bilimsel bir makale örneği

SPSS eğitimi ile bilimsel tez, makale gibi bilimsel araştırma yapan ...

http://www.verianalizi.com/spss_egitim_icerigi.pdf

uygulamaların SPSS programında analiz sürecini ayrıntılı olarak görecektir. Eğitimin tamamını alan katılımcı, kendi anketini tasarlayıp, anket analizini ...

Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak Bilimsel Makale Yazmak ve ...

http://fbe.atauni.edu.tr/BilimEtik/2007_2008_Bahar/2007-8%20Bahar%208.%20Hafta%20Bilimsel%20Makale%20Yazma%20Ve%20Yay%C4%B1nlama%20%28F%20Yavuz%29.pdf

Makale gönderilecek dergi nasıl seçilir? ... İyi Bir Makale Nasıl Yazılır? ... 3. ve 4. durum ise önerilere dikkatli cevap ver. – Ayrıca üçüncü düzeltmeye hazır olun ...

Bilimsel makale yazımı ve yayınlama

http://fbe.atauni.edu.tr/BilimEtik/2010_2011_Guz/10.%20Hafta_Bilimsel%20makale%20yaz%C4%B1m%C4%B1%20ve%20yay%C4%B1nlama_H%20Secen.pdf

Bilimsel makale, özgün araştırma sonuçlarını ... İyi bir literatür taraması yapılmalı ve literatür takibi güncel ... “Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayınlanır”.

Bilimsel makale değerlendirme - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=9ezs8AcpkwfRmyrPE9dt

Bilimsel makale değerlendirme ... 4-Makalelerin red nedenleri nelerdir? • 5-Danışman ... 2-Spesifik olunuz ve örnekler veriniz. – 'ÖNEMLİ BİR KATKISI YOK'.

AKADEMİK MAKALE BAŞLIKLARININ DİL BİLİMSEL ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201734-524.pdf

Anahtar Kelimeler: Makale başlıkları, başlık uzunlukları, başlık türleri, metin ... İnceleme esnasında ihtiyaç dâhilinde uzun-kısa kelimeler derlemi, yabancı dilde başlıklar ve ... Derlemde yer alan soru başlıkları örnekleri aşağıda verilmiştir:.

Latex Kullanarak Bilimsel Makale Hazırlama

http://kutuphane.balikesir.edu.tr/dosya/latex.pdf

LATEX KULLANARAK BİLİMSEL MAKALE HAZIRLAMA ... örneğin; Pamukkale Üniversitesi Tıp Dergisi'nde, ... ve matematik formülleri dizmek amacıyla.

Bilimsel Makale Nedir? - kişisel sayfalar

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/istem.koymen/BAY%20sunum%206-hukuk.pdf

makale yazma yollarını öğrenmeye çalışılmalıdır. Bunun için diğer bilim adamlarının yaptıkları çalışmalar incelenebilir. Böylece diğerlerinin neler gönderdiklerini ...

bilimsel makale yazımının esasları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/713613

Ankara. ÖZET. Yayınlanması amacıyla bilimsel makale yazımı, bir akademisyenin geleceği ve kariyeri ... şekilde ve yerinde kullanımına örnek olması açısından.

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_6203/85-88.pdf

Bilimsel makale yapmanın temelde dört ana nedeni vardır: bilime katkıda bulunmak, araştırma yapma hevesi, tez yazma gibi zorunlu nedenler ve akademik ...

Bilimsel Bir Makale (ınsız) - Matematik Bölümü

https://math.cankaya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/Bilimsel_Bir_Makale.pdf

Bu küçük örnek, bilimsel makale yaz›m›nda kullan›lan ifâde tarzlar›n›n bile yer yer derin tarihsel ve felsefi kökleri oldu¤unu, bunlar› kullanmak istemeyen bir ...

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı - Ulakbim

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/eyes2_yazar_1.pdf

26 Mar 2015 ... Makalenizi göndereceğiniz derginin amaç ve ... İlk yazar ve yazar sıralaması makale yazılmadan hatta araştırma ... Yazar Beyan Örneği.

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır

http://acare2.tripod.com/academic/rm/Bilimsel_Makale.pdf

Bu küçük örnek, bilimsel makale yaz›m›nda kullan›lan ... Bilimsel Makale Nedir? ... Alttaki kesilmifl foto¤raf Microvascular Research 34: 349-362, 1987'de ...

Bilimsel Makale Yazımı - Yakın Doğu Üniversitesi

https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/11/2.-Bilimsel-Makale-Yaz%C4%B1m%C4%B1-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmac%C4%B1n%C4%B1n-Penceresinden.pdf

Bilimde kuram veya teori nedir? • Bir olgunun, sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklamasıdır.

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? - Ali ÇAĞLAR

http://www.alicaglar.net.tr/StaticFiles/file/bilimsel-makale-nasil-yazilir-web.pdf

Bilimsel Araştırma Yazısı Nedir? Bilimsel bir araştırma yazısı, “özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan,yazılmış ve basılmış rapordur” (Day, 2000: 7).

bilimsel makale ve yayınları - Prof.Dr.Adnan ATAÇ

https://adnanatac.com/wp-content/uploads/2015/08/AA-B%C4%B0L%C4%B0MSEL-MAKALE-VE-YAYINLARI.pdf

a) Adnan ATAÇ, Levent ERDEM; Ötanazi İle İlgili Bir Anket. Çalışması, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik, Cilt: 4, Sayı: 2,. Ağustos 1996, Ankara b) Levent ERDEM ...

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? - kişisel sayfalar

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/istem.koymen/BAY%20sunum%206-hukuk.pdf

Örnek: “Kan analizlerindeki yardımları için S. Yıldız'a ve değerli fikirleri için N. Ocak'a teşekkür ederim (Bilir ki bu, Yıldız'ın analizleri.

AKADEMİK MAKALE BAŞLIKLARININ DİL BİLİMSEL ANALİZİ Şahru ...

http://www.turkbilig.com/pdf/201734-524.pdf

Başlık okuyucuyu makalenin içeriği hakkında bilgilendirir ayrıca veri bankası dizinlemesinde ve referans amaçlı olarak kullanılır. Dünyada hakem incelemesinden ...

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? - Ankara ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=53838

12 Şub 2015 ... AnahtarKelimeler:Araştırma, makale yazma, tıp bilimi. Abstract. Medical science is an essential science discipline and a profession at anytime ...

BİLİMSEL MAKALE HAZIRLANMASI ve SUNUMU TEMEL ... - senaturk

http://www.sena-turk.org/meeting-docs/scientific-article-writing-and-presentation-course.pdf

Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği &. Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları ... Kocaeli Üniversitesi ,. Maltepe Üniversitesi, ... 22 Ekim 2011 Cumartesi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Haydarpaşa Kampüsü.

Bilimsel Bir Makale Nasıl Hızlı Okunur ve Anlaşılır? - JournalAgent

https://www.journalagent.com/cocuk/pdfs/CD_15_1_1_2.pdf

Bilimsel makale özgün araştırma sonuçlarını tanıma layan ... Yayınlanmış bir araştırma makalesi başlık, özet, ... mı, doğruluğu, katkıları ve anlaşılabilirliği nedir.

Tıbbi Bilimsel Makale Yazımında Temel Kurallar ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/eamr/pdfs/OTD_28_2_65_71.pdf

Bilimsel makale, özgün araştırma sonuçlarını ta- nımlayan ... mek isteyen hekimlere bilimsel makale yazımı ko- ... mi açıkça tanımlanmalı; örneğin, deneysel bir.

Derleme Sağlık bilimleri alanında bilimsel makale ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386165

Bu derlemede, bir bilimsel çalışmanın bulgularının nasıl etkili, dengeli ve ilgi çekici ... Makale başlığının yazılmasına bir örnek.10 Bu örnekte başlığın kapsamı, ...

Mühendislik Disiplinleri İçin Bilimsel Makale Yazım ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/333919

bilimsel yayın tarif edilmiş, bilimsel yayın hazırlama ilkeleri verilmiş ve başta ... yayını bulup okuyabilecektir (Day, 1998; Silyn-Roberts, 2012; Murtag, & Sterzl,.

9 huseyin yilmaz Alevilik makale - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel ...

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/2078.pdf

Anahtar Kelimeler: Alevîlik, Sünnîlik, Din Kültürü, Din Öğretimi, Din. Kültürü ve ... Belki iba- det öğrenme alanıyla ilgili ünitelerde namaz, oruç ve hac konuları-.

BİLİMSEL MAKALE Nasıl Yazmalı Hangi Dergiye Editöre Mektup ...

http://uroturk.org.tr/urolojiData/Uploads/files/gelecegin-akademisyenleri-2019/murat-bozlu.pdf

B. MAKALELER. B.1. SCI, SCI-EXP. SSCI, AHCI kapsamında olan dergilerde. B.1.1. Araştırma makalesi. 30. B.1.2. Derleme. 25. B.1.3. Vaka takdimi, teknik not, ...

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler - Ulakbim

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/eyes2_yazar_2.pdf

26 Mar 2015 ... makale gerek duymamalıdır. ➢ Metinde ve diğer grafiklerde ... TÜBİTAK. Hakem Değerlendirmesinin Amaçları. Makalenin kalitesini artırır.

Yüksek Nitelikli Bilimsel Makale Geliştirme Çalıştayı - İşletme Fakültesi

https://isletme.mcbu.edu.tr/db_images/site_107/file/yuksek-nitelikli-bilimsel-makale-gelistirme-calistayi.pdf

üzerinde durduğum ikilem, "nicelik ve nitelik" eskilerin ifadesiyle "kemiyet ve keyfiyet". Çok sayıda yayın yapmak değil, kaliteli yayın yapmak anlam diye ifade ...

Derleme Sağlık bilimleri alanında bilimsel makale yazma teknikleri ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386165

Bunlar yapılmadığı takdirde makale yazmak, oldukça zor, sıkıcı ve yavaş ilerleyen bir hal almaktadır. Kötü yazılmış bir makalenin ret edilme ihtimali oldukça ...

Bilimsel Makaleler Nasıl Yayınlanır? Etkili Bir Makale İçin İpuçları ...

http://www.ankaramedicaljournal.com/tr/download/article-file/19731

1 Nis 2014 ... Giriş. Makale yazımı akademik hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Günümüzde bir bilim insanının akademik kariyerinin, yaptığı seçkin yayınlara.

ESSİAD'dan Haberler Pencere Vergi Hukuku Gezi Bilimsel Makale ...

https://cloud.essiad.org.tr/sogutma_dunyasi/75.pdf

Dünyası dergisinin 2017 yılı fiyatlarının belirlenmesi amacıyla çalışmalarını ... mezunu olarak 1975 yılında İzmir Pınar Süt fabrikasında çalışma hayatıma ilk girişi ...

Makale Örneği İle Sistematik Derleme Makalesinin Yayın Süreci

http://sagbil.sakarya.edu.tr/sites/sagbil.sakarya.edu.tr/file/Ars._Gor_._Hande_Cengiz_acil-_Makale_Ornegi_Ile_Bir_Sistematik_Derlemenin_Yayin_Sureci_.pdf

14 Ara 2019 ... Derleme konusuyla ilgili olmayan çalışmalar,. ❑Derlemeler,. ❑Meta-analizler çalışma dışı bırakıldı. Başlık ve özetler incelenirken. • ...

SERAHSÎ ÖRNEĞİ Halil İbrahim ACAR Makale Bilgisi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/779966

19 Tem 2019 ... İlgili ayetler için bk. el-Bakara 2/58, 83, 112, 178, 195, 229, 236; Âl-i İmrân 3/134, 148, 172; en-Nisâ 4/36, 62, 125; el-Mâide 5/13, 85, 93; el-En'âm ...

Hasan ÇİFTCİ1 Makale Geliş: 09.09.2017 Makale Kabul ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452432

9 Eyl 2017 ... sinde, bu eserinin İlâhî vahiy olan “Âlemlerin Rabbinden indirilme” oldu- ğunu ileri sürmektedir: ... Bu çalgıyı tanrılar çalardı. Afrika'da ataların ... “Bişnev: dinle, duy!” diye “b” ile ... Nitekim Mevlâna'nın babası. Bahâeddin'in ...

MAKALE BİR OSMANLI ZABİTİ; MUSTAFA ERTUĞRUL! MAKALE ...

http://www.siyasalvakfi.org/dosya/90/siyasal-bulten-50_90_3540096.pdf

uçak tarafından atılan bombalarda polis ve sivil olmak üzere ... olmak gibi bir hayaliniz var mıydı? Belediye ... Tarih 1961'i gösterdiğinde Osmanlı emekli zabiti.

Makale Geliş Tarihi:15.11.2016 Makale Kabul Tarihi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/514788

amaçlayan bir meslek ve disiplindir (Alptekin, 2016). Bir psikososyal ... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan kılavuz ve listelerdeki veriler ... YLSY ile 2009 yılından itibaren sosyal hizmet eğitimi almak üzere yurtdışına sosyal.

09 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10908/39-42.pdf

Oyun ve onun aracı oyuncak çocuğun hayatının önemli bir kısmını oluşturur; kişilik ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat ... biçimlendirir. Su, kum, toprak, çamur ve boyalar ... kişileri çizime dökmek, çocuğa bazı şeyleri kafasında canlandırmayı ...

7. makale

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/210872

23 Ara 2014 ... İkna kavramının temelleri sosyal psikoloji disiplininde şekillenmiş ve bu ... kullanırken telefonla konuşmak (otomatik sistem) ile yan yoldan ...

06 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10905/27-29.pdf

brakisefali, ekzoftalmus, düz alın, gaga şeklinde burun ve burun kökü basıklığı, hipoplazik maksilla ve yüksek damak saptandı (. ). Ekstremite ve. 1. 1-3. 1. 4. 1.

Makale Adı

http://asosindex.com.tr/TBTKK/asya/545256.pdf

30 Eyl 2018 ... “Bu eser, Türk dilinin çağdaş sorunları ile ilgili konulardan birkaçı üzerine ... bulunmasına karşılık, geriye kalan üç yazı uluslararası kurultay, ...

10 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10649/51-59.pdf

Glikojen yıkım bozukluğu ile ilgili olanlarından; glukoz-6-fosfataz noksanlığı (Tip I glikojenoz, Von Gierke hastalığı), lizozomal alfa glukozidaz noksanlığı (Tip II ...

01 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10801/5-10.pdf

Bu çalışmada yenidoğan döneminde hiperbilirubinemi nedeniyle kan değişimi (KD) uygulanan ... Antenatal dönemde tüm gebeler ve eşlerinde kan grupları, Rh ve ... özellikleri. Cinsiyet. (E=Erkek,. K=Kız). ET uygulama zamanı. Majör kan grubu ... . Term. Yok. Bebek 3. E l. gün. ABO zayıf . Term. Mevcut. Bebek 4. K.

03 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10652/23-28.pdf

OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Fatma MUTLU KUKUL GÜVEN , Celal BÜTÜN , Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ ,. Şevki Hakan EREN , İlhan KORKMAZ. 1. 2. 2.

Ana Makale (808.1Kb)

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/1534/%C3%96z%C3%A7elik.pdf?sequence=1&isAllowed=y

birleşik boyum (ve) halkım, sağdaki Şadapit beyler, soldaki Tarkan'lar (ve) kumandan ... Apa Tarkan 14 başta olarak, arkasından Şadpit beyleri; bu [...] Taman ...

Ana Makale (692.8Kb)

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/1333/Karata%C5%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mehmet Necati Öngay (doğ. 1914), "Çocuk ve Bahar” şiirinde, çocuk yerine koyup kendini, baharla güç ve güzellik yarışına girişir: Senin inci çiçeklerin varsa ...

Makale

http://www.dishekdergi.hacettepe.edu.tr/htdergi/makaleler/20101-2makale-04.pdf

mizde sadece ampul şeklinde satılan preparatla- rı bulunmakta ... Midazolamın ampul formunun tadının kötü ... mazenil doz aşımı durumunda benzodiazepin se-.

02 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10542/11-15.pdf

prekordiyum ve sıçrayıcı nabız varlığı, hipotansiyon gözlenmezken, daha büyük PDA'sı olanların veya nabız basıncının artması, taşikardi, apne atakları,.

05 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10865/29-32.pdf

takipne, interkostal retraksiyonlar, ral, sibilan ronküs, ekspiryum uzunluğu gibi fizik muayene bulguları ve akciğer grafisinde infiltrasyon gibi laboratuvar.

Ana Makale (550.6Kb)

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/1746/Yorulmaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Trompların mesnetlenme düzlemlerinde, özellikle çap büyüdüğünde ya tay itkileri karşılama amacıyla demir gergiler kullanılmıştır. Page 3. Mimar Sinan kubbenin ...

07 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10559/31-32.pdf

Kayı ELİAÇIK , Ali KANIK , Maşallah BARAN , Neslihan ZENGİN , Ali Rahmi BAKİLER. ÖZET. Kistik fibrozis otozomal resesif geçiş gösteren, beyaz ırkta daha sık ...

Ana Makale

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/975/Bozer.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tolunoğlu Ahmet Camii (M.876-79) bu bakımdan önemli bir yere sahftjtir*. Yine bu devirden ... Buna karşılık, meselâ, iran'da Nain Ulu Camii minberi (M.1311).

08 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10580/35-38.pdf

ÖZET. Sıcak su epilepsisi, nadir görülen bir refleks epilepsi olup, sıcak suyla banyo yaparken ortaya çıkan kompleks parsiyel nöbetlerle karakterizedir.

04 makale.cdr

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_10643/27-29.pdf

akustik refleks arkı konusunda bilgi vermesi için timpanometrik değerlendirme ve akustik refleks ölçümleri Interacoustic AT235 impedansmetre. (Iinteracoustics ...

kısa makale

http://eurasianjvetsci.org/pdf.php3?id=986

Kan ve süt serumlarında IBR/IPV antikorlarının nötralizasyon testi ile saptanması ve süt örneklerinden virus izolasyonu. AÜ Vet Fak Derg, 45, 313-321. Boelaert F, ...

MAKALE KARİDES

http://www.aquast.org/pdf.php?id=312

MAKALE. 1. KARİDES. GİRİŞ. Karidesler, lüks su ürünlerinin başında gelir, bu nedenle dünya su ürünleri sektöründe oldukça önemli bir ticari hacme sahiptir ve.

86 makale - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/806708

mide güneş saati saptanmış; ancak ... mosques in the Historical Peninsula of Istanbul. ... Türkler'de günün saatlere ay- ... doğuşu ve batışı arasındaki süreyi.

MAKALE ANALİZİ

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=67199

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA. ÖRNEK MAKALE ANALİZİ ... geçerliği ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı. 2, 47-50 ...

03 makale.cdr - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/681391

Hastanesinin, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Polikliniğinde astım hastalığı nedeniyle takip edilen 106 astımlı ... uluslar arası konsensüs raporları incelenerek, 20.

06. titanyum-makale

http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/5ab0bc60ac79291_ek.pdf

Birçok jet motorunda, titanyum esaslı alaşımlar net ağırlığın duruma ... motoru sıcak bölgelerindeki nikel esaslı alaşımlarla rekabet ... rakip: Ni-süper alaşımlar.

2. makale - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/342228

Arapça ve Farsça kökenli kelimelerden oluşan soyadları da dikkat çekmektedir: Tablo 2: Kullanılan Soyadlarının Etimolojik Tasnifi. Kullanılan. Soyadı Kökeni.

Makale Yazımı

http://gazigoz.org/files/file/sunumlar/2.pdf

5 Kas 2010 ... Makale yazımı. Makale yazmaya karar vermek. Makale nasıl yazılır? İyi makalenin özellikleri nelerdir? Dergilerle nasıl iletişim kurulur?