hintlilerin kutsal kitab��

KUTSAL KiTAB OLARAK KUR'AN: OEGERLENDiRMESi (Wilfred ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188620

kutsal kitabı olan Kur'an'ı onlar gibi anlamaya çalışan Kanadalı ünlü dinler. Söz konusu Hıristiyan ... ine geçer ve buradaki Diinya Dinler Araştırmalan. Merkezine (The Centre for the ... takdir edilen entelektüellerin başında gelmektedir. Mesela ...

AKİT25 Açıklamalı Kutsal Kitap 90.00 KM05 Kitab-ı Mukaddes ...

https://www.kitabimukaddes.com/index.php?dispatch=price_list.view&display=pdf

King James Holy Bible ... Türkçe - Ermenice İncil (Karton kapak). 5.00. NTTE04. Türkçe - Ermenice İncil (Sert kapak). 20.00. NTTF03. Türkçe - Fransızca İncil.

Aristoteles'in Syllogismi ile Hintlilerin Nyaya - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/597312

tegoriden söz eder. Bunlar ousia (öz; [belli bir] insan, [belli bir] at... gibi 1), poson (ni- celik ...

Eski Mezopotamya'da Kutsal Evlilik Metinleri ve “Kutsal/Kült/Mabet ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/753739

20 Haz 2019 ... üzere, bolluk ve bereketin gelmesinin hedeflenmesi, İnanna'yı ya da onu ... 28 Muazzez İlmiye Çığ, Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği, Kaynak ...

Kutsal Mendil & Kutsal Kefen… Urfa'ya Gelişleri Meclisi ... - Şurkav

http://surkav.org.tr/surkavdergi/surkav23.pdf

açılması suretiyle bilhassa bu bölgenin kalkınmasında aşikâr bir ... kahramanı ve Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ün milletine karşı ... anındaki hislerini bir kere daha yaşamalarına sebep olmuştur. ... Ve o tabutun üzerinde ... us'un yüzünde krala büyük bir görüntü görünür ve Abgar o ... duna titreme gelip insanı dehşet alır.

KUTSAL KİTAPLAR ÜSTÜ APOKRİF KUTSAL: “BİLGİ KİTABI ...

http://isamveri.org/pdfdrg/D03265/2007_2/2007_2_BICERR.pdf

14 Şub 2007 ... Merkezi” adı ile derneği, aynı zamanda da “Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce” vakfını kurduklarını bildirir. 2005 yılı itibarıyla Türkiye'deki ...

Kutsal Ruh'un Meshedişi: Kutsal Ruh Üzerinize ... - Hristiyan Kitaplar

https://hristiyankitaplar.com/tr/system/files/local_files/kutsal_ruhun_meshedisi_website_edition.pdf?download=1

Kutsal Ruh'la Vaftiz Olmak ve Kutsal Ruh'la Dolmak Arasındaki İlişki Nedir? Kutsal Kitap'ta Kutsal Ruh Vaftizi ile İlgili Olarak Kullanılan Ortak İfadeler. Nelerdir?

I KITAB.qxd

http://anl.az/el/Kitab/2013/Azf-267056.pdf

O, bo yaq bitkisi bi zim ya mac lar da tor - pağın az qa la 1,5-2 metr ds ... üstümdsn “poy ez” keç di, Al lah sax la dı, sa la mat qal dım. Da ha ns ola sı dı, gs ti rib ...

Kitab 1-3.qxd

http://elibrary.bsu.az/kitablar/896.pdf

тя малик ярази олмуш, мцхтялиф дюврлярдя гядим Иран, Рома, Бизанс вя Яряб Хилафя- ти кими юз зяманясинин фювгялдювлятляринин марагларынын ...

Ögrenci Kitab›

http://www.ilkyardim.org.tr/dokumanlar/Ogrenci-Ilk-Yardim.pdf

... çal›flmalar yapar. K›z›lay Gönüllüsü. Nas›l K›z›lay gönüllüsü oluruz? KIZILAY ... Yang›n, patlama, gaz s›z›nt›s› varsa ve hasta soluk alm›yorsa hastay› olay ...

* * * * * * * * * * * * The Kitáb-i-Íqán

https://www.bahai.org/library/authoritative-texts/bahaullah/kitab-i-iqan/kitab-i-iqan.pdf?a2cea16a

The Kitáb-i-Íqán ... Sanctify your souls, O ye peoples of the world, that haply ye may ... Had they sought with a humble mind from the Manifestations of God in.

Kota El Kitab - KA.DER

http://ka-der.org.tr/wp-content/uploads/2017/08/kota-el-kitabi.pdf

E-Posta: [email protected]; [email protected] Birle mi Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenmi tir. Hollanda Büyükelçili¤i ...

Kutsal Aile - X-İst

https://www.artxist.com/Content/Basinda/041020141207166830_ybkupur%20%281%29.pdf

KUTSAL AILE! Yayın Adı. Tarih. : Radikal. : 08.09.2012. Sayfa : 27. Ili. : Istanbul. Periyod : Günlük. Tiraj : 26.358. 1/3. MTM Istanbul Merkez (0212) 442 20 82, ...

kutsal ruh ve mesih

ftp://info2.sermon-online.com/turkish/HerbertJantzen/Turkish-Kutsal_Ruhun_Oegretisi.pdf

Kutsal Ruh'un özelliklerini Kendi adları aracılığıyla öğrenmek çok güzel bir Kutsal Kitap çalışmasıdır. ... Habercilerin İşleri 1:4-5'de Vaad'den söz ediliyor: ”Kendileriyle bir aradayken onlara ... Okuyucuları İncil'i kabul ettiler ve Ruh'u aldılar.

kutsal yazılarla dua

http://www.presbiteryen.org/KYD2.pdf

Dua: Sevgi dolu Tanrımız, korkuyu silen sonsuz sevginle uyumakta olanları korusun diye meleklerine buyruk ver. Acıları yatıştır, sıkıntıları teselli et, ölmekte.

kitab-ı dede korkut

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3584-published.pdf

temsil edilseydi, ananevi olarak öz medeniyetine ve böylece başka halkların ... hala bazı özelliklerine göre bulmaca olan bu eseri tercüme edebilmek için geniş ...

KİTÂB-I EDVAR - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/752153

Edvar yazım geleneğinde altın çağ olarak söz edebileceğimiz XV. yüzyılda önemli yere sahip bir kaynak, Kitâb-ı Edvar adlı el yazmasıdır. Bu el yazmasının.

Qarabağnamələr. Birinci kitab

http://www.anl.az/el/q/qarabaqnqmeler1.pdf

El və camaat ilə köçüb Gürcüstan vilayətinə pənah apardıq. O zaman mərhum vali İrakli ... Xəbər aldı: "Bunlar kimdir?" Eşikağası ərz etdi: ... zamanlarda o böyük arxın adı Barlas idi, indi isə Govurarx adı ilə məşhurdur. Çingiz xan zamanına ...

kitab kapak2017 copy

http://www.kmo.org.tr/resimler/ekler/b3a34693701a5bb_ek.pdf

Çevre Bilim Merkezi (Centrum voor Milieukunde Leiden, CML) tarafından ... atık sularında renk gideriminde adsorbent olarak nasıl kullanılabileceği ele alınmaktadır. ... Çalışmadaki ayakkabı koruyucu, teknik tekstil içeren polimerik bir kompozit ...

IHH-01-10-TEBLIG KITAB-KAI.fh11

https://www.ihh.org.tr/public/publish/0/34/mescid-i-aksa-sempozyumu-kitap.pdf

Elinizdeki bu çalışma, Mescid-i Aksa ve çevresinin; Kudüs'ün ve Filistin'in ve tüm ... ve kavminin toprağına mirasçı kılındığından bahseden ayet başka bir ayettir, ...

Kitab al tabaqat al kabir

http://religion.antropo.es/libros/fuentes-islamicas/Ibn-Sad_Kitab-al-tabaqat-al-kabir.pdf

IBN SA'D'S KITAB AL-TABAQAT AL-KABIR, Volume 1 Parts I ... In view of the importance of Ibn Sa'd's Kitab al-Tabaqát al-Kabir as one of the ... was 'Azazil.

müqəddəs kitab - Kitabxana.Net

http://www.kitabxana.net/files/books/file/1447926392.pdf

Buna görə də kişi öz ata-anasını tərk edib arvadına qovuşacaq və onlar bir ... Bütün dünyanın Hakimi belə ədalətsizlik etməz». 26 ... danışdığımı eşidib sənə daim inansın». ... eşşəklərini, qoyun-quzularını, çadırını və bütün malını götürüb Akor.

Kitab-ül Hiyel - Turuz

http://turuz.com/storage/her_konu-2019-6/6071-Kitabul_Hiyel-Eski_Chagh_Mucitlerin_Inanilmaz_Oykuleri-Ehsan_Oktay_Anar-2014-138s.pdf

onda baki kalan hoş ve nahoş sedalardan dem vururken, laf dönüp dolaşıp çoğu kez bir ... nakledildiğine göre, Zencefil Çelebi'nin aşkı o günlerde dillere ... götürüyor, Galata'yı ve İstanbul'u istila eden Laz yamaklar ile onların kılığına giren ...

MutaleaHarissssssTaqabuli,kitab.2 new ver.inp - New delhi

https://newdelhi.icro.ir/uploads/Taqabuli-khidmat-2.pdf

آیت الله شهید مرتضی مطہری. زیرنظر. رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نئی دہلی. مترجم. مولانا شیخ متازعلی ، امامیہ ہال،نئی دہلی. D:Mutalea/Taqabuli,Kitab, ...

Kitāb al-Maʿārif - jstor

https://www.jstor.org/stable/4057715

The study presents and analyzes Kitab al-ma'arif by Abui Sa'id Maymun b. ... 31 On this concept, see e.g. M. Allard, Le probleme des attributs divins dans la ...

Kitab Al-Kafi - HolyBooks.com

https://www.holybooks.com/wp-content/uploads/Al-Kafi.pdf

Thus, this volume of al-Kafi is about Allah, and His Wilaya (guardianship), about the people who ... Muhammad ibn Ya'qub Kulayni, the compiler of al-Kafi was.

kutsal kitap - iason

http://iasontr.com/wp-content/uploads/2018/08/tora.pdf

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) ve. The Translation Trust ... Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor. Ana Hatlar: 1:1-2:25 ...

Kutsal Miras - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2018/2472-Shamanliq_Ve_Jung_Psikolojisi-Qutsal_Miras-Yilanin_Biri_Beni_Shaman_Yoluna_Chaghir-Donald_F.Sandner-Steven_H.Wong-Chev-Nur_Yener-2013-152s.pdf

-Nur YENER. OKYANUS ... ©Okyanus Yayıncılık ve Yapımcılık Ltd. Şti. ... zer bir kutsal metin ya da eski kitap imgeleri olduğunu öğ rendim. ... kalede bu imgeden örnekler vereceğim; benim inancıma ... Yardım istemek için Rosie'ye gittim. Her.

KONFÜÇYÜSÇÜLÜK'TE KUTSAL METİNLER

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00193/2001_10_1/2001_10_1_GUCA2.pdf

Konfüçyüsçülüğün kutsal metinleri Beş Klasik ve Dört Kitap olarak bilinen eski ... tarihinde dini kitaplar için kabul edilen bibliyografık sisteme göre1 bu kitaplar1.

kutsal mazlumluğun patolojisi

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/Dini/Bektasi%20Kaynaklari/kutsal%20mazlumlu%C4%9Fun%20psikopatolojisi.pdf

Siyasal-toplumsal süblimasyon koşullarını aşağıda, püriten öz- nenin ortaya çıkışı özelinde detaylı bir biçimde tartışacağız. Bunun için bkz. Althusser (1993),.

İslam, Kutsal ve Seküler

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/395355

20 Ara 2017 ... uzatmama ve abdest bozmama, yere düşen ekmeği alıp yükseğe koyma, ... Kutsal bir varlık olarak Allah'ın sadece zatı mı yoksa sıfatları da mı.

k Kutsal Quran - Qurango.Com

http://qurango.com/download/turkish.pdf

İBRAHİM SURESI................................................... 122 ... KARİA SURESI.................................................... 327 ... Kocaları da barışmak istedikleri takdirde o süre ...

10.Tapınaklar ve Kutsal Alanlar

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=36312

Yunan Tapınak Mimarisi'nin etkisi altında Roma Tapınakları da sütunlarla çevrilmiştir. Bu durumda birçok farklı tipler ortaya çıkmıştır. Nadir olarak tapınağın ...

Mu'nun Kutsal Sembolleri - Turuz

https://turuz.com/storage/mifoloji/422-1-Munun_Qutsal_Simbolleri-James_Churchward-Rengin_Ekiz-2006-260s.pdf

"Atatürk'ün özelliği, o yıllarda, Türklüğün asıl yapısı ve gelecek ler adına kimsenin hatırlayamadığı hatta mevcudiyetini bile benimse mediği ihtimallere uzanmış ...

KUTSAL ve MİMARİ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/issue-full-file/34146

9 Ara 2017 ... 21. MİLEL VE NİHAL inanç-kültür-mitoloji olduğu alandır. Bu açık alan sayesinde kutsal ... air, would generally hear an announcement from the pilots before ... bulunmayan “Türk” kavramsallaştırmasının çeviri metnine eklenmiş olması, dö- ... ride bir tasarım meselesi olan bina yüksekliğinin İmam Nevevi'nin.

Entellektüelin Kutsal Kitabı

http://www.naxcivan.org/wp-content/uploads/2018/03/David-S.-Kidder-Noah-D.-Oppenheim-Entellektuelin-Kutsal-Kitab%C4%B1.pdf

Aylak aylak geziyorum ve ruhumu çağırıyorum. Rahatıma yaslanırım ve gezinirim, yaz çimeninin bir filizine bakarak. Dilim, kanımın her atomu bu topraktan, bu.

kutsal ittifak - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/716194

Anahtar Kelimeler: Kutsal İttifak, Kutsal Savaş, Nefîr-İ Âmm, Cihad. Makale Geliş Tarihi: ... daha zor olduğu, hem insan gücüne hem de diğer askeri gereksinimlere oldukça yüksek düzeyde ... sorgulanmadan kabul edilen bir olgudur.2. Bunun temel ... sistem dışı stratejinin toplumsal ve dinî argümanlarla nasıl etkin bir şekilde.

kitab-i dede korkut - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/646987

ÖZ “Kitab-I Dede Korkut” destanı kendinde sadece İslam dini ile ilgili görüşleri ... Azərbaycan Şifahi HalkEdebiyatına Dair Tedkikler, X kitab, Bakü, Seda, 2001, s.

el-kitâb'ın kuramsal temelleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188573

puan, Kabîh / 40-49 puan, Redî / 30-39 puan, Lâ Yecûz / 0-29 pu- an gibi sözel ... veya 'zayıf' diye nitelenen pek çok yapı nasıl oluyor da şiirlerde kul- lanılıyor?

kitab-ı cem sultan - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867247.pdf

Güzel nesih hat ile yazılan 13 satırlı 66 varaktan oluşan nüsha muhtemelen Sultan Süleyman döneminden sonra yazılmıştır. Cem Sultan Olayı ve Avrupa Devletleri.

Kalite El Kitab - Işık Üniversitesi

https://www.isikun.edu.tr/i/content/1273_1_Egitim_ve_Ogretimde_Kalite_El_Kitabi.pdf

Hakkında Akademik Araştırma İdari Kütüphane Aday Öğrenciler. IŞIK ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM - ÖĞRETİMDE KALİTE EL KİTABI. 2005. KALİTE ELEMANLARI.

Bizimkiler 25. Kitab Napolyon - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi/Tarix/2013/840-Bizimkiler/Bizimkiler_25._Kitab_Napolyon.pdf

Napolyon'dan sonra Fransa'nın elinde var Sıfır, 1814 . ... Latin Amerika Aydınlanıyor, 1814 . ... devletlerin bayrağı altında İngiliz malları kıtaya giriyordu.

IHH-01-10-TEBLIG KITAB-KAI.fh11 - insamer

http://insamer.com/rsm/files/aksasempozyum.pdf

Buna göre fetih veya Veda Haccı senelerinde veya seferler- den birinde ... Selahaddin el-Eyyubi 1187 yılında Kudüs'ü kuşattığında Beytü'l-Makdis'e besledi- ği sevgi ... fight ye two, while we sit here (and watch)” (Quran, 5:24). Moses ... Pink Floyd'un ”The Wall“ filmini küçük, tenha ve eski bir sinema olan ”Semadar“da.

Elif Şafak _ Aşk - Kitab Adası

https://kitabadasi.files.wordpress.com/2013/09/elif-c59fafak-ac59fk.pdf

Elif Şafak AŞK. Önsöz ... Kocası ta- bağına en sevdiği yemek olan kızarmış tavuk butları doldur- ... öyle gergin bir ortam vardı ki, bir müddet Aşk Şeriatı'nı oku-.

Download Kitab Imriti Pdf To 192 - mocbuge

http://mocbuge.yolasite.com/resources/download-kitab-imriti-pdf-to-192.pdf

KeepVid Music 8243 Crack CracksMind Free Download .... Bankim Rachanabali Uponnas Somogro.pdf .... download kitab imriti pdf to 192. NADHOM IMRITI ...

seçilmiş əsərləri - Açıq kitab

https://achiqkitab.aztc.gov.az/Books/Read/882/-

Hava qaraldıqca, qaranlıqla bir Talıb kişinin canına damla-damla vahime ... Arvadının güzgüdeki eksi ona merhemet dolu gözlele baxırdı ve arvadı ... (Xasay elinde yumurta, teeccüble Gültekini dinleyir) Ne yaxşı ki, sumkamda validol vardı,.

analisis kitab risalah an-nur - UniSZA

https://www.unisza.edu.my/icic/images/Fullpaper/73_-_Wan_Rashidah_Hanim.pdf

Diterbitkan di Istanbul pada tahun 1959. xxviii. Ankara Universitesinde Risale-I Nur Hakkinda Verilen Bir Konferans xxix. Genclik Rehberi xxx. Hanimlar Rehberi.

türk əsilli ruslar ı kitab

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20110906063744307&ext=pdf

6 Sen 2011 ... Rusiyanın hərbi naziri məĢhur dövlət adamı Arakçeyev (qraf Aleksey ... və xəsis Fyodor Pavloviç Karamazov surətində öz atasının obrazını yaratmıĢdı. ... Yazıçı Stepan Fyodoroviç UĢakov (1705-1790) senator idi və Sankt-.

Buddhistlerin Kutsal Kitapları - Turuz

https://turuz.com/storage/users/user3/buddhistlerin_kutsal_kitaplari-korhan_kaya_-_.pdf

rinci bölümde Buddha Düşüncesi ve Buddhizmin Yayılışı işlen- ... çeği üstünde otururken, iki Nâga kralı bir kez daha onu ... durum, bir film şeridinin karelerine benzer, şerit hareket edin- ... 28. Budclhistlerin Kutsal Kitapları. 10. Var olma (Bhava). 11. Doğum (Câti) ... 86- Ancak kendilerine Dhamma açıklandığında onu izle-.

KUTSAL GEYİĞİN ÖLÜMÜ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/782828

inanış ve düşünüşlerini içeren söylemsel bir pratik olarak tanımlanmaktadır. ... hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, ... Destanı, Truva Savaşı'nın ardından ülkesine ve ailesine dönmeye çalışan İthaka ... yerleştirmekte ve özdeşleşmeye uygun bir karakter haline getirmektedir.

Entellektüelin Kutsal Kitabı - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2017/1603-Entellektuelin_Qutsal_Kitabi-David_S.Kidder-Noah_D.Oppenheim-B.Asim_Tuccar-2012-477s.pdf

Mi'den Sol'a veya Si'den Re'ye) akorlar, yani ard arda ya da aynı anda işitilen üç ... çalgılar bölümü; timpani (orkestra davulu); continuo (sıklıkla, akor basan.

Kutsal Toprak, Mesih ve Terör

http://isamveri.org/pdfdrg/D01949/2004_20/2004_20_ADEMB.pdf

arasında bir katliam uygulamı~tır.3 Yahudi kutsal kitabında böyle bir terör eyleminin daha kötü ... lischer (ı795-ı874), Siyon'un (kutsal topraklar) kurtuluşunun Yahudihalkı nın eyleme ... halkı için kaos tehlikesinin sebebi olmu~tu. Bunun için ...

kur‟an‟a göre kutsal ve kutsallık - Sen Piyer

http://www.senpiyer.org/holiness/documents/ahmet.pdf

kavramdır. Kutsal, insanın hayatına anlam katan, ona ufuk veren, insanın manevi ... Aziz ismi kutsalın, aĢınamayan, yıpratılamayan, terkedilse veya yerine baĢka kutsallar ... engelleyen manevi bir iklim ya da iklim halkası olarak görülebilir.

Kutsal Metinlerimizde Vakıf Referansları

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/759/Aky%C3%BCz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

"Ademoğlu öldüğünde, şu üçü dışında amel defteri kapanır: 1) Devam eden sadaka ... veya sorumluluğunu çok açık biçimde belirtir: "Kim, daha sonra kendisine ...

Hz. MUHAMMED (SAV)'İN ÖNCEKİ KUTSAL KİTAPLARDA ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/143982

Hz. Peygamber'in önceki kutsal kitaplarda müjdelendiği, geleceğinin ... Allah Teâlâ insanlığı, gelecek büyük bir peygamberin risaletini kabule hazırlamak için,.

KUTSAL ve MİMARİ - Milel ve Nihal

http://www.milelvenihal.org/dosyalarim/pdf/20165a55-0059-4590-a22d-c39ffeeacfe5MN_14_2.pdf

9 Ara 2017 ... Muallak Taşı'nın Kutsal Mimarisi: Mescid-i Aksa'da Yeni- likçi Tasarım ... al-Nabulsî (1143 AH/ 1730 AD) that the Sacred Rock is the very place from ... taşımaktadır. Osmanlı mimarlık tarihi metinleri verilen örnekte de görüldüğü ... hil ederek mimarlık tarihi metinlerine önemli ve etkili bir katkıda bulunmuştur.

kutsal metinler ve müzik - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/31179

saba, hicaz, kürdî, nihavent, şehnaz, rast, segâh, çargâh vb. makamlar Kilise ... Önceleri kiliselerde Tevrat ve İncil “lakırdı” sesiyle okunurmuş. Sonrala- rı okuyuş ...

kutsal Tanrı günahkâr insan

http://clv-server.de/pdf/256152.pdf

18 Eki 2012 ... kendi çocuklarını yakarak kurban edip ilahlarına tapıyorlardı. (Yasanın Tekrarı 12,31). ... Müslümanlar büyük bir ateş cehennemi düzenlemişlerdi. Saat. 7:40'da ... İdea'nın oradaki karikatürü (dört çocuk babasının etrafında otu-.

konfüçyüsçülük'te kutsal metinler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/143973

KONFÜÇYÜSÇÜLÜK'TE KUTSAL METİNLER. Ahmet GÜÇ*. ÖZET. Konfüçyüsçülüğün kutsal metinleri Beş Klasik ve Dört Kitap olarak bilinen eski kitaplardır.

Kutsal Kitap Eleştirisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/257762

Eski Ahit ve Yeni Ahit olmak üzere iki kısma ayrılır. Yahudiler sadece Eski. Ahid'i oluşturan eserlerin kutsallığını kabul ederlerken Hıristiyanlar hem Eski Ahit'i hem ...