nh3 tepkimesi

Rasemik Propranololün Biyokatalitik Yükseltgenme Tepkimesi için ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/387913

NAD 'nın NADH'ye indirgenmesi ile alkollerin aldehit ya da ketonlara dönüşümünü sağlamaktadır [15]. Yükseltgenme tepkimesinin gerçekleşebilmesi için ...