beypazarı gazetesi

BEYPAZARI - Beypazarı Ticaret Odası

http://beypazarito.org.tr/dokuman/bulten/sayi11.pdf

Beypazarı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet GÖÇMEN, Başkan Yardımcısı Nail YOLCUOĞLU,. Sayman Üyesi Muammer SARGIN, Yönetim Kurulu ...

Beypazarı Yöresel Ticarileştirme Strate Beypazarı Yöresel Ürünleri ...

http://kutuphane.ankaraka.org.tr/upload/dokumandosya/beypazari-yoresel-urunleri-ticarilestirme-stratejisi-raporu.pdf

23 Mar 2012 ... Sayfa 4. İçindekiler ... Beypazarı Kurusu GZTF Analizi ............................................................................... 67. Beypazarı Kurusu Değer Zinciri Analizi .

BEYPAZARI - NALLIHAN - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/599745

Cahit Erentöz'e ve yukarda adları geçen zevata teşekkür ederiz. II.COĞRAFİ DURUM. Bölgenin ortalama yüksekliği 1000 m olup, güneyde 500 m olan yükseklik ...

BEYPAZARI ÖRNEGİ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/328316

Aralık 2004 tarihine kadar Park Grubu adıyla bilinen; ... Sinema, Jet Life, Transport, Global Eneıji, Esquire, Bebeğim & Biz,Hukuki. Perspektifler, Seventeen ve ...

Beypazarı Tevsi Projesi

http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/68a18275455ae3e_ek.pdf

Bu etüd ve aramalar sonucu havzada yaklaşık olarak toplam 430 milyon ton kömür varlığı tespit edilmiştir. Beypazarı Tevsii Projesi'nin- A Sektöründe ger.

Beypazarı Evleri1 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/958161

(2012) Ayın evreleri ve tarımsal faaliyetler, Şereflikoçhisar Çengel Siyasi Gazete. 16 Şubat. (Erişim: 05.03.2017). http://www.sereflikochisarcengel.net/ yazar.asp ...

Beypazarı - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2011-2/21.pdf

Beypazarı'nın tarihi güzelliklerini görmek ... olan Beypazarı da bizi böyle güzelliklerle karşıladı işte. ... fından bağışlanan, 1996 yılından beri “Beypazarı Tarih.

BEYPAZARI TİCARET ODASI - Beypazarı Ticaret Odası

http://beypazarito.org.tr/Dokuman/raporlar/FR2014.pdf

Bu bilinçle hareket eden BTO Yönetim Kurulu ,ilçemizin lokomotifi olan başta tarım, ticaret ve turizm sektörlerinde üzerine düşeni layıkıyla yapmaya çalışmakta ...

KAPAKLI (BEYPAZARI) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/195639

KAPAKLI (BEYPAZARI) YÖRESİ ORMAN ALANLARINDA. DOĞAL ve YAPAY ... kuyruğu, Geven gibi toprak suyunun azalmasına ve fidanların gelişiminde.

Beypazarı Ticaret Odası

http://beypazarito.org.tr/dokuman/raporlar/turizmraporu.pdf

BEYPAZARI TİCARET ODASI. 4. İÇİNDEKİLER. INDEX. 1- BEYPAZARI'NIN KONUMU ve TARİHİ GEÇMİŞ. Location of Beypazarı and Historical Background.

Slayt 1 - Beypazarı Belediyesi

http://www.beypazari.bel.tr/faaliyet/021b08781d64a40.pdf

Tarımı, sanayisi ve turizmi ile dünyaya açılan Beypazarı'mızın çalıĢkan insanına bizlerden önce hizmet eden tüm ... Fikri KANIVAR. (MHP). (MHP). (Bağımsız).

Beypazarı Maden Suyu Katalog

https://beypazarimadensuyu.com.tr/Content/BMS/documents/BeypazariMadenSuyuKatalog.pdf

mak için yeşil renkte üstün teknolojiyle ürettiğimiz şişeleri- mizle ... WHY BEYPAZARI NATURAL MINERAL WATER ? ... NEDEN BEYPAZARI MADEN SUYU ? 8.

gelenekten geleceğe beypazarı - TOBB

http://haber.tobb.org.tr/ekonomikforum/2012/10/074-076.pdf

Beypazarı Ticaret Odası (BTO), Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen. “Gelenekten Geleceğe Beypazarı” projesiyle ilçenin tanıtımı konusunda atağa.

ankara beypazarı belediyesi - Sayıştay

https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2018/Belediyeler/ANKARA%20BEYPAZARI%20BELED%C4%B0YES%C4%B0.pdf

konusu Yönetmelik, 27.05.2016 tarih ve 29724 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli. İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmış, ...

BEYPAZARI'NDA AZA SAVMA ve AZA VERME ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/200815-125.pdf

yöneliktir. Anahtar sözcükler: Beypazarı, Ölüm, Cenaze, Aza savma, Aza verme ... etme, ölünün ruhunu şad etmek üzere okunan dualar, ölü aşı olarak verilen güveçler ve kurulan ... Iskat, “düşürme, düşürülme” anlamına gelen, Arapça kökenli bir sözcüktür ... Telkîn, “gömülen ölüye hoca tarafından söylenen dinî sözlerdir.

105 SİVRİHİSAR-BEYPAZARI-AFYON CİVARI ... - MTA

https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2016_21/21-10.pdf

ve değerli metaller, alkali kayaçların asidik fazlarına bağlı ... yılında Afyon civarındaki magmatik kayaç- lar üzerinde ... monzonit, siyenit ve kuvars siyenitler daha.

beypazarı ağzından sözcükler - Turuz

https://turuz.com/storage/Dictionary/2012/0465-Beypazari_Aghzindan_Sozcuqler.pdf

BENİM DEMEM : Benim demek istediğim. ... Demek öyle, tamam öyle olsun. EBANİM ... TECCAL. : Deccal, şeytan. TECEMİLLET. : Düzen kurmak. TECENNER.

An Ethnobotanical survey of the beypazari, ayas, and G&#x00FC

https://link.springer.com/content/pdf/10.1663/0013-0001%282004%29058%5B0705:AESOTB%5D2.0.CO;2.pdf

ISIL SIMSEK, FULYA AYTEKIN, ERDEM YESILADA, AND ~INASI YILDIRIMLI. Simsek, Isil, Fulya Aytekin ( Gazi University, Faculty of Vocational Education, ...

KİTAPLIK BEYPAZARI ATASÖZÜ VE DEYİMLERİ DENİLİNCE

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/01/19_Nail-Tan_ocak_2019.pdf

riyle ilgili derlemesini Tükçeye çeviren ilk kişidir. Kumuk ve ... rım'ın Atasözü ve Deyimleriyle Beypazarı. Ağzı (Ankara 2017 ... gösterme, yanlış misafirlikler. 3.

Beypazarı - Nallıhan - FSK - Fotoğraf Sanatı Kurumu

https://www.fsk.org.tr/UserFiles/file/gezi/beypazari_nallihan.pdf

BEYPAZARI NALLIHAN KUŞ CENNETİ ve ÇAYIRHAN. 15 Nisan Pazar günü kalabalık ... Daha sonra her iki grup öğle vakti Beypazarı'nda buluşup, İnözü vadisinde organize edilen yöresel ... Saat 09:15 gibi Beypazarı'na varıyoruz. Bir grup ...

BEYPAZARI'NDA AZA SAVMA ve AZA VERME GELENEĞ Şirin ...

http://www.turkbilig.com/pdf/200815-125.pdf

batıdan Nallıhan, güneyden Polatlı ve Mihallıççık ilçeleriyle çevrilidir. Türk tarihi açısından bakıldığında, sırasıyla, Türkmen aşiretlerine, Selçuklular'a, Beylikler'e ...

SEYAHATNAMELERDE BEYPAZARI Tolga ... - Tarihin Peşinde

http://www.tarihinpesinde.com/dergimiz/ekim2012/13.pdf

Eski Ankara-İstanbul Yolu, Beypazarı, Seyahatname, Sof, Menzil. BEYPAZARI IN ... teşkil eden çarşısı ile çevresindeki altı mahalle geçirdiği birçok büyük yan-.

BÜYÜKYAZICI, Meral-BEYPAZARI TAKILARINDAN TILSIMIN ...

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/G%C3%9CLER-Mediha-B%C3%9CY%C3%9CKYAZICI-Meral-BEYPAZARI-TAKILARINDAN-TILSIMIN-FOLKLOR-A%C3%87ISINDAN-%C4%B0NCELENMES%C4%B0.pdf

İnsan yapısı tılsımlar, daha çok hayvan veya eşyaların küçük modelleriyle, üzerinde dinî yazılar bulunan madalyonlar ve yazılı kâğıtlardan oluşur. Bazı metal ve ...

geology and petrology of the beypazari granitoids - METU

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12605577/index.pdf

Geological Engineering. Assoc. Prof. Dr. A. Taylan Lünel. Supervisor. Examining Comitee Members. Prof. Dr. M. Cemal Göncüoğlu. (METU, GEOE) ...

90 Kültürün Korunması ve Aktarımı Bağlamında Beypazarı'nda ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/453812

Beypazarı'nın merkezinde yer alan Gümüşçüler Çarşısı, önemli kültürel ve ticari mekânlardan biridir. Yöresel motiflerin hâkim olduğu ve döküm işçiliğinin.

Beypazarı - Nallıhan - Fotoğraf Sanatı Kurumu

https://www.fsk.org.tr/UserFiles/file/gezi/beypazari_nallihan.pdf

BEYPAZARI NALLIHAN KUŞ CENNETİ ve ÇAYIRHAN. 15 Nisan Pazar günü kalabalık ... Daha sonra her iki grup öğle vakti Beypazarı'nda buluşup, İnözü vadisinde organize edilen yöresel ... Saat 09:15 gibi Beypazarı'na varıyoruz. Bir grup ...

beypazarı'nda bir dokuma ustası ismail yanık - Kalemişi ...

http://www.kalemisidergisi.com/makale/pdf/1526402404.pdf

Beypazarı'nda develik çarşısında bulunan Erdemli İş Hanında Hayati ustanın atölyesinde çırak olarak dokumacılık mesleğine ilk adımlarını atmış. Askere gidinceye ...

Stratejik Plan - beypazarı ilçe milli eğitim... - Meb

https://beypazari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/13135141_BEYPAZARI_YMEM_2015-2019_SP_2018_gYncellenen.pdf

1 Ara 2017 ... 1992'de Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi, 1990-1991'de Tolunay. Özaka Sağlık Meslek Lisesi, 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında da ...

Beypazarı Trona Yatağı'nı İşletmeye Alma Çalışmaları

http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/fd4b8a8354a77a3_ek.pdf

Kurulacak yeraltı ocağından üretilecek cevher, yine bölgede hizmete sokulacak olan bir proses tesisinde işlenecek, ana ürün olarak tanımlanan "soda külü" iç ve ...

Geleneksel Yerleşmelerde Kültür Turizmi: Beypazarı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/159646

Anahtar Kelimeler: Kültür turizmi, geleneksel yerleşim, Beypazarı ... Tarihi kent dokusu, çarşı ve çevresindeki ... Ayrıca geleneksel konutları, tarihi çarşısı,.

evaluation of soda ash production parameters from beypazari trona ...

https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/663526/index.pdf

Ph.D., Department of Mining Engineering. Supervisor: Prof. Dr. M. Ümit Atalay. August 2003, 152 pages. This study was carried out with Beypazarı trona ore ...

Kalfalık Ustalık Sınav Tarihleri - ANKARA / BEYPAZARI

http://beypazarimem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/04/230455/dosyalar/2020_02/04171813_sinav.pdf?CHK=84b939f58c51d709612f9981575d1442

8 Şub 2020 ... KALFALIK Beypazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 8.02.2020 ... KALFALIK Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan MTAL-Etimesgut. 1.02.2020 ...

BEYPAZARI HALK BİLGİSİ ÜRÜNLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME ...

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/7343/10116427.pdf?sequence=1&isAllowed=y

23 Haz 2016 ... adı verilen doğum, sünnet, askerlik, evlilik ve ölüm adetlerine yer verilmiş bu ... yapılmaktaymış: Şölen cuma günü yapılır, sabah erkenden köyün ... başlamazsa, imam cübbesini ters giyer yağmur yağana kadar dua etmeye devam ... Esnafı kontrol edip, anlaşmazlıkları ilk etapta halletmek ... Kinin hapı vardı.

An Ethnobotanical Survey of the Beypazari, Ayas, and Güdül ... - jstor

https://www.jstor.org/stable/4256883

Simsek, Isil, Fulya Aytekin (Gazi University, Faculty of Vocational Education, Department of Home Economics and Nutrition, Beqevler, Ankara), Erdem Yesilada ...

beypazarı'nda kilim dokumacılığı ve bitkisel boyacılık - Kalemişi ...

http://www.kalemisidergisi.com/makale/pdf/1411561197.pdf

Türk dokuma tekniklerinin en yaygın olanlarından biri kilim dokumalardır. Araştırmada; Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde dokunan kilimler ve yün.

beypazarı'nda turizm gelişimi ve yerel ekonomik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/69156

Beypazarı ticaret odasına kayıtlı 224 ticarethanenin % 18'ini oluşturan 40 adet ticari ... 1 Beypazarı Belediyesi, Beypazarı Sanayi ve Ticaret Odası, Beypazarı ...

kitaplık beypazarı atasözü ve deyimleri denilince - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/01/19_Nail-Tan_ocak_2019.pdf

riyle ilgili derlemesini Tükçeye çeviren ... ve deyimler; 2002 Beypazarı Belediyesi ... me yönünde atılmış, iyi niyetli adımlar ... deyim kavramında tereddütleri var.

Ankara-Beypazarı Sekli ve Hırkatepe köylerinde Kızıl ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/699255

15 Nis 2019 ... Servet ULUTÜRK1*, Gökhan YÜRÜMEZ1. 1 Batman Üniversitesi ... Anahtar Kelimeler: Foto kapan, popülasyon, kızıl geyik, Ankara, Türkiye.

Ankara İli Beypazarı İlçesi Kırsal Turizm Gelişimi ve ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=planlama&plng=tur&un=PLAN-26349

24 May 2017 ... Beypazarı'nda kırsal turizm işletmelerinin girişimcileri kırsal turizmin ... Köprüsü, Karcıkaya Köprüsü, Hanlarönü ve Tarihi Çarşı, Be- desten ...

beypazarı kent kimliğinin bilişsel haritalama yöntemi ile ... - OAJI

http://oaji.net/pdf.html?n=2017%2F1037-1499176228.pdf

25 May 2017 ... Anahtar Kelimeler: Beypazarı, kent kimliği, bilişsel haritalama, imge, tarihi kentler. Abstract. Especially the ... Bu alanda öncülük yapan Kevin Lynch, bilişsel haritalama tekniği yoluyla ... Lynch, Kevin (2012). Kent imgesi.

ANKARA BEYPAZARI - Coğrafya Öğretmeni/Yazar Doğu ATEŞ

http://doguates.com/wp-content/uploads/2018/01/Beypazar%C4%B1.pdf

Page 1. ANKARA. BEYPAZARI. 2009 www.cografya.biz. Türkiye'nin Coğrafya Portalı. Hazırlayan: Doğu ATEŞ. 1. Page 2. Rota: 24.01.2009 tarihinde coğrafyabiz ...

beypazarı ilçesinde tel kırma işlemeli hamam beyazı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/382777

Tel kırma, genellikle ipliği sayılabilen kumaşlar üzerine, kırma tel iğnesi ve yassı tel kullanılarak, iğne tekniği tek tek işlenen, tel makas kullanılmadan katlanarak ...

beypazarı belediyesi atıksu arıtma tesisi projesi çed raporu

http://documents.worldbank.org/curated/en/234051468318865436/pdf/E11470V90REV0T00Box379887B00PUBLIC0.pdf

2 Ağu 2013 ... Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) •. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği. (10.10.2009 tarih ve ...

beypazarı'nın kültürel mirasa dayalı kentsel ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=109&Sayfa=214

Kentsel markalaşma, kültürel miras, kültür turizmi, tasarım, Beypazarı. ABSTRACT ... In this study, Beypazarı, which has ... Resmi Gazete'de yayınlamış ve kanun ...

turistik ticari halkbilimsel ürünler ve beypazarı - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=89&Sayfa=51

Beypazarı'nda turizmin canlanmasıyla görsel ve yazılı basın-yayın kuruluşla- rından görev yapan birçok gazeteci de kente gelip kültürleriyle ilgili haber ve.

geleneksel ekolojik bilgi bağlamında beypazarı evleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/907572

5 Ara 2019 ... Dr. Şirin YILMAZ**. ÖZ. Ekoloji, biyoloji ... Yılmaz, Şirin. “Geleneksel Ekolojik Bilgi ... Ayaş, Güdül, Nallıhan, Polatlı, Çamlıdere,. Seben, Kıbrısçık ...

Ankara İli, Beypazarı İlçesi Sınırları İçerisinde Yer ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190410-5.pdf

Karar Sayısı: 871. 9 Nisan 2019. Recep Tayyip ERDOĞAN. CUMHURBAŞKANI. 10 Nisan 2019 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 30741 ...

Aralık , 2017 Güncellemesi - beypazarı ilçe milli eğitim... - Meb

https://beypazari.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/13135141_BEYPAZARI_YMEM_2015-2019_SP_2018_gYncellenen.pdf

1 Ara 2017 ... İÇİNDEKİLER. KAYMAKAM ... İÇİNDEKİLER. 9 ... Kurusu, Beypazarı Havuç Lokumu, Beypazarı sucuğu, Beypazarı mumbarı, Beypazarı.

beypazarı yöresi geleneksel kadın giyiminde işlemeli çevre hırka ...

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1483470296.pdf

mimari, cam, deri, ahşap, dokuma, işleme, çini, kitap, halı gibi farklı sanat ... tutturma (yatırma), dival işi (mıhlama) ve tel kırma iğneleri yüzyıllar boyunca yaygın ... Türk halk giyim kuşamı kumaş, model, kalıp, birleştirme, astarlama gibi.

Ankara, Beypazarı Doğal Soda (Trona) Sahası İzotop ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/960859

Soda (Trona) sahası, Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Başören, Bagozü. (Zaviye) ve ... Soda yayılıra sahası hidrojeolojik açıdan Elmabeli ... zelliği kazanır.,.

kapak beypazarı.cdr - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

http://www3.milliparklar.gov.tr/yabanhayati/turkorumasube/Gevenweb.pdf

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. IX. Bölge Müdürlüğü, Ankara Şube Müdürlüğü. Beypazarı Geven. (Astragalus beypazar cus).

kutadgu bilig beypazarı evleri halk kültürü değişmeleri ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=124&Sayfa=1

Dr. Murat KOCAASLAN. Kış/Winter/Hiver ... Dr. M. Öcal OĞUZ - Necdet İLHAN - Prof. ... Prof. Dr. Kubilay AKTULUM ([email protected]) - Prof. Dr. Halit ÇAL ...

Beypazarı Geveni Eylem Planı - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel ...

http://www3.milliparklar.gov.tr/yabanhayati/turkorumasube/Gevenweb.pdf

BEYPAZARI GEVENİ (Astragalus beypazaricus) Tür Eylem Planı. İçindekiler. 1. Giriş . ... Yerel ürünlerin (lokum, beypazarı kurusu, maden suyu vb.) paketlerinde.

BiR OSMANLI GAZETESi OLAN vAKiT GAZETESi'NDE - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2838

zetesi, yukanda belirttilimiz gibi Filip Efendi'nin gayretleri ile yaynlantyor- du. Filip Efendi Gazetesini Bab-r Ali caddesinde 54 numarada gtkanyordu. Gazetenin ...

E.Burcu BOZKURT Beypazarı Ticaret Sicili Müdürü Sıra No Ticaret ...

http://beypazarito.org.tr/dokuman/sahisresenterkintopluliste.pdf

RUHİ TOKGÖZ-TOKGÖZ HALI MOBİLYA. 2 ... İLHAMİ TANER GÖKGÖZ-GÖKGÖZ OTO KURTARMA DESTEK HİZMETLERİ VE MÜTEAHHİTLİK. 7.

GAZETESİ

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/munakasa/munakasa_1938/munakasa_1938_mayis_/munakasa_1938_mayis_22_.pdf

GAZETESİ. 22 Mayıı 1938 r iDAREHANE: - ,. Yoturteu han, 1 ci kat. No. 3 ve 4 f. Galata, Perşembe pazarı. 1. lLAN ŞARTLARI lı:larehanemizde rörü11ülür l_.

“tan” gazetesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/233364

Gazeteci Yunus Nadi Abalıoğlu 1880 yılında Fethiye'de doğdu. Abalızade ... Zekeriya Sertel, Son Posta gazetesinden ayrıldıktan sonra Halil Lütfü. Dördüncü ile ...

Come on - Afrika Gazetesi

http://www.afrikagazetesi.net/Afrika-Arsiv/Yil/Arsiv%202019/2019%20-%20Agustos/23%20Agustos%202019.pdf

23 Ağu 2019 ... Toyota Plaza Ercantan: Dr. Fazıl Küçük Bulvarı (Kıbrıs gazetesi yanı) Lefkoşa”. İŞTE KADIN FOTOĞRAF YARIŞMASINA. BAŞVURULAR 2 ...

AR-GE - Sanayi Gazetesi

http://www.sanayigazetesi.com.tr/images/dosyalarim/462_sikistirildipdf_709_4b590.pdf

15 Nis 2019 ... AYGÜN. İş gücüne dijital yelek. Fatih. AĞARMAN. Sadece sanayicilerin ... yer alan modanisa.com'a yatırım yapan; Koç Topluluğu şirketlerinde ...