i��l itiraf

KTÜ İtiraf - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/503442

2 Tem 2018 ... atıldığı ve itiraf sitelerinin yüz yüze iletişimi geri plana atmadaki etkilerini ... kişiye ulaşmaya yönelik, eski sevgilinin geri dönmesi üzerine veya.

Muğla İtiraf - ResearchGate

https://www.researchgate.net/publication/322984678_Kentteki_Yabancilarin_Sosyal_Medya_Araciligiyla_Bir_Araya_Gelisi_Mugla_Itiraf_adli_Facebook_Sayfasi_Uzerine_Bir_Ornek_Olay_Analizi/fulltext/5ad0151da6fdcc87841192c3/Kent

Çalışmada paylaşımcıların sosyal medyada bir araya gelmesi Huizinga'nın oyun teo- ... Beklentiler genel olarak eski sevgilinin geri dönmesi ya da aşık olunan.

FACEBOOK İTİRAF SİTELERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/83968

Beğeni sayılarında en yüksek olan site baz alınarak yazılmıştır. 5.Yöntem ve Uygulama. Öğrencilerin Facebook itiraf siteleri incelendiğinde ülkemizdeki her.

KADINLARIN İTİRAF VASITASI OLARAK MEKTUP HİKÂYELER ...

http://www.turkiyatjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=18

Kadınların İtiraf Vasıtası Olarak Mektup Hikâyeler -Tanzimat'tan Cumhuriyet'e-. TAED 50* 121 ... Hanımlar Âlemi, 18 (24 Temmuz 1330). ‚Büyük Annesinin ...

facebook itiraf sitelerinin üniversite öğrencileri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/83968

Beğeni sayılarında en yüksek olan site baz alınarak yazılmıştır. 5.Yöntem ve Uygulama. Öğrencilerin Facebook itiraf siteleri incelendiğinde ülkemizdeki her.

kur'ân'da itiraf ve pişmanlık olgusu - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

https://acikerisim.cumhuriyet.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12418/12309/10203269.pdf?sequence=1&isAllowed=y

kıyma” günahından dolayı büyük bir pişmanlık duyarak, hislerini bir dua ile ifade ... haber veren Nur 24/11-25. ayetleri nazil olunca Mistah, Ebu Bekir tarafından ... okunan fiil, bir şeyi talep etmek ve yok etmek manasına gelir.290 Rüzgârın bir ...

Romanda Kadının İtiraf Dili Olarak Mektuplar Emel Kefeli * Roman ...

https://www.humed.org.tr/eskisite/TR/Genel/Prof.Dr.EmelKefeli1d35.pdf?DIL=1&BELGEANAH=329&DOSYAISIM=Prof.Dr.EmelKefeli.pdf

Roman ve hikâyelerde bir anlatım tekniği olarak yararlanılan mektuplar gizli kalmış ... platonik bir aşk yaşayan Armand‟nın iç dünyasını anlatır. ... sorgulamaları „kedi bakış açısı‟ndan kedilerin birbirlerine gönderdikleri “koku mektupları “ ile.