar-ve-istatistikler/Faaliyet%20Rapor%20Dkman/2014_16_KSS%20VKV.pdf

Özel Amerikan Robert Lisesi Suna Kıraç. Hall. • Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Otelcilik ve Turizm. Meslek Lisesi. • Karşıyaka İlköğretim. Okulu Kütüphanesi. 17 OKUL.

İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Tüketici ...

https://isarder.org/2018/vol.10_issue.1_article36_full_text.pdf

tüketicileri nasıl etkilediği ortaya konularak, işletmelerin sosyal sorumluluk ... (1970) tanımlamasına göre kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, kanuni ve etik ... politikaları ile uyum gösteren hizmetler sağlamaktadırlar (Dorfman vd., 2012: 1). ... soruları ikinci olarak tüketicilerin kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları için.

Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

http://www.iye.org.tr/wp-content/uploads/2012/12/KSS_Degerlendirme_Raporu_2008.pdf

KSS'nin bir başka önemli açılımı da şirketlerin kendi iç ve dış paydaşlarıyla paylaşımlarda ... Program Bilgi Üniversitesi ve AIESEC Türkiye ile uygulanmıştır.

Carroll'ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli Kullanılarak ...

https://www.isarder.org/2018/vol.10_issue.4_article16_full_text.pdf

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'ne göre, “ KSS, işletmelerin yasal zorunluluklar ... şeklinde tanımlayarak Carroll modelindeki etik ve yasal alt boyutları ele almıştır. (Bowen ... Anahtar Soruların Bir Yorumu Ve Özeti. Business And ... 2012. Bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yolculuğu: Geçmişe Ve İleriye Bakış. 5.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İÇİN ... - tojdac.org

http://tojdac.org/tojdac/VOLUME2-ISSUE1_files/tojdac_v02i101.pdf

17 Nis 2012 ... 19 Nuri Bilgin, Sosyal Psikoloji Sözlüğü, Kavramlar-Yaklaşımlar., Bağlam Yayınları 2007. Ss:103-104. 20 Charles G. Morris, Psikolojiyi anlamak ...

kurumsal sosyal sorumluluk ve insan kaynakları ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/474401

Bu nedenle işletmeler son yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ... Dönmez-Maç ve Çalış (2012) tarafından yapılan çalışmada ise etik tartışmalarında ... kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili sorular sorularak, adayın konu ... ödüllendirilmeleri, KSS'nin destek verebileceği bir başka İK işlevi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Ankara Sanayi Odası

http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/dosyamayishaziran2012.pdf

ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI | MAYIS / HAZİRAN 2012 ... Bu çalışmada sosyal sorumluluk nedir sorusunun ceva- ... Sanayileşme ve büyük şirketlerin ortaya çıkmaya ... mik, etik ve yasal nitelikli beklentilere “işletmelerin ken-.

markalar ve kurumsal sosyal sorumluluk - Hacettepe Üniversitesi ...

http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/MARKALARVEKURUMSALSOSYALSORUMLULUK.pdf

Kurumsal sosyal sorumluluk, sadece kurum imajının değil, marka imajının da ... anımsamasa da, markayı “koni şeklinde şişesi olan parfüm” veya “kanguru ...

türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının işletmelerin ...

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/5230/10193108.pdf?sequence=1&isAllowed=y

gönüllü olarak dikkate aldığı ve faaliyetlerinde sadece yatırımcıları değil aynı zamanda ... Biri Olarak Bu Uygulamaların Firma Faaliyetleriyle İlişkili Olmamasının ... İş etiği kavramı, ticari etkinliklerin ahlaki özelliklerini vurgulamak amacıyla ... kurumları, üniversite ve global işletmelerin yöneticilerinden oluşan bir grup temsilci,.

kurumsal sosyal sorumluluk ve yönetişim kültürü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/194816

nitelik ve nicelik olarak ne kadar üst seviyede hizmet ya da ürün üretimi yapılırsa yapılsın, bunun ... yönelimi çerçevesinde gerek kamu, gerekse özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) ... 15 7 UNDQ 6$</$1 )LOL] .DUDJ O <XVXI g]HU .

Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ... - CSR For All

http://csrforall.eu/tr/icerik/reports/CSR-Ulke-Analiz-RaporuTR-190116.pdf

24 Oca 2016 ... Necati Ersoy, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler, Çimento. Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Dr.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İÇİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/138299

17 Nis 2012 ... HAYDOST (Hayvan Dostları Derneği), EHDKD (Evsiz Hayvanları ve Doğayı Koruma. Derneği), HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu).

Katılım Bankalarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/840448

24 Eki 2019 ... verebilir olmalarının önemi artmıştır (Cingöz ve Akdoğan, 2012: 332). İşletmelerin varlığını ... Bereket Vakfı aracılığı ile burs verilmiştir. 5. Sosyal ...

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu - Kadir Has Üniversitesi

https://www.khas.edu.tr/sites/khas.edu.tr/files/inline-files/KSS_RAPOR_1_0.pdf

Bahçelievler Kampüsü. Selimpaşa Kampüsü. Bu hedefe ulaşmak için Kadir Has. Üniversitesi,. ▫ Uluslararası kalite standartlarında eğitim vermeye odaklanıp, kâr ...

kurumsal oteller ve sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirilmesi ...

http://sosyoteknik.selcuk.edu.tr/sustad/article/download/94/76

kapsamında yapılan sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilmiştir. Anahtar ... Dedeman Ankara Otelinde öğrencilere eğlence düzenlenmiştir. Bir gece ...

2012-2013 kurumsal sosyal sorumluluk raporu - Teb

https://www.teb.com.tr/upload/PDF/TEB_kss_raporu_2012_2013.pdf

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. Genel Müdür'ün Mesajı ... 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE TEB'İN ORTAKLIK. VE SERMAYE YAPISI ... Satış Turnuvaları, Doğum Günü/Çocuk Doğumu/Evlilik Kutlamaları, Fotoğrafçılık, Halk Dansları vb.

9. kurumsal sosyal sorumluluk pazaryeri - KSS Zirvesi 2019

http://ksszirvesi.org/wp-content/uploads/2019/09/2017.pdf

Iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi. ... nasıl tepkiler oluştuğunu fark etmeleri, öğretmenlere ise ilkyardım farkındalık seminerleri verildi. ... Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? ... olan sadakat programlarımızda kullandığımız ödüllere Sosyal Sorumluluk ...

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Vaka Analizi Çalismasi

http://step.org.tr/images/UserFiles/File/KSS%20Vaka%20Analizi_P_Ozturan%20%282%29.pdf

Bu vaka analizi çalışması ile KSS olgusunun STK kaynaklarına etkisi konusunda ... 23 Nisan 2005'de “seferberlik” niteliğinde bir KSS çalışması başlatmıştır.

Türkiye ve Avrupa Örnekleri Işığında Kurumsal Sosyal Sorumluluk

http://www.turkonfed.org/Files/ContentFile/turkiye-ve-avrupa-ornekleri-isiginda-kss.pdf

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye). • MVO Nederland. Proje, özel olarak KOBİ'ler nezdinde kurumsal sosyal sorumluluk bilincini ...

2009-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu - Ege Bölgesi ...

http://www.ebso.org.tr/ebsomedia/documents/2009-2013-kurumsal-sosyal-sorumluluk-raporu_14033283.pdf

13 Kas 2013 ... Bergama Dereköy EBSO İlkokul Ve Ortaokulu. İzmir'in Bergama İlçesinin Dereköy merkezli Turanlı Bucağına bağlı 19 köyün 2 kademe.

Basında TÜSEV Panel: Şirketler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ...

https://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/TUSEV_ebulten_sayi_91_Mayis_2015.pdf

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Harvard. Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi 7. ... Yaz Okulu” programı düzenlenecek. Bu yıl 5. kez Ankara'da.

misyon, vizyon, kurumsal sosyal sorumluluk - Kütahya Porselen

https://kutahyaporselen.com.tr/dokuman/faaliyet-raporlari/31-12-2012-Faaliyet-Raporu.pdf

31 Ara 2012 ... MİSYON, VİZYON, KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ... tüm hatları revizyona sokularak büyük ebat çalışır hale getirilmiş, digital baskı.

türk futbolunun kurumsal sosyal sorumluluk algısı - Bahçeşehir ...

http://acikerisim.bahcesehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/166/t%C3%BCrk%20futbolunun%20kurumsal%20sosyal%20sorumluluk%20algs%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Spor, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Profesyonel Futbol ... Kaynak: Coşkun Can Aktan ve Deniz Börü (2007). Kurumsal sosyal sorumluluk.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu - Coca Cola İçecek

http://www.cci.com.tr/Portals/0/Documents/PDF/Sustainability_Report/tr/CCI_KSS_RAPORU_Mart_2009.pdf

25 Mar 2009 ... Farkl› paket ve fiyat alternatifleri ile ürün portföyümüzü her zaman genißletmeye ve ... Toplumsal Planlama Müdürü, Tesco Kipa. 32Coca-Cola ‹çecek ... G Ramazan ay›nda ihtiyac› olan ailelere erzak yard›m›. G ‹htiyaç ...

kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde yeni medya kullanımının ...

http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11467/1629/M00830.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Açıköğretim. (2016). Yeni Toplumsal Hareketler Ders Notları. Ankara: Karacan Akademi. Yayınları. Adım Adım 28 Temmuz Facebook Paylaşımı. 28.07.2016 ...

Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi TÜRKİYE ...

http://csrforall.eu/tr/icerik/reports/CSR-Ulke-Analiz-RaporuTR-190116.pdf

24 Oca 2016 ... Necati Ersoy, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler, Çimento. Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Dr.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği

http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/dosyamayishaziran2012.pdf

halkın gözünü boyayacağı etkinlikler yapmamalıdır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) denildiğinde fabrika yeri seçimi, işe alımlar, işçi özlük haklarının tam.

2017 kurumsal sosyal sorumluluk raporu - Doğuş Grubu

https://www.dogusgrubu.com.tr/i/assets/docs/D17_KSS_1409.pdf

Grubun sosyal sorumluluk projeleri toplumun sürekli ileriye giden ve gelişen bir gelecek ... olan Doğuş Grubu, topluma öncü ve örnek olma amacıyla hareket ederken ... Zihin detoksu, yıkılan sunum tasarımları, finansçı olmayanlar için finans ...

2018 kurumsal sosyal sorumluluk raporu - Doğuş Grubu

https://www.dogusgrubu.com.tr/i/assets/docs/Dogus_Grubu_KSS_2018.pdf

2018 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU. KURUMSAL PROFİL. Doğuş Grubu, 300'ün üzerindeki şirketi ve 25 bini aşkın çalışanıyla müşterilerine ...

insan kaynakları yönetimi boyutuyla kurumsal sosyal sorumluluk

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/9096

British American Tobacco (BAT) ve Coca-Cola'ın kurumsal sosyal sorumluluk projelerine önemli miktarlarda kaynak aktardığı bildirilmektedir (Kramar; 2004).

kurumsal sosyal sorumluluk: vestel örneği ... - Başkent Üniversitesi

http://dspace.baskent.edu.tr/bitstream/handle/11727/2002/00233.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu durumda paydaşlar teorisi, bir şirketin sadece paydaşların yaptıklarını değil, aynı zamanda rakiplerinin yaptıklarını göz önüne alarak, taleplerin uygun olanlarını.

kurumsal sosyal sorumluluk gelişimi - Eyüp Sabri Tuncer

https://www.eyupsabrituncer.com/Uploads/dosyalar/surdurulebilirlik.pdf

sayesinde doğa ile uyumlu bir kurum olmaya özen gösteriyoruz. ... 1947 ara verilen kolonya imalatı az miktarda yapıl- ... Mallow, Bath Brulee, Body Wash, Shampoo Bar, Mas- sage Bar ve Soap ... Sanatçı Gülben Ergen'in, okul öncesi eğitime.

Nilüfer Belediyesi 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu için ...

http://www.nilufer.bel.tr/dosya_yoneticisi/pdf_doc/KSS_2017.pdf

Yardımsever vatandaşlarımızın verdikleri 2. el kıyafetler atölyemizde yıkanıp ... Bursa merkezde yer alan belediyeler arasında memur sendikası ile ilk toplu.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş ...

http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/r/e/responsible-impact-proje-bilgi-metni-ve-egitim-1.pdf

17 Eki 2019 ... Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Programı kapsamında Avrupa KSS Ağı (CSR Europe) ...

kurumsal sosyal sorumluluk kavramının paydaş teorisi ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911797.pdf

- Risk yönetimini daha etkin bir düzeye çı- karmaktadır. - Toplumun ve kural koyucuların kurumun görüşlerine önem vermesi sağlanmaktadır. 3. KURUMSAL ...

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yoluyla Özel Sektör Si̇vi̇l Toplum ...

http://siviltoplumdiyalogu.org/wp-content/uploads/2019/10/csd_katalog_021.pdf

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK DERNEĞİ. TÜRKİYE. EŞ FAYDALANICI(LAR). CSR EUROPE - THE BUSINESS NETWORK FOR. CORPORATE SOCIAL ...

kurumsal sosyal sorumluluk ve etik özet corporate socıal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/83925

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Etik, Meslek Etiği. CORPORATE ... Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 23-25 Mayıs. 2002.

Hazır Giyim Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Durum ... - İHKİB

https://www.ihkib.org.tr/fp-icerik/ia/d/2017/01/17/mdgf-hazirgiyimde-kss-raporu-2012-201701171639340703-1E7D6.pdf

17 Oca 2017 ... Tablo 1: Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Çevre ile İlgili Sorunlar [1] ... (ETI), Ticari Sosyal Uyumluluk Girişimi (BSCI) ve Temiz Kıyafet Kampanyası gibi çeşitli ... Uşak'ta iplik ve battaniye üretimi, Çorlu ve Çerkezköy'de tekstil terbiyesi, ... yüzde 16'sı, çocuk bakım evi ve okul öncesi dersliklere katılmıştır.

Nilüfer Belediyesi 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu için ...

http://www.nilufer.bel.tr/dosya_yoneticisi/pdf_doc/KSS2018.pdf

2013 Özel Kalem Dergisi Sosyal Sorumluluk Projeleri Kategorisi “Yılın ... Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinden 630 katılımcı yararlanmıştır.

Nilüfer Belediyesi 2016 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu için ...

http://www.nilufer.bel.tr/dosya_yoneticisi/pdf_doc/KSS_2016.pdf

2016 Şehrin Yıldızları Gayrimenkul Ödülleri “Nilüfer Dernekler Yerleşkesi”. • 2016 The Green Organization “Sosyal Sorumluluk Ödülü / Nilüfer Müzik Festivali”.

10. kurumsal sosyal sorumluluk zirvesi - KSS Zirvesi 2019

http://ksszirvesi.org/wp-content/uploads/2019/09/10.-KSS-Zirvesi-Katalog-1.pdf

10 Eyl 2019 ... Destek veren kuruluş ve şahısları Koç Üniversitesi ile ortak bir toplumsal paydada buluşturan. Anadolu Bursiyerleri Programı, üniversite ve ...

Kurumsal Sorumluluk - Arçelik A.Ş.

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/KUY13.pdf

İş yaşamına 1982 yılında İTÜ Malzeme Bilimleri Enstitüsü'nde başlayan Öztürk, Eylül. 2010'dan bu yana Arçelik ... Erdinç Ayan. Kıdemli Uzman-Raporlama ... spor, sağlık, kültür ve sanat alanlarında bir çok farklı proje yürütmektedir.Projelerin.

kurumsal sorumluluk raporu - PharmaVision

https://www.pharmavision.com.tr/images/uploads/file/Phv_KIS_2017_tr.pdf

11 Oca 2019 ... sayfalarında yayımlanmasıyla,. 2011 yılından itibaren birer yıllık periyotlarla sekizinci raporumuzu yayımlamış olmaktayız. Entegre. Raporumuz ...

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU '12 - Bilim İlaç

http://www.bilimilac.com.tr/tr/dosyalar/kurumsal-sorumluluk/kurumsal-sorumluluk-raporlari/1_55366647_bilim_ilac_ks_rapor_2012.pdf

Yönetim Kurulumuz. Bilim İlaç A.Ş.'nin hisselerinin % 97'den fazlası- nın sahibi olan Bilfar Holding, kurumsal yöne- tim ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulunu.

kurumsal sorumluluk raporu 2015 - PharmaVision

https://www.pharmavision.com.tr/images/uploads/file/Phv_KIS_2015_tr.pdf

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetiminde İyi Uygulamalar ... zamanlarına tam uyumu, işletme ve ekipmana devamlı ... de destek vermekte; mesleki eğitim projelerine aktif olarak ... Proses, analitik, temizlik ve bilgisayarlı üretim ... TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kalite Yöneticisi Ecz. Gülşen Yılmaz'ın.

Doğuş İnşaat Grubu Kurumsal Sorumluluk Raporları

https://www.dogusgrubu.com.tr/i/assets/docs/dogustanduyarli2013trkucuk.pdf

marka algısını güçlendirme, yeni iletișim kanalları yaratma konularında yol gösterici ve kapsamlı bir ... Günümüz dünyasında küreselleșmeyle değișen sosyo-ekonomik ve kültürel yapı ile birlikte șirket ve ... günümüze Yönetim Kurulu Bașkanı'nın șirkete vermiș olduğu hizmetler ve sağladığı katkılar, ... Doğuș Polat Adi.

kurumsal sorumluluk raporu 2011 - Bilim İlaç

http://www.bilimilac.com.tr/tr/dosyalar/kurumsal-sorumluluk/kurumsal-sorumluluk-raporlari/1_59413736_bilimksrapor.tr.20.09.12.rev2.pdf

31 Ara 2011 ... Yönetim Kurulumuz. Bilim İlaç A.Ş.'nin hisselerinin % 97'den fazlasının sahibi olan Bilfar Holding, ku- rumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yö-.

pazarlama iletişiminde etik ve kurumsal toplumsal sorumluluk

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/591/aycin_inal%20uysal_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pazarlama iletişiminde etik ve sosyal sorumluluk, tüketicilerin fayda elde edebilecekleri ürünleri ... not and whether they prefer to consume the goods of companies which behave according to corporate social ... Başarılı bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi, kurumun bütünleşik ... Yayınlanmamış Ders Notları, İstanbul. 92 ...

örgütlerin sosyal yardım ve sosyal sorumluluk odaklı imaj algıları

http://www.ekevakademi.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=1220

Muhammed Emin ACAR. Doç. Dr. Hakan KARA. Organizations' Image Perceptions Focused Social Welfare and Social Responsibility: A Cross Sectional Study ...