davar ta����a���� k��rmak

Sıra NQ 49 Davar ve ehil hayvanlar vergisi hakkında I 59 ... - TBMM'ne

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d04/c002/tbmm04002019ss0049.pdf

15 Mar 2019 ... nakten (adeti ağnam) unvanı altında cibayet edilmiş, vergiye muhtelif zamanlarda, ... Yukarıdaki telhisten de anlaşılacağı üzere, bu vergi, zaman zaman vazı ... dan zebih dolayısile alınan vergi kaldırılmış, tarh ve tahakkuk ...