bilimsel makale nasıl yazılır ppt

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_6203/85-88.pdf

Bilimsel makale yapmanın temelde dört ana nedeni vardır: bilime katkıda bulunmak, araştırma yapma hevesi, tez yazma gibi zorunlu nedenler ve akademik ...

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır

http://acare2.tripod.com/academic/rm/Bilimsel_Makale.pdf

Bu küçük örnek, bilimsel makale yaz›m›nda kullan›lan ... Bilimsel Makale Nedir? ... Alttaki kesilmifl foto¤raf Microvascular Research 34: 349-362, 1987'de ...

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? - kişisel sayfalar

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/istem.koymen/BAY%20sunum%206-hukuk.pdf

Örnek: “Kan analizlerindeki yardımları için S. Yıldız'a ve değerli fikirleri için N. Ocak'a teşekkür ederim (Bilir ki bu, Yıldız'ın analizleri.

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? - Ankara ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=53838

12 Şub 2015 ... AnahtarKelimeler:Araştırma, makale yazma, tıp bilimi. Abstract. Medical science is an essential science discipline and a profession at anytime ...

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? - Ali ÇAĞLAR

http://www.alicaglar.net.tr/StaticFiles/file/bilimsel-makale-nasil-yazilir-web.pdf

Bilimsel Araştırma Yazısı Nedir? Bilimsel bir araştırma yazısı, “özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan,yazılmış ve basılmış rapordur” (Day, 2000: 7).

iyi bir makale nasıl yazılır? - ANKEM

http://www.ankemdernegi.org.tr/ANKEMJOURNALPDF/ANKEM_28_Ek2_105_108.pdf

Bu sunuda bir araştırmayı yayın haline getirmek için gereken asga- ri bilgilerin sunulması amaçlanmıştır. Anahtar sözcükler: bilimsel araştırma, makale, ...

Bilimsel Bir Makale Nasıl Hızlı Okunur ve Anlaşılır? - JournalAgent

https://www.journalagent.com/cocuk/pdfs/CD_15_1_1_2.pdf

Bilimsel makale özgün araştırma sonuçlarını tanıma layan ... Yayınlanmış bir araştırma makalesi başlık, özet, ... mı, doğruluğu, katkıları ve anlaşılabilirliği nedir.

BİLİMSEL MAKALE Nasıl Yazmalı Hangi Dergiye Editöre Mektup ...

http://uroturk.org.tr/urolojiData/Uploads/files/gelecegin-akademisyenleri-2019/murat-bozlu.pdf

B. MAKALELER. B.1. SCI, SCI-EXP. SSCI, AHCI kapsamında olan dergilerde. B.1.1. Araştırma makalesi. 30. B.1.2. Derleme. 25. B.1.3. Vaka takdimi, teknik not, ...

Bilimsel Makaleler Nasıl Yayınlanır? Etkili Bir Makale İçin İpuçları ...

http://www.ankaramedicaljournal.com/tr/download/article-file/19731

1 Nis 2014 ... Giriş. Makale yazımı akademik hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Günümüzde bir bilim insanının akademik kariyerinin, yaptığı seçkin yayınlara.

rapor nasıl yazılır

http://physics.comu.edu.tr/library/ekitap/rapor_nasil_yazilir.pdf

Bu bölüm, deneyin ana amacını birkaç kelimeyle anlatır. 2. DENEYN AMACI. Deneyi yapmaktaki amaç ve deneyde ulaşılması beklenen sonuçların yazıldığı.

Tez Nasıl Yazılır? - Anı Yayıncılık

https://aniyayincilik.com.tr/public/assets/catalogs/0385235001533131086.pdf

Tıkanıklığı, Aşamalı Yazma, Aşırı Yazma, Araştırma Günlükleri, Tez Özeti, ... aşkın doktora deneyiminden ve değerli akademik yazma atölye ... Çeviriye ön söz .

haıku nasıl yazılır? - jikad

http://jikad.org.tr/cocukhaikuyarismasi/wp-content/uploads/2013/10/Haiku-Nas%C4%B1l-Yaz%C4%B1l%C4%B1r.pdf

harmoni içinde yaşama düşüncesine sahip Japon geleneksel anlayışının bir uzantısıdır. Matsuo Basho(1644-1694), haiku tarihindeki en büyük şair olarak bilinir.

Şiir Nasıl Yazılır - Turuz

https://turuz.com/storage/shiir-2018/2107-Shiir_Nasil_Yazilir--Vladimir_Mayakovski-Said_Maden-1986-67s.pdf

«Şiir Nasıl Yazılır»m 1979'da çıkan ilk Türkçe baskısı bü ... rak bu sözleri biz şairler, çevremizde hiç kullanmadık. ... yepyeni şarkılar söylenmeye başlayacak.

motivasyon mektubu nasıl yazılır?

http://kent.edu.tr/content/files/erasmus/sunum/Motivasyon%20Mektubu%20Nas%C4%B1l%20Yaz%C4%B1l%C4%B1r.pdf

MOTİVASYON MEKTUBU NASIL. YAZILIR? 22.01.2020. Page 2. İçindekiler. ○ Motivasyon Mektubu Nedir? ○ Neden Motivasyon MektubuYazılır? ○ Amacı,.

Niyet Mektubu Nasıl Yazılır?

https://www.sehir.edu.tr/tr/PublishingImages/sehirde-yasam/kariyer-merkezi/Akademik-Hayata-Haz%C4%B1rl%C4%B1k/Niyet-Mektubu-Nas%C4%B1l-Yaz%C4%B1l%C4%B1r.pdf

Bu pozisyon için alt yapınız nedir? Bize ne katabilirsiniz? Bizden beklentileriniz nelerdir? NİYET MEKTUBU NASIL YAZILIR? 1- İlgili verileri toplayın,. Staj ...

Deney Raporu Nasıl Yazılır

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ofenerji_d97de.pdf

1- Deneyin Amacı ve Teorik Bilgi. 2- Verilerin Gösterimi ve Grafik Çizimi. 3- Deneysel ve Teorik Hesaplamalar. 4- Birimlerin Kullanımı. 5- Verilerin Yorumlanması ...

PROJE RAPORU NASIL YAZILIR? - Tubitak

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ortaokul_proje_raporu.pdf

Eğer kaynak gösterme “süreli yayınlardan” (Dergilerde basılmış makaleler) ... Tarihten İki Örnek, Milli Eğitim Dergisi, 44 (205), 150-169, Erişim tarihi: 12.10. 2015 ...

Roman nedir? Nasıl yazılır? - Derindusunce.org

http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2011/03/roman_nedir_nasil_yazilir.pdf

Tanzimat dönemine gelene kadar bizde neden roman türü ilgi görmemiş hatta ... Ancak o tarihten sonra, batıdan yapılan tercümelerin ve sinemanın tesiriyle, Türk ... [2] Roland Bourneur, ve Real Quellet, Roman Dünyası ve İncelemesi, çev.

TARİH NASIL YAZILIR? - Tarihçi Kitabevi

http://www.tarihcikitabevi.com/sites/default/files/onizleme/tarihnasilyazilir.pdf

Baskı ve cilt: Kitap Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Davutpaşa ... 8 Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, Kubbealtı Neşriyat,. İstanbul, 1998.

TEBLİĞ NASIL YAZILIR? - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

https://www.yyu.edu.tr/images/files/teblig-nasil-yazilir.pdf

öğrenmek için şu adreslere bakılabilir: www.isam.org.tr (makaleler ve tezler veri ... Tebliğ, makale vb. yazım sürecinin en önemli safhalarından biri de iyi bir ...

MAKALE NASIL YAZILMALI ve NASIL OKUNMALI? Dr. Nazmi Bilir

http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/kisokulu3-ppt-pdf/Nazmi_bilir.pdf

veya “review” makale çok kişi tarafından okunur. MAKALE NASIL OKUNUR? Biyomedikal alanda 20 bin dolayında dergi bulunduğu ve ortalama olarak her gün ...

SPSS eğitimi ile bilimsel tez, makale gibi bilimsel araştırma yapan ...

http://www.verianalizi.com/spss_egitim_icerigi.pdf

uygulamaların SPSS programında analiz sürecini ayrıntılı olarak görecektir. Eğitimin tamamını alan katılımcı, kendi anketini tasarlayıp, anket analizini ...

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji

http://www.tarihcikitabevi.com/sites/default/files/onizleme/tarihnasilyazilir.pdf

10 Tuncer Baykara, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, IQ Kültür ve Sanat. Yayıncılık, İstanbul ... Birinci bölümde Necmettin Alkan, tarih düşüncesinin ef- sanevi/mitolojik ... kaynakça sunularak meraklılarının konuya ilişkin daha ay- rıntılı okuma ...

Kitap değerlendirmesi nasıl yazılır? - Mustafa İsmail Bağdatlı

http://xn--ismailbadatl-kyb0x.com.tr/attachments/File/Kitap_Deg__erlendirmesi.pdf

Bu bölümde kitap değerlendirmesi yazımında nelere dikkat edileceği üzerinde durula- caktır. ... yaklaşımla öne çıkan düşüncelerin eleştirel bir üslupta tenkidinin yapılması, görüşlerin tu- ... Sizin değerlendirmeniz kısa bir eleştiri yazısıdır.

PROJE RAPORU NASIL YAZILIR? Gözlemlerin ve ölçüm ... - Tubitak

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ortaokul_proje_raporu.pdf

Proje raporu, Times New Roman karakterleriyle, 12 punto, sayfanın her ... kimyasal ve biyolojik malzemenin temel özellikleri belirtilmelidir (Örneğin bir voltmetre kullanılıyorsa ... Sonuçlar sayısal değerler veya sözlü ifadeler olabilir. Sonuçları.

İTÜ PROFICIENCY WRITING Compare & Contrast Essay Nasıl Yazılır?

https://istdilakademisi.com/wp-content/uploads/2018/04/itu-proficiency-writing-compare-contrast-essay-nasil-yazilir-1.pdf

İTÜ PROFICIENCY SINAV HAZIRLIK MERKEZI. Compare & Contrast Essay Formatı. Konu "A ve B'yi karşılaştırın" şeklinde gelir. (Compare & Contrast A and B.) ...

deney raporu nasıl yazılır? - Kimya Mühendisliği Bölümü

http://kim.muhendislik.omu.edu.tr/tr/belgeler/laboratory%20manuals/Rapor%20yaz%C4%B1m%20format%C4%B1%20ve%20de%C4%9Ferlendirme%20%28Kimya%20Labs%29.pdf

DENEY RAPORU NASIL YAZILIR? Page 2. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ. DENEYİN ADI ...

Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Dersimiz - Hüseyin Demirtaş ile ...

https://huseyindemirtas.net/wp-content/uploads/2017/03/Argumentative-essay-nas%C4%B1l-yaz%C4%B1l%C4%B1r.pdf

Should Turkey transition into a professional military? Argumentative essay = tartışma yazısı. Biz tarafsız dururuz = ben bunu düşünüyorum diye söylemeyiz.

bitirme tezi nasıl yazılır - İstanbul Ticaret Üniversitesi

https://ww4.ticaret.edu.tr/bil/wp-content/uploads/sites/21/2015/04/B%C4%B0T%C4%B0RME-TEZ%C4%B0-NASIL-YAZILIR_v01.pdf

BİTİRME TEZİ NASIL YAZILIR ... İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisans Bitirme Projesi Ana. Yönergesi ... ww4.ticaret.edu.tr/bil adresinden bitirme kılavuzunu.

Bilimsel Düşünce Nasıl Kazanılır ve Bilim Adamı Nasıl ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/918927

edebilmeleri için yüz binlerce yıl beklemek zorunda ... toplumun ya da bireyin bilimsel düşünceye sahip olması söz ... kurmuş olmaları onların en güçlü yanını.

Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak Bilimsel Makale Yazmak ve ...

http://fbe.atauni.edu.tr/BilimEtik/2007_2008_Bahar/2007-8%20Bahar%208.%20Hafta%20Bilimsel%20Makale%20Yazma%20Ve%20Yay%C4%B1nlama%20%28F%20Yavuz%29.pdf

Makale gönderilecek dergi nasıl seçilir? ... İyi Bir Makale Nasıl Yazılır? ... 3. ve 4. durum ise önerilere dikkatli cevap ver. – Ayrıca üçüncü düzeltmeye hazır olun ...

makale nasıl değerlendirilir? - ANKEM

http://www.ankemdernegi.org.tr/ANKEMJOURNALPDF/ANKEM_28_Ek2_109_113.pdf

Bir makaleyi değerlendirmek hakemin deneyimi- ne bağlı bir süreçtir. Anahtar sözcükler: değerlendirme, hakem, makale, yayın. SUMMARY. How to Review a ...

Bilimsel makale değerlendirme - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=9ezs8AcpkwfRmyrPE9dt

Bilimsel makale değerlendirme ... 4-Makalelerin red nedenleri nelerdir? • 5-Danışman ... 2-Spesifik olunuz ve örnekler veriniz. – 'ÖNEMLİ BİR KATKISI YOK'.

Bilimsel makale yazımı ve yayınlama

http://fbe.atauni.edu.tr/BilimEtik/2010_2011_Guz/10.%20Hafta_Bilimsel%20makale%20yaz%C4%B1m%C4%B1%20ve%20yay%C4%B1nlama_H%20Secen.pdf

Bilimsel makale, özgün araştırma sonuçlarını ... İyi bir literatür taraması yapılmalı ve literatür takibi güncel ... “Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayınlanır”.

AKADEMİK MAKALE BAŞLIKLARININ DİL BİLİMSEL ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201734-524.pdf

Anahtar Kelimeler: Makale başlıkları, başlık uzunlukları, başlık türleri, metin ... İnceleme esnasında ihtiyaç dâhilinde uzun-kısa kelimeler derlemi, yabancı dilde başlıklar ve ... Derlemde yer alan soru başlıkları örnekleri aşağıda verilmiştir:.

bilimsel makale yazımının esasları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/713613

Ankara. ÖZET. Yayınlanması amacıyla bilimsel makale yazımı, bir akademisyenin geleceği ve kariyeri ... şekilde ve yerinde kullanımına örnek olması açısından.

Bilimsel Bir Makale (ınsız) - Matematik Bölümü

https://math.cankaya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/Bilimsel_Bir_Makale.pdf

Bu küçük örnek, bilimsel makale yaz›m›nda kullan›lan ifâde tarzlar›n›n bile yer yer derin tarihsel ve felsefi kökleri oldu¤unu, bunlar› kullanmak istemeyen bir ...

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı - Ulakbim

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/eyes2_yazar_1.pdf

26 Mar 2015 ... Makalenizi göndereceğiniz derginin amaç ve ... İlk yazar ve yazar sıralaması makale yazılmadan hatta araştırma ... Yazar Beyan Örneği.

Latex Kullanarak Bilimsel Makale Hazırlama

http://kutuphane.balikesir.edu.tr/dosya/latex.pdf

LATEX KULLANARAK BİLİMSEL MAKALE HAZIRLAMA ... örneğin; Pamukkale Üniversitesi Tıp Dergisi'nde, ... ve matematik formülleri dizmek amacıyla.

Bilimsel Makale Nedir? - kişisel sayfalar

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/istem.koymen/BAY%20sunum%206-hukuk.pdf

makale yazma yollarını öğrenmeye çalışılmalıdır. Bunun için diğer bilim adamlarının yaptıkları çalışmalar incelenebilir. Böylece diğerlerinin neler gönderdiklerini ...

BİLİMSEL MAKALE HAZIRLANMASI ve SUNUMU TEMEL ... - senaturk

http://www.sena-turk.org/meeting-docs/scientific-article-writing-and-presentation-course.pdf

Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği &. Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları ... Kocaeli Üniversitesi ,. Maltepe Üniversitesi, ... 22 Ekim 2011 Cumartesi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Haydarpaşa Kampüsü.

bilimsel makale ve yayınları - Prof.Dr.Adnan ATAÇ

https://adnanatac.com/wp-content/uploads/2015/08/AA-B%C4%B0L%C4%B0MSEL-MAKALE-VE-YAYINLARI.pdf

a) Adnan ATAÇ, Levent ERDEM; Ötanazi İle İlgili Bir Anket. Çalışması, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik, Cilt: 4, Sayı: 2,. Ağustos 1996, Ankara b) Levent ERDEM ...

AKADEMİK MAKALE BAŞLIKLARININ DİL BİLİMSEL ANALİZİ Şahru ...

http://www.turkbilig.com/pdf/201734-524.pdf

Başlık okuyucuyu makalenin içeriği hakkında bilgilendirir ayrıca veri bankası dizinlemesinde ve referans amaçlı olarak kullanılır. Dünyada hakem incelemesinden ...

Bilimsel Makale Yazımı - Yakın Doğu Üniversitesi

https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/11/2.-Bilimsel-Makale-Yaz%C4%B1m%C4%B1-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmac%C4%B1n%C4%B1n-Penceresinden.pdf

Bilimde kuram veya teori nedir? • Bir olgunun, sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklamasıdır.

Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılmalıdır?

http://www.noropsikiyatriarsivi.com/sayilar/438/buyuk/97-98.pdf

Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılmalıdır? How to Conduct Scientific Research? Almıla EROL. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, ...

Mühendislik Disiplinleri İçin Bilimsel Makale Yazım ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/333919

bilimsel yayın tarif edilmiş, bilimsel yayın hazırlama ilkeleri verilmiş ve başta ... yayını bulup okuyabilecektir (Day, 1998; Silyn-Roberts, 2012; Murtag, & Sterzl,.

9 huseyin yilmaz Alevilik makale - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel ...

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/2078.pdf

Anahtar Kelimeler: Alevîlik, Sünnîlik, Din Kültürü, Din Öğretimi, Din. Kültürü ve ... Belki iba- det öğrenme alanıyla ilgili ünitelerde namaz, oruç ve hac konuları-.

Tıbbi Bilimsel Makale Yazımında Temel Kurallar ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/eamr/pdfs/OTD_28_2_65_71.pdf

Bilimsel makale, özgün araştırma sonuçlarını ta- nımlayan ... mek isteyen hekimlere bilimsel makale yazımı ko- ... mi açıkça tanımlanmalı; örneğin, deneysel bir.

Derleme Sağlık bilimleri alanında bilimsel makale ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386165

Bu derlemede, bir bilimsel çalışmanın bulgularının nasıl etkili, dengeli ve ilgi çekici ... Makale başlığının yazılmasına bir örnek.10 Bu örnekte başlığın kapsamı, ...

ürün geri çağırma tüketicileri nasıl etkiler? - Makale Sistemi

http://www.makalesistemi.com/panel/files/manuscript_files_publish/e61942b4897972dd6a60f8037db34c7c/1998594f228ae9f65c45dd448faa9755/7b56e6dd6dcd15c.pdf

20 Ara 2018 ... İsveçli mobilya devi IKEA, şifonyer modellerinden birinin ABD'de altıncı kez bir çocuğun ölümüne yol açması nedeniyle, ürünü geri çağırma ...

Bilimsel Yazı Nasıl Hazırlanır?1 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/729390

Bu amaçla bu derlemede, bir bilimsel yazının nasıl yazılması gerektiği ayrıntısıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar kelime: bilimsel makale, derleme.

Yüksek Nitelikli Bilimsel Makale Geliştirme Çalıştayı - İşletme Fakültesi

https://isletme.mcbu.edu.tr/db_images/site_107/file/yuksek-nitelikli-bilimsel-makale-gelistirme-calistayi.pdf

üzerinde durduğum ikilem, "nicelik ve nitelik" eskilerin ifadesiyle "kemiyet ve keyfiyet". Çok sayıda yayın yapmak değil, kaliteli yayın yapmak anlam diye ifade ...

Derleme Sağlık bilimleri alanında bilimsel makale yazma teknikleri ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386165

Bunlar yapılmadığı takdirde makale yazmak, oldukça zor, sıkıcı ve yavaş ilerleyen bir hal almaktadır. Kötü yazılmış bir makalenin ret edilme ihtimali oldukça ...

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler - Ulakbim

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/eyes2_yazar_2.pdf

26 Mar 2015 ... makale gerek duymamalıdır. ➢ Metinde ve diğer grafiklerde ... TÜBİTAK. Hakem Değerlendirmesinin Amaçları. Makalenin kalitesini artırır.

ESSİAD'dan Haberler Pencere Vergi Hukuku Gezi Bilimsel Makale ...

https://cloud.essiad.org.tr/sogutma_dunyasi/75.pdf

Dünyası dergisinin 2017 yılı fiyatlarının belirlenmesi amacıyla çalışmalarını ... mezunu olarak 1975 yılında İzmir Pınar Süt fabrikasında çalışma hayatıma ilk girişi ...

KÜLTÜR OLGULARI HAKKINDA BİLİMSEL BİLGİYE NASIL ...

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/%C3%96NAL-Sema-K%C3%9CLT%C3%9CR-OLGULARI-HAKKINDA-B%C4%B0L%C4%B0MSEL-B%C4%B0LG%C4%B0YE-NASIL-ULA%C5%9EILIR-B%C4%B0R-K%C3%9CLT%C3%9CR-F%C4%B0LOZOFU-G%C4%B0AMBATT%C4%B0STA-V

Ona göre insanı, sadece akılsal tarafı ile tek yönlü bir varlık olarak ele almak doğru ... ancak bu kültürün bilimsel bilgisi edinilemez sonucunu doğurmaz. Çünkü.

Bilimsel Araştırma Nedir, Nasıl Yapılır? - JournalAgent

https://www.journalagent.com/tard/pdfs/TARD_44_4_212_218.pdf

Klinik araştırmalara hipotez kurulması ile başlanır. Hipotez ... Kontrol veya yokluk hipotezi (H0), A ilacı ile ... Yanlış kurulan H0 hipotezinin kabul edilmesidir. As-.

Bilimsel bir araştırma nasıl hazırlanır? - Hacettepe Üniversitesi

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby606/Arastirma_Odevi_Nasil_Hazirlanir_.pdf

Örneğin güneş ışınlarının cilde fayda ve zararlarını anlatan bir ödev konu ile ilgili yeni bulguları içermediği sürece pek bir anlam taşımayacaktır. Problem tartışmalı ...

bilimsel yazı nasıl yazılmalı? - Logos Tıp Yayıncılığı

http://www.logosyayincilik.com/logosDATA/userfiles/file/Bilimel-Yazi-Nasil-Yazilmali.pdf

gibiydi. Bilimsel yazı yazma sırasında karşılaşılan sorunların çözümü konusunda yol gösterici ... Tarama ve deneme modelleri vardır. Tarama modeli, var ... Ancak, bu bilgi verilmemiş ise, yazar tablo oluşturma protokolünü, yazıyı göndereceği ...

Bilimsel Makaleler Nasıl Yayınlanır? - Ankara Medical Journal

http://www.ankaramedicaljournal.com/tr/download/article-file/19731

1 Nis 2014 ... Akademik makalelerin bilimsel dergilerde yayınlanabilmesi için doğru teknikle yazılması önemlidir. Özellikle “Giriş” ve. “materyal ve metotlar” bölümleri uygun şekilde yazılırsa, okuyanların ve dergi ... Örneğin, hücre sayımında.