kocaeli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım kılavuzu

Tez Yazım Kılavuzu - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

http://sosbilen.ege.edu.tr/files/sosbilen/icerik/OgrenciIsleriFormlar/TezYazimKilavizu.pdf

Tez danışmanının ve öğrencinin seçeceği yazım formatı ne olursa olsun tezin içinde aşağıdaki ... 7. basımında (2013) belirlenen format, ikincisi Amerika Psikoloji Derneği (APA) formatı ... 2004abd42/$FILE/duyuruno104.pdf, (30.08.2007), s.1.

Tez Yazım Kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uşak Üniversitesi

https://sosbil.usak.edu.tr/menu/677

9 Ağu 2018 ... açıklamaları, alıntılar, dipnotlar ve kaynaklar dizininin yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Paragraflar arasrnda 1.5 satır aralığı boşluk ...

TEZ YAZIM KILAVUZU - Sosyal Bilimler Enstitüsü | Siirt Üniversitesi

http://sbe.siirt.edu.tr/dosya/personel/tez-yazim-klavuzu-siirt-201912810105947.pdf

Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu'nda belirtilen kriterlere uygunluğu açısından ... Açık Erişim” [Bildiri], Akademik Bilişim '06, (Şubat 2006), Gaziantep. Poster ...

TEZ YAZIM KILAVUZU - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Harran Üniversitesi

http://sosyalbilens.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/43/files/lisansustu-tez-yazim-kilavuzu-10042019.pdf

yazıların tümü 1.2 Sayfa Düzeni başlığı altında açıklanan ayarlar dahilinde; düşey, ... [Kendime Yazılar]. http://www.mahfiegilmez.com/2018/04/grafiklerle-.

İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

https://www.istinye.edu.tr/sites/istinye.edu.tr/files/docs/2018-09/isu-sosyal-bilimler-tez-yazim.pdf

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. TEZ YAZIM KILAVUZU. SENATO KABUL BİLGİLERİ. TOPLANTI TARİHİ. OTURUM NO. 15/08/2018. 16. 2018 ...

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım kılavuzu - kaysis

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/60079

Sayfa numaraları, yazı alanı sağ kenar çizgisinde bitecek şekilde, ön bölüm ... Joseph A. Lauwers, Fatma Varış ve Kenneth Neff, Mukayeseli Eğitim (Ankara:.

Tez Yazım Klavuzu - KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kocaeli ...

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. AKADEMİK ... anket formu gibi yazı, döküm, form ve çizimleri içermelidir. Ekler, çalışmada iç.

tez yazım kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - OMÜ

http://sosbilens.omu.edu.tr/en/oegrenci-isleri/tez-yazim-islemleri/SBE%20Tez%20Yaz%C4%B1m%20Kilavuzu-Eyl%C3%BCl%202018%20%28Yeni%29.docx.pdf

Tek Yazarlı veya Editörlü Kitap . ... Derleme/Editörlü Kitapta Bir Bölüm .. ... kullanılan font ve bunun boyutu metinde kullanılanla aynı olmalıdır. ... Boş Sayfa. Tez ciltlenirken dış kapaktan sonra, iç kapaktan önce yer alan numarasız sayfadır.

Tez Yazım Kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ankara Sosyal ...

https://sbe.asbu.edu.tr/sites/enstituler/sbe.asbu.edu.tr/files/inline-files/SBE_Tez_Yazim_Kilavuzu.pdf

Daha alt iç başlıklar a, b, … ayrımı ile italik veya normal olarak yazılır. • Alt başlıklarda ... Üçüncü ve dördüncü derece başlıklardan önce ve sonra sıra dışı aralık.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Proje Yazım Kılavuzu 1

https://rumeli.edu.tr/uploads/files/duyuru/Sosyal_Bilimler_Enstitusu_Tez_Proje_Yaz%C4%B1m_Kilavuzu.pdf

Bu kılavuzda açıklanan ilke ve kurallara uygun biçimde yazılan tezler, jüri üye sayısı ... Edebiyat Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Edirne, 2004, s.

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU - Sosyal Bilimler Enstitüsü

http://sbe.alparslan.edu.tr/files/tez-yazim-kilavuzu.pdf

Ömer Akat, “Çokuluslu İşletmeler ve Faaliyet Sebepleri”, Uludağ. Üniversitesi ... Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU”.

Tez Yazım Kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muş Alparslan ...

http://sbe.alparslan.edu.tr/files/tez-yazim-kilavuzu.pdf

ortamında oluşturulması mümkün olmayan tablo, şekil ve grafiklerin teknik resim kurallarına göre ... Konut ve Hizmetler Sektörü Enerji Fiyatları (Yıllık Ortalama) [¨] ............. 125. Tablo ... Kullanım. Kutsal Kitabın Adı, Surenin Adı, Ayet No. Örnek.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu (PDF) - Mehmet Akif ...

https://www.mehmetakif.edu.tr/upload/makuv5/0-form-18-45085904-sos-bil-ens-tez-yazim-klavuzu-2015.pdf

Kapak Sayfası . ... sonra tezin son halinin karton kapaklı cilt yapılarak 4 cilt Enstitüye ve tez ... Etik beyan metni örneği Ek 3'teki örneğe uygun olmalıdır. 2.3.4.

TEZ YAZIM KILAVUZU - Sosyal Bilimler Enstitüsü - recep tayyip ...

http://sbe.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/sbe-erdogan-edu-tr/SBE_Tez_Yazim_Kilavuzu_2018.pdf

Hayırlı olması dileğiyle. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü. Page 5. Tez Yazım Kılavuzu. | 5.

Tez Yazım Kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Afyon Kocatepe ...

https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2019/08/tezyaz%C4%B1mk%C4%B1lavuzu1.pdf

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nde hazırlanacak yüksek ... ODTÜ,. Ankara: YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi. Featherstone, M. (Ed.).

Tez Yazım Kılavuzu - TC Kocaeli Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

http://fbe.kocaeli.edu.tr/dosya/yTYK.pdf

Tezler, onaylı tez teslim formu ile birlikte; yüksek lisansta 4, doktorada 6, ... Day R.A., Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır, Çeviri: Gülay Aşkar Altay,.

tez yazım kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - recep tayyip erdoğan ...

http://sbe.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/sbe-erdogan-edu-tr/SBE_Tez_Yazim_Kilavuzu_2018.pdf

Ek-3: Tez Dışındaki Çalışmalar İçin Dış ve İç Kapak Örneği .......................... 32 ... Kaynakça, Kitaplar, Makaleler veya Yazmalar gibi başlıklara bölünme- den tek ...

Dönem Projesi Yazım Kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ankara ...

https://sbe.asbu.edu.tr/sites/enstituler/sbe.asbu.edu.tr/files/inline-files/Donem-Projesi-Yazim-Kilavuzu_1.pdf

Dönem projesinin tamamında, dış kapak dahil tüm yazılarda “Times New Roman” ... fotoğraf ile birlikte, Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası / Faydalı Linkler / ...

Tez Yazım Kılavuzu - Adli Bilimler Enstitüsü - Ankara Üniversitesi

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/files/2013/03/2017-Tez-Yaz%C4%B1m-K%C4%B1lavuzu.pdf

Kılavuzun sonunda ise, Tez Kuramsal ve. Kurumsal Bakımdan Kontrol Formu bulunmaktadır. Page 8. 7. 1. YAZIM KURALLARI. 1.1. Kullanılacak Kâğıdın ...

TEZ YAZIM KILAVUZU (Sosyal Bilimler için) - İstanbul Üniversitesi

http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=sosyal-bilimler-icin-tez-yazim-kilavuzu--en-son.pdf

ANKARA ÖRNEKLEMİ. • Tezin adından sonra altı satır aralık bırakılarak, sıradaki ilk satıra ANABİLİM DALI, ikinci satıra DOKTORA TEZİ ya da YÜKSEK LİSANS ...

osmaniye korkut ata üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım ...

http://depo.osmaniye.edu.tr/dosyalar/duzicimyo/Dosyalar/SBE%20Tez%20Yaz%C4%B1m%20Kurallar%C4%B1.pdf

içindeki tablo ve şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotlar tek aralıklı yazılır. İç kapaktan sonra ... MADDE 11- Giriş, tezin metin kısmının ilk öğesidir. ... sorularının listeleri, kolay bulunamayacak belgelerin kopyaları vb. bu bölümde verilebilir.

tc amasya üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü lisansüstü tez yazım ...

http://sbe.amasya.edu.tr/mevzuat/tez-yazim-kilavuzu-ve-seminer-yazim-yonergesi/tez-yazim-kilavuzu

26 Şub 2018 ... Tez Yazım Kılavuzu'nda, kurallar açık bir şekilde ... Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Karadeniz Teknik.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yazım ve ...

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c13s23/c13s23yyk.pdf

ile kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir. 3. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi hakemli bir dergidir. Dergiye.

üsküdar üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım yönergesi ...

https://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/%C3%9C%C3%9C-SBE-tez-yaz%C4%B1m-y%C3%B6nergesi1.pdf

İç kapaktan sonra bütün sayfalar numaralandırılır. Giriş'e kadarki sayfalar (önsöz, kısaltmalar, içindekiler gibi…) küçük harf Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, vii ...

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/495/368547.pdf?sequence=1&isAllowed=y

kadınla birden evli olan bu adam, annesini de yanında tutar ve bir bölümünü kiraya ... yalvarmak ve onun birliğini övmek, Peygamber ve dört halife başta olmak üzere 'din ... yok sayamayan ve onun cazibesine kapılmaktan kendisini alamayan ...

tc kocaeli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü örgütlerde ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/401/226074.pdf?sequence=1&isAllowed=y

yaşamı içermesi, bilimde rasyonel aklı, sanatta estetik duyguyu uyarması ve yazın ... Bütün meslekler mesleki topluluk olmayı amaç edinirler. ... 49 Ayşe Can Baysal, Mahmut Paksoy, “Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde ... Cöcen, H.Onur, Ç.Tatar, A.Akar,“Maden Mühendisliği Eğitiminde Profesyonalizm”.

tc kocaeli üniversitesi * sosyal bilimler enstitüsü ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Recep_Yilmaz/publication/258505839_Toplumsal_Gercekligin_Kurulumunda_Gazetelerin_Edimsozel_Etkileri/links/0c9605285e54c71bd4000000/Toplumsal-Gercekligin-Kurulumunda-Gazetelerin-Edimso

bulunan Cumhuriyet, Ortadoğu, Yeni Şafak ve Hürriyet gazetelerinin 1 ... anlaşılması Aristoteles'in “logos” kavramından türeyen animal rationale kavramının köklü bir ... Hürriyet Kelebek Cumartesi: Ortalama 14 sayfalık magazin eki. Pazar:.

tc kocaeli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü aile işletmelerinin ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/1598/204338.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2. Aile şirketinin temel karekteristikleri. 2. 3. Aile şirketlerinin kuruluşu ve ... da el değiştirmektedir. ... EKCAN İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

tc kocaeli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü hukukumuzda icra ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/482/368525.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Disiplin Hapsi, Tazyik Hapsi ve Hapisle Tazyik Cezasını Gerektiren Suçlar ........... 28 ... CEZASI TAZYİK HAPSİ VEYA DİSİPLİN HAPSİ YA DA HAPSEN TAZYİK.

tc kocaeli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iletişim bilimleri ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/489/393279.pdf?sequence=1

Palto, Dönüşüm ve Hayvan Çiftliği romanlarının inceleme nesnesi olarak seçildiği ... Grafik 7: “Hayvan Çiftliği” Romanında Karakter Dağılımı…………..………….

tc kocaeli üniversitesi* sosyal bilimler enstitüsü örgütsel alanın ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/410/241999.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Smart, Lig TV, GS TV, NBA TV, Ntvspor, Sport Max, Tay TV, TJK. TV. Çocuk. Cartoon ... Mutemet. Evrak Arşiv. İdari Amir. Depo Şefi. Santral. Ulaştırma. Güvenlik.

tc kocaeli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü çalışma ekonomisi ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/567/393333.pdf?sequence=1&isAllowed=y

TÜRKİYE'DE REFAH REJİMİNİN CİNSİYETİ: FEMİNİST ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. (DOKTORA TEZİ). AYTEN DAVUTOĞLU. DANIŞMAN: DOÇ DR. M. HAKAN ...

tc kocaeli üniversitesi *sosyal bilimler enstitüsü türk romanında ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/435/289364.pdf?sequence=1&isAllowed=y

______, Üç Aliler Divanı (1991). ______, Güz Sancısı (1992). ______, Yorgun Mayıs Kısrakları (2004). Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Panorama (1953-1954).

tc kocaeli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletmelerde finansal ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/409/234736.pdf?sequence=1&isAllowed=y

FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİN MODELLERİ VE GELİŞİMİ ...57. 3.1. Tasarım Türüne Göre ... Etkin pazarlarda, pay senedi fiyatları, finansal tablolarda olan ve olmayan tüm bilgileri içermektedir. ... KOZA DAVETİYE. K. 0. 2006. 0,000006.

tc kocaeli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü eğitim ... - EPALE

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/yetiskinlerin_motivasyonuna_etki_eden_unsurlar.pdf

aksamaması yani aktif olarak devam etmesi, hayat boyu öğrenmenin ... çalışma grubunu, Kocaeli ilinin 12 ilçesindeki Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim alan. 46 kursiyer ... İzzet Baysal Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 17.1: 83-114.

tc kocaeli üniversitesi * sosyal bilimler enstitüsü duygusal zekânın ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/430/265038.pdf?sequence=1&isAllowed=y

kuramsal temel kısımda ilgili literatür taranarak, duygusal zekâ ve tükenmişlik ... varmış ve bu nedenle bu kurama James-Lange kuramı adı verilmiştir. 28.

tc kocaeli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü birey ve toplumun ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/1805/226107.pdf?sequence=1&isAllowed=y

41 Sigmund Freud, Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, çev. Erdem Öndoğan, nklap Kitapevi, 2. Baskı, stanbul, 1986, s. 84. 42 Sigmund Freud, Totem ve Tabu, çev.

tc kocaeli üniversitesi *sosyal bilimler enstitüsü burhân-ı katı ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Dictionary/2011/0381-Burhani_Kati_De_Yer_Alan_Turkce_Sozcukler_Ve_Deyimler_Dizini_%28Elif_Cora%29_%28Kocaeli_2007%29-index-of-turkish-words-and-expressions-into-burhan-i-kati.pdf

Yunanîde sûsen-i berrî envaından bir nev ismidir. Önce Hindistan'da daha sonra ... Burhân-ı Katı' ın Farsça kelimelerin aslı ve anlamları, terimlerin doğru ve açık karşılılıkları, hendese ... berât ber şah-i âhû, terkend (ark) durulatmak. : pâlâden.

tc kocaeli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/569/393335.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1 Sihir olgusu klasik Türk edebiyatında efsun, füsun, büyü, tılsım gibi farklı adlarla karşımıza ... 1048), pek çok kez Hindistan'ı ziyaret eder ve Hindistan üzerine yazdığı kitabında ... Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten.

tc kocaeli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü siyaset bilimi ve kamu ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/563/433600.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Danışmanımın önerisi ve yönlendirmesiyle Bülent Ecevit'in din ve inanca yaklaşımı şekline büründü. Araştırmaya başlarken ... Kolejli Ecevit: Şiir ve Mavi Renk .

Sosyal Bilimler Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzu - KTÜ

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/denizulastirma_8385d.pdf

Not: Bu kılavuz, KTÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsüne ait “Yüksek Lisans / Doktora ... İmkanları, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 1993.

TEZ YAZIM KILAVUZU - TC Kocaeli Üniversitesi - Fen Bilimleri ...

http://fbe.kocaeli.edu.tr/dosya/yTYK.pdf

T.C.. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. TEZ YAZIM KILAVUZU. KOCAELİ. 2012 ... Kaynakların yazımında, makalenin yayımlandığı derginin tam adı ya da kısaltması kullanılabilir. ... service life of concrete. As the concrete ...

sanatta yeterlik eser çalışması yazım kılavuzu - ytü sosyal bilimler ...

http://www.sbe.yildiz.edu.tr/images/files/yazim.pdf

24 May 2007 ... Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans, ... Yüksek Lisans Tez ve Proje çalışmaları ile Doktora Tezi ve Sanatta ...

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi - Mardin Artuklu ...

http://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/felsefe/belgeler/Yeni_TEZ_YAZIM_KLAVUZU_Taslak.pdf

TEZ. YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ. 1. AMAÇ VE KAPSAM. Madde 1: Bu yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sosyal ... Kılavuz) bulunmaktadır. Türkçe ...

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez ve Dönem Projesi Yazım ve Basım ...

https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/kilavuzlar/sosyal-bilimler-enstitusu-tez-ve-donem-projesi-yazim-ve-basim-kilavuzu.pdf

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Lisansüstü ... Tez konusu önerisinde bulunma örnek formu Ek 1'deki gibidir. ... yayınlar için a.g.m., kitaplar için a.g.e. ifadeleri de kullanılabilir. Dipnotlarda yer ...

Tez Yazım Klavuzu - Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

http://sagbil.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktora/tez-yazim-klavuzu.pdf

Önceki yenilenmesi 2015 yılında ve Prof. Dr. Sema Aşkın KEÇELİ ve Prof. Dr. Mustafa YILDIZ tarafından yapılmış olan bu kılavuzun yeniden düzenlenmesinde ...

Kadın Çalışmaları - KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kocaeli ...

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/anabilim/kadin-calismalari-yuksek-lisans.pdf

D. Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, Metis Yayınları, İstanbul, 1997. • Elif Ekin Akşit. Kızların Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi, İstanbul, 2005.

TEZ YAZIM KILAVUZU - fen bilimleri enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/tezyazim/BAUNFBE_tez_yazim_kilavuzu.pdf

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 2011 yılında hazırlanıp. 2016 yılında güncellenen tez yazım kurallarını günümüz akademik koşullarının.

Tez Yazım Kılavuzu - Düzce Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

http://fbe.duzce.edu.tr/Dokumanlar/fbe/tez-yaz%C4%B1m-klavuzu-16.09.2019.pdf

Bu tez yazım kılavuzun amacı, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı ... Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, Türkiye.

Tez yazım kılavuzu - Fen Bilimleri Enstitüsü - Akdeniz Üniversitesi

http://fenbilim.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/tez_yazim_kilavuzu_May2016.pdf

Yüksek Lisans ve Doktora Tez Yazım Kılavuzu. 1. GĠRĠġ. "Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 30. ve 41. maddeleri gereğince ...

Tez Yazım Kılavuzu - SAÜ - İşletme Enstitüsü - Sakarya Üniversitesi

http://gsb.sakarya.edu.tr/sites/gsb.sakarya.edu.tr/file/Tez_YAZIM_KILAVUZU.pdf

23 Haz 2019 ... Ciltevi veya kitabevinden kaynaklanan cm uyumsuzlukları kabul edilmemektedir. Yüksek Lisans tezleri mavi, doktora tezleri siyah renkte ...

Tez Yazım Kılavuzu - Fen Bilimleri Enstitüsü - Uşak Üniversitesi

https://fbe.usak.edu.tr/menu/3164

EK-1. Dış Kapak Örneği. T.C.. 4 cm. UŞAK ÜNİVERSİTESİ. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. 8 cm. MAKİNA ANABİLİM DALI. 11 cm. GÜNEŞ ENERJİLİ STİRLİNG ...

Tez Yazım Kılavuzu - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi

http://sbe.ege.edu.tr/files/sbe/icerik/SBE-Tez-Yazim-Kilavuzu-2-1%281%29.pdf

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU v2.1. 1. Önsöz ... http://hacettepe.edu.tr/hakkinda/misyonvizyondegerler. İnternette.

Tez Yazım Kılavuzu - Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/TezYazimKilavuzu2018.pdf

“İç kapak” sayfası örneği, Ek 2'de verilmiştir. Tezin cilt kapağı bu sayfadaki bilgiler temel alınarak Enstitü tarafından hazırlanacaktır. Tez kapak sayfasına sayfa ...

Tez Yazım Kılavuzu - Gümüşhane Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

http://fbe.gumushane.edu.tr/media/uploads/fbe/files/fbe_tyk-05032019.pdf

doğrultusunda yenilenen tez yazım kılavuzunda en önemli yenilik YÖK' ün getirdiği ... Modellemesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

tez yazma kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü

https://sosyalbilimler.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/11/ERZINCAN-UNIV_-TEZ-YAZIM-KILAVUZU-1.pdf

Metinde ve dipnotlarda paragraf öncesi ve sonrasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlarda satır başları için özel ayarlama yapılmaksızın dipnot metni sol ...

tc erciyes üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu bu ...

http://sagens.erciyes.edu.tr/Kilavuz/tez_kilavuz.pdf

Bilimleri Enstitüsü'nde hazırlanacak tezler için kaynak verilişine örnekler(EK 2) 'te yer ... Geçici plan bir araştırma tasarımının vazgeçilmez bileşenlerinden biridir.

Finans Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu - İstanbul Ticaret Üniversitesi

https://www.ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/1094/Finans%20Enstit%C3%BCs%C3%BC%20Tez%20Yaz%C4%B1m%20K%C4%B1lavuzu.pdf

Tablo ve Ģekil isimlerinden sonra satır sonuna kadar nokta konarak sayfa numaraları yazılır. • Tablo ve Ģekil listelerinin düzenlemesiyle ilgili olarak bkz. Ek 3 ve ...

tez yazım kılavuzu - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Trabzon Üniversitesi

http://lisansustu.trabzon.edu.tr/Files/ckFiles/lisansustu-trabzon-edu-tr/S%C3%BCre%C3%A7ler%20ve%20Formlar/Tez%20Yaz%C4%B1m/Tez%20Yaz%C4%B1m%20KIlavuzu_Senato_22.pdf

doktora tezlerinin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. Bu kılavuz aynı ... Bu sayfada jüri üyeleri yazılırken ilk sırada tez danışmanının ismi (unvan dikkate alınmaksızın) ... Liu, S. (2005, May). ... VIDEO: http://b-gat.es/X75Lvy [Tweet].