dicle üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi17/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170708035.pdf

17 Eki 2016 ... Kuddus is used in the Qur'an to mean glorying of the Divine Essence by ... Allah'ın Kuddûs İsmi, yeryüzündeki ekolojik dengede tecelli etmiştir.

PDF :2 - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi16/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707158.pdf

16 Nis 2016 ... doğrultuda birçok korunma yöntemi ve ritüel gerçekleştirmişlerdir. ... Büyü bozma geleneklerinden en iyi bilineni yakmak anlamına gelen “ ...

464 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi16/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170708011.pdf

16 Nis 2016 ... PAUL FEYERABEND'IN BİLİM FELSEFESİNDE BİLİMİN DEĞERİ VE ... Giriş. Feyerabend, kendisinden önceki bilim felsefelerini eleştirir.

178 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi15/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707137.pdf

15 Nis 2016 ... Hamdullah Suphi Tanrıöver, Falih Rıfkı Atay, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya ... 1984 günü aramızdan ayrılan Osman Ocak Nakiboğlu; şiirlerini, ...

47 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt6Sayi12/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707075.pdf

12 Kas 2014 ... Fatih Paşa ve Nasuh Paşa Camileri‟nin hemen İç Kale‟ye. (Res.4) ... (Hadım) Ali Paşa Camii ve Medresesi (1534-1537) bir külliye halinde.

AHLAK MI? - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt3Sayi5/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170706034.pdf

Psikoloji bilimi alanında, ahlak gelişimine bilimsel yaklaşım Sigmund Freud ve Jean Piaget gibi psikologlar ile XX. yüzyıl başlarında başlamış, Davranışçı ve ...

150 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bayram ...

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi16/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707156.pdf

14 Nis 2016 ... sebepleri, sahabe ve hadis rivayeti gibi bir çok konu alimler arasında tartışılmıştır. ... 'ani'l-Hadîs" adıyla telif ettiği bu eser, 400 sayfa civarında ve Arapça olarak ... sünnetin Kur'an'ı nakzettiği manasının elbette muhal olduğunu, ... Ebû Reyye'ye göre bu hadisin Konstantiniyye savaşında komutan olan Yezid.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MEDYANIN ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/cerenyegen/Publications_003.pdf

12 Kas 2014 ... Kamuoyu oluĢturma ve gündem belirleme gücüne sahip olan medya, ... Gündem belirleme kuramında üzerinde durulması gereken önemli.

Künye - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/Content/Dusbed/kunye.pdf

25 Eki 2019 ... Dicle Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Dicle University Social Sciences Institute Journal. DÜSBED dergisi yılda iki dönem yayın ...

ıssn - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt1Sayi2/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170706016.pdf

CİLT-1 S.2. KLASİK MATERYALİZM VE POZİTİVİZMİN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ VE İLK ... Batıcılığın en uç temsilcisi olan Abdullah Cevdet'e göre, Asyalı kafamız ve.

YOZGAT - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt9Sayi19/fa0b2131-a3d4-4c62-9477-5c9b6422a455_20171027010.pdf

27 Eki 2017 ... devam ettirmiştir.4 Sancağın idari taksimatı en son 1893 yılında yapılmış olup; Yozgat merkez, ... kitap ve sair risalelerin sağlanmasınında Mekatib-i Umumiye ... Rüşdiye Mektebi için istenilen 30 adet Gülistan, Avamil ve Bina;.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TARTIġMALI ...

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt7Sayi13/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707093.pdf

13 Nis 2015 ... Bu konulara ışık tutulması, diliçi çevirinin önemini ortaya çıkarır. Kavram Olarak Diliçi Çeviri. Yaşayan bir varlık olarak kabul gören dilin en kalıcı ...

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423875170.pdf

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (DÜSBED) ISSN : 1308-6219. Nisan 2012. YIL-4 S.7. YETİŞKİN EĞİTİMİNDE HEDEF KİTLE. Yrd. Doç.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423875170.pdf

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (DÜSBED) ISSN : 1308-6219. Nisan 2012. YIL-4 S.7. YETİŞKİN EĞİTİMİNDE HEDEF KİTLE. Yrd. Doç.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

https://ilan.memurlar.net/common/job/advert/documents/24923/sosbilensdicle.pdf

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün aşağıda belirtilen programlarına 2013-2014 Öğretim Yılı ... Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2019-2020 ...

http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2019-08/yok-doktora-bursu-basvuru-ilani2019-2020_3668.PDF

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Programı Kapsamında.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c17s32/c17s32.pdf

Maltepe Üniversitesi. Prof. ... Tüketici Otomobil Tercihinde Etkili Olan Bilgi ve İletişim ... Bir Fransız şairinin; “Devr-i şemsi andırır, aşkın zuhûr u mahvı kim/Bir.

Hitit Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

http://www.btu.edu.tr/upload/dosyalar/04.06.13.13.55.27-OLIMPIYAT..%281%29.pdf

35' yüksek lisans eğitimi almıştır. Katılımcılardan 102'si daha önce lisanslı spor yapmış, 265'i ise daha önce hiç lisanslı spor yapmamıştır. b) Veri Toplama Aracı.

muş - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/359061

Bulanık-Malazgirt Havzası, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin “Yukarı. Murat-Van ... amacı, Bulanık-Malazgirt Havzası'nın hidrografik özelliklerini (akarsular, yeraltı suları, kaynaklar ve ... bakımından ortak özellikler taşırlar. Akarsuların ...

Op-Art - Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=678

dokuları- düz bir yüzey üzerinde hacim, boşluk, hareket ve ışık hisleri üretmek için çeşitli ... dan kaya, ağaç kabuğu, yaprak, tahta, balık, portakal, kozalak, deri gibi örnekler ... Baskı, İzmir, Karakalem Kitabevi Yayınları. ODABAŞI, Hatice A.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/download/issue-file/5335

Zira Bingöl bir köy kadar küçükken jeomorfolojik şartların uygunsuzluğu henüz ... “Doğrusu, siz de, babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz, dedi.” (Enbiyâ 21/54) ... Araştırma konusu yaptığımız muhaddis ve tarihçi kimliğine sahip olan İbn ...

van yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi the ...

http://www.yyusbedergisi.com/imagesbuyuk/4b4ed42.%20say%C4%B1.pdf

22 Ağu 2018 ... icat ettiği yirmi bir masalarında tüketenler de Kızılderililerdir. Bu kumarhane ... kayıplarının yanı sıra büyük trajedilerin yaşanmasına sebep olmuştur. Osmanlı ... kent alanları, çarşı, park gibi açık alanlar ile kütüphane, müze ve galerileri ... edenlerin 1001-1300TL (%35,3) ve 1301TL ve üzeri (%29,4), loft.

UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

https://ufuk.edu.tr/uploads/page/enstituler/sosyal-bilimler/ensdergi/say-7/7.-ndekler.pdf

Güner KOÇ AYTEKİN. Kamu Görevlisine Rücu Edilmesinde Hukuki Sorunlar ve İdari Yargı Kararları Işığında Güncel Bir. Değerlendirme .

CBS - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/282/265

Şahit tepe, sırt, amfiteatr oluşum, ovalık saha, falez, gömük menderes, kıyı ... Topoğrafik yapısı incelenen ve özellikle 0 m-10 m izohips aralığındaki alandan.

İçindekiler - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.yyusbedergisi.com/imagesbuyuk/9ce40icindekiler.pdf

Araştırma Makalesi / Research Article. Şenay YILDIRIM. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri KARDAŞ. Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığı.

Ebû Dâvûd'un - Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=789

olduğunu bunların Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve Nesâî oldu- ğunu ... 17 Ebû Muhammed Hasan b. ... hadis olduğunu, İmam Malik kendi kitaplarına İshak b. Ebî ... 90 Zühal Karakaya, “Ebû Dâvûd'un Sünen'inde Metrûk veya Metrûku'l-hadîs.

DergiPark - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.yyusbedergisi.com/dergi/osmanli-imparatorlugunda-askeri-darbeler20180108082401.pdf

8 Oca 2018 ... Birçok isyan ve darbe girişimine karışan yeniçeriler 1826'da tasfiye ... Mehmed'in ölümünü gizleyerek, Cem Sultan'ın tahta geçmesini.

Kadın - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/278/261

derginin yayın politikasını ve Türkiye'de kadın dergiciliği tarihindeki yerini değerlendirmeyi ... Asır Matbaası'nda basılan dergi, haftada bir kez Pazartesi günleri.

41. Sayı - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.yyusbedergisi.com/imagesbuyuk/53f2441-sayi.pdf

9 Tem 2009 ... 120-128. Ondaatje, M. (1993). The English Patient. New York: Vintage ... Tarih boyunca çeşitli yazı şekillerini kullanan Türkler, İslamiyet'i.

Ebru - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/249/232

Anahtar Kelimeler: İlköğretimde Sanat Eğitimi, Ebru, Geleneksel Sanatlar, Görsel ... Tablo 2. Sence ebru yapmanın diğer çalışmalardan (pastel boya, sulu boya ...

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yazım ve ...

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c13s23/c13s23yyk.pdf

ile kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir. 3. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi hakemli bir dergidir. Dergiye.

Palto - Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=444

Gogol'un Palto, Halid Ziya Uşaklı- gil'in Kar Yağarken, Oğuz Atay'ın Beyaz Mantolu Adam, Bahaed- din Özkişi'nin Palto ve Asıl Sebep adlı hikâyeleri inceleme ...

ISSN - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.yyusbedergisi.com/dergi/geleneksel-kamu-yonetiminden-yeni-kamu-yonetimine-kamu-yonetimi-disiplininin-gelisimi20171025105102.pdf

25 Eki 2017 ... Çalışmada gerek yönetim ve kamu yönetimi düşüncesi, gerekse. Geleneksel ve YKY düşüncesi anlatılırken konunun ana hatları ile sınırlı.

Güz 2018 - akdeniz üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi

http://aksos.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/AKSOS-SAYI4.pdf

medyadaki kablo, uydu, video, bilgisayar oyunları gibi hem teknolojik hem de yeni. TV kanalları, kamusal ... oyunu insanların, çocukların piyasada belli bir fiyata bulabilecekleri bir tekno-meta ... Elmalı” gibi isimleri almış, ancak bu isimlerin nereden geldiğine dair herhangi bir kaynak tespit ... rılmamalıdır (Reçber, 2010).

Sayı 4 - akdeniz üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi

http://aksos.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/AKSOS-SAYI4.pdf

Üsküdar Üniversitesi. Prof. Dr. Ümit ... TV kanalları, kamusal televizyonculuğun ortadan kalkışı gibi kurumsal değişiklikleri algılamamıza ... teknojileri biyolojik zaman ya da saat zamanı sınırlamasını ortadan kaldırarak, zaman ... unuḳı (< onunki) (12c/99), u (< o) (12a/12), unuŋ͜ arḳasından (< onun arkasından). (7b/45) ...

Untitled - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/847/799

Mahmut Kemal Inal,. "Kendime Dair", Son Asir Türk Şairleri, 3.bs., c.4, Istanbul, 1988, s.2201-2242.; Rekin Ertem,. “İNAL, İbnülemin Mahmud Kemal”, Türk Dili ve ...

40. Sayı - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.yyusbedergisi.com/imagesbuyuk/7281540-sayi.pdf

10 Haz 2018 ... Metinlerden öğrenildiğine göre bu asayı Fırtına Tanrısı. ZABABA, Hilaşşi ... resimleriyle süslenen “Bir Uygarlığın Tanığı Dede Korkut”ta Yaşar. Kemal, Louis ... dizilmesiyle oluşturulan bu iki tür akora doğal akor denir. Akor bu iki ... 17 Haziran 1919'da Menemende sebepsiz yere katliam yapıldı. 29 Haziran ...

Bedesten - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/1249/1076

yıllardır Konya'nın Bedesten Çarşısı içerisinde faaliyet gösteren esnaflar ile görüşme ... "Bedestenlerin Türk Ticari Mimarisindeki Yeri ve Trabzon Bedesteni", ...

çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/36563

5 Eki 2011 ... Diğer malzemelerle oynanan oyunlar çam kozalağı, taş ve ... Ayrıca sofanın iki ucundan ulaşılan birer balkon bulunmaktadır. ... the Bauhaus school, and the design concept and its methods has been defined in 1960's ... Dolgu atkısı olarak kullanılan ipliğin fitil yapısında seçilmesi ile yükselen kısımlar veya.

dan Örf ve İstihsan - Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=712

27 Eki 2018 ... Şâtıbî, el-Muvâfakât, IV/233; trc. IV/234 . Page 6. Hasan Ocak. Iğdır Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi.

balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi - Mersin ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/hulyatastan/Publications_004.pdf

24 Ara 2010 ... Dr. Sami ERCAN ... Dr. Gökhan ORHAN. Balıkesir ... hayatı üzerinde olduğu kadar, çocuk ve gençlerin hayatları üzerinde de ne gibi. BAÜ.

yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi the journal ...

http://www.yyusbedergisi.com/imagesbuyuk/4d05e30_sayi_%281%29.pdf

1 Nis 2016 ... 15 Vikipedi, “Twitter”, https://tr.wikipedia.org/wiki/Twitter, Erişim Tarihi: 29.07.2015; Aymankuy ... “müşteri isteklerinin tatmini, operasyon performansının ... kalmış ve meselenin muhatabı Musul Valisi olmuştu.17 Yine Tanzimat.

Filibuster - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/314/296

oylanmasından önce yasaya karşı olan senatörlerin söz alarak mümkün ... kapsamında senatörün/senatörlerin saatler hatta günlerce konuşma hakkı olmaktadır.

Tiyatro - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/617/1010

Bu çalışmada Tiyatro gazetesinin; kimlik bilgileri, teknik özellikleri, tirajı, aldığı reklam ... Osmanlı'da Tiyatro, Tiyatro gazetesi, Agob Baronyan, Tanzimat Dönemi.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 2.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/767035

Ayrıca tüketiciler, zamanlarını ve yatırımlarını sevdikleri markalara harcamayı tercih ... Ankete yanıt veren katılımcıların oranına bakıldığında kadınların erkeklere ...

muş türbeleri - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/557611

Ziyaret kabul edilen yatır, türbe, kümbet, ziyaret ve dede mezarı gibi adlarla anılan veli, evliya, eren, ermiş, âbid, zahîd, âlim, sofu, seyit, şeyh, gazi, mübarek, ... şeyhlerinden(K8) biri olan Ömer Sahubi Türbesi, Mollakent tarihi mezarlığı içe- ... ÖZKAN, Aysun (2009), Türbe Ziyaretlerinin Psiko-Sosyolojik Boyutu Eyüp Sultan ...

Untitled - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.yyusbedergisi.com/dergi/gevas-dilmetas-koyu-mezarligi-ve-mezar-taslari20180613095947.pdf

13 Haz 2018 ... Bu anlamda ilçenin İslami döneme ait en ... zaviyeyle bağlantılı olduğunu düşündüğümüz türbeye ismini veren ... oğlu Behran Bey'e aittir.".

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ...

http://www.mku.edu.tr/files/25_dosya_1334306740.pdf

Türkçe dersi, kültür aktarım aracı olan dili, incelikleri ve zenginlikleriyle ... kültür, toplumun üyesi olarak insanın, yaşayarak, yaparak öğrendiği ve aktarıp öğrettiği ...

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/51286

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kerem ŞENTÜRK (İşletme-Düzce Üniversitesi). Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ... eğlence/kültür/sanat (96,3 TL), eğitim için materyal (72 TL), ulaşım (69,7 TL) ve haberleşme. (56,3 TL) için ... Baskı, Bursa: Dora Yayınevi. Singh, B.

balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/25067

24 Ara 2010 ... Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'nde Öğrenim Gören. Öğretmen Adaylarının ... sağlayacak yararlı bir bilgi kaynağı olarak görülmektedir. Bu çalışmada ... Mercan kayalıkları ve mangrov gibi kıyı ekosistemlerinin ...

tanrı - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/778/730

Çünkü beşeri olarak isimlendirilen ve kaynağı insan ve toplum olan dinlerdeki Tanrı kavramının da -kaynağı insan olduğuna göre- içeriğinde insanın ...

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/15356

Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası, XII-XIII-XIV, (Çev: Adnan Pekman), Arkeoloji ve Sanat Yayınları,. İstanbul 2000, XIII.1.58. 2. Strabon, XIII.1.59.; Sekiz Leleg kenti ...

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/30510

Journal of Düzce University Institute of Social Sciences. Sahibi/Owner ... Güvenli lojistik desteğin varlığı ... başlanarak sistemde büyük değişimlere imza atılabilir.

Eski Çağ'da Muş - Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=854

Bir Kültürün Analizi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2011, s. 34. 9 Veli Sevin, Anadolu Arkeolojisi, 3. Basım, Der Yayınları, İstanbul, 2003, s. 7.

Giriş - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.yyusbedergisi.com/dergi/karadeniz-bolgesinin-ana-yemeklerinin-icerik-analizi20171228123804.pdf

28 Ara 2017 ... KARADENİZ BÖLGESİNİN ANA YEMEKLERİNİN İÇERİK ANALİZİ ... bölgesel ürün karakteristiğini oluşturmakta ve ayırt edici mutfak kültürünün.

süleyman demirel üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi

http://sbedergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/343/files/24-ickapak-10012017.pdf

Dr. Durmuş ACAR, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ... Dr. İbrahim Attila ACAR, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi. Prof.Dr. İbrahim KAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/15321

3 Ara 2009 ... Roger Sperry ise beynin sağ ve sol yarım kürelerinin fonksiyonları ... İngilizce hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin baskın beyin alanları arasındaki ...

PDF İndir - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/816/768

Adams, Yayına Hazırlayan: Bekir Onur), İmge Kitabevi, Ankara. 1995, s. 117. 16 Onur, Bekir, Gelişim Psikolojisi, Verso Yayınları, Ankara 1991, s. 234. Daha farklı ...

van yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi-2-2019/5942-Van-Shamanlar_Olkesi-2017-511s.pdf

Dr. Öztürk EMİROĞLU-Varşova Yunus Emre Enstitüsü-Polonya. Prof. Dr. Recai ... değel garışık işler gel gel gir bağçaya büyük oyunlar dönderiyorlar yukarda ... Türkçe Öğretmeni MEB, ... Zirvesi gibi örgütlerin/ toplantıların gündemlerinin ABD tarafından ... 2003 yılında sadece Kuzey Afrika'ya uçuş seferleri düzenleyen.