Busmek heykel

Heykel Anasanat Dalı, Heykel Sanatta Yeterlik Programı - Hacettepe ...

http://www.gse.hacettepe.edu.tr/yl_kesin_list_110913.pdf

170925 Mustafa Levent Yazıcı Asıl. -. 11. 170362 Tuncer Demir. Asıl. -. 12. 136775 Emrah Lale. Asıl. -. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı ...

Layout 2 - BUSMEK

http://busmek.bursa.bel.tr/wp-content/uploads/2014/09/almanya-avrupa-haber.pdf

16 Eyl 2014 ... (İUR), 2014-2015 egitim ve ögretim yılına merhaba ... 2014 ÇARŞAMBA avrupa haber. 4 ... Abiye, spor, tesettür giyim ve günlük kıyafetlerden ...

Rölyef Heykel - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/203764

Figüratif olanların çoğu Yunan, Roma, Romanesk ve Gotik mimari ve Rönesans'la birlikte Avrupa heykeli ile ilişkili- dir. Soyut örnekleri Antik Yunan, Keltler, ...

şehirsel çevre ve heykel - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/28956

dini" devcileyin bir böceğe dönüşmüş olarak bul- duğunu okuruz. Roman bu dönüşüm örgüsü etrafmda gelişir ve sonuçlanır. Günümüzde, belki, bizde bir sabah.

Heykel Sempozyumu - Beşiktaş Belediyesi

http://besiktas.bel.tr/Files/Image/B14.pdf

Murat Özver'in heykeli, Kuruçeşme Cemil. Topuzlu Parkı'nda ... Örneğin Beşiktaş'ta şimdi oturduğumuz Barbaros Bulvarı'na çok yakın bir hamam vardı. Beşiktaş ...

yorgun heykel - Remzi Kitabevi

http://www.remzi.com.tr/files/books/2933/dosya/yorgun-heykel-issuu.pdf

ÜSTÜN DÖKMEN, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu ... nakları-1: Deriden Kültüre; İnsanın Korunakları-2: Mimari (Selcan. Dökmen ile); ...

01 ATA HEYKEL.indd - İletişim Yayınları

https://www.iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/100719123730.pdf

Ü. AYLİN TEKİNER • Atatürk Heykelleri ... Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılında aynı bö- lümde yüksek lisansını, 2008 yılında ...

TEKNOLOJi VE MODERN HEYKEL SANAn - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/28785

Enternasyonal Anıtı" için gerçekleşti miş olduğu makettir6 (Resim 4). Konstrüktivistler, telmolo,ji ürünü plastikleri, sanat malzemesi olarak kullanırken, bu.

ANTiK ÇAG HEYKEL SANATıNDA KOPYA - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/28797

olduğu anlaşılır. Bu duruma diğer bir örnekte (Res. 8) Napoli ve Capitoline Müzesi'nde. (Res. 9) sergiJemel<te olan iki Lysias portresidir. ilk bakıştayine farkı] ...

ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİNE YÖNELİK ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/226547

23 Haz 2016 ... Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2) 2016 s.123-139. A. Öztürk and Y. ... Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'ne katılan ziyaretçilerin festivale ... Dionysos'u anmak için içerisinde tiyatro, dans, müzik ve şarabın yer aldığı festivallerin ... Etkinlik turizmi çeşidi olarak festivaller: Bozcaada yerel tatlar festivali ...

eski roma uygarlığı ve heykel - TUBA-AR

http://tubaar.tuba.gov.tr/index.php/tubaar/article/download/350/394

Özgür TURAK *1. Anahtar Kelimeler: Roma Heykeli, Yunan Heykeli, Yağma, Koleksiyonculuk, Antik Kaynaklar. Keywords: Roman Sculpture, Greek Sculpture, ...

HELLENİSTİK HEYKEL SANATINDA TOPLUMSAL BİLİNÇ VE ÖZ ...

http://oaji.net/articles/2016/2811-1452686915.pdf

Hellenistik heykel, bir önceki dönem klasik ... imparatorluk kurması, heykeltıraşlık ya da Yunan sanatı için önemli bir ... Roma döneminde yapılan heykel sanatı.

anıt heykel aydınlatması üzerine düşünceler - emo

http://www.emo.org.tr/ekler/98dd5fb9c43b2d2_ek.pdf

Gezer'in2 de işaret ettiği gibi, bu çabalar kişisel ... aksettirmesi, dolayısıyla birer sanat eseri olan bu ... bu kısım anıtın heykeltraşı Hüseyin Gezer tarafından.

kent ve heykel ilişkisi bağlamında - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/545838

Hortus Conclusus ve Simya Sembolleri. Atın üzerinde durduğu duvarın altındaki havuzun köşesinde yer alan anfora formunda çeşmede, anforanın içinden çıkan ...

modern türk heykel sanatının doğuşu

http://oaji.net/articles/2014/501-1405335980.pdf

Hüseyin Gezer, Turgut Pura, Şadi Çalık oluşturmaktadır. Cumhuriyet sonrası, ilk çağdaş ... anlamda tek bir eser ortaya koymadığı görülür. Çalık bu akımın, daha ...

Geometrik ve Arkaik Dönem Heykel Sanatı

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/arkeoloji/files/Bologna/0821322_Geometrik_ve_Arkaik_%C3%87a%C4%9F_Heykel_Sanat%C4%B1.pdf

Kredisi. AKTS. Geometrik ve Arkaik Çağ. Heykel Sanatı. 0821322 III. 2 0. 2. 4. Ön Koşul Dersler. Dersin Dili. Türkçe. Dersin Türü. Zorunlu. Dersin Koordinatörü.

Heykel 1 - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=58124

ARKAİK DÖNEM. HEYKELTIRAŞLIĞININ. GENEL ÖZELLİKLERİ. • Frontalite (tek cephelilik) Frontalire. M.Ö. 500 yılında tamamen kırılır. • Heykelin tüm yükünün ...

uluslararası antalya kum heykel festivaline yönelik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/226547

23 Haz 2016 ... Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2) 2016 s.123-139 ... (%12,6), kaçış (%10,5) ve ailece vakit geçirme (%7,4) maksadıyla ... Kömürcü, G. B. (2013).

varoluşçuluk felsefesinin heykel sanatındaki etkisi - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-699490.pdf

Rodin'in yapıtlarında Varoluşçu temanın işlendiğini görmekteyiz. Böylece Varoluşçuluğun heykel sanatında da etkili olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: ...

ARDAHAN-ÇILDlR ÇEVRESiNDE HEYKEL BİçiMLi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/28884

Baş taşın ön tarafında kitabe ve altında bir kemere tutturulmuş bir tabanca ... motit'i, taşın arka yüzünde ise omuzdan bele kadar mermi fişekliği, çapraz bir ... Arslan, Kayseri Zamantı Irmağı Çevresinde Bezemeli Mezar Taşları,Kayseri ,. 2095 ...

TÜRK HEYKEL SANATINDA FİGÜRATİF VE SOYUT ANLAYIŞIN ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/799511

27 Oca 2014 ... Anahtar Kelimeler: Sanat, Heykel, Soyut, Figüratif, Malzeme. Abstract. In this article, the life of Zühtü Müridoğlu, who leads to the Turkish sculpture ...

TÜRK HEYKEL SANATININ GELİŞİM AŞAMASINDA ABDÜLAZİZ ...

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/%C3%87ET%C4%B0NTA%C5%9E-Vildan-T%C3%9CRK-HEYKEL-SANATININ-GEL%C4%B0%C5%9E%C4%B0M-A%C5%9EAMASINDA-ABD%C3%9CLAZ%C4%B0Z-D%C3%96NEM%C4%B0-1861-1876-ETK%C4%B0NL%C4%B0KLER%C4%B0

Abdülaziz Dönemi (1861-1876), Osmanlı İmparatorluğu'nun içte ve dışta ... Sanatları özellikle heykel sanatı açısından yeni bir anlayışın temellerinin atıldığı bir ... figürler; XIX. yüzyılın heykel sanatına hâkim olan Neo Klasik üsluba bir tepki ...

HELLENİSTİK HEYKEL SANATINDA TOPLUMSAL BİLİNÇ ... - OAJI

http://oaji.net/articles/2016/2811-1452686915.pdf

Hellenistik heykel, bir önceki dönem klasik ... imparatorluk kurması, heykeltıraşlık ya da Yunan sanatı için önemli bir ... Roma döneminde yapılan heykel sanatı.

HEYKEL ve MALZEME İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BETON ... - Ulakbilge

http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1532946729.pdf

25 Haz 2018 ... kullanılan materyal olan korten çeliği ve formun bu kamusal alan ... Richard Serra, Eğimli Yay, Manhattan ABD, Corten çeliği, publicdelivery.org.

sanatta yeni arayışlar ve kinetik heykel - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/313626

20 Nis 2012 ... olaylarını inceleyen bir bilim dalı olmasına rağmen, sanatın ve özellikle heykelin bir ... $nahtar Kelimeler: Heykel sanat kinetik hareket.

heykel sanatında değişen malzeme tutumları ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Gokce_Hicyilmaz/publication/331132588_HEYKEL_SANATINDA_DEGISEN_MALZEME_TUTUMLARI_BAGLAMINDA_1960_SONRASI_HEYKELDE_YUMUSAK_MALZEMELERIN_ORTAYA_KOYDUGU_YENI_OLANAKLAR/links/5c66eb894585

30 May 2018 ... Füsun Onur, “Çiçekli Kontrpuan”, mavi plastik folyo, tel, selofan, ... yıllarda Bauhaus ekolünün akademik sanat ve geleneksel zanaatın arasındaki sınırları ... “Opak ya da şeffaf, mat ya da parlak, kaygan ya da yapışkan, kırılgan.

KİNETİK HEYKEL SANATI ÖNCÜLERİ THE PIONERS ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/275536

kullanmış, kazandığı başarıyı daha etkin kılmak için de İskenderiye Mekanik ... İskenderiyeli Heron ise hava ve boşluk üzerinde çalışan bir diğer önemli bilim ...

DİVAN ŞİİRİNDE RESİM VE HEYKEL Painting and Sculpture in ...

http://www.turkiyatjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=1099

lam'da tasvir yasağı var mı, yok mu tartışmalarının gölgesinde, Müslüman ... düşünür tapmak için yapılmadığı sürece İslam'da tasvirin yasak olmadığını savu-.

Tektanrılı Dinlerde Resim ve Heykel Sorunu - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2017/1491-Tektanrili_Dinlerde_Resim_Ve_Heykel_Sorunu-Koksal_Ciftchi-2008-295s.pdf

III- Tevrat ve İncil'deki On Emir'de Resim-Heykel. IV- Tarsus-Kudüs ve Paulus ... O bunu yaparken kavmi Türk Çadırı'ndan, Türk Tul gası'ndan ve Türk ... pagan dönemden ağırlıklı olarak büyük yapılı mermer heykeller kalmış tı ve Ege bölgesi ...

1 BRÜTALİST MİMARİ VE HEYKEL İLİŞKİSİ: DAVİD ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/668425

Brütalist mimari genel hatlarıyla, 1950'ler sonrası Avrupa'da ortaya çıkan ve ... alanlarındaki bakış açılarının köklü değişimlere uğramasına neden olmuştur.

türk heykel sanatında feminist eğilimler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50784

Resim, heykel, yerleştirme, seramik alanında eser veren birçok kadın sanatçı, bu yönelimin ... fotoğraf, kumaş, tül ,ip v.b gündelik yaşamdan alınan sayısız nesne onun çalışmalarının ... boya, kum, mermer tozu'ndan seçmektedir. Sanatçının ...

ARDAHAN-ÇILDlR ÇEVRESiNDE HEYKEL BİçiMLi MEZAR ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/28884

bir vatandaş ise ölü, çoğu zaman mumyalanmıyor ve kurgana değil normal bir mezara gömülerekı, yine mezannın başına taştan bir balbal* *veya taş heykeJ*** ...

akademik heykel eğitimi geleneği bakımından hüseyin gezer ...

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1548617739.pdf

Eserde soyut geometrik temelin yanında, sayı- sal değerlerin egemenliği söz konusudur. Sözü aslında onlar söyler, eser ne kadar figüratif olursa olsun”(Atalay, ...

llustafa BlJIAT' önce, resim ve heykel yaparak, iletişim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/28932

ilgilendirdiği kadar, oran konrrastları, yön Ile haH:~ket konrrastlan, açık·koyu kontrastları, ... Küp; düz yüzeylere sahip, yatay ve dikey hareketlerle statik bir yapı.

HEYKEL ONARIMI Hùseyin AKILLK*) Yurdumuzun ônemli tarihi ...

http://www.dlir.org/archive/archive/files/arkeoloji_sanat_tarihi_dergisi_v-5_p1-6_eeef0b3c09.pdf

Kaliteli yapiçkanlar arasmda sayilan. Akemi veya Araldit Termoçimento E 50'nin (S. Bertolin, «Die Resta- urierung einer griechischen Jùnglingsfigur»,.

1 düzce üniversitesi sanat, tasarım ve mimarlık fakültesi heykel ...

https://www.duzce.edu.tr/Dokumanlar/dea666cd-5cd9-4c43-9863-42fa46a94466.pdf

13 Ağu 2016 ... sınavdan birine girmeyen adayın puan hesaplaması girdiği sınav ve yüzdesi ... yaklaşımlarının değerlendirildiği bire bir görüşmeden oluşur. ... (3) 2016 ÖSYS'de YGS/LYS puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucuyla örgün.

günümüz heykel sanatında geleneksel malzeme ve yeni arayışlar

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/3749/Emrah_Atesli_Hacettepe_gse_yuksek_lisans_s%C3%A7r.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Heykel sanatında kullanılan malzemelerin belirli bir form oluşturma mantıkları vardır ... Bu bağlamda geleneksel malzemeleri taş, ahşap ve bronz olarak üç ... Heykelde kullanılan formlar kafa, gövdenin üst bölümünün ekseninde, kollar bedene.

20. Yüzyılda Sanatsal Takının Gelişim Sürecinde Heykel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203770

Takının bu tarihlere kadarki ana malzemesini oluşturan değerli metallerin kullanımını reddederek, deneysel form ve yöntemlerle üretilen yeni takılar, takı ...

anadolu'da gelişen simge belleğinin heykel sanatında kullanımı

https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/eTez024108.pdf

sanatçı Joseph Beuys'un eski Türk inançlarından biri olan Şamanizm'den etkilenerek bu inancı sanat ... ortak kullanımının yaygınlaşması, toplumların kültürel kabulleri ile birlikte ele alındığında ... yüksekliği gömülen kişinin önemine göre 2-3 metre ile 60-70 metre arasında farklılıklar ... Muskanın beşiği olan eski Mısır'da.

ASAŞ 'ALÜMİNYUM HEYKEL' YARIŞMASI 2020 Amaç; Türk ...

https://www.asastr.com/Sites/1/upload/files/ASASSANAT_HeykelYarismasi2020-2183.pdf

ASAŞ ALÜMİNYUM HEYKEL yarışması tek aşamalı 'Ulusal' bir yarışma olacaktır. Yarışmaya ... Döküme hazır hala gelen modeller ASAŞ ALÜMİNYUM AKYAZI/.

KLASİK ANIT HEYKEL MANTIĞININ DANİ KARAVAN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/560429

toplumsal dinamiklerin yapıta dâhil edilmesi sonucu üretilen anıtlar, izleyiciyi aktif ... 'cumhuriyetçilik' kavramı ve onun evrensel/ ortak dünya tasavvuruyla ilgili ...

ankara devlet resim ve heykel müzesi koleksiyonunda ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/356131

30 Eki 2017 ... (Fot. 16) Bu iş- lemde kanvas kenarlarının ölçüleri alınmış, esere uygun tuval bezi seçilmiş, şerit şeklinde kesilen tuval bezleri saf su içinde ...

Heykel sanatında gereç olarak doğa - Hacettepe Üniversitesi

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2292/4adffc2b-4739-43f0-b586-93744aaae164.pdf?sequence=1&isAllowed=y

21 Oca 2014 ... Robert. Smithson, Michael Heizer, Walter de Maria, Richard Long, Cristo ve Andy. Goldsworthy'den örnek uygulamalarla Arazi Sanatı ...

Seramik Heykel Sanatında Kullanılan Çamurların Elle ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/609789

Hangi çamurun ne kadar büyüklüklerde çalışılabileceğine, pişme sonrası rengin ne ... hangi renk ve dokuların ortaya çıkacağı, küçülme payları, maksimum yapabile- ... boyutundaki “Terracotta Army” askerleri ve Meksika'da geleneksel.

heykel kataloğu - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/10074,izmir-heykel-katalogu.pdf?0

tahttaki imparatoru temsil eden heykelinin en uzak eyalet kentine dahi ulaştırılması düşüncesi vardır. Merkezde yapılmış özgün portrelerin Kuzey Avrupa, ...

(terra cotta) seramik-heykel sempozyumu ınte - Idil Sanat ve Dil ...

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1542119894.pdf

Marmara Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi, narslan(at)marmara. edu. tr. BİR SERAMİK-HEYKEL ŞEHRİ OLARAK. ESKİŞEHİR VE ULUSLARARASI PİŞMİŞ ...

1948 madencileri anısına heykel İşte gazetemiz ... - Afrika Gazetesi

http://www.afrikagazetesi.net/Afrika-Arsiv/Yil/Arsiv%202018/Eyl%C3%BCl%202018/24%20Eyl%C3%BCl%202018%20Pazartesi.pdf

24 Eyl 2018 ... İmagine'a gelip müziği kapattırdı. Burası meskün ... kesilen Kudret Özersay'ı Türkiyeli yasadışı gırgır ... VİRGÜL. Karikatür: İsmail Kızıldoğan.

Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı No BAŞVURU ...

https://gse.anadolu.edu.tr/sites/gse.anadolu.edu.tr/files/files/yetenek_01.pdf

19591266672 DERYA KURTULUŞ. 67,12026 73,75 / *(73,75000). 85,06. 40,268. Müzik Anasanat Dalı-Piyano Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı. No.

açık alanlarda heykel-çevre ilişkisi ve tasarımı1 - Erciyes Üniversitesi

http://sbedergi.erciyes.edu.tr/sayi_18/12_kurtaslan.pdf

Osmanlı. Dönemi'nde yapılmış olan atlı hükümdar heykelleri kentsel mekanda yer almamış, siyasi liderin kentsel mekanda temsili Atatürk ile gerçekleşmiştir33.

1950-1960 Yılları Arası Türk Heykel Sanatı/The Years Between ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/49870

kurumlar tarafından yeni sergi salonları, sanat galerileri açılması eserlerin halka ... heykeltıraş Hüseyin Gezer'in Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli isimli kitabıdır.

cumhuriyet sonrası türk heykel sanatı eğitimini etkileyen faktörler ve ...

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1561463215.pdf

kazandırmayı amaçlamış ve hayatı boyunca ilgilendiği ... yeni ortamda yetişen Hüseyin Gezer, Ali Teoman ... soyutlaşma stilinde yaptığı eserleri için ilk ödülü.

olarak kamusal alanda anıt ve heykel - METU Journal of the Faculty ...

http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2011/cilt28/sayi_1/69-98.pdf

13 Şub 2010 ... heykeli, kamunun tepkisinden korkulduğu için İstanbul'da kamusal alanda ... heykellerine, İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Anıtı gibi az sayıdaki.

iş eğitimi anabilim dalı figüratif heykel sana - Çukurova Üniversitesi

https://library.cu.edu.tr/tezler/7749.pdf

Heykel sanatında figür insanın evrimine paralel bir değişim geçirmiş ve bu süreçte ... Henry Moore, Madonna anda Child, (1943-44) Taş, (h:148 cm) ................ 41 ... Sanat ürünlerinin üst düzey kurulmuşluğu, onun maddi ve manevi birçok ögeyi.

İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Heykel Kataloğu - Kültür Varlıkları ve ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/10074,izmir-heykel-katalogu.pdf?0

1 İZMİR TARİH VE SANAT MÜZESİ. 5 GİRİŞ; Batı Anadolu'da Taş Heykel Sanatı. 12 HARİTA. 13 KATALOG. 15 HEYKELLER. 15 Kuroslar ve Koreler. 25 Tanrılar ...

bir orta asya geleneği koç-koyun heykel mezartaşları - bilig Türk ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3710-published.pdf

yerli Şii Caferi Türkleri'nin, Orta Asya geleneğinin bir ... Özetle "Caferi Mezhebi"nin resim ve heykel ... yeni yapılan evlerin kapısının üzerine "koç başı" veya.

heykel sanatı içinde günümüz atatürk heykellerine bakış - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/687265

HEYKEL SANATI İÇİNDE GÜNÜMÜZ ATATÜRK. HEYKELLERİNE BAKIŞ. VİLDAN ÇETİNTAŞ*. Heykel, en yalın anlatımı ile maddenin biçim verilerek üç ...

mekânı temel alan mimari ile kütleyi esas alan heykel sanatının ...

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1551272498.pdf

Nevzat ATALAY. Dr.Öğr.Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel bölümü nevzatatalay(at)gmail.com. ÖZ. Mimarlık en genel anlamıyla ...

Atatürk ve Heykel - Atatürk Kültür Merkezi

http://www.akmb.gov.tr/userfiles/files/Bilge%20Dergisi/Bilge-pdf.34.pdf

Kenan Yontuç üstlenmiştir. Atatürk'ün eşsiz kişiliği adına ve kurduğu cum huriyet için dikilen anıtlar, aynı zamanda önemli çağdaş güncel olaylar ve kavramları ...

resim yarışması sonuçları heykel yarışması sonuçları

https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/Eklenti/61034,74-devlet-resim-heykel-yarismasi-sonuclaripdf.pdf?0

SELİM. ÇINAR. Alçakgönül. Şamot Çamuru,. Elle. Şekillendirme,. Turkuaz Sır,. 1050 C. 200 x 30 x 40 cm. SERGİLEME. 20. SELVİ. İLHAN. İhtiyaç. Karışık Teknik.