Ku��lar��n cinsel organ��

lise öğrencilerinin organ nakli ve organ bağışı konusundaki bilgi ve ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/19.cetin.pdf

Çalışma bulgularına göre, öğrencilerin %30'unun organ bağışı konusunda yeterli ... Bu çalışmada; lise 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin organ-doku bağışı ve nakli ...

organ nakilleri ve organ bağışının önemi özet - Dokuz Eylül ...

http://kisi.deu.edu.tr/bulent.cavas/ders/bok3.pdf

Yazıda ayrıca doku ve organ nakli, bağışı konusunda en sık sorulan sorulara da yer verildi ... kan grubu vb. uyum mevcut ise organ bağışında bulunabilmektedir.

Kimyasal Hücre Doku Organ Organ Sistemi Organizma

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=5543

Fizyoloji Nedir? • Fizyoloji, iki latince sözcükten; physus ve logostan kaynağını alır. • Physus yaşam;. • Logos ise bilim anlamına gelir. • Fizyoloji sözcüğü, geniş ...

organ bağışı ve organ naklinde ortaya çıkan sorunlar

http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2009-83-531.pdf

Atamer, Yeşim, Ölüden Organ Naklinin Beraberinde Getirdiği Bazı Hukuki Sorunlar,. MHB ... 42 Akıncı, Şahin, Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli Biyolojik Madde ... kimle kararın daha tartışmasız görüleceği şeklindeki haklı ve tıbben uygun görü- ... ise sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya ba-.

ORGAN NAKLİ ve ORGAN BAĞIŞI SEMPOZYUMU - İstanbul ...

https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=yeniiii-%281%29.pdf

6 Kas 2019 ... Uzm. Hst. Sağ. Kur. Yön. Nurgün ERDAL. İÜ-C CTF Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı. Uzm. Hst. Sağ. Kur. Yön. Nilay ŞİMŞEK.

Organ Nakli El Kitabı - Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi

http://www.akdenizorgannakli.net/pdf/organ-nakli-el-kitabi.pdf

12 Dec 2012 ... Nakil sonrası greyfurt, portakal, mandalina ve limon gibi turunçgilleri siklosporin ve takrolimus adlı ilaçlarınızla aynı saatte tüketmeyiniz ve ...

çocuklarda cinsel gelişim ve cinsel gelişim kusurları - dsdturk, cinsel ...

http://www.dsdturk.org/documents/kitapcik.pdf

Klitoris büyür (kliteromegali), vajen açıklığı kapanır ve normal kız cinsel organ görünümü ortadan kalkabilir. Konjenital adrenal hiperplazi olgularında cinsel ...

Official Organ of Affiliated with Official Organ of the - Karger Publishers

https://www.karger.com/Article/Pdf/497797

28 Apr 2019 ... Conclusion: Our results show clear evidence of the potential of melano- cortins as a future ... ers, filtered by 'UK' and 'nutrition', with Instagram and Google Incognito searches ... mia, dyslipidaemia and others. Fatty acids are ...

Cinsel Hakimiyet ve Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Saldırı Suçu

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-cinsel-hakimiyet-ve-yeni-turk-ceza-kanununda-cinsel-saldiri-sucu-455

Dolayısıyla kişi- nin cinsel hayatı ve ilişkileri yalnızca genel ahlak, adap, aile düzeni ile ... dır”, “Hayır aslında evet demektir”, “İyi kızlara tecavüz edilmez”, “Kadınlar ayaklarını ... 40) “fiili livata” şeklinde kayda geçtiği görülmüştür. Mağdurların ise % ... rım için benimsenecek en iyi yöntem; vücuda temas yoluyla gerçekleş- tirilen ...

okul öncesi dönem çocuk kitaplarının cinsel gelişim ve cinsel eğitim ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi49_pdf/5egitim/deniz_umit.pdf

sex education, especially the books which might be within the context of sexual ... Yanlış öğrenmelere yol açacak şehir efsanesi ya da birtakım halk hikâyeleri ...

Nalan Eyin & Murat Ulusoy Cinsel Terapide Hipnoz Kadında Cinsel ...

http://www.tibbihipnozdernegi.org.tr/wp-content/uploads/2018/12/Nalan-EyinMurat-Ulusoy-S%C3%B6zl%C3%BC-Bildiri-%C3%96zeti-Biyografi-2.pdf

Kadında Cinsel Beyin Haz ve Hipnoz, Hipnoz ve Artırılmış Cinsel Doyum ESR. İnsan Yaşamında Cinsel ... Bedeniniz Değildir. Sevişmeyi Bilmemek Değildir.

Erkek Ergenlerde Cinsel Davranış ve Cinsel Bilgi Kaynakları: Sekiz ...

http://www.turkpsikiyatri.com/C19S4/390-397.pdf

tam birleşme olmayan davranışları (öpüşme, memelere ve genital bölgeye ... daha çok orta sosyoeko- nomik düzeydeki gençlerin eğitim gördüğü, kız ve erkek ...

kadın cinsel işlev bozukluğunda cinsel mitlere ... - Işık Üniversitesi

https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/1276/Gizem%20Diker.pdf?sequence=1&isAllowed=y

erkeklerde cinsel yanıt döngüsü tek tipken, kadınlar çoklu orgazm yaşayabilirler. (İncesu,. 2004; Meston & Bradforf 2007; Turan, 2013). Cinsel işlevselliğin ...

Travma sonrası stres bozukluğu belirti profilinin cinsel ve cinsel ...

http://www.anadolupsikiyatri.net/fulltext/apd_21884.pdf

araştırmacılar tarafından Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (CAPS) uygula- narak ve Sosyodemografik Form, Beck ...

İstemli cinsel aktivite sırasında oluşan cinsel ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/d1b6/1cc5d0c059d9d908467d296792b9f331256c.pdf

Aysun SAVAŞ,1 Ozan EFESOY,2 Filiz ÇAYAN,1 Selahittin ÇAYAN2. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Kadın Hastalıkları ve. Doğum Anabilim Dalı, 2Üroloji ...

Okul Öncesi Dönemde Cinsel Eğitim ve Cinsel İstismardan Korunma ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/955386

öncesi dönemde cinsel eğitimin içeriği; çocukların cinsel içerikli soruları, bedenini tanıması ve ... korunma gibi konular çocuk kitapları aracılığıyla somutlaştırılarak sunulmaktadır. ... öğretmenlere resimli çocuk kitapları tercih etmede ve kullanmada rehber ... Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz ve İstismara Karşı Önleyici Eğitim.

cinsel mitlerin cinsel işlev bozukluğu ve kaygı ... - Işık Üniversitesi

https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/1234/TU%C4%9E%C3%87E%20%C5%9EAHBAZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y

şekilde işlev görmemesi cinsel yaşamın etkilenmesine neden olmaktadır. ... Johnson'a göre bir erkek partnerinin orgazm olma süresinden önce boşalıyor ise ... Bu en yaygın olan ve erkekte sertleşme bozukluklarına sebep olan cinsel ... sırasında hissedilen suçluluk duygusu, tecrübesizlik, kısa süren ön sevişme, organik.

5237 sayılı türk ceza kanunu'nda cinsel saldırı suçu ve cinsel suçlar ...

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2012-99-1160

vüzü tespit etme amacına değil, bekaretin kaybedilip edilmediğinin belirlenmesine ... Cinsel saldırı suçunun düzenlenmesinde cebir, tehdit, hile veya mağdurun ...

cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan çocukların cinsel istismarı

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/334/%C3%A7ocuklar%C4%B1n%20cinsel%20istismar%C4%B1.pdf

uygulanabilir. Frotaj (fortçuluk = frottage) da istismarcının, özel bölgelerinin ... halleri suça etki yapan ağırlatıcı sebepler olarak kabul edilmiĢtir191 . AğırlaĢtırıcı ...

çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismardan ... - Koruncuk Vakfı

https://koruncuk.org/uploads/blog/Luksemburg-Terimler-ve-Kavramlar-Kilavuzu.pdf

... Acts of Commission and Acts of Omission” [web blog], 23 Kasım 2015 http:// ... “Ensest” bir aile içinde, örneğin kardeşler, ebeveyn ve çocuk gibi birbirine çok yakın iki kişi ... Tecavüz, İstismar ve Ensest Ulusal Ağı “cinsel taciz” ... story. html.

CİNSEL HAKİMİYET VE YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NDA CİNSEL ...

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-78-455

TDK Türkçe Sözlük, Ankara 1998. 50 Polat, s. 199.. “Livata, erkeğin erkekle cinsel ilişkisi veya erkeğin kadına arkadan yanaşması -anal.

Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına ...

http://www.congress-1in5.eu/uploads/bloc774/lanzaroteconvention_tur.pdf

çocukların gerekse bu eylemleri gerçekleştirenlerin bilgi ve bilişim ... 3. CETS 201 – Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunması, 25.

çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismardan korunması için ...

https://koruncuk.org/uploads/blog/Luksemburg-Terimler-ve-Kavramlar-Kilavuzu.pdf

Kılavuzu” çocukların cinsel şiddetten daha etkili korunmasında bir araç olarak ... şiddet; tecavüz, cinsel istismar, iş yerinde, eğitim kurumlarında veya diğer yerlerde ... değerlendirmelerle sözel taciz olmak üzere çocukların cinsel tacizi yer alır.90 ... 357 UNICEF, İnsan Ticaretinin Çocuk Mağdurlarını Koruma Rehberi, New ...

Cinsel İşlevler ve Cinsel İşlev Bozuklukları - JournalAgent

https://www.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD_7_70_3_13.pdf

Uyarılma evresi 2) Plato evresi 3) Orgazm evresi 4) ... parçası ve devamı niteliğinde olan bu evrede, etkili ... bir cinsel yanıt döngüsü olmasına karşın, kadınlar-.

Cinsel Yaşam ve Sorunları Cinsel Yaşam ve ... - Cinsel Sorunlar

http://www.cinselsorunlar.info/Medya_Rehberi_basim.pdf

(cesetler), parsiyalizm (sadece vücudun belirli bir bölümü üzerinde odaklaúma), zoofili (hayvanlar), koprofili. (feçes), klizmafili (enema) ve ürofili (idrar) sayılabilir ...

Cinsel Taciz ve Cinsel Disfonksiyon

https://www.uroturk.org.tr/urolojihemsireligi/pdf/izmir/ctc.pdf

8 May 2009 ... Women's history of sexual abuse, their sexuality, and self – schemas. J.Consult ... □CT öyküsü belirleyici faktör olarak belirlenmemiş. □CD de ...

cinsel şiddetle genç mücadele - Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

http://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2018/01/dergi-2-DIGITAL.pdf

Pek çok açıdan yoğun geçen 2017'nin ardından 2018'e merhaba derken “Şifalı Bilgiler” bültenimizin ikinci sayısıyla hepinizi sevgiyle ve umutla selamlıyoruz!

organ nakli - Koç Holding

https://www.koc.com.tr/tr-tr/koc-gundem/bizden-haberler-dergisi/NewsMagazineDocuments/2017/BH-453.pdf

15 Ara 2017 ... markalarını Mardin'de pazar lideri konumuna ... markaları için kurduğu yenilikler alanı ve TürkTraktör Finans hizmetiyle ... listesinin ortak ismidir: Çalıkuşu Feride… Âşık ... kıyafetler tercih etmek, bol meyve ve sebze tüketmek,.

1. What is the difference between organelle, organ, organism? 2 ...

http://summerhillschool.edu.co/wp-content/uploads/2020/02/CIENCIAS-6.pdf

6 Feb 2020 ... Did you know cells reproduce, digest and create energy? 3. Did you know male seahorse get pregnant? MOVE my MIND. YOUNG MAGAZINE.

organ nakli - Gaziosmanpaşa Hastanesi

http://www.gophastanesi.com.tr/sites/1/upload/files/KASIM-2011-247.pdf

18 Kas 2011 ... 2006 İlk Başarılı penis nakli Çinde yapıldı. ORGAN NAKLİNDE. DÜNYADAKİ ve ... sağkalım süresini uzatmak için yapı- lan diğer girişimlerdir.

Where are We on Organ Donation? - Galenos Yayınevi

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_13593/86-92.pdf

Öznur Uludağ,. Ülkü Sabuncu, ... Öznur Uludağ, Atilla Tutak, Mevlüt Doğukan. Adıyaman University Faculty of ... University Pres 1996. 4. Nathan S, Greer DM.

TATAR TÜRKÇESİNDEKİ “BAŞ” VE “BAŞ”TA BULUNAN ORGAN ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/892/337720.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Temel sözvarlığının başında gelen, Türk dilinin en eski belgelerindeki anlam özelliklerini bugün tüm ... Türk dünyasındaki şekillerine baktığımızda ise deyim; Azerbaycan. Türkçesinde ... Çok kalabalık, dar bir yere girmeye çalışmak, sıkışmak.

Organ Nakli Hukuk Sistemler

http://www.ndthd.org.tr/images/organ-nakli-hukuk-sistemler.pdf

Türkiye'deki Organ ve Doku Nakli Kanunu 1979 ... doğurmuş ve günümüzde yasadışı organ nakli çoğu ... Artan organ ihtiyacını karşılamada kadavra bağıştaki yetersizlik ... Sonuç olarak, hukukumuzda ölüm kriteri olarak beyin ölümü kriteri.

ORGAN NAKLİ VE YAŞAM KALİTESİ

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/521572

3 Ara 2014 ... Transplantasyon sonrası hastalar en çok uygun beslenme. (% 29) ve düzenli ... döneminde böbrek nakli yapılmasının, nakil sonrası dönemde ...

ORGAN TUTULUMU iLE SEYREDEN BİR ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=scie&plng=tur&un=KEAH-53753

Anti Ul-n-RNP normal düzeydeydi .(15. U Im). Bunun üzerine kozmetik defekt ... mevcuttur. Gaz yakınmaları ile birlikte sık vent- riküler ekstrasistoller vardır.

PET - BT NEDİR? Organ ve dokuların fonksiyon ve ...

https://hastaneler.erciyes.edu.tr/Eskihaberler/petbt/PET-BT%20A%C3%87ILI%C5%9E%20T%C3%96REN%C4%B0.pdf

PET - BT NEDİR? Organ ve dokuların fonksiyon ve metabolizmalarındaki değişiklikleri anatomik detaylarla birlikte gösteren, etkinliği kanıtlanmış bir Nükleer Tıp ...

41 TÜRK YE'DE ORGAN K TAVUKÇULUK - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/544448

273.910 adet etlik piliçten 550 ton organik tavuk eti üretimi gerçekleşmiştir. Anahtar Kelimeler: Organik ... kısa sürede cinsi olgunluğa ulaşmaları, çok sayıda döl verebilmeleri ile ... koşullarına ve hastalıklara dayanıklı hayvanlar damızlık olarak ...

ORGAN NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SERTİFİKALI EĞİTİM ...

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/29827,egitim-programipdf.pdf?0

11 Mar 2019 ... Özlem OTÇU Yavuz Selim ÇINAR Orçun SUBAŞILAR. Gamze YILDIRIM Melih AZAP. Dilek KASAP. Rahmi BAYKAL. Meltem DEMİREL.

Adagio for Strings & Organ - The Violin Site

http://www.theviolinsite.com/sheet_music/albinoni/albinoni-tomaso-adagio.pdf

Adagio. Adagio for Strings & Organ. T.Albinoni transcribed for Violin & Piano(Organ)........ Violin....... Piano. (Organ) mf.

Effects of Arginine Supplementation on Organ ... - SciELO

http://www.scielo.br/pdf/rbca/v18n1/1516-635X-rbca-18-01-00181.pdf

Arginine, clinical blood parameters, immune status, laying hens, organs development. Submitted: July/2015. Approved: February/2015. ABSTRACT. This ...

KOYUNLARDA GENiTAL ORGAN BOZUKLUKLARı ÜZERiNDE ...

http://eurasianjvetsci.org/pdf.php3?id=656

67) ve uterus unikornis (0/00. 25). Servikste 28 olguda (%0. 64) yangıya rastlanmış ve bunların 22'sinde servisitislerin uterus yangılarl ile birlikte olduğu.

Acaba hangi organ? - PLURAL Publications

http://plural-publications.eu/wp-content/uploads/2016/05/Hikmet-Dede-1-Leseprobe.pdf

Zeynep. Herkes heyecanla konuşmaya, hafta sonunun bir an önce gelmesi için dua etmeye başladı. ... Annesi de,. “Merak etme kızım, ben size; sizin hoşunuza gidecek şeyleri ... hatırlamak, fakiri düşünmek, paylaşmayı öğrenmektir.” dedi.

EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER

http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=ektodermden-gelisen-organlar-%281%29.pdf

Duvarındaki tek katlı ektoderm hücreleri çoğalır.Medulla ... İçte endoderm-ortada mezenşim-dışta ektodermden ... içte mezoderm (çizgili kas ve bağ dokusu).

touch and articulation on the organ - UGA Electronic Theses and ...

https://getd.libs.uga.edu/pdfs/kim_soo-jin_200208_dma.pdf

51 Türk, School of Clavier Playing, 347. 33. Page 40. legato and staccato to the performer's taste, the best rule is ...

Özofageal Replasman Teknikleri Ve Organ İnterpozisyonları

https://www.toraks.org.tr/Download.aspx?book=1478

Malign yada benign özofagus hastalıklarının cerrahi tedavi- ... Özofagusun benign yada malign patolojileri ... bir neden ile kullanılamıyor ise kolon tercih edile-.

Mikael Tariverdiev International Organ Competition

http://www.organcompetition.ru/dox/10booklet.pdf

Alina Nikitina, organ. ProgrAm | ПРогРамма ... went to Alina Nikitina, first-prize winner of the ... стала Алина Никитина, лауреат Первой премии.

organ k cev z yet şt rcl ğ ve türk ye açısından önem - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/39639

Ülkemizde üre- timi yapılan cevizin büyük çoğunluğu, adı konmamasına rağmen organik vasıflıdır. ... Organik yetiştiricilikte gübreleme ve hastalık-zararlılarla.

KAZAK TÜRKÇESİNDE MAKAL-METELLER VE “DİL” ORGAN ...

http://www.tekedergisi.com/Makaleler/63149415_2atmaca.pdf

Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. Til kılıştan ötkir. Dil kılıçtan keskin(dir). Page 25. 44. Emine ...

Bir Adlandırma Öğesi Olarak Organ Adları

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/asiye_mevhibe_cosar_organ_adlari.pdf

Bu bağlamda ağız, ayak, baş/kafa/kelle, burun, dil, diş, el, göz, kulak, saç, kalp/yürek, ... Organ adları, kendileriyle ilgili bir aracı gösteren eşya ... hayvanlara has organ adları da kullanılabilir: Kedinin kanadı olsaydı serçenin adı ... el sanatları :El tezgahlarında bir yardımcı araç kullanarak elde yapılan işlerin hepsi. (TS, s.443).

Biyomalzemeler ve Biyoyapay Organ Teknolojileri - Ankara ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=4621

Son 30 yıl içinde biyomalzeme/doku etkileşimlerinin anlaşılması konusunda önemli bilgiler elde edilmiştir. • Biyouyumluluk, bir biyomalzemenin en önemli ...

Akut intoksikasyon organ alı - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/c449/ae73d99e506bd2c76f6549c7f65af55eab50.pdf

Siperkor®. Deltametherin. Decis®, K-othrin®. Permetherin. Helisin®, Primetherin®. DDT: Dikloro Difenil Trikloroetan. * DDT'nin Türkiye'de üretimi ve tüketimi ...

Pelvik Organ Prolapsuslarında İnkontinansın Yönetimi

https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/242/pelvik-organ-prolapsuslarinda.pdf

GİRİŞ. Stres üriner inkontinans (SÜİ), Uluslararası Kontinans. Derneği (ICS) tarafından fiziksel aktivite, ... Haessler AL, Lin LL, Ho MH, Betson LH, Bhatia NN.

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı - TOBB

https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/kanun-mevzuat-yonetmelik/OdaBorsaOrganSecimleriMevzuati.pdf

değişiklikleri ve elektronik altyapı tesisi de dahil olmak üzere, gerekli her türlü tedbirin ... tebligatlarda 04.01.2013 tarihindeki faal üye sayıları esas alınmıştır. ... uyarınca yapılacak askıya alma işlemlerinin 04.01.2013 tarihine kadar yapılması gereklili- ... 5174 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde; “Oda, borsa ve Birlik organları ...

1 ORGAN NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SERTİFİKALI EĞİTİM ...

https://www.saglikaktuel.com/d/file/30995,egitim-programipdf.pdf

24 Haz 2019 ... Dr. Yavuz Selim ÇINAR (Bursa Organ Nakli Koordinasyon. Merkezi). Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden ...

Türkçe Organ Adlarının Sonunda Yer Alan - IJHE.org

http://www.ijhe.org/Download.aspx?ID=83&Path=Published%2F201800_007_4_015.pdf

durum arasında ayrım yapmamızı sağlayacak bir kural yoktur. ... oluşan solunum organı için kızıl, ök, öpke, öyken, akciğer, hosciğer, paf, pafciğer gibi hem.

SÖZLÜK BİRİM BİR UNSUR OLARAK TÜRKÇEDE ORGAN ...

http://www.karam.org.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=1491

XVI/64: 647-669. SÖZLÜK BİRİM BİR UNSUR OLARAK TÜRKÇEDE ORGAN. ADLARINA DAYALI ÖLÇÜ ADLARI. Salim KÜÇÜK *. ÖZET.

Dual-Donor Organ Exchange - Boston College

https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/economics/pdf/workingpapers/wp886.pdf

16 Feb 2017 ... Sönmez acknowledges the support of Goldman Sachs Gives - Dalınç Arıburnu Faculty Research Grant. We thank Moshe Babaioff and partic-.

The Preputial Organ of Snails in the Genus Helisoma - jstor

https://www.jstor.org/stable/2422134

Baker (1931, 1945) to include a verge, a verve sac, a preputium and the muscles attached to these organs (P1, I, D). The verge sac, the distal part of the penial ...

Барнаульский орган: история строительства Organ in Barnaul ...

http://izvestia.asu.ru/2011/2-2/arts/TheNewsOfASU-2011-2-2-arts-01.pdf

S.M. Budkeev. Organ in Barnaul: the History of Creation. Барнаульский орган: история строительства. Излагаются исторические сведения о создании.

TÜRKÇE ORGAN ADLARINDA KELİME SONU -k ÜNSÜZÜ VE ...

https://turuz.com/storage/Language/2018/2223-6-Turkce_Orqan_Adlari-Kelime_Sonu_-K_Unsuzu_Ve_Choxluq-Cahid_Bashdash-12s.pdf

Görüldüğü gibi 43 organ adının sonunda -k ünsüzü bulunmaktadır. Bu sayı,. Türkçe organ adlarının yaklaşık yarısı kadardır. Türkçe kelimelerin başında, içinde ve.