kemal iybar

Sedef İybar dostları ile birlikte Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri ...

https://admin.piyalepasa.com.tr/_docs/blog/documents/c6847487ff238bd376d3de3c7ab738eacdd78aab.pdf

14 Eyl 2017 ... Sedef İybar, misafirleri için peynirli poğaça, mozaik pasta, glutensiz kurabiyeler, ve somonlu kanepeler gibi lezzetler hazırladı. Misafirler, tarih ...

YAġAR KEMAL, ORHAN KEMAL, KEMAL TAHĠR'ĠN 1950-1960 ...

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11607/436/10054426.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Köy Enstitüleri üstüne, Ģimdiye kadar, çok Ģeyler yazıldı. ... HiĢt duydun mu sen Abdi Ağa ölmemiĢ be. Vay ... Yuva bozanın yuvası bozulur Ali! ... hatta önceden kızın kızlık kanının aktığı çarĢafın evin balkon gibi yerine asılması ... Yamören‟de bütün gurbete gidenler, pantolon giydikleri, alafranga saat ... Atın Ģu zarı!

Orhan Kemal, Kemal Tahir ve Yaşar Kemal'in ... - RumeliDE

http://www.rumelide.com/file/download/1240029411/2019-15-10--seker--a--orhan-kemal--kemal-tahir-ve-yasar-kemal-in-romanlarinda-mizojinik-soylemlerin-analizi---an-analysis-of-misogynist-discourses-orhan-kemal--kemal-tahir

16 Haz 2019 ... “Etekleri havalı hoppala kızlar, kız demek erkeğin ırzı demek, ateş gibi ... kara şeytan, bütün güzel kadınlar ahmak olurlar, âşifte” (Tahir 1995b: ...

KEMAL TAHİR VE YAŞAR KEMAL GÖZÜNDE ADALET; HUKUK ...

http://www.umut.org.tr/UserFiles/Files/Document/document_4f48206492fa40a0aa5f810e6b01df07.pdf

İstanbul: Filiz Kitabevi. Gülol, G. (2012). Kadın Sorunsalı Üzerine Hukuk ve Edebiyat İlintili Deneysel Bir Çalışma, http://www.khas ...

Mustafa Kemal Coşkun, Orhan Kemal'in romanlarında toplumsal ...

http://www.devrimcimarksizm.net/sites/default/files/orhan_kemalin_romanlarinda_toplumsal_donusum_ve_siniflar_mustafa_kemal_coskun.pdf

bakış açımızın nerede konumlandığı ortaya konulacaktır. İkinci ve üçüncü bölüm. Orhan Kemal'in, Murtaza (1952), Cemile (1952), Bereketli Topraklar Üzerin-.

Kemal Tahir ve Yaşar Kemal Örnekleri Üzerinden ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/229102

Ayrıca yine eşkıyalık üzerinden söz konusu iki yazarımızın folklor ve halk şairlerine, ... Kemal Tahir'in bir eşkıya hikayesi olan Rahmet Yolları Kesti romanına ...

YAŞAR KEMAL ORHAN KEMAL'İ anlatıyor

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/29349/001516115006.pdf?sequence=1

Üç yeni roman, iki hikâye kitabı, üç piyes,. «Murtaza» romanının ikinci cildi, hele «Romancı nın Romanıs adını verdiği, 23 Savaşı ndan bu yana ailesinin evrimini, ...

KURT KANUNU Kemal Tahir ESİR ŞEHRİN İNSANLARI Kemal Tahir

http://egitimsen.org.tr/wp-content/uploads/2015/12/134-190.pdf

Kemal Tahir, “Kurt Kanunu״ romanında, “Kurt- lukta düşeni yemek ... Üçlemenin “Esir Şehrin İnsanları״ adlı bu kitabında. Kemal Tahir ... ken kaleme almaya başladığı “köy notları״nın kitap ... lümde anlatıcının Raif Bey׳le tanışması, ona dair izle-.

NAMIK KEMAL ST PLANI - namık kemal imam hatip ortaokulu - MEB ...

http://namikkemalimamhatip.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/16/01/757771/dosyalar/2016_01/14033734_20152019staretejikplannamkkemaliho.pdf

Milli Eğitim Müdürlüğümüz yöneticileri, öğretmenleri ve diğer çalışanlarını ... Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu Öğretmen ve yöneticileri öğrenciyi merkeze.

yahya kemâl ve ev imgesi yahya kemâl and home ımage

https://pegem.net/dosyalar/dokuman/122187-20110628141517-agir.pdf

bir evim olsa!... diyenler çok ırsî bir arzuyu ifâde ediyorlar. Türk evi bozulduktan sonra yalnız ev zevkini değil, cedlerimizin yere yurda çok bağlı olduklarını da.

BATI UYGARLIĞI KARŞISINDA NAMIK KEMAL Namık Kemal in the ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867042.pdf

Uygarlık, uygarlık düzeyi, uygar bir toplum olmak sözlerinden anlaşılan, ilk. Page 3. H. Uçan / Batı Uygarlığı Karşısında Namık Kemal. 63 akla gelen anlam ise ...

ORHAN KEMAL'in HAYATI, ESERLERİ ve ORHAN KEMAL

http://www.orhankemal.org/pdf/Orhan-kemal-in-hayati-eserleri-ve-orhan-kemal-uyarlamalarinin-turk-sinemasindaki-yeri-orhan-kemal-the-life-works-and-adaptations-of-his-novels-in-the-turkish-cinema.pdf

otobiyografik özelliklerin en yoğun olduğu Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile, Bir Filiz. Vardı romanları hem Orhan Kemal'in hayatından kesitler sunmalarından hem ...

97 YAHYA KEMAL VE TASAVVUF Yahya Kemal and ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/17474

İslâmiyet'in kendisinde ve Hz. Peygamber'in hususi hayatında potansiyel olarak mevcut ise ... “Rindlerin Akşamı” şiiri de onun bu rind hayat felsefesinin en güzel.

hafız kemal tezergil hafız kemal tezergil, the musıcıan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/503616

Vaktiyle Konya, Bursa, İzmir gibi kendi çapında kendine özgü ... Eserleri yanlışsız okuyabilecek nota ve makam kabiliyetine, ... Aşkınla Yak. Kül Et Beni. Seyyid.

Mustafa da Çocuktu Mustafa Kemal'in doğduğu ev Mustafa Kemal'in ...

https://www.testfendijital.com/Uploads/KitapOrnekPDF/2783/8.%20S%C4%B1n%C4%B1f%20T.C.%20%C4%B0nk%C4%B1lap%20Tarihi%20ve%20Atat%C3%BCrk%C3%A7%C3%BCl%C3%BCk%20Konu%20Anlat%C4%B1m%20F%C3%B6yleri_Ornek.pdf

Selanik şehri ekonomik yönden kalkınmış bir şe- hirdi. ... C) Mustafa Kemal'in askerî ataşe olarak görev- ... Atatürk, 14 Eylül 1931'de yaptığı bir konuşmada.

yahya kemal

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/51577/001580465010.pdf?sequence=1

Ayrıca Adnan Köseoğlu'nun. Yahyâ Kemâlin biyografisini veren yazısını; Yâh- ya Kemâl'in beş şiirini ve "Aziz IstanbuVdan seçtiğimiz "Ezânsız Semtler"adlı nes.

Mustafa Kemal

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/anadolu/anadolu_1938/anadolu_1938_ikincitesrin_/anadolu_1938_ikincitesrin_20_.pdf

16 Şub 2020 ... nuna ka4ar inen yollara dotru kofu- . yor. Vakıt ilerledikçe bir insan seline · ... O bizim herşeyimiz, gündüz, gUneşimi7Cli;. Gece yıldız, mehtaptı ...

Ali Kemal Başbuğ.pdf

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/3058/1/Ali%20Kemal%20Ba%C5%9Fbu%C4%9F.pdf

tanımı yapılmıĢ ve milli gelirin otomotiv sektörü ile iliĢkisi üzerinde durulmuĢtur. ... Adana. 0. 11.500. TofaĢ. Otomobil,. Kamyonet. 1968. Bursa. 37.8. 400.000.

kemal oguzman

https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/A0DE79A790934BA9918BBF2139641954?doi=

931 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNUN ÖZELLİKLERİ (*). Prof. Dr. Kemal ... tarihinde düzenlenen 931 sayılı İş Kanunu seminerinde verilen konferans metnidir. 215 ...

KEMAL ATATÜRK

http://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/14718/Nutuk%20Cilt%202%201920-1927.pdf?sequence=1&isAllowed=y

nesi ve Istanbulda bütün menfi ve hain teşekkülâtın vücuda getirdiği blok ve bu ... Fuat Paşa aleyhindeki de- dikodu ve Kuvayi Seyyare mevcudiyetinin ordu inzı-.

Kemal Kuşçu

http://takd.org.tr/pdf/Kemal_Kuscu.pdf

PSİKİLOJİK AÇIKLAMA. DEPRESYON / UYUM BOZUKLUĞU / ANKSİYETE. MEDİKALİZASYON MEDİKALİZASYON (PSİKOLOJİK) ...

Kemal Varol

https://cdn3.andyayincilik.com/dergi/kitap_dergi_2019-41.pdf

26 Oca 2019 ... Paris Grand Kafe'den Yılmaz Güney'e: Üçüncü Sinema... Tüm dünyada yeni bir akım ... netiminde bizzat Mustafa Kemal'in bulunduğu bu derginin başyazarı, Yakup Kadri ... Yılmaz Özdil, Kırmızı Kedi. 3. Gazi Mustafa Kemal ...

namık kemal'i

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/9524/001580777010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Namık Kemalin, Türk edebi- ratına getirdiği ... Kemal, ta rihe ait biyografik ve edebî eser lerinde, milletin eskidenberi için ... eserleri ihtiva etmek üzere İnkı.

Yaşar Kemal

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/04/20150427.pdf

27 Nis 2015 ... lanı Öldürseler (1976), Al Gözüm Seyreyle. Salih (1976), Allah'ın Askerleri (1978),. Deniz Küstü (1978), Hüyükteki Nar Ağa- cı (1982), Kimsecik ...

Kemal Akpınar

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/9110.pdf

Öncelikle insanımızın ihtiyacı olan sağlıklı içme ve kullanma suyunun ... alabilecek belge verip kontrolünü zamanında yapabilecek yeminli yeraltısuyu bürolarının.

Syllabus - N. Kemal Ure

http://kemalure.com/wp-content/uploads/2018/10/Syllabus_BLG561.pdf

13 Dec 2018 ... Professors: Gozde UNAL [email protected] , Nazım Kemal ÜRE [email protected] Course web site: Ninova; CRNs: 14002 (GU); 14003 (NKU).

Kemal Çelik - Fenokulu

https://www.fenokulu.net/1/tum-unteler-ornek-soru.pdf

ÜNİTE: MEVSİMLER VE İKLİM (ÖRNEK SORULAR) ... Fen Bilimleri dersinde iklim ve hava durumu kavramlarını pekiştirmek isteyen öğretmen, öğ ... (2018/LGS).

Orhan Kemal - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/666486

Ayrıca, Orhan Kemal'in 72. Koğuş adlı eseri ve Alman- ca çevirisi karşılaştırmalı bir şekilde incelenerek görevi, özgün metni önceden okumak ve “metin çözücü” ...

Kemal Selçuk ÖĞÜT

https://www.isikun.edu.tr/i/cv/muhendislik-fakultesi/K.Selcuk_Ogut/Resume_Eng.pdf

Kemal Selçuk ÖĞÜT. ADVANCEMENT. ❄ Assoc. Prof. Ph.D. 2007 -. Istanbul Technical University (I.T.U). Civil Engineering Faculty Transportation Department.

Orhan Kemal I hakkında her şey

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/29548/001516093006.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Otobiyografik romanlarından, onun hayatının panoramasmı öğrenmek mümkündür. Romancının çizgisinde bana göre de, Baba Evi, Avare Yıllar,. Cemile, Dünya ...

Mustafa Kemal - BIOspektrum

https://www.biospektrum.de/blatt/d_bs_download&_id=932595

Herbert Scurla hat nach seiner diplo- matischen Karriere durchaus achtenswerte. Biografien über (Ost)Berliner Vorzeigegrößen geschrieben. Universitäts- und ...

Mustafa Kemal Özçelik

http://www.tusaf2016.org/wp-content/uploads/2016/04/Mustafa-Kemal-%C3%96Z%C3%87EL%C4%B0K.pdf

Mustafa Kemal ÖZÇELİK. Ziraat Yüksek Mühendisi. Page 2. • Depolanmış tarımsal ürün tarla koşullarında gereken işgücü ve masrafları yapılmış, tüketime ...

Kemal Gözler - ANAYASA.GEN.TR

http://anayasa.gen.tr/hukukagiris.pdf

“Hukuka giriş” alanında yazılmış dört kitabımız vardır: Birincisi (Hukukun Ge- nel Teorisine ... Bölüm 13. HUKUK KURALLARI ARASINDA ÇATIŞMA SORUNU. 1.

Kemal AYDIN - Dosya

https://dosyahastane.saglik.gov.tr/Eklenti/115889,kemal-aydinpdf.pdf?0

4-Acil servise başvuran çocuk adli olguların analizi;Ömer Faruk Demir, Kemal Aydın, Feruza. Turan, Aynur Yurtseven, Bülent Erbil, Betül Gülalp (Türk Ped Arfl ...

yahya kemal - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/38309865.pdf

Kanlıca ihtiyarları Yahya Kemal'in ellerinde ömrümüzün büyük duruşla rından birinde ebedileşmiş çehremiz- dir. 6. Yukarda bu sevgi sade estetik plan da kalmaz, ...

Orhan Kemal - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2019-6/5244-Xanimin_Chiftlighi-Orxan_Kemal-1990-162s.pdf

Seyyare Bacı gene cevap vermedi ama, «O aklı sen kendine ver,» diye geçirdi. ... Şimdi ya? Yasin Ağa 1927'deki Fordson merakını hatırladı. Ama ona bunu ... Git bak! Güzeldi, herhalde güzeldi ki Gülizar şöyle böyle dememişti. ... Helaya gidecen mi? ... omuzunda gezdirdiği Muzaffer: «Cehennemin dibine kadar yolun var!

PDF :1 - Mustafa Kemal Üniversitesi

http://www.mku.edu.tr/files/22_dosya_1336945135.pdf

Karmayeme Farklı Oranlarda Eklenen Keçiboynuzu Tozunun (Ceratonia ... sıcaklık gibi ekstrem çevre koĢullarına habitüsleri ve yaĢam biçimleriyle uyum ...

Yaşar Kemal - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2017/2125-4-Ince_Memed-4-Ruman-Yashar_Kamal-1952-440s.pdf

rüzgar. iki kola ayrılır, sonra da dağın öbür yanından iki fwl yeni- den birleşir ... nın arasından aşağı ovaya saklanarak, sinerek inen Memed kendisini ... "Nesini söyleyim M med A acı ımr:Ferhat Hoca iyice azı t ... sövdüm, sövdüm, bir iyice sıçhm sıvadıydım. ... olarak, kıyamete kadar ne senin, ne de benim yüzüme bakar.

M. Kemal Atatürk'ten yazdıklarım

https://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/kitap/inan.pdf

Bu kitabın ilk sayfasında ''Vatandaş için medeni bilgiler neden bahseder?'' başlığı altında Atatürk'ün el yazısı ile ilaveler vardır. ''İşte vatandaşlara gerek devlet ve ...

NAMIK KEMAL'İ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/320518

İlk romanı olan İntibah'ta gelenekten gelen duyuş tarzıyla doğaya alışılmış bir ... http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.

Sabahattin Ali 2 - M. Kemal Adatepe

http://www.mkadatepe.de/pdf%20dosyalari/Sabahattin%20Ali%202.pdf

Küçük, İçimizdeki Şeytan ile ilgili "görüşlerini" şu sözlerle ifade etmekte: «Sabahattin. Ali, İçimizdeki Şeytan romanını yazıyor. Bu güzel romanı Nazım Hikmet ...

MUSTAFA KEMAL'~N ~ ~ R E N ~ M HAYATI VE ONA DA~R D~J ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/surmeli.pdf

Cocuklugunda ogrenim hayatma ait onemli yer tutan ilk olay, ilkokula ... Ali Fuat Cebesoy; Smf Arkadaym Ataturk, Okul ve G e n ~ Subayhk Hat~ralar~, I, Istanbul ...

Namık Kemal - Antoloji.Com

https://img.antoloji.com/i/sair/pdf/9/namik_kemal_10549_20832.pdf

9 Nis 2004 ... Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten. Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü ...

YAŞAR KEMAL'İN - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/320525

YAŞAR KEMAL'İN ORTADİREK ADLI ROMANINDA KOZMİK AĞAÇ İMGESİ: ... düşlerinden, Çukurova'nın bereketli toprakları üzerinde Döndülü Gelin'le sevişme hayali ... Ulan, azıcık iyi olursam, hâlim olursa, şu ağacın altında beş rekat bir.

PDF :2 - Mustafa Kemal Üniversitesi

http://www.mku.edu.tr/files/25_dosya_1367243723.pdf

Key Words: Science and Technology Teacher, Fatih Project, Tablet PC. Page 2. İkramettin DAŞDEMİR, Ekrem CENGİZ, Mustafa UZOĞLU, Aykut Emre ...

245-274 kemal molla - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/254467

Mısır, İran ve Mâverâünnehir gibi İslâm coğrafyasının kadim ilim ve kültür merkezlerine ... özellikle gizli ilimlerde Mehmed Şah'ın hocası olmuştur. Bistâmî Ki-.

Kemal ÜÇÜNCÜ - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201224-187.pdf

andan anne olduğu güne kadar cereyan eden olaylar ve düğün töreni, örf ve âdetlere ... Balkan) eteklerinde denizden 70 m. yükseklikte yer almakta olup Yunanca Serres. (Serrhae), Türkçe Siroz ... Çünkü gaye çift yapmaktır. Eğer kızı ... sabahında erkek tarafından kıza her iki evin şerefiyle mütenasip bir elmas yüzük, çorap ...

Yahya Kemal Beyatlı

http://incirliovaiho.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/09/06/752363/dosyalar/2019_10/21100915_Kayha_Kemal_BeyatlY.pdf?CHK=080629d26396ff09a3e3bd64ffa857b9

Heykeltıraşları, Biblos Kadınları, Sicilya Kızları. · Nev-Yunanilik etkisiyle kaleme aldığı meşhur yazısı ise "Çamlar Altında. Musahabe´dir." · Nev-Yunanilik ile ...

Kök - Mustafa Kemal Üniversitesi

http://www.mku.edu.tr/files/898-9bc716e6-b067-4e7f-b5da-df4c6810ac7f.pdf

Kök bir püskül şeklinde tek noktadan çıkar. Mısır, buğday, soğan bitkilerinin kökleri böyledir. 3. Depo kök: Besin depo edebilen köklerdir. Havuç, turp, pancar ...

Dr. ALİ KEMÂL BELVİRANLI - Turuz

http://media.turuz.com/users/bey-1395/1054-Aruz_Ve_Aheng-Ali_Kemal_Belviranli-Istanbul-1965-138.pdf

Mûsikî; nasıl ses âhengini konu edinmişse, Aruz da söz âhengini, daha ... (1) Esâsmda (efâîl - tefâîl) denen bu kalıp veyâ modeller; (feûlün, fâilün, fâilâtün, mefâîlün ... ler, hâfızaya kolayca girdiği, yânî ezberlenmesi gâyet kolay olduğu için ...

KEMAL TAHİR'İN - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/270527

Derya KILIÇKAYA*. Öz ... Dr., Kocaeli Üniversitesi, [email protected] ... 9 Ramazan Şener, “Kemal Tahir'in Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme”, Fatih ...

Kemal BEYDiLLt - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73284

harbi tefhim" eden "umür-ı cengin ruhu mesdbesindeki" bir alettir.39 ll. Mahmud ... olmak üzere Fransa'da kullanılan Optik Telgrafın anlatımı buna işarettir. Bu ha- ... 1243), deneme için Ortaköy-Kuzguncuk ile Rumelihisarı-Çakalbumu ve Yuşa.

v asar kemal - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2019-6/5632-Peri_Bacalar-Yashar_Kemal-1990-241s.pdf

Bir dul karının o luymuş. Topladı ı yılhk arla bir tay almış. Tay büyümüş, serpilmiş . ... Şimdi karşısına bir köpek çıksa ... Azgın bir köpek ... Onu parçalayıverir.

Kemal İnal - PRAKSİS

http://www.praksis.org/wp-content/uploads/2013/04/014-Inal.pdf

Neoliberal Eğitim ve Yeni İlköğretim. Müfredatının Eleştirisi. Kemal İnal. Praksis 14 | Sayfa:265-287. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın (TTK) hazırladığı yeni ...

BAP SON - Namık Kemal Üniversitesi

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11776/2534/NKUBAP.02.TU.16.049.pdf?sequence=1

PSORİAZİSLİ HASTALARDA İNFLAMASYON BELİRTECİ OLARAK ... CRP= C-reaktif protein, IL = İnterlökin, GDF= Büyüme diferansiyasyon faktörü, ... 16- Lindahl B. The story of growth differentiation factor 15: Another piece of the puzzle. Clin.

x / namık kemal - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/38310678.pdf

'T"%~ ^t5b^U.A. NAMIK KEMAL'İN TERCÜMELERİ. 1. Şair Nafıifi'yi «mütercim» diye beğenen Ziya paşaya Nam d: Kemal Tahribi Harabat'ta *. -sayfa çatar1 23:.

kemal erol - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/498987

Anahtar Kelimeler: Necip Fazıl Kısakürek şiirleri, gelenek ve modernizm çatışması, ... vatan ve millet gibi kutsal bir anlam kazanırken, çocuklar da aile kurumu.

Mustafa Kemal Atatürk - TEV

http://www.tev.org.tr/images/pdf/tev-sayi19-eylul2013.pdf

17 Kas 2013 ... fotoğrafları da 'Bir Demet Zeki Müren Sergisi' ile ziyaretçileriyle buluştu. ... geliştirilmesi amacıyla, Ankara Ticaret Odası (ATO)'nda, 'Kırşe-.

cbs - Namık Kemal Üniversitesi

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11776/1061/0050406.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Toprak Özelliklerine Bağlı Uygun Sulama Yönteminin ... ġekil 3.6. Toprak örneklerinin tarla kapasitesi ve solma noktası ölçümleri . ... 2015). Coğrafi bilgi sistemleri grafik ve tanımsal verileri entegre Ģekilde çok yönlü analiz. iĢlemlerini ... Surface Irrigation Simulation Evaluation and Design.

Kemal Tolan - PÊNÛSA NÛ

http://www.penusanu.com/penusanu/PN-kurdi-25.pdf

28 مای 2014 ... (Kelîle û Dîmne) de nivisî ye; kurtiya vê çîrokê wusa ye: Gurûpek kevok ketin ber tora nîçirvanekî, her kevokekê hewl da xwe, ku xwe rizgar bike, ...