bilimsel makale nedir

Bilimsel Makale Nedir? - kişisel sayfalar

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/istem.koymen/BAY%20sunum%206-hukuk.pdf

makale yazma yollarını öğrenmeye çalışılmalıdır. Bunun için diğer bilim adamlarının yaptıkları çalışmalar incelenebilir. Böylece diğerlerinin neler gönderdiklerini ...

SPSS eğitimi ile bilimsel tez, makale gibi bilimsel araştırma yapan ...

http://www.verianalizi.com/spss_egitim_icerigi.pdf

uygulamaların SPSS programında analiz sürecini ayrıntılı olarak görecektir. Eğitimin tamamını alan katılımcı, kendi anketini tasarlayıp, anket analizini ...

Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak Bilimsel Makale Yazmak ve ...

http://fbe.atauni.edu.tr/BilimEtik/2007_2008_Bahar/2007-8%20Bahar%208.%20Hafta%20Bilimsel%20Makale%20Yazma%20Ve%20Yay%C4%B1nlama%20%28F%20Yavuz%29.pdf

Makale gönderilecek dergi nasıl seçilir? ... İyi Bir Makale Nasıl Yazılır? ... 3. ve 4. durum ise önerilere dikkatli cevap ver. – Ayrıca üçüncü düzeltmeye hazır olun ...

Bilimsel makale yazımı ve yayınlama

http://fbe.atauni.edu.tr/BilimEtik/2010_2011_Guz/10.%20Hafta_Bilimsel%20makale%20yaz%C4%B1m%C4%B1%20ve%20yay%C4%B1nlama_H%20Secen.pdf

Bilimsel makale, özgün araştırma sonuçlarını ... İyi bir literatür taraması yapılmalı ve literatür takibi güncel ... “Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayınlanır”.

Bilimsel makale değerlendirme - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=9ezs8AcpkwfRmyrPE9dt

Bilimsel makale değerlendirme ... 4-Makalelerin red nedenleri nelerdir? • 5-Danışman ... 2-Spesifik olunuz ve örnekler veriniz. – 'ÖNEMLİ BİR KATKISI YOK'.

Bilimsel Bir Makale (ınsız) - Matematik Bölümü

https://math.cankaya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/Bilimsel_Bir_Makale.pdf

Bu küçük örnek, bilimsel makale yaz›m›nda kullan›lan ifâde tarzlar›n›n bile yer yer derin tarihsel ve felsefi kökleri oldu¤unu, bunlar› kullanmak istemeyen bir ...

bilimsel makale yazımının esasları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/713613

Ankara. ÖZET. Yayınlanması amacıyla bilimsel makale yazımı, bir akademisyenin geleceği ve kariyeri ... şekilde ve yerinde kullanımına örnek olması açısından.

AKADEMİK MAKALE BAŞLIKLARININ DİL BİLİMSEL ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201734-524.pdf

Anahtar Kelimeler: Makale başlıkları, başlık uzunlukları, başlık türleri, metin ... İnceleme esnasında ihtiyaç dâhilinde uzun-kısa kelimeler derlemi, yabancı dilde başlıklar ve ... Derlemde yer alan soru başlıkları örnekleri aşağıda verilmiştir:.

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_6203/85-88.pdf

Bilimsel makale yapmanın temelde dört ana nedeni vardır: bilime katkıda bulunmak, araştırma yapma hevesi, tez yazma gibi zorunlu nedenler ve akademik ...

Latex Kullanarak Bilimsel Makale Hazırlama

http://kutuphane.balikesir.edu.tr/dosya/latex.pdf

LATEX KULLANARAK BİLİMSEL MAKALE HAZIRLAMA ... örneğin; Pamukkale Üniversitesi Tıp Dergisi'nde, ... ve matematik formülleri dizmek amacıyla.

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır

http://acare2.tripod.com/academic/rm/Bilimsel_Makale.pdf

Bu küçük örnek, bilimsel makale yaz›m›nda kullan›lan ... Bilimsel Makale Nedir? ... Alttaki kesilmifl foto¤raf Microvascular Research 34: 349-362, 1987'de ...

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı - Ulakbim

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/eyes2_yazar_1.pdf

26 Mar 2015 ... Makalenizi göndereceğiniz derginin amaç ve ... İlk yazar ve yazar sıralaması makale yazılmadan hatta araştırma ... Yazar Beyan Örneği.

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? - kişisel sayfalar

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/istem.koymen/BAY%20sunum%206-hukuk.pdf

Örnek: “Kan analizlerindeki yardımları için S. Yıldız'a ve değerli fikirleri için N. Ocak'a teşekkür ederim (Bilir ki bu, Yıldız'ın analizleri.

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? - Ali ÇAĞLAR

http://www.alicaglar.net.tr/StaticFiles/file/bilimsel-makale-nasil-yazilir-web.pdf

Bilimsel Araştırma Yazısı Nedir? Bilimsel bir araştırma yazısı, “özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan,yazılmış ve basılmış rapordur” (Day, 2000: 7).

AKADEMİK MAKALE BAŞLIKLARININ DİL BİLİMSEL ANALİZİ Şahru ...

http://www.turkbilig.com/pdf/201734-524.pdf

Başlık okuyucuyu makalenin içeriği hakkında bilgilendirir ayrıca veri bankası dizinlemesinde ve referans amaçlı olarak kullanılır. Dünyada hakem incelemesinden ...

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? - Ankara ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=53838

12 Şub 2015 ... AnahtarKelimeler:Araştırma, makale yazma, tıp bilimi. Abstract. Medical science is an essential science discipline and a profession at anytime ...

Bilimsel Makale Yazımı - Yakın Doğu Üniversitesi

https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/11/2.-Bilimsel-Makale-Yaz%C4%B1m%C4%B1-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmac%C4%B1n%C4%B1n-Penceresinden.pdf

Bilimde kuram veya teori nedir? • Bir olgunun, sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklamasıdır.

bilimsel makale ve yayınları - Prof.Dr.Adnan ATAÇ

https://adnanatac.com/wp-content/uploads/2015/08/AA-B%C4%B0L%C4%B0MSEL-MAKALE-VE-YAYINLARI.pdf

a) Adnan ATAÇ, Levent ERDEM; Ötanazi İle İlgili Bir Anket. Çalışması, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik, Cilt: 4, Sayı: 2,. Ağustos 1996, Ankara b) Levent ERDEM ...

BİLİMSEL MAKALE HAZIRLANMASI ve SUNUMU TEMEL ... - senaturk

http://www.sena-turk.org/meeting-docs/scientific-article-writing-and-presentation-course.pdf

Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği &. Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları ... Kocaeli Üniversitesi ,. Maltepe Üniversitesi, ... 22 Ekim 2011 Cumartesi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Haydarpaşa Kampüsü.

Derleme Sağlık bilimleri alanında bilimsel makale ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386165

Bu derlemede, bir bilimsel çalışmanın bulgularının nasıl etkili, dengeli ve ilgi çekici ... Makale başlığının yazılmasına bir örnek.10 Bu örnekte başlığın kapsamı, ...

9 huseyin yilmaz Alevilik makale - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel ...

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/2078.pdf

Anahtar Kelimeler: Alevîlik, Sünnîlik, Din Kültürü, Din Öğretimi, Din. Kültürü ve ... Belki iba- det öğrenme alanıyla ilgili ünitelerde namaz, oruç ve hac konuları-.

Bilimsel Bir Makale Nasıl Hızlı Okunur ve Anlaşılır? - JournalAgent

https://www.journalagent.com/cocuk/pdfs/CD_15_1_1_2.pdf

Bilimsel makale özgün araştırma sonuçlarını tanıma layan ... Yayınlanmış bir araştırma makalesi başlık, özet, ... mı, doğruluğu, katkıları ve anlaşılabilirliği nedir.

Mühendislik Disiplinleri İçin Bilimsel Makale Yazım ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/333919

bilimsel yayın tarif edilmiş, bilimsel yayın hazırlama ilkeleri verilmiş ve başta ... yayını bulup okuyabilecektir (Day, 1998; Silyn-Roberts, 2012; Murtag, & Sterzl,.

Tıbbi Bilimsel Makale Yazımında Temel Kurallar ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/eamr/pdfs/OTD_28_2_65_71.pdf

Bilimsel makale, özgün araştırma sonuçlarını ta- nımlayan ... mek isteyen hekimlere bilimsel makale yazımı ko- ... mi açıkça tanımlanmalı; örneğin, deneysel bir.

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler - Ulakbim

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/eyes2_yazar_2.pdf

26 Mar 2015 ... makale gerek duymamalıdır. ➢ Metinde ve diğer grafiklerde ... TÜBİTAK. Hakem Değerlendirmesinin Amaçları. Makalenin kalitesini artırır.

BİLİMSEL MAKALE Nasıl Yazmalı Hangi Dergiye Editöre Mektup ...

http://uroturk.org.tr/urolojiData/Uploads/files/gelecegin-akademisyenleri-2019/murat-bozlu.pdf

B. MAKALELER. B.1. SCI, SCI-EXP. SSCI, AHCI kapsamında olan dergilerde. B.1.1. Araştırma makalesi. 30. B.1.2. Derleme. 25. B.1.3. Vaka takdimi, teknik not, ...

Bilimsel Makaleler Nasıl Yayınlanır? Etkili Bir Makale İçin İpuçları ...

http://www.ankaramedicaljournal.com/tr/download/article-file/19731

1 Nis 2014 ... Giriş. Makale yazımı akademik hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Günümüzde bir bilim insanının akademik kariyerinin, yaptığı seçkin yayınlara.

Yüksek Nitelikli Bilimsel Makale Geliştirme Çalıştayı - İşletme Fakültesi

https://isletme.mcbu.edu.tr/db_images/site_107/file/yuksek-nitelikli-bilimsel-makale-gelistirme-calistayi.pdf

üzerinde durduğum ikilem, "nicelik ve nitelik" eskilerin ifadesiyle "kemiyet ve keyfiyet". Çok sayıda yayın yapmak değil, kaliteli yayın yapmak anlam diye ifade ...

ESSİAD'dan Haberler Pencere Vergi Hukuku Gezi Bilimsel Makale ...

https://cloud.essiad.org.tr/sogutma_dunyasi/75.pdf

Dünyası dergisinin 2017 yılı fiyatlarının belirlenmesi amacıyla çalışmalarını ... mezunu olarak 1975 yılında İzmir Pınar Süt fabrikasında çalışma hayatıma ilk girişi ...

Derleme Sağlık bilimleri alanında bilimsel makale yazma teknikleri ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386165

Bunlar yapılmadığı takdirde makale yazmak, oldukça zor, sıkıcı ve yavaş ilerleyen bir hal almaktadır. Kötü yazılmış bir makalenin ret edilme ihtimali oldukça ...

Bilimsel Araştırma Nedir, Nasıl Yapılır? - JournalAgent

https://www.journalagent.com/tard/pdfs/TARD_44_4_212_218.pdf

Klinik araştırmalara hipotez kurulması ile başlanır. Hipotez ... Kontrol veya yokluk hipotezi (H0), A ilacı ile ... Yanlış kurulan H0 hipotezinin kabul edilmesidir. As-.

Hasan ÇİFTCİ1 Makale Geliş: 09.09.2017 Makale Kabul ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452432

9 Eyl 2017 ... sinde, bu eserinin İlâhî vahiy olan “Âlemlerin Rabbinden indirilme” oldu- ğunu ileri sürmektedir: ... Bu çalgıyı tanrılar çalardı. Afrika'da ataların ... “Bişnev: dinle, duy!” diye “b” ile ... Nitekim Mevlâna'nın babası. Bahâeddin'in ...

MAKALE BİR OSMANLI ZABİTİ; MUSTAFA ERTUĞRUL! MAKALE ...

http://www.siyasalvakfi.org/dosya/90/siyasal-bulten-50_90_3540096.pdf

uçak tarafından atılan bombalarda polis ve sivil olmak üzere ... olmak gibi bir hayaliniz var mıydı? Belediye ... Tarih 1961'i gösterdiğinde Osmanlı emekli zabiti.

Yüzde 6 İmar Hakkı Nedir? Özel Orman Nedir? - İnşaat Mühendisleri ...

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/9887.pdf

1982 Anayasası'nın 2B alanlarını ifade eden 169. maddesinin 4. fıkrası, 6831 sayılı Orman Yasası'nın 2. maddesinin B fıkrası, 17. maddesi ve 52. maddesinin 2.

Plastik Nedir - Plastiğin Ham Maddesi Nedir (Petrol ... - Detay Lazer

http://www.detaylazer.com/resimler_ve_dosyalar/Plastik_Nedir_ve_cesitleri.pdf

Bu monomerden oluşturulan polimer olan polietilen ise polimerdir. En çok kullanılan plastiklerin başında gelir. Tanımdan anlaşılacağı üzere plastikler doğada ...

AIESEC Nedir ? Global Citizen Nedir ? ŞİMDİ BAŞVUR ... - Erasmus

http://erasmus.sakarya.edu.tr/sites/erasmus.sakarya.edu.tr/file/Sakarya_Universitesi_Edu.tr_.pdf

AIESEC Nedir ? Global Citizen Nedir ? ŞİMDİ BAŞVUR, BİZ SENİ ARAYIP BİLGİLENDİRELİM ! Online Staj Başvuru Formu:.

SERA ETKİSİ NEDİR? KÜRESEL ISINMA NEDİR? GEZEGENİMİZ ...

https://cdn.bartin.edu.tr/insaat/f0524f5c-98df-4ccf-8f50-40fb70f6b6dc/kuresel-isinma-gezegenimiz-ne-kadar-isindi.pdf

Genel olarak, sera etkisi iyi bir şeydir. Sera gazları olmadan, Dünya üzerindeki sıcaklık, hayatı desteklemek için çok yetersiz kalırdı. Peki bu gazlar nelerdir?

Soru 1– Trigliserit nedir? Normal fizyolojideki yeri nedir?

https://www.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA_45_SUP_1_1_63.pdf

da fosfolipit, kolesterol ve kolesterol esteridir. İnce barsakta TG hidrolizini katalize eden enzim, pankreas tarafından salgılanan ve optimal etkisini pH 7–9'da.

EĞİTİM NEDİR? ÖĞRETİM NEDİR? - Gelişimsel Çocuk Nörolojisi ...

http://www.gcn.org.tr/uploads/pdf/GeCeNe-Sayi6.pdf

Bazı çocuklarda ateşe yönelik risk faktörü varsa (ateşli havale gibi) doktora danışılarak kullanılabilir. Page 6. SEREbRAL PALSİ NEDİR? Mintaze Kerem Günel, ...

1 BESİN NEDİR? BESLENME NEDİR? Canlıların ... - FenEhli.com

https://www.fenehli.com/5-sinif-fen-bilimleri-1-bolum-besinler-ve-ozellikleri/?download=176

Besinler ve Özellikleri. Ömer ERDEMİR. Afyon/Çobanlar İmam Hatip ... Proteinler, yapıcı ve onarıcı besin grubuna girer. ➢ Vücudumuzun büyüyüp gelişmesi ve.

Makale Geliş Tarihi:15.11.2016 Makale Kabul Tarihi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/514788

amaçlayan bir meslek ve disiplindir (Alptekin, 2016). Bir psikososyal ... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan kılavuz ve listelerdeki veriler ... YLSY ile 2009 yılından itibaren sosyal hizmet eğitimi almak üzere yurtdışına sosyal.

Felsefe Nedir? Bilgi Nedir? - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/815041

Bu şölende değer, bu şölende varlık ve bu şölende bilgiyle tanışırsınız. Bu yüzden felsefeyle tanışmış kimseler ona sevgi adını takmışlardır: bilgelik sevgisi. Bu ...

ALGORİTMA NEDİR? PROGRAMLAMA NEDİR? SCRATCH ...

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/20/13/740931/dosyalar/2015_04/19055504_scrach_ile_programlama.pdf

SCRATCH KOMUTLARI. Hareket Komutları. :Bu blok karakterimizi ileriye doğru, istediğimiz kadar hareket ettirmemizi sağlar. Bu blok karakterimizi sola doğru.

Eğitim Teknolojisi Nedir? Öğretim Teknolojisi Nedir? - Prof.Dr.Şirin ...

http://www.sirinkaradeniz.com/dersler/OTMG.pdf

24 Eyl 2007 ... yorumlayacak yani ondan bir anlam çıkaracaktır. Kaynak. Kodlama. Kod Çözme. Alıcı. Ortak. Yaşantı. Alanı. Geri Bildirim. Yaşantı Konisi (Dale).

bilim seferberliği nedir? bilim seti nedir? - YGA

https://www.yga.org.tr/bilim_seferberligi.pdf

YGA'lıların kendi geliştirdikleri ve Türkiye'de ürettikleri Twin Bilim Setleri, Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Aziz Sancar,. Harvard & MIT Prof. Mehmet Toner ...

09 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10908/39-42.pdf

Oyun ve onun aracı oyuncak çocuğun hayatının önemli bir kısmını oluşturur; kişilik ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat ... biçimlendirir. Su, kum, toprak, çamur ve boyalar ... kişileri çizime dökmek, çocuğa bazı şeyleri kafasında canlandırmayı ...

01 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10801/5-10.pdf

Bu çalışmada yenidoğan döneminde hiperbilirubinemi nedeniyle kan değişimi (KD) uygulanan ... Antenatal dönemde tüm gebeler ve eşlerinde kan grupları, Rh ve ... özellikleri. Cinsiyet. (E=Erkek,. K=Kız). ET uygulama zamanı. Majör kan grubu ... . Term. Yok. Bebek 3. E l. gün. ABO zayıf . Term. Mevcut. Bebek 4. K.

03 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10652/23-28.pdf

OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Fatma MUTLU KUKUL GÜVEN , Celal BÜTÜN , Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ ,. Şevki Hakan EREN , İlhan KORKMAZ. 1. 2. 2.

Ana Makale (808.1Kb)

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/1534/%C3%96z%C3%A7elik.pdf?sequence=1&isAllowed=y

birleşik boyum (ve) halkım, sağdaki Şadapit beyler, soldaki Tarkan'lar (ve) kumandan ... Apa Tarkan 14 başta olarak, arkasından Şadpit beyleri; bu [...] Taman ...

Ana Makale

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/975/Bozer.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tolunoğlu Ahmet Camii (M.876-79) bu bakımdan önemli bir yere sahftjtir*. Yine bu devirden ... Buna karşılık, meselâ, iran'da Nain Ulu Camii minberi (M.1311).

08 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10580/35-38.pdf

ÖZET. Sıcak su epilepsisi, nadir görülen bir refleks epilepsi olup, sıcak suyla banyo yaparken ortaya çıkan kompleks parsiyel nöbetlerle karakterizedir.

7. makale

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/210872

23 Ara 2014 ... İkna kavramının temelleri sosyal psikoloji disiplininde şekillenmiş ve bu ... kullanırken telefonla konuşmak (otomatik sistem) ile yan yoldan ...

Makale Adı

http://asosindex.com.tr/TBTKK/asya/545256.pdf

30 Eyl 2018 ... “Bu eser, Türk dilinin çağdaş sorunları ile ilgili konulardan birkaçı üzerine ... bulunmasına karşılık, geriye kalan üç yazı uluslararası kurultay, ...

Ana Makale (550.6Kb)

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/1746/Yorulmaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Trompların mesnetlenme düzlemlerinde, özellikle çap büyüdüğünde ya tay itkileri karşılama amacıyla demir gergiler kullanılmıştır. Page 3. Mimar Sinan kubbenin ...

07 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10559/31-32.pdf

Kayı ELİAÇIK , Ali KANIK , Maşallah BARAN , Neslihan ZENGİN , Ali Rahmi BAKİLER. ÖZET. Kistik fibrozis otozomal resesif geçiş gösteren, beyaz ırkta daha sık ...

05 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10865/29-32.pdf

takipne, interkostal retraksiyonlar, ral, sibilan ronküs, ekspiryum uzunluğu gibi fizik muayene bulguları ve akciğer grafisinde infiltrasyon gibi laboratuvar.

06 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10905/27-29.pdf

brakisefali, ekzoftalmus, düz alın, gaga şeklinde burun ve burun kökü basıklığı, hipoplazik maksilla ve yüksek damak saptandı (. ). Ekstremite ve. 1. 1-3. 1. 4. 1.

04 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10643/27-29.pdf

akustik refleks arkı konusunda bilgi vermesi için timpanometrik değerlendirme ve akustik refleks ölçümleri Interacoustic AT235 impedansmetre. (Iinteracoustics ...

Ana Makale (692.8Kb)

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/1333/Karata%C5%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mehmet Necati Öngay (doğ. 1914), "Çocuk ve Bahar” şiirinde, çocuk yerine koyup kendini, baharla güç ve güzellik yarışına girişir: Senin inci çiçeklerin varsa ...

02 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10542/11-15.pdf

prekordiyum ve sıçrayıcı nabız varlığı, hipotansiyon gözlenmezken, daha büyük PDA'sı olanların veya nabız basıncının artması, taşikardi, apne atakları,.