ismmmo kurs

kurs kayıtlarımız için acele edin - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/BIZDEN_HABERLER/ISMMMO_Bizden_Haberler_Sayi_2015-125.pdf

3 Ağu 2015 ... Olsun. 4-8 l Dil Kursu Staj Süresinden Sayılıyor. 9 ... Meslek mensubunun mağdur edilmemesine ... yurulan kampanyanın imza ve çağrı metnin-.

İSMMMO 23. OLAĞAN GENEL KURULU YAHYA ARIKAN (İSMMMO ...

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/GenelKurullar/23OlaganGenelKurul.pdf

YAHYA ARIKAN (İSMMMO GENEL BAŞKANI). Saygıdeğer konuklar, TÜRMOB'un değerli genel başkanı, onursal başkanım, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ...

2020 ilkbahar yökdil sınavı kurs programı kurs başlangıç

http://usem.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/2020-%C4%B0LKBAHAR-Y%C3%96KD%C4%B0L-SINAVI-KURS-PROGRAMI_%C3%9CSK%C3%9CDAR-%C3%9CN%C4%B0.pdf

5 Mar 2020 ... 2020 İLKBAHAR YÖKDİL SINAVI KURS PROGRAMI ... sınavında çıkması muhtemel konuları içeren makale çevirileri yapılacaktır.

Maşın hissələri kursundan kurs layihəsi və kurs işlərinin yerinə ...

http://anl.az/el/m/Azf-265276.pdf

gayış red. 7. Elektrik intiqalının vallarının bucaq süretlerini ve dövrler sayınını teyin edirik: - elektrik müherrikinin valı üçün: s r, . 7149. 1. = = müh ω ω. , s r nn.

destekleme kurs plan375 2018-2019 KURS.xlsx - Pamukören ...

http://pamukorenanadolulisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/09/10/221888/dosyalar/2018_09/27143458_destekleme_kurs_planY_2018-2019_KURS.pdf

9. KİMYA (2). 11. MATEMATİK (2). 11.TARİH (2). 10. BİYOLOJİ (2). 10. TÜRK DİLİ (2). 10.MATEMATİK (2). 10. MÜZİK (2). 10. MÜZİK (2). 12.MATEMATİK (2) (EA-.

ısmmmo'da etkınlıklere devam! - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/BIZDEN_HABERLER/ISMMMO_Bizden_Haberler_Sayi_2016-190.pdf

CEYHUN DİKER. BAYRAM SALDUZ ... DEMİRTAŞ. CEYHUN. ŞAVKIN. BENGİSU. ÇAKIR. EKREM GÜRLER. ANIL EKMEKÇİ ... ENGİN YILMAZ. HAKAN ...

Excel VBA Makro Kurs - Excel-Kurs.Bayern

https://excel-kurs.bayern/wp-content/uploads/2017/01/GER_Produktblatt_Excel-VBA-Makro-Kurs.pdf

E-Mail: [email protected] Telefon: 49 (0) 896 282 97 02 ....... Excel VBA Makro Kurs – Makros für die Praxis selbst erstellen. (3 Kurstage | 24 Einheiten).

Kombi-Kurs Kombi-Kurs - Uniklinikum Saarland

https://www.uniklinikum-saarland.de/fileadmin/UKS/Einrichtungen/Kliniken_und_Institute/Radiologie/Nuklearmedizin/PDFs/Veranstaltungen/GCP-Kurs/Fortbildung_Grundkurs_AMG_und_GCP-Refresher_03-2018.pdf

23. März 2018 ... Leiter Fort- und Weiterbildung KKS Heidelberg. Zertifizierung. Es wurde eine Zertifizierung bei der Ärztekammer des Saarlandes beantragt (8 ...

YAS MA - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/YASAM/29yasam.pdf

16 Ara 2010 ... dım ederken bu gelişme İsrailli yetkililerce çok sıcak karşılandı. Başbakan Recep ... bebeklerin izlenmesi, poliklinik hizmetleri, evde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, yerine ... 11 remix şarkı ve sözü müziği Sinan Akçıl'a ait olan 'Uzay- lı' adlı şarkıdan ... letilerinin ocak ayındaki konuğu ise Bed- ri Rahmi ...

le ön mal - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/MALI_COZUM/MALICOZUM70.pdf

yer alan ortalama fiyat esas›n›n uygu- ... olarak vergileri dahil peflin fiyat›, ... Moblen. 1.500TL/gr. 450gr Cepak-Kap. 989,5 “. 2- Enerji. Elektrik. 110.600TL/kw.

137 - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/MALI_COZUM/MALICOZUM137.pdf

6745 Sayılı Kanunla, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanu- nu'nda ... 18.05.2016 tarihinde http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2015/ ... htpp://www.giv.org.tr/. ... veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ilemotor silindir hacmi 1600.

143 - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/MALI_COZUM/MALICOZUM143.pdf

17 Eyl 2017 ... olarak; yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye ve maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu ... [y.y.] : Mimoza Ya- yınları. Kılıçoğlu ... Bu çalışmanın amacı, çırakların sosyal güvenlik sistemindeki yerini araş- tırmaktır. ... üzerinden satın alınarak posta veya hızlı kargo yoluyla ülkemize gelen eşyanın ya da ...

YAS M A - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/YASAM/19yasam.pdf

BEKAR KADIN, EVLİDEN DAHA SAĞLIKLI ... ğerlendirmeleri istendiğinde, evli kadınların bekarlara oranla sağ- ... Tavlama Kılavuzu isimli filmde oynadı. Kadın ...

PDF :7 - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YASAM/57YASAM/060_61.pdf

Yazar: Akilah Azra Kohen • Yayınevi: Destek. • Sayfa sayısı: 592İstanbul üniversitesi ... üçlemesi Fi, Çi, Pi'in ilk durağı Fi'dir… Okurlarını 'farkındalık' yolculuğuna ...

144 - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/MALI_COZUM/MALICOZUM144.pdf

31 Ara 2017 ... Dr. Nejat BOZKURT (Marmara Üniversitesi). Prof. Dr. Emre ... mitlerini ve iş stratejisini de göz önüne alan toplam mali yeterlilik ih- tiyacını, ... ler, UFRS'nin temel prensipleri, özellikle de risk bilgilerinin ifşa edilmesini ele alan ...

n f‹yat ve mal‹ - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/MALI_COZUM/MALICOZUM78.pdf

da ücretleri düflük tutup, fiyat esnek- ... maks›z›n bir iktisadi k›ymetin mülki- ... Vodafone'un da, k›sa bir süre içinde önemli sponsorluklara imza atmas› bek- ... 102 Say›l› Sözleflmesi'ndeki, dokuz riskten aile yard›mlar› hariç sekiz riski kap-.

MSUGT - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/yayin102/2%20THP%20UFRS%20Uygunlugu.pdf

26 Ara 1992 ... tü ü için 438 nolu hesaptan bu hesaba aktarılanlar, hesabın alaca ... 522 nolu hesap yerine 659 veya 689 nolu gider hesaplarının i lemesi ge-.

bobi frs - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/Duyuru/BOB%C4%B0_FRS_Sorular_.pdf_172.pdf

29 Tem 2017 ... FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS). NELER GETİRİYOR ? Daha önceden YFRÇ Taslağı olarak yayımlanan standart taslağı, ...

e – UYGULAMALAR - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminernotlar/03112015/inci_salci.pdf

3 Kas 2015 ... e – UYGULAMALAR. İnci ŞALCI. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSMMMO Eğitmeni. 1. 05.11.2015. Page 2. e-UYGULAMALAR. 1. Giriş :.

çözüm 146 - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/MALI_COZUM/MALICOZUM146.pdf

1 Nis 2018 ... Dr. Doğan YILDIZ (Yıldız Teknik Üniversitesi). Prof. ... yönetim anlayışında önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır. ... muhasebe mesleğini yürüten Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bulunmak- tadır. ... www.innova.com.tr/pdfs/Dunyada-e-Fatura.pdf). ... tırmada cevabı aranan soru olmuştur.

1 9 9 0 basın - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/118/TurkiyeninSesiyiz.pdf

Daha ciddi ve yüksek standartta muhasebe ve müflavirlik hizmeti ... mi vergi aff› ve geçici madde ile aff›n istenilen tahsilat› getirece¤ine inanmad›klar›- ... sebe Sistemi Uygulamas›” kitab›n›n mali müflavirlere ›fl›k tutacak bir kaynak oldu- ... k›s›m arkadafl yetersiz kald›” türünden aç›klamalar› karfl›s›nda, kamuoyunun orga-.

Layout 2 - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/123/GV_BeyannameRehberi.pdf

lirler Genel Müdürlüğü )'nün görevleri 10 ncu maddede gösterilmiştir. ... GVK'nın 123.maddesi hükmüne göre, yabancı ülkede ödenen vergi, Tür- kiye'de ...

Seminer - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/BIZDEN_HABERLER/ISMMMO_Bizden_Haberler_Sayi_2017-202.pdf

20 Şub 2017 ... SGK Uygulamaları. Yer: Cevahir Otel. Saat: 13.30. Açış Konuşması: İSMMMO Başkanı. Yücel Akdemir. Oturum Başkanı: İSMMMO Saymanı.

şöleni - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/BIZDEN_HABERLER/ISMMMO_Bizden_Haberler_Sayi_2017-205.pdf

13 Mar 2017 ... Moderatörlüğünü Sosyal Etkinlikler. Komitesinden Aynur Koçulu'nun yaptığı söyleşide, sanatçı Yeliz Eker,. Avukat-İstanbul Barosu Yönetim ...

muhasebe yap - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/BIZDEN_HABERLER/ISMMMO_Bizden_Haberler_Sayi_2018-251.pdf

27 Şub 2018 ... Şirinevler TESMER. 14:00. Özellikli Konular ... MERKEZİ NO.1 KAT.3 ŞİRİNEVLER ... 4 Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri. 4 Hospitadent Sağlık ...

İSMMMO AKADEMİ

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YAYINLAR/kitaplar/FaaliyetRaporu2015/6_oda_faaliyetleri/003_ismmmo_akademi.pdf

İSMMMMO AKADEMİ. İSMMMO AKADEMİ EĞİTİMLERİ HAKKINDA;. SERTİFİKA PROGRAMLARI. 1. İngilizce UFRS Eğitimi,. 2. Uygulamalı Konsolide Finansal ...

İSMMMO SEMİNERİ

https://www.ivdb.gov.tr/node/108931/pdf

İSMMMO SEMİNERİ. Yayın Tarihi: 8/3/2018 - 13:36:24. 06 Mart 2018 Tarihinde İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Tarafından. Düzenlenen ...

Layout 6 - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/BIZDEN_HABERLER/ISMMMO_Bizden_Haberler_Sayi_2014-50.pdf

17 Şub 2014 ... sis Yontan, Ülkü Sönmez, Ali Olcay, Doç. Dr. Ke- rem Sarıoğlu seçildi. ... KADİR GÜÇLÜ KENAN ÖZTORUN KEREM SUBAŞI. KIYMET KAYA.

Layout 4 - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YASAM/56YASAM/060_61.pdf

Zülfü Livaneli yazar olarak da edebiyat dünyasındaki üretimlerini başarıyla ... Leyla'nın Evi'nin ardından anılarını Sevdalım Hayat'ta toplayan Livaneli'nin.

stajyerlerimizin - İsmmmo

https://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminer/16092019_deneme_sinavi.pdf

17 Eyl 2019 ... “İnternet ortamında staja giriş deneme sınavı” ile başlıyoruz. Deneme sınavlarına 12 ... tüm İstanbul SMMM Odası stajyer adaylarımız ücretsiz olarak katılabilecektir. Bu deneme ... Yanindayiz. STAJA BAŞLAMA DENEME SINAVI.

mal i rehber - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/Duyuru/2017malirehber.pdf_730.pdf

1 Oca 2017 ... veya hizmet alış ve satışlarını gösteren Ba ve Bs formlarını aylık dönemler ha- ... 2- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve ... Birleştirilmiş Muhtasar Beyanname & Aylık Sigorta Prim Bildirgesi.

Birlikteyiz - İsmmmo

https://archive.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/11022020_sinav.pdf

11 Şub 2020 ... Deneme sınavlarına 2020 yılı sınav takviminde yapılacak olan. Staja Giriş Sınavlarına başvuru yapan tüm İstanbul SMMM. Odası stajyer ...

kafana - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/YASAM/22yasam.pdf

DEMET AKALIN Kulise girdiğinde çantasından nazar boncuklarını çıkartıyor ve odanın her tarafına asıyor. • DENZ AKKAYA Arkadaşlarının doğumgünü, evlilik ...

çözüm - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/MALI_COZUM/MALICOZUM149.pdf

Mali Çözüm (Financal Analyze) is bimonthly journal of Chamber of Certified ... 345. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faal. 190. 596. Hanehalkı Kişisel Üretim. 120.

çözüm 138 - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/MALI_COZUM/MALICOZUM138.pdf

Mali Çözüm (Financal Analyze) is bimonthly journal of Chamber of Certified Public ... aynı maliyetler içindeki genel üretim giderlerinin payı büyük oranda artış gös- termiştir. ... (Ekim 2007) http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/guray/026/.

Adı, Soyadı - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/formlar/muhasebe/Banka_Hesap_Numaralari.pdf

İSMMMO BANKA HESAP NUMARALARI. Kurtuluş ... Yapı Kredi Osmanbey Şubesi. IBAN-TR31 0006 ... (tl hesap). IBAN NO: TR2200 103 0000000000 6189986.

130 soruda - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/130SORUDATTK.pdf

Kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen, Meslektaşlarımız; Ethem Kutucular'a, Mustafa. Çömlekçi'ye, Osman Dinçbaş'a, İSMMMO Saymanı Erol Demirel'e, ...

bilirkişilik - İsmmmo

https://www.ismmmo.org.tr/docs/egitim/16052019_bilirkisilik.pdf

16 May 2019 ... dahil) aşağıda bilgilerinize sunduğumuz mail order formunu doldurup, isterseniz 2 taksit olacağını belirterek, [email protected] adresine ...

gekap - İsmmmo

https://archive.ismmmo.org.tr/docs/gekap/rehber.pdf

13 Mar 2020 ... Plastik poşet hariç diğer Beyan tabi olan (AMBALAJ , LASTİK, AKÜMÜLATÖR, ... Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı ... haricindeki diğer ambalajları (ikincil ambalaj/grup ambalajı, üçüncül.

kalbinizgüvende - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/YASAM/25yasam.pdf

açılımı, hukuk reformu gibi temel prob- ... dönemler gazetenin İzmir bürosunda Mustafa Balbay, Ha- ... Yolumuz Samsun'a düşer de Ahmet Hayvalı'ya Sam-.

e- uygulamalar - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YAYINLAR/kitaplar/e-uygulamalar.pdf

12 Ağu 2015 ... ... 05/05/2014. 3 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454) 20 Haziran 2015 Tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazete ... 2015 takvim yılı için uygulanacak olan cezalar aşağıdadır;. ✓ Her bir ... xlsx - Microsoft Excel dosyası,.

7'den 77'ye diyetteyiz - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/YASAM/32yasam.pdf

tam 25 yıl danışmanlık ve yeminli mali müşavirlik yapmış. Özdemir ... Sinemada bi- let satıcılığından ... Bu cümleler he- pimize tanıdık ... leri Mardin'de, Harput'ta başka bir izle karşımıza çıkıyor. Bu- ... Ohio kasabasında bir grup arkadaş film çekimi yaparlarken ... Ke di, kö pek yav ru su - Ban yo da ya da de ni ze gi rer ken gi yi ...

cevahır'de - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/BIZDEN_HABERLER/ISMMMO_Bizden_Haberler_Sayi_2018-249.pdf

13 Şub 2018 ... (ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ SEMT. POLİKLİNİĞİ ÜSTÜ) www.ismmmo.org.tr/Egitim ... Kemerburgaz Üniversitesi. • Okyanus Koleji.

lanetliyoruz - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/BIZDEN_HABERLER/ISMMMO_Bizden_Haberler_Sayi_2016-175.pdf

24 Tem 2016 ... Yeterlilik Sınavı Öncesi Toplantısı ... düşündüğümüz Temmuz 2016 dönemi SMMM Yeterlilik Sınavı öncesi ... takvimine göre yapılacak olan.

ah öğretmenim ah! - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/YASAM/49yasam.pdf

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI. A ... Medya dünyasından konuğumuz ise CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım. Ekonomi ... girişine dayanan sıcak para akışı sermayenin hem.

dış ticaret - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/Yayinlar/E_Kitap/dis_ticaret_muhasebesi_2018.pdf

8) Mal gümrüğe beyan edildikten sonra gerekli belgeler (kontrol belge- ... Söz konusu ödeme şekli kapsamında yapılan ithalat işlemlerin muhasebe- leştirilmesi ...

EĞİTİM İSMMMO'NUN İŞİ

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/BIZDEN_HABERLER/ISMMMO_Bizden_Haberler_Sayi_2016-192.pdf

l SMMM Sınavları Yoğun Katılımla Gerçekleşti. 11-12 ... 6 Aralık 2016 tarihinde “Dönem Sonu İşlemleri”nin konuşulacağı; ... ise “Muhel”, “Staj Başlatma” ... Ayrıca herhangi bir konu hakkında ... Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000'i geçti.

mozaiği - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/YASAM/21yasam.pdf

I. Hakkı Baliç, Metin Başer,. Hüseyin ... Yıldırım, Metin Aksu, İrfan Kaya, Enishan Özcan, Hüseyin Turhan, Em- ... İstanbul Üniversitesi Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. ... "Bana Bir Şeyhler Oluyor" gibi birçok oyunda rol aldı.

yol haritası - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/e_kitap/Hizmet_Akdiyle_Calisanlar_Yol_Haritasi.pdf

olarak anlatıldığı kitapçığın hazırlanmasında katkı sunan ... D. BİLİRKİŞİ TEMEL EĞİTİMLERİNİ NASIL TAMAMLAYABİLİRİM? 30. E. HİZMET ... YMM sınavlarına girebilecekleri kabul edilir iken, SMMM'lerin 3 yıl çalıştıktan sonra bu sınavlara.

depremzedelere - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/BIZDEN_HABERLER/ISMMMO_Bizden_Haberler_Sayi_2017-203.pdf

27 Şub 2017 ... Çanakkale SMMM Odası Sekreteri. Hüseyin Soykan'ın destekleriyle gerçekleştirilen dayanışma etkin- liğinde açıklamada bulunan Oda.

Untitled - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/YASAM/18yasam.pdf

Susurluk hükümlüsü İbrahim Şahin'in evinde ele geçirildiği ileri sürülen 10 kroki üzerine ... iyice yükselten Acun Ilıcalı, 1 milyon 400 bin kişinin bu yarış-.

YIL SAYI - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/YASAM/24yasam.pdf

Lezzet sayfalarımız; İstanbul Bostancı'daki lezzet duraklarından biri olan Cunda Restaurant'ın lezzetlerini anlatıyor. Moda sayfalarımız, 'modası geçmeyen ...

BIZDEN HABERLER . - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/BIZDEN_HABERLER/ISMMMO_Bizden_Haberler_Sayi_2019-297.pdf

4 Mar 2019 ... kaynakların hızla tüketildiğini, insan- ların ürettiği atıklarla doğanın yenile- me özelliğini kaybettiğini söyleyerek. Çevre Komitesi olarak bu ...

ve onur belgesi - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/BIZDEN_HABERLER/ISMMMO_Bizden_Haberler_Sayi_2016-161.pdf

11 Nis 2016 ... 40 l Aramıza Hoşgeldiniz... 41-42 l Bunları Biliyor Musunuz? 43 l Dergilerimiz Yayında. 44 ... açan arkadaşlara teşekkürleri borç biliyorum.

önerilen ücretler - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/AUTarifesi/2016Onerilen_1.pdf

İŞLETME ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA ... C. İhalelerde Ortaklık Durum Belgesi Tasdiki ve Kamu ihale Kurumu (KİK). Tarafından istenilen ... 05/01/2016.

Acımız büyük - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/BIZDEN_HABERLER/ISMMMO_Bizden_Haberler_Sayi_2020-325.pdf

27 Oca 2019 ... ismmmo.org.tr. 4. SGK-MUHTASAR ... l İhlas Koleji l Okan Eğitim Kurumları ... HAZIRLIK. KURSLARI m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m.

meslek hukuku - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/MevzuatSerisi/Mevzuat1/meslek_hukuku_1.pdf

MESLEK. HUKUKU. Dr. Yahya ARIKAN. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ... Staj Giriş Sınavı ve SMMM Yeterlilik Ayrıntılı Sınav Konuları. 521. 23. Staj Gereği ...

kar dağıtımı ve vergilendirilmesi - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/SeminerNotlar/18022014/kar_da%C4%9Ft%C4%B1t%C4%B1m_sunum_2014_2.pdf

1. tertip genel kanuni yedek akçeler, ödenmiş sermayenin 1/5'ine ulaşmamıştır. • Yasal yedek akçelerin (ikinci tertip yasal yedek akçeler dahil) 31.12.2011 tarihli.

KDV Tevkifat Oranları - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/MALI_COZUM/MALICOZUM107.pdf

9085. TRAFİK CEZALARI. 9086. HESAPLANAN GECİKME ZAMMI. 9087 ... ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU. 287 ...

2012 YILI - İsmmmo

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/faaliyetraporu2012/8%20komite%20raporlari/29%20staj%20denetim.pdf

ÖMER FARUK DURSUN. Üye. VASIF HAN. Üye. EKREM ÜMİT KANDIRALI. Üye. HÜSEYİN BİZ. Üye. EKREM YILMAZ. Üye. CEM SEFA MISIR. Üye. ALİ EKBER ...