bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı 2017

bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124103559587-Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%205-6.%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf

2) Yabancı dillerde iletişim: Çoğunlukla ana dilde iletişimin temel beceri boyutlarını paylaşmakta olup ... İnternet adreslerinin oluşumunu ve yapısını açıklar.

bilişim teknolojileri ve yazılım dersi taslak öğretim programı ...

https://bte.org.tr/wp-content/uploads/2017/02/BTE-DERNE%C4%9E%C4%B0-BTY-TASLAK-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-PROGRAMI-G%C3%96R%C3%9C%C5%9E-VE-%C3%96NER%C4%B0LER.pdf

6 Şub 2017 ... Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin taslak programın kazanımları ve içeriğine ilişkin görüşleri incelendiğinde ... 5. Bütün sınıf düzeylerinde farklı içeriklerin aynı ünite ve konu ... Tüm sınıflarda aynı konuları işlemek öğrencilerin sıkılmalarına sebep olacaktır..” (ID33) ... (proje ödevleri ve performans ödevleri) ...

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı - Temel Eğitim ...

https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09163849_Ynsan_HaklarY_YurttaYlYk_ve_Demokrasi_Dersi_FormatYr_YetiYtirme_Sunusu-1.pdf

durumlar ile ilgili olduğuna değinilmelidir. Açıklamanın Son Hali: Y.4.4.2. Uzlaşı gerektiren ve gerektirmeyen durumları karşılaştırır. • Uzlaşının bireysel yaşamla ...

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı - Petrol Ortaokulu

http://petrolortaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/72/01/715114/dosyalar/2017_06/19014621_inkYlap_tarihi_karYYlaYtYrma.pdf

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programının ünite yapısı. NOT: Tabloda gösterilen kazanım sayıları yaklaşık değerlerdir. ÖĞRETİM PROGRAMINDA ...

bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/703045

Skophammer & Reed (2014) teknoloji okuryazarlığını bilgisayar, internet, ... öğretim programının yapısını oluşturan ana unsurların sağlam temellere dayandırılması ve özellikle ilgili ulusal ... “İnternet adreslerinin oluşumunu ve yapısını açıklar.

bilişim teknolojileri ve yazılım dersi

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/courses/bto202-2016-spring/Bili%3Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%3Fl%3Fm%20Dersi%20%3F%3Fretim%20Program%3F.pdf

düzeyde bilgi ile iletişim teknolojileri kullanımı konusunda temel yeterlilikleri belirleyerek ... BİT'ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, ...

5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA ...

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/20/01/701080/dosyalar/2016_11/22052959_5.s%C4%B1n%C4%B1flaralmatesti.pdf

işlemlerin yapıldığı ve bilgisayarın beyni olarak adlandırılan donanım hangisidir? A) Sistem Birimi B) Hard Disk C). Anakart D) İşlemci. 7. “Bir bilgisayar ...

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5. VE 6. SINIF DERS ...

http://mehmetdagliiho.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/33/11/760603/dosyalar/2017_05/03131043_01202059_biliYim_teknolojileri_ders_notu_2.pdf?CHK=25ef15b6c2d596422ae81e3e55bd2344

2048 Kilobyte kaç Megabyte'tır? 2 mb. ❖ 1024 KilobytekaçMegabyte'tır. 1 mb. ❖ 4096 Megabyte kaç Gigabyte'tır? 4 gb. ❖ 2 GB kaç MB'tır? 2048 mb. ❖ 2048 bit ...

5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi I. Dönem ... - Meb

https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_10/03110826_1.Donem-Materyalleri-.pdf

5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi I. Dönem Materyalleri. 1. Hafta. 5.1.1.B1 - “Neden ... Bilişim Teknolojileri öğretmeniniz sizlere proje olarak “Elektronik Ortamda Veri. Saklamanın ... Ödev yapmak için,. ⚫ Destekleme ve ... İyi Keşifler... Konular. Yönergeler. 1. Teknoloji Kullanımının Zararları. -. Video. -. Resim / Afiş.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi - Aziz Altıpınar Ortaokulu

http://azizaltinpinarortaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/06/734317/dosyalar/2016_06/29011225_2.pdf?CHK=82a911bc7de513ae071dfd1dd739835e

Word,Excel , Powerpoint programları gibi yazılımlar farklı amaçlar için kullanılır. ... Hücre adları sütun adıyla satır numarasının yan yana gelmesinden oluşur. Örneğin;A10 ... Belirli sayıda karakteri atlamak için başlangıç_sayısı'nı kullanın.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. Sınıf Ders Notları

http://hamzayildirim.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/27/709216/dosyalar/2019_10/08134316_Bilisim_Teknolojileri_ve_Yazilim_Dersi_5._Sinif_Ders_Notlari.pdf?CHK=cdd93b26a8c3d542204f23dd758124c6

Hareketi algılama şekli bakımından ... Bilgisayarda hazırlanan grafik, resim ve harita gibi şekilleri çizmekte kullanılan bir çıkış birimidir. ... MİCROSOFT WORD'DE TABLOLARLA ÇALIŞMAK ... BELGEYE EKLENEN RESMİ HAREKET ETTİRME.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6. Sınıf Ders Notları

http://hamzayildirim.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/27/709216/dosyalar/2018_10/08214509_Bilisim_Teknolojileri_ve_Yazilim_Dersi_6._Sinif_Ders_Notlari.pdf?CHK=5c758cd01c742c12d1dac598b5b66e1b

okul, web siteleri, eğitici video ve oyunlar, e-devlet ... ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Fransisko'nun 40 km güneydoğusunda ... Bilgisayarda F klavye kullanımı Türkçe belge yazanlar için çok uygundur. Çünkü ... Web sitelerini "hack"lemek,.

5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 2. Dönem Materyalleri 1 ...

https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_10/03111720_2.Donem_Materyalleri-.pdf

Efe'nin arkadaşları “Gondol” a binmek istemektedir. Efe ise gondola ... Lunaparkta bulunan Tırtıl Treni şu sisteme göre çalışmaktadır. -. Tren başlangıçta ilk ...

5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi I. Dönem Materyalleri 1 ...

http://tegm.meb.gov.tr.gateway.web.tr/meb_iys_dosyalar/2017_10/03110826_1.Donem-Materyalleri-.pdf

Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi I. Dönem Materyalleri. 1. Hafta. 5.1.1. ... 5.1.10.B1 - EBA Etkili Kullanım Kılavuzu Sunumu. 5.1.10.C1 - EBA'yı ... Kendi Resmimizi Saklayalım! Etkinlik 3 ... İÇİNE SIĞABİLECEK DOSYALAR. 3 MB. 5 MB.

Maltepe Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6. SINIF ...

http://maltepeoo.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/06/708676/dosyalar/2017_03/23102052_YalYYma_kaYdY_tincercad.pdf

SINIF ÇALIŞMA SORULARI. Burcu YILMAZ – İbrahim MERT – Kübra ... 8- Dikdörtgen içinde silindir şeklinde bir boşluk açmak için ne yapmak gereklidir?

bilişim teknolojileri alanı çerçeve öğretim programı - Simav Eynal ...

http://simaveynalmtal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/43/09/967358/dosyalar/2017_11/20205559_bilisimtek_cerceve_10snf.pdf?CHK=182097f92f4c7c314feb37223f1ed8d2

tabanı programcılığı ve web programcılığı dallarında öğretim programları hazırlanmıştır. ... İşlemleri. 40/32. HTML kodları ile gelişmiş web işlemlerini yapmak.

bilişim teknolojileri alanı çerçeve öğretim programı - TC Millî Eğitim ...

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201919941918-B%C4%B0L%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%20TEKNOLOJ%C4%B0LER%C4%B0_%C3%87%C3%96P_11.pdf

Bilişim teknolojileri alanı altında, ağ işletmenliği, bilgisayar teknik servisi, veri tabanı programcılığı ve ... öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar. AÇIK KAYNAK ... 40/24 Ağ için uygun ethernet standardını belirlemek. Ağ Güvenliği.

güzel sanatlar lisesi öğretim programı bilişim destekli müzik dersi

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201992685412223-bili%C5%9Fim%20destekli%20m%C3%BCzik.pdf

BİLİŞİM DESTEKLİ MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN GENEL ... ilişkin kazanımların değerlendirilmesinde, dereceli puanlama anahtarı ya da ...

Bilişim Etiği Boyutlarına Göre Bilişim Teknolo jileri Ve Yazılım Dersi ...

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/mehmetsoylu/133934/473-6500-1-PB.pdf

Anahtar Kelimeler: bilişim etiği, bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim ... toplumundan hızla bilgi ve bilişim teknolojilerinin ön planda olduğu yeni bir bilişim ... Etik ahlak felsefesi olarak düşünülürse, Moor'a göre, günlük yaşamda “Şu.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

http://elibrary.bsu.az/books_250/N_198.pdf

BİT'in Temel Kavramları . ... iletişim alanındaki teknolojileri kapsayan bir kavramdır. ... Bilgi teknolojisi öğrenme ortamına temel teşkil etmektedir ve toplumdaki ...

bilişim teknolojileri ve yazılım bilişim teknolojileri ve yazılım

http://sehitvelitbekdasortaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/47/09/722087/dosyalar/2017_10/15205031_kitap_BTY.pdf

Bilgi ve iletişim teknolojileri(BİT), bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, ... BİT'ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Bilgi:Öğrenme, araştırma ya da ...

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/26/06/148740/dosyalar/2016_10/30111035_donanmyazlmvesalk.pdf

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım. Bilgi:Öğrenme, araştırma ya da gözlem yolu ile elde edilen gerçekler. - Öğrendiğimiz her kavram bir bilgidir. (Masa, Kalem, Kitap.

ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri ve yazılım ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/419763

Bu çalışmada da. Konya ilinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri ve yazılım dersi temel konulara ilişkin bazı kavramlara yönelik kavram ...

Yaratıcı Drama Yönteminin 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ...

https://pdfs.semanticscholar.org/5471/1d3a8b63b529ef2a588f398e19204d62e178.pdf

Elementary Education Online, 2017; 16(2): 693-712, ... Anahtar Sözcükler: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY), Yaratıcı Drama, ... achievements and the views on the method of the sixth grade students taking ICT lesson. ... öğretim programları, uygulanan ders planları ve uygulamaları incelendiğinde, ders kazanımlarının.

Kelime İşlemci Programları 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ...

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/30/733497/dosyalar/2017_01/08094330_kelimelemciprogramlardersnotu.pdf

Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Kağıdıdır. 1. Microsoft Office Word programı, Bill Gates'in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft ... Not: Resimde yer almayan “küçük resim” bölümü ise Office Word'ün kendi kütüphanesindeki.

2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Hakkında Beşinci Sınıf ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/584068

Anahtar Kelimeler: 2017 Fen bilimleri öğretim programı, beşinci sınıf, fen bilimleri ... bilimleri dersi 4. sınıftan 8. sınıflara kadar haftalık dört saat olacak şekilde ... MEB tarafından duyulan ihtiyaç üzerine 2016-2017 eğitim öğretim yılının başından.

Bilişim Teknolojileri Dersi Sınav Soru Örnekleri

http://hasansadoglu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/30/740412/dosyalar/2018_11/17150013_Yrnek_soru.pdf

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV ÖRNEK SORULARI. 2) Yandaki Düğmenin görevi nedir? A) Yazıyı italik yazar.

imam hatip ortaokulu temel dini bilgiler dersi dersi öğretim programı

https://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/19144121_YHO_TemelDiniBilgiler.pdf

SINIF) TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ... 5. PROGRAMIN YAPISI. İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler Dersi ... dininin inanç ve ibadet alanına ait temel konuları öğrenmelerine, dinî ve ahlaki gelişimlerine katkı.

bilişim teknolojileri animasyon hazırlama modüler programı

https://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/bilisim_teknolojileri/Animasyon%20Haz%C4%B1rlama.pdf

ANİMASYON HAZIRLAMA. MODÜLER PROGRAMI ... ANİMASYON HAZIRLAMA PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR . ... Eylem kodlarını kullanarak gelişmiş.

Bilişim Teknolojileri Programı Mezunu Öğrencilerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/62414

Bu araştırmada, Yalova Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Mezunu Bölümünden mezun öğrenciler ... eleman olarak iş dünyasında yerlerini almasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amacın ... Staj dikkate alınmalı/ ciddi bir iş yerinde.

bilişim teknolojileri alanı bilgisayar işletmenliği kurs programı

https://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri_Bilgisayar%20%C4%B0%C5%9Fletmenli%C4%9Fi%20Kursu%20%C3%87%C3%96P.pdf

T.C.. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI. BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ. KURS PROGRAMI.

bilişim teknolojileri alanı web uygulamaları geliştirme kurs programı

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri_Web%20Uygulamalar%C4%B1%20Geli%C5%9Ftirme%20Kurs%20Program%C4%B1.pdf

WEB UYGULAMALARI GELİŞTİRME KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU . ... oluşturma, programlama kodlarını kullanarak etkileşimli web uygulamaları.

bilişim teknolojileri alanı internet programcılığı kurs programı

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri_%C4%B0nternet%20Programc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Kurs%20Program%C4%B1.pdf

Açık kaynak kodla form işlemlerini ve oturum yönetimini gerçekleştirmesi,. 3. Açık kaynak kodla veritabanı işlemlerini yapması,. 4. Açık kaynak kodlu hazır web ...

mesleki eğitim, bilişim teknolojileri alanı öğretim programlarının ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/032.yalcin.pdf

5 Kas 2015 ... Bu modüllere ait dokümanlar MEB tarafından, yeterliliğe dayalı çerçeve ... MEGEP'in amacı, mesleki ve teknik eğitimi is piyasasının ihtiyaçları ...

bilişim teknolojileri ms project geliştirme ve uyum eğitimi kurs programı

https://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri_Ms%20Project%20GUE%20Kurs%20Program%C4%B1.pdf

PROGRAMIN DAYANAĞI. 1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,. 2. Talim ve Terbiye ...

bilişim teknolojileri alanı internet ve e-posta yönetimi kurs programı

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri_%C4%B0nternet%20ve%20E%20Posta%20Y%C3%B6netimi.pdf

İNTERNET VE TEMEL UYGULAMALAR . ... 30.11.2007 tarihli ve 26716 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan “İnternet. Ortamında Yapılan Yayınların ...

türkçe dersi öğretim programı - Öğretim Programları

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf

ÖĞRETİM PROGRAMI. (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) ... Söz konusu yetkinlik, bilgiye erişim ve bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi ...

2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile 2017 sosyal bilgiler ...

http://www.ijoess.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=1820

28 Haz 2017 ... yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programında ise toplamda 136 kazanımın yer aldığı, ... belirlenmiş ve bu beceri ve değerlerin programın genelinde ... Tablo 5. 2005 ve 2017 Yıllarındaki Programlarda Öğrenme Alanları.

endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı çerçeve öğretim programı

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2019191049514-END%C3%9CSTR%C4%B0YEL%20OTOMASYON%20TEKNOLOJ%C4%B0LER%C4%B0_%C3%87%C3%96P_11.pdf

TEMEL ENDÜSTRİ UYGULAMALARI . ... sınıfta ortak dersler, 10. sınıfta ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler, dallara özel ...

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

https://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/08143622_Kelam_DOP.pdf

Kelam Dersi Öğretim Programı; Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine inanç esaslarını ... Kelam dersinde konu ve kazanımların daha iyi kavranabilmesi için akaid, felsefe, ... Ders kitabı/eğitim materyali aşağıdaki tabloda verilen ölçülere göre ...

AKAİD DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

https://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/08143622_Akaid_DOP.pdf

Akaid dersinde konu ve kazanımların daha iyi kavranabilmesi için tefsir, hadis, kelam, felsefe ve psikoloji alanlarından da faydalanılmalıdır. 4. Ders kitabı/eğitim ...

İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812411191321-%C4%B0NG%C4%B0L%C4%B0ZCE%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20Klas%C3%B6r%C3%BC.pdf

a sample of what is expected from teachers and book authors. ... İngilizce Dersi Öğretim Programı. 2. SINIF / 2 nd. GRADE. Unit /. Theme. 10 ... izin istemek, rica etmek ve bunlara uygun şekilde cevap vermek, temel ihtiyaçlarını belirtmek, basit ...

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

https://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/08143622_Siyer_DOP.pdf

anlayabilmeleri için Arap Yarımadası'nın risalet öncesi sosyal ve dinî durumu, Hz. Muhammed'in ... telaffuzunda “TDK Yazım ve İmla Kılavuzu” esas alınır.

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ( 9, 10, 11 ve 12 ...

http://bilgiyoluyayincilik.com/mufredat/2015-2016_ogretim_donemi_9-12.sinif_cografya_mufredati.pdf

Coğrafyanın bütünsel yaklaşımına uygun olarak tüm konuları ve etkileşimleri ... Ders kitapları hazırlanırken her sınıf düzeyinde (10, 11, 12. sınıf) programın 4 ...

müzik dersi öğretim programı

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf

23 Oca 2018 ... Bireysel ve toplu olarak nitelikli farklı türlerde şarkı dinleme ve söyleme ... Öğrencilere bayrak törenlerinde İstiklâl Marşı söylenirken nasıl duruş ... b) Sonraki aşamada ise dağarcıklarındaki herhangi bir şarkının sözleri tahtaya ...

HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

https://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/08143622_Hadis_DOP.pdf

Sahih Hadis. 3.2. Hasen Hadis. 3.3. Zayıf Hadis. 4. Mevzu Hadis. 4.1. Mevzu Hadislerin. Ortaya Çıkış. Nedenleri. 4.2. Mevzu Hadislere. Karşı Alınan. Tedbirler.

matematik dersi öğretim programı

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf

ÖĞRETİM PROGRAMI. (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) ... şılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzını geliştirme ve uygulamadır. ... 1. sınıfta tartma ve sıvı ölçme alt öğrenme alanlarına karşılaştırmalarla ...

kur'an-ı kerim dersi öğretim programı

http://ykbaihl.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/21/16/760203/dosyalar/2017_06/08021422_2-Kuran.pdf

Kur'an-ı Kerim ders kitabı 9 ve 10. sınıflar için tek kitap olarak hazırlanacaktır. 11 ve. 12. sınıflarda ise dersler, Kur'an-ı Kerim ve mealinden işlenecektir. 2. 10. sınıf ...

FIKIH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

http://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/08143622_FYkYh_DOP.pdf

Fıkıh, Hadis ve Tefsir gibi derslerde usul konuları öğrencilerin hazır bulunuşlukları ... En Yüksek Forma Sayısı*. Ebat. Fıkıh Dersi 10. Sınıf. 14. 19,5 cm x 27,5 cm.

fen bilimleri dersi öğretim programı

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf

Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır. F.3.5.3. Çevremizdeki Sesler. Önerilen Süre: 6 ders saati. Konu / Kavramlar: Ses ...

türkçe dersi öğretim programı

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf

... EĞİTİM BAKANLIĞI. TÜRKÇE DERSİ. ÖĞRETİM PROGRAMI. (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) ... 7. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASI . ... Programların uygulanmasına 2018-2019 eğitim öğretim yılı ... Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. Sadece olay, şahıs ...

TEFSİR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

https://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/08143622_Tefsir_DOP.pdf

anlama biçimi, vahyin indiği dönemin tarihî şartları ile Arapçanın özelliklerinin ... Programı ile 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan “Türk Millî ... 5. Tefsir metinlerine yönelik etkinliklerde önce öğretmenin gözetiminde ayet/surelerin ... Bakara Suresi 1-5. Ayetler ve. Tefsiri. 5.3. Alak Suresi 1-5. Ayetler ve Tefsiri.

bilim uygulamaları dersi öğretim programı

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018813171537438-3-2018-90%20Bilim%20Uygulamalar%C4%B1%20Dersi%20%285-8.%20S%C4%B1n%C4%B1flar%29.pdf

5-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI. SBU.1. Bilimsel Bilginin Elde Edilmesi. Bilim insanı, mühendis, matematikçi, mucit arasındaki benzerlik ve farkı ...

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI - WordPress.com

https://sinifininogretmeni.files.wordpress.com/2018/10/tc3bcrkc3a7e-c3b6c49fretim-programc4b1-20181.pdf

Tüm sınıf düzeylerinde 8 tema ve her temada 4 metin kullanılacaktır. Bu metinlerin 3'ü okuma 1'i dinleme/ izleme metnidir. Böylece kitap bütününde toplamda 32 ...

ŞEHRİMİZ … DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 5, 6, 7 ve 8 ...

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20171117154450763-%C5%9Eehrimiz...%20Dersi%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1.pdf

17 Kas 2017 ... Şehrimiz ... dersi öğrencilere şehirle ilgili teorik bilgilerin yanında ... öğrencinin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi ... Roma, İstanbul, Konya, Eskişehir, Medine, Bağdat, Kurtuba, Londra, Paris, Viyana, Şanghay,.

teknoloji ve tasarım dersi öğretim programı

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124112937511-TEKNOLOJ%C4%B0%20TASARIM%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%207-8.pdf

Bu amaç doğrultusunda bir taraftan farklı konu ve sınıf düzeylerinde sarmal bir ... 8. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı. Gelişim dönemleri ardışık ve ...

matematik uygulamaları dersi öğretim programı

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018813171044420-1-2018-80%20Matematik%20Uygulamalar%C4%B1%20Dersi%20%285-8.%20S%C4%B1n%C4%B1flar%29.pdf

MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN ÖĞRENME ... 8. SINIF ÜNİTELER VE ZAMAN DAĞILIMI. Ünite Adı. Konular. Kazanım. Sayısı.

Matematik Dersi Öğretim Programı 2.Bölüm

https://kirikkale.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_08/27110438_evrak1471777669608126737_para2.pdf

Toplama işleminin anlamını kavrar. eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. toplama işlemini yapar. En çok dört basamaklı sayılarla işlem yaptırılır. Toplama ...

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018121111026326-GORSEL%20SANATLAR.pdf

5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI . ... 5. Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı. 2) Yabancı dillerde iletişim: Çoğunlukla ana dilde iletişimin temel beceri ...