m��hendislik bilimleri ve tasar��m dergisi

hendislik - Ayrıntı Dergisi

http://www.dergiayrinti.com/index.php/ayr/article/download/1008/1810

Yakutistan, Rusya Federasyonu içinde yer alan kapladığı alan açı- sından en büyük cumhuriyettir. ... Yakutlar böyle cazip tekliflere rağmen bile dini inanışlarını.

Mü hendislik Fakü ltesi 2017-2018 Akademik Yılı Faaliyet Raporü

https://mf.hku.edu.tr/wp-content/uploads/2019/03/2017-2018-akademik-yili-faliyet-raporu.pdf

İnşaat Mühendisliği Bölümünde MÜDEK Akreditasyonu Alınması Amaçlı ... A. Akgül, M. F. Hasoğlu, and B. Haznedar "Investigation and Implementation Ultra-.

Ses Kay›t Stüdyolar›n›n Akustik Tasar›m›

http://egemimarlik.org/89-90/5.pdf

yap›da akustik – mimarl›k ili kisi önem ta ›m› t›r ... nedeniyle mimari ve akustik tasar›m›n ... c.pdf. •http://www.soundonsound.com/sos/jul98/articles/ac oustics1.html.

Tasar Stratejik Plan.indd - Kyk

http://yurtkur.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/KYK/20142018StratejikPlan.pdf

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu. Stratejik Plan 2014 - 2018. 1. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve.

Sürdürülebilir Yüksek Yap› Tasar›m›nda Yönelimler

http://egemimarlik.org/83/7.pdf

çevresel sorunlar› artt›r›c› yeni bir bina tipi olan yüksek ... post modern bir bina olan Times. Meydan›-4 ... [7]http://www.nyc-architecture.com/MID/MID157.htm.

Temel Tasar 2019-2020 - AVESİS

https://avesis.istanbulc.edu.tr/resume/downloadfile/merteksi?key=9703531f-3f0b-4ebd-8f0a-32f5d821d522

26 Şub 2020 ... Temel tasar. Doç.Dr. Mert EKŞİ. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. -1-. Tasarım tasarlamak, tasar, plan vb.

Temiz Oda Tasar›m Kriterleri ve Testleri - TTMD

http://www.ttmd.org.tr/PdfDosyalari/TTMD-Dergisi-13.pdf

LUWA, Clean Room Technology. 7. British Standart BS 5295, Specification for clean Rooms. 8. CAMFIL, Filter Engineering. 9. Standards for Clean Rooms, ...

bir fuaye alanının değişiminin temel tasar ilkeleri açısından ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi60_pdf/3sanat_sanattarihi_arkeoloji_mimari/kurdoglubanucicek_makbulenurbekar.pdf

Bunlar yakınlık, benzerlik, tamamlama, şekil-zemin, süreklilik, basitlik ve eşbiçimli uygunluk olarak sıralanabilen algıyı kolaylaştırıcı ilkelerdir. Temel tasar ilkeleri ...

Bir Mimari Tasar›m Kriteri Olarak Rüzgar Enerjisi Kullan›m›

http://www.izmimod.org.tr/egemim/65/06-11.pdf

Bir Mimari Tasar›m Kriteri Olarak Rüzgar Enerjisi Kullan›m›. Yüzy›llard›r ... yans›mas›, elektromanyetik parazit gibi olaylar yüzünden, çe- kicili¤inden ve ...

Resim 1.14 :WinCC program ba latma yolu 1.15 : Ekran tasar m ...

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/ahmet.dalkin/132915/SCADA%20S%C4%B0STEMLER%C4%B0NE%20G%C4%B0R%C4%B0%C5%9E%20-%20MEGEP%20DERS%20NOTLARI%20DERS%206.pdf

WinCC Control Center( WinCC Explorer) : Computer: . Tag Management: Win. , prosese ait bir PLC veya. External Tag (harici etiket). Structure Tag: adreslenme.

İnönü Üniversitesi Kampüsü, Mediko Meydanı peyzaj tasar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/896590

Mediko Meydanı peyzaj tasarım projesi örneği) ... of Inonu University Campus Medico Square. Landscape ... Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İtü Fen.

TAŞAR, Mehmet Fatih ve ORBAY, Metin Genel Fizik-I ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/63221

kullanılması, konu anlatımında, örneklerde ve problem çözümlerinde ... 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik ...

fen bilimleri dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/45687

Biyoloji. Prof. Dr. A. Üsame TAMER, Celal Bayar Üniversitesi. Prof. Dr. Kamil KOÇ, Celal Bayar Üniversitesi. Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK, Celal Bayar Üniversitesi.

Toplum Bilimleri Dergisi

http://toplumbilimleri.com/sayi/bdd15fb7-a8c0-4cb7-8643-02fcc17ba7fc.pdf

15 Kas 2019 ... sosyal konuları nasıl gördüğünü ve nasıl ele aldığını anlatacak” bir ... Roman Göstergeleri ve Din Sosyolojisi: Eklektik Bir Girişim ... 19 Alev Çınar, “Cartel'in Rap'i Melezlik ve Milliyetçiliğin Sarsılan ... Yeniden Bi iml nm i”, Kültür Fragmanları, ... Oyun ve Realitenin Karşılıklı Etkileşimi: Yeni Zelanda Vakası.

yönetim bilimleri dergisi - CiteSeerX

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.459.8004&rep=rep1&type=pdf

Dr. Sedat LAÇİNER. EDİTÖRLER / ... LAÇİNER Sedat (Prof. Dr., ÇOMÜ) ... konulardan haberdar olmaması da sayılabilir (Şahbaz 2006:162). 1.2.Türkiye'de ...

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/Gender_TUS.pdf

... her dört hekimden birinin kadın olmasına karşın, kadın hekimlerde dâhiliye alanında ... Current Surgery, 60(2):210-213. Dobson, R. ... This situation for Turkish.

Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

http://www.halic.edu.tr/documents/fenbilimleri/fenbilimlerienstitusu.pdf

30 Eyl 2018 ... 12 saat açlığı takiben gönüllülerin venöz kan örnekleri alınarak ti- ... bolome after Exposure to Metal Nanoparticles with Bactericidal Properties: ...

mühendislik bilimleri dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/27759

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, (2016), 90-96 ... Asbestli olarak üretilen ürünlerdeki asbestin hangi mineral fazında olduğu ... Bu çalışma Ebru YAZGAN'ın “Pilot Hatasına Etki Eden Faktörlerin ... amacıyla oluşturulan kanal, basamaklı havuzlar oluşturacak şekilde bölümlere ayrılmaktadır.

Full Pdf - Toplum Bilimleri Dergisi

http://toplumbilimleri.com/sayi/97a9050d-b79b-496e-9e98-5147cbdfbd44.pdf

22 Haz 2019 ... ... İlyas olduğuna inanmaktadır, o göğe yükseltilmiştir ve ahir zamanda tekrar yeryüzüne dönecektir. Kurtarıcı, mesih ismi yanında şiloh, adonay,.

spor bilimleri dergisi - TOAD

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/fiziksel-aktivite-mekani-degerlendirme-olcegi-toad.pdf

... in Young Soccer Players: Comparision of Playing Positions. Sinem MAVİLİ Alper AŞÇI, Tahir HAZIR, Zambak ŞAHİN, Alpan CİNEMRE, Alper ARSLAN,.

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ - ÇOMÜ

http://ybd.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/kapak27.pdf

DIBBEN J. Pauline (Sheffield U.) DUYMAZ İsmail (Yıldız Teknik Ü) ... 335 8738 Fax: 90(286) 3358736. Web: http://ybd.comu.edu.tr / E-mail: [email protected] ...

fen bilimleri enstitüsü dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/13930

Dr. Hikmet Sami YILDIRIMHAN Uludağ Üniversitesi. Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM. Karadeniz ... Dr. Erdem KOCADAĞISTAN. Atatürk Üniversitesi. Doç. Dr. Bilge ...

Güvenlik Bilimleri Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/15158

modern güvenlik ihtiyacının kaçınılmaz bir açılımı ve ihtiyacıdır. Bu hizmet ... Çvş Jandarma Komando Okul Komutanlığı, Öğretim Başkanlığı, Keskin Nişancı Ders ...

çataldağ - Uygulamalı Yer Bilimleri Dergisi

http://yerbilim.kocaeli.edu.tr/2012/10-29.pdf

tamamen karasal özellikteki Miyosen-Pliyosen yaşlı çamurtaşı, killi kireçtaşı birimleri ile bunlarla ... kontakt metamorfizmaya neden olmuştur (Şekil 3.). ... K-Ar cooling ages of the Ilıca, Çataldağ (Balıkesir) and Kozak (Izmir) granitoids, west ...

Savunma Bilimleri Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/45016

1 May 2019 ... üstlerle iletişim kurma ve ulaşma güçlüğü yaşanmaktadır (Sığrı, 2006; Sığrı ve. Topçu, 2012). Özellikle ... Sonuç olarak, bir ampirik denklem ... Bu çalışmada, tasarım işleminin gerçekleştirilmesinde SolidWorks programının ...

spor bilimleri dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/29153

Yazı karakteri “Times New Roman” olmalı ve yazılar ... altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe ... nın sporcuların hangi boyutlarda tükenme yaşadıkla- ... olarak Typical hata: % CV = 100 (es/100 - 1) formü-.

yönetim bilimleri dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/4112

Yöneticilerin zamanlarını nasıl kullandıkları konusunda kurumsal ve ... yapılan bir araştırmaya göre de çalışma kapsamına giren yöneticilerin zamanlarını etkili ... 0,2011. 1,836. *. Salı 1. 0,3633. 3,316. *. Sali 2. 0,0988. 0,902. Çars 1. 0,3783 ... kopya olarak göndermeli, bunun yanında çalışmanın hard disk kopyasını da ...

A1. Coşar A, Gönül E, Kurt E, Gönül M, Taşar M, Yeti - Dosya

https://dosyahastane.saglik.gov.tr/Eklenti/137321,116597muzeyyen-gonuldocx-1pdf.pdf?0

B enfeksiyonu ve hipersplenizmin eşlik ettiği Fordyce Anjiyokeratomu. Turkiye ... Göknur Bilen, Müzeyyen Gönül. Bier Lekeleri Olan İki Olgu Sunumu. 25. Ulusal.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-7 97 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/MARD%C4%B0N%20%C4%B0L%C4%B0%20M%C4%B0DYAT%20Y%C3%96RES%C4%B0NDE%20S%C3%9CRYAN%C4%B0.pdf

olan Mardin ili Midyat yöresinde en önemli geleneklerinden biri olan şarap ... gidilerek fiyat ve girdilerde oluşan değişiklikler güncellenmiş ve değerlendirme yeni ... Toplam meyve alanları içinde üzüm bağ ... Turizm İşletmeciliği Şirince Örneği.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-9 107 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/%C3%87UKUROVA%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20Z%C4%B0RAAT.pdf

Özlem BORAN. Osman TORUN. Zootekni ... Doğan tüm kuzuların; doğum tarihi, ana numarası, cinsiyeti, doğum tipi ve doğum ağırlıkları kayıt ... İvesi ve Çukurova Et koyun ırkları; kuzulama oranı, kuzu verimi, döl verimi ve ikizlik oranına ait ...

Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/750225

Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (SABAD). Journal of Health Sciences and Research (JHSR). Sahibi / Owner. Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR (Rektör).

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 15 MW Bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/961661

Labirent üst kepleri yerinden söküldükten sonra rotorun her iki tarafından şimleme ile klerans ölçümü yapılır [7]. 2.3.7. Gövde ve Diyafram / Blade Carrier. Kontrolü.

J! - Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

http://www.saujs.sakarya.edu.tr/en/download/article-file/192911

SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 8.Cilt, !.Sayı (Mart 2004). Otomobil Saclarının MIG/MAG Kayna ında Gaz Karışımlannı". Çekme Dayammı Özelliklerine Et.

SAĞLIK BİLİMLERİ Dergisi - Türkiye Klinikleri

https://www.turkiyeklinikleri.com/upload/editorial_rules/tksaglikbilimleri_editorial_rules_tr.pdf

SAĞLIK BİLİMLERİ Dergisi. YAZARLARA. MAKALE GÖNDERMEK İÇİN. Türkiye Klinikleri dergilerine makale göndermek için; www.turkiyeklinikleri.com adre-.

Fen Bilimleri Dergisi Sintering and Properties of W-25 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/878469

Tungsten-Renyum. Alaşımları, Sermetler,. Spark Plazma Sinterleme,. Bağıl Yoğunluk, Sertlik. Keywords. Tungsten-Rhenium Alloys,. Cermet, Spark Plasma.

spor bilimleri araştırmaları dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/493014

30 Haz 2018 ... başında Türkiye Spor Bilimleri Derneği (SBD), Spor ve Egzersiz Psikolojisinin gelişimine yardımcı olmayı amaç edinen ''Egzersiz ve Spor ...

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi 5. TIBBİ ...

http://www.tsprm.org/pdf_free/jpmrs-19-2-suppl-son-kucuk.pdf

4 Kas 2016 ... teklemeye yetecek en az sayıda olmalıdır. ... lışmalar ve meta analizlerden elde edilen bu bilgi, Amerikan Kalp Birliği, Avrupa ... Anahtar Kelimeler: Omurilik yaralanması, nörojen mesane, videoürodinami, vezikoüreteral reflü.

Kur'an' - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/92710

27Kökün bu anlamda kullanılıĢı, 17/Ġsrâ Sûresi 23. ayet zikredilerek " ... 32 2/Bakara 210; 6/Enâm 8, 58; 10/Yunus 11, 19, 47, 54; 11/Hûd 44, 110; 12/Yusuf 41; ... -tefsirlerde belirtildiği üzere- kinâye yoluyla ulaĢılmaktadır.57 Kinâye yoluyla.

zkü fen bilimleri enstitüsü dergisi - Karaelmas Fen ve Mühendislik ...

http://fbd.beun.edu.tr/public/journals/1/dosyalar/kfmd_yazim_kurallari.pdf

Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltmasız, adı ve soyadı (varsa ikinci ismi veya soy ismi) küçük ... Kaynaklar, makale sonunda alfabetik sırada (yazar soyadlarına göre) verilmeli ... Bazı antibiyotiklerin endoparazitoid Pimpla turionellae L.

yönetim bilimleri dergisi - çomü dergi

http://dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/yil-2019-cilt-17-sayi-33-2.pdf

26 Şub 2019 ... The New Era of Management, Second Edition, Thomson South- ... experience now creates a distance between volunteering and herself because she ... araştırmalar yaptıklarının muhasebesini yapmak yerine, kaç tane ... seti tespit edilerek, analizlerden çıkartılmış ve toplam 172 (%68) adet anket analizlere.

rt-pcr - Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://veteriner.fusabil.org/pdf.php3?id=444

(Butalex ve Primamycin/LA) yapılan, iştahsızlık, öksürük ve ishal şikayetiyle 13.06.2005 tarihinde kliniğimize getirilen 1 yaşındaki Simental melezi bir tosun ...

spor bilimleri dergisi - Mersin Üniversitesi

http://apbs.mersin.edu.tr/files/zpehlivan/Publications_002.pdf

... is published quarterly. Spor Bilimleri Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli süreli bir yayındır. ... “Dün Sincan'da bir okuldaydım projem için. Oradakilerin ...

balanced scorecard - Yönetim Bilimleri Dergisi

http://ybd.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/stratejik-bir-yonetim-yaklasimi-olan-dengeli-basari-gostergesi-balanced-sco-2017-02-13-144.pdf

ÖZET. Bu çalışmada; yeni bir performans ölçüm sistemi olarak kabul edilen Dengeli Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard)'nin. Türkiye'nin en büyük 500 özel ...

haliç üniversitesi sağlık bilimleri dergisi

http://saglikbilimleri.halic.edu.tr/documents/halicweb/dokumanlar/saglikbilimlerisayi1.pdf

30 Eyl 2018 ... (Spor Yöneticiliği Bölüm Editörü) ... Serpil ÇOLAK / Medipol Üniversitesi ... there have been reached important conclusions on this issue, in order to clarify the ... hangi bir gıda katkı maddesinin adını bilmediği saptanmıştır (11).

Koksidinia - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi

http://www.jpmrs.org/current-issue/get-pdf/569/pdf_PMJ_569

Koksiks kemiğinin ön kısmı levator ani kası ve sakrokoksigeal ligamentle sınırlanmıştır. Yan tarafını ise önden arkaya doğru koksigeal kaslar, sakrospinöz ligament, ...

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/29796

Editörler/Editors. Prof. Dr. Yusuf DEMĠR ([email protected]). Prof.Dr. Hüseyin ÇELĠK ([email protected]). Doç.Dr. Hakan ARSLAN ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-2 61 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/SENTET%C4%B0K%20ANT%C4%B0OKS%C4%B0DANLARIN%20B%C4%B0TK%C4%B0SEL.pdf

lemi sırasında toplam polar madde miktarına ulaşılmasındaki süreyi uzatması ba- kımından en etikili sentetik antioksidanın PG ve TBHQ olduğu bulunmuştur.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 - 163 -

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cild27sayi2-18.pdf

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Mod Birleştirme Yöntemi ve Zaman Tanım Alanı. Yöntem'leridir. *Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis. Page 2. Ç.Ü Fen ve ...

ebelik ve sağlık bilimleri dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/22034

e-ISSN:2687-2110. EBELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ. Journal of Midwifery and Health Sciences. Cilt/Volume:2. Sayı/Number:1. 2019 ...

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi - Eric

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED597364.pdf

While there were five students in the first group, there were four students in the second one and three students in both third and fourth groups. Data collection.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 - 117 -

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cild28sayi4-117-126.pdf

(AKM) ve kirletici etkisini azaltmak için ön kireç çöktürme işlemi uygulanmıştır. Zeytinyağı üretimi sırasında çevreye atık olarak verilen zeytin çekirdeği aktif kömür.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/9069

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi yılda 2 sayı olarak yayınlanır ... ve bilimsel içerik ve yazım kuralları açısından değerlendirilir. ... Kitap/tez tanıtımı: Derginin yayın alanıyla ilgili konularda yayınlanmıĢ bulunan.

anadolu ve saglık bılımlerı dergısı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/13469

Sayı: 1. 2018. İÇİNDEKİLER. Editörden Okura. ARAŞTIRMA MAKALELERİ. 1. Yaşam Doyumu, Doğum Sonrası Depresyon ve Özkıyım Olasılığı Arasındaki İlişki.

İsa'nın - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/206358

senkretizmi niteliğinde olup “Sinagogla Kilise arasında bir köprü” olma iddiasında bulunan ... Yahve'nın kutsallığına iştirak etmiş olan kral kutsal hale geliyor ve bundan dolayı da ona dokunmak ... Şeytanın aracı olarak İsa'yı imtihan etmiştir.

öğrenen örgütler - Yönetim Bilimleri Dergisi

http://ybd.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/ogrenen-orgutler-yuksek-ogrenim-kurumlarinin-ogrenen-orgut-olmasi-the-learn-2017-02-13-179.pdf

Senge14 “Beşinci Disiplin” adlı eserinde her biri gerçekten ... faktörler”,http://www.sabem.saglik.gov.tr/kaynaklar/744_5hastane_kurumsallasma.pdf. 13.

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

http://fbedergi.dicle.edu.tr/dl.php?yayin_id=80&dil=tr&filename=upload%2Fsayi%2F15%2FDUFED-00135.pdf

Beyaz Altın 119, May 468, Monsanto 499 and Bayer Candia cotton cultivars were evaulated. The total ... tohum ekimleri 12 cm çapında 22 cm yüksekliğinde.

HarranTarım ve Gıda Bilimleri Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-full-file/26842

10 Ara 2016 ... Bakanlığı'nca ortaklaşa hazırlanan ve 14 Şubat. 2000 tarih ve 23964 ... Liu, S.M., Constable, G.A., Reid, P.E., Stiller, W.N.,. Cullis, B.R., 2013. ... denizaltıların çıkardıkları sesler ile balıkların ölmesi bu ... Angelis ile kişisel görüşme, 2015, Belçika). Buna karşılık ... treatment on pericarp browning of postharvest ...