ah d��nya yalan d��nya neler getirdin ba����ma

neler oluyor neler - Kıbrısta Sosyalist Gerçek

http://www.st-cyprus.co.uk/NELEROLUYORNELER_Tum.pdf

millet de, “Ada Faresi” de bu olmayan ve de olan farklılıkları ... 206. Seni ve hükümetini dikkate alıp da, seninle görüşmeye oturacağım ve böylece çözeceğim ...

Yalan-Gerçek - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/830873

18 Eki 2019 ... yalan da olsa sanatın belli bir değeri olduğunu iddia eder. ... söylenecek birçok söz olmasına rağmen yine de onu tam olarak ifade ... bağın, şiir-gerçeklik ilişkisinde göz önünde bulundurulması gerekir. ... “Ben ölürsem ölürüm bir şey değil ... şiirinde “Âteş doludur, tutma yanarsın/ Karşında şu gül-gûn piyâle” ...

ÇOCUKLARDA YALAN SÖYLEME

http://hilmifiratortaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/09/12/719651/dosyalar/2017_11/09131836_YOCUKLARDA_YALAN_SYYLEME.pdf

Bu nedenle çocuklarda davranışa yalan diyebilmemiz için 6 yaşından büyük olması gerekmektedir. Çocuklar Neden Yalan Söyler. • İlgi Çekmek İçin; Çocuklar ...

Yalan ve Tiyatro - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/203772

Felsefede yalan, doğrudan tartışılmayıp hakikatin görünür hale gelmesini sağlayan diyalektik bir ilişkiyle ele alınır. Yaratıcı bir işleve sahip olan yalan, bir dil oyunu ...

Yalan Yanlış Hayatlar

https://cdn3.andyayincilik.com/dergi/kitap_dergi_2019-85.pdf

29 Kas 2019 ... Yanlış Hayatlar tam da ismiyle müsemma bir şekilde, herkesin birbirini ... Kâzım maço bir adam, tetikçi, ama bir yanıyla da yufka ... Yaozu, bu yazısında yeni rejimin siyasi ve ekonomik koşullanışını ... kitapyurdu.com. KANLAR ...

Neden Yalan Söylüyoruz? - emo

http://www.emo.org.tr/ekler/ee0d51bf70a0c53_ek.pdf?dergi=1110

2 Ağu 2017 ... Bu konuda yapılmış araş- tırmaları yayınlayan National. Geographic dergisinde, söyle- nen yalanlar oldukça geniş bir biçimde anlatılmış. İlginç ...

Yalan Dünya - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/205007

taylı çalışmalar Golstein ve McGhee (1972), Chapman ve Foot (1976) ve ... sinde, senaristi Gülse Birsel'in daha önce de senaristliğini yaparak oynadığı “Avrupa.

İBN HALDUN' A GÖRE HABERLERE YALAN KARIŞlVIA ...

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01777/2010_42/2010_42_DUMANA.pdf

... Bölümü Öğretim Üyesi. (e-posta: [email protected]) ... deriye, Mısır, Şam ve Hicaz'da onların davetleri yayılmış ve kendilerine biat edilmiştir. Bu hareket ...

Yalan - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/tahsin_yucelin_yalan_romani.pdf

1 Haz 2018 ... ÖZET. Tahsin Yücel; öykü, roman, deneme, eleştiri, çeviri vb. türlerindeki ... Dostoyevski'nin “Budala”sı Yusuf Aksu'nun kendi kimliğini bulmak.

YALAN SÖYLEME KABİLİYETİ VE HAFIZA - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/177777

ğini de bu yolla saklamaktadır. Bunlara eklenebilecek ... bundan kız çocukların yalan söylemede daha ... Çıkar Elde Etmenin Yalana İlişkin Yüklemele- re Etkisi ...

Andrea Gillies - Beyaz Yalan www.CepSitesi.Net

https://slidex.tips/download/andrea-gillies-beyaz-yalan

Ursula'nın, evin verandasındaki kapıları nasıl açacağını ... kelleşmiş, yalnızca yanlarda kaldığından keşişlerinkine benzeyen saçlarını, kelinin üzerinden.

YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK m. 272) Neslihan GÖKTÜRK*

http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/20_1_11.pdf

Gerçekten hakim geçmişte ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmeğe ... Delil olmadan, muhakeme sürecinde bir adım ileri gidilmesi, dolayısıyla öze ... 1.4.2014, E. 2013/4-498, K. 2014/154 “Yalan tanıklık suçunun maddi unsurunu oluşturan.

TAHSİN YÜCEL'İN 'YALAN' VE GUSTAVE FLAUBERT'İN ...

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/G%C3%96GERC%C4%B0N-Ahmet-TAHS%C4%B0N-Y%C3%9CCEL%E2%80%99%C4%B0N-%E2%80%98YALAN%E2%80%99-VE-GUSTAVE-FLAUBERT%E2%80%99%C4%B0N-%E2%80%98BOUVARD-%C4%B0LE-P%C3%89CUCHET%E2%80%9

in Tahsin Yücel's 'Lie' (Yalan) and Gustave Flaubert's 'Bouvard and ... Betimlemelerdeki ki olayın en güzel iki örneğini, kahramanların ikinci bö- lümdeki bahçe ...

BİRİLERİ YALAN SÖYLÜYOR… Cumhurbaşkanı ... - Odatv.com

https://odatv.com/images/resimler/inceleme.pdf

16 Tem 2016 ... Banu Avar “İkinci Perde” başlıklı 17 Temmuz 2016 tarihli yazısında o gece ... söyleyerek darbeden yaklaşık 1 ay sonra, başkan adayıyken ... Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi'nin (SKKHM) haberleşme sistemini.

ve yalan haber - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-ulusal-ve-uluslararasi-yasal-duzenlemeler-ile-basin-etik-ilkeleri-isiginda-yalan-haber-nesri-ve-yalan-haber-nesrinin-onlenebilmesi-sorunu-1476

Sulhi Dönmezer, Yalan Haber ve Havadis Neşri Suçu, Arkadaş Basımevi, İstanbul,. 1941, s. ... “Harp esnasında ammenin telaş ve heyecanını mucip olacak veya.

MEKÂNIN İRONİSİ: BİR DELİLER EVİNİN YALAN YANLIŞ ...

http://www.tekedergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=3834

14 Şub 2017 ... Mekânın İronisi: Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. ... ölen kızı için Etfal Hastanesini yaptırdığı bu yıllarda hastane yapımı için ...

MEKÂNIN İRONİSİ: BİR DELİLER EVİNİN YALAN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/323396

14 Şub 2017 ... “[A]kıllı düşünene kadar deli dağlar aşar; akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine deli ol, dünya senin kahrını çeksin; deli arlanmaz, soylu arlanır ...

aynaları kanatan yalan mevsimi - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2018-1/8.pdf

Beyazından pembesine kadar rengârenk çeşitlerinden gökkuşağı giydirerek masumlaştırdığımız yalanlara neden başvururuz acaba? “Bu gece Mervelerde ...

Çocuklar Neden Yalan Söyler - Petrol İlkokulu

http://petrolilkokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/72/01/713439/dosyalar/2019_11/07152913_Cocuklar_Neden_Yalan_Soyler_BroYuru.pdf

Yalan çocuğun eğlenmeyi sevmesinin,. • Doğal övünme arzusunun,. • Cezalandırılma korkusunun sonucudur. Ancak çocuk 4 yaşına geldiğinde, yalan.

ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN TAHSİN YÜCEL'İN “YALAN ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/tahsin_yucelin_yalan_romani.pdf

1 Haz 2018 ... Anahtar kelimeler: Tahsin Yücel, Yalan, roman tekniği. TAHSİN ... Kavukçu, Cemil (2004), Roman İncelemesi: “Yalan”, Tahsin Yücel. (Özel. Ege.

YALAN SÖYLEME KABİLİYETİ VE HAFIZA: CİNSİYETLER ARASI ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/177777

Araştırma sonucunda yalan söyleyen kadınların; hafıza ve bilişsel yük bakımından erkek katılımcılardan daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır. Anahtar sözcükler: ...

KALBİN MANEVÎ HASTALIKLARINDAN YALAN ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=577

Şeytan insanın içinde bulunan kötü düşünce ve arzu- ları körükler ve ... lara, gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkartmak için vesvese verdi. On-.

İFTİRA, GIYBET, YALAN… - Hollanda Diyanet Vakfı

https://diyanet.nl/wp-content/uploads/2019/06/28-06-2019-Turks.pdf

28 Haz 2019 ... DİL İLE İŞLENEN CİNAYET: İFTİRA,. GIYBET, YALAN… Muhterem Kardeşlerim! İnsan vücudunun en önemli organlarının başında dil.

Necip Fazıl'ın “Aynadaki Yalan' Romanında Din ve Tasavvuf

http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/viewFile/269/246

bir yağmur gibi yağdırıveriyor ve roman yer yer tamamen makaleye dönüşüyor. '1 Yılmaz'a göre Necip Fazıl, kendi düşüncelerini birinci şahıs anlatımıyla ...

Çalışanların Yalan Söyleme Eğilimi ve Üretkenlik Karşıtı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/463738

yapılan Üretim Karşıtı İş Davranışları (ÜKD) Ölçeği kullanılmış; kişilik ölçeği olarak Gosling ve diğerlerinin ... Anahtar sözcükler: Yalan, Üretkenlik Karşıtı Davranış, Kişilik Boyutları, Düzenleyici Etki, Çoklu ... The Personality Puzzle (2nd Ed.).

sağlık iletişiminde yalan haber-yanlış enformasyon sorunu ve ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/ataylan/Publications_003.pdf

org kurucusu Mehmet Atakan Foça üzerinde yoğunlaşmıştır. Daha önceki yıllarda yaptığı ve daha sonra bazılarını sildiği sosyal medya paylaşımları nedeniyle ...

seçim manipülasyonları ve yalan haberler 31 mart 2019 ... - SETA

https://setav.org/assets/uploads/2019/03/R133_Manipulasyon.pdf

31 Mar 2019 ... Trump yanlısı botların stratejik ve bilinçli bir şekilde Hillary Clinton'ı destekleyen ... samında gençleri eğitmek üzere kurulan “İnternet Yurttaşları” ...

BİR DELİLER EVİNİN YALAN YANLIŞ ANLATILAN KISA TARİHİ ...

http://www.tekedergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=3834

14 Şub 2017 ... olana geçişinde deli, divane, meczup, mecnun, şeyda olur. Sosyo-kültürel ... Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitabevi. KAPLAN, M. (2016) ...

1 OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA YALAN Daha önceden ...

http://seasanaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/45/14/973617/dosyalar/2015_11/25120442_okulncesdnemocuklar%C4%B1ndayalan.pdf

Genellikle kendi yalanımızı gerekli, diğer insanların söylediği yalanı büyük yalan olarak görürüz. Ana babaların birçoğu, çocuğun gerçeğe sadık kalmasını çok ...

Türk Şiirinde “Yalan-Gerçek” İlişkisi The “Lie and Truth” Relationship ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/830873

18 Eki 2019 ... Anahtar Kelimeler: Şiir, yalan, imge, gerçek, gerçeklik. ... “Gizli Sevda” şiiri görünürde açık bir dille iki insanın ayaküstü bir konuşmasını dile.

türkiye'de marka yerleştirme stratejilerinin yeni görünümü: yalan ...

http://acikerisim.baskent.edu.tr/bitstream/handle/11727/1501/10009856.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tablo 12: Bölüm 17: Aktif Yerleştirmelerin Karakterlere Göre Dağılım ... Yalan Dünya 13 Aralık 2013 tarihinde 66. bölümü yayınlanan ve üçüncü sezonunun.

“Demokraside Halk Her Zaman Egemendir” (Yalan!) - İletişim Yayınları

https://www.iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/demokraside-halk-her-zaman-egemendir-yalan.pdf

Raymond Aron, 1960'ta, “kelimenin gerçek anlamında bir demokrasinin varlığından emin olmadığını” ifade etmiş- ti. Zira eğer “halkın iktidarını bu şekilde ...

Döngü Uzmanlar› (Spin Doctors), Medyatik Yalan ve Kamu ...

http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/download/article-file/82861

(döngü) ve di¤er manipülasyon teknikleri, savafl ya da bar›fl zamanlar›nda ... manipüle eden kiflilerin baflvurduklar› etik d›fl› tekniklerin yaln›zca iflletme ... Kitaplar. CHOMSKY Noam (1993), “Immediast Bildirgesi”, Çev: fien Süer Kaya, ‹stanbul ...

54-66 Aylık Çocuklarda Olumlu Sosyal Yalan Davranışı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/610624

Çocukların olumlu sosyal yalan davranışı iyi resim-kötü resim görevi ve hayal kırıklığına uğratan hediye paradigması ile ölçülmüştür. Zihin kuramı ölçümünde ...

DEDE KORKUT KİTABI'NDA YALAN ve ALDATMA ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=109&Sayfa=80

İkinci aşamada yalanın tanımı ve sınıflandırılması üzerinde durulmuştur. Makalenin üçüncü aşamasında ise incelenen on iki hikâye metninde yalanları kimlerin.

54-66 Aylık Çocuklarda Olumlu Sosyal Yalan Davranışı ile Zihin ...

https://pdfs.semanticscholar.org/8bf4/9832ec3b116ed7ff909ae7e0d38241cf457c.pdf

ÖZ. Bu araştırmanın amacı olumlu sosyal yalan davranışının (beyaz yalan) zihin kuramı ve yönetici işlevlerle olan bağlantılarının 54-66 aylık çocuklarda.

Yalan söyleme bana gözlerin anlatıyor herşeyi indir - Art Posters for ...

https://artpostersforchange.ca/uploads/1/2/9/6/129660174/juvawaje_yalan_syleme_bana_gzlerin_anlatyor_hereyi_indir_zilorasilokov.pdf

... her okşamak istediğimde seni Elimi gözlerimi gömdüm tebessüme Yalnız kendine inkarın Sadece senden kaçarsın Halin ele verir anlamazsın Yalan söyleme ...

Yeni Türkiye Hakikatsiz Siyaset Soylu Yalan - Siyasal Kitabevi

https://www.siyasalkitap.com/doc/71

kitapta yer alan felsefi tartışmaları ve güncel analizleri içeren makaleleri okudukça sanırım ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet, yalan ile siyaset ...

Post-Hakikat Çağında Sosyal Medyada Yalan Haber ve Suriyeli ...

http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/download/article-file/605971

In addition, we are trying to revise following questions: Which type of news would be rather con- sidered as fake, how it is possible for fake news to spread so fast ...

Tahsin Yücel'in Yalan Adlı Romanında Yazınsal Bir İzlek ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/issue-file/3547

disine bir şey sorulunca, dünyanın en doğal sözünü söyler gibi, “Bilmiyo- rum”, “Hiç ... Zuhal Topçu “Akademisyen” ve EDÖB adayı Hasip Kaplan ise “hukukçu- ...

CTP' DEN NELER YAPILIYOR ?

http://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2017/05/CTP-Uyguluma-Ornekler.pdf

CTP Nedir, Nasıl Yapılır, Nerelerde, Niçin Kullanılır? Camelyaf takviyeli plastik (CTP), cam elyafı ile taşıyıcı bir matriks reçinenin birleştirilmesi ile elde edilen ...

Bu kitapta neler var?

http://www.artibiryayinlari.com/images/pdf/6-solofen-24.pdf

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. ... C) Tekin'in hazırladığı kartta Güneş sistemindeki bazı uyduların isimleri ... Merkür. Venüs. Dünya. Mars. Jüpiter. Satürn. Uranüs. Neptün. Dış gezegenler ... Yukarıda verilen gök cisimleri için,.

Üç aylarda neler yapalım?

http://www.fikih.info/uc-aylarda-neler-yapalim/?print=pdf

Bu gün bir ibadeti aksatıyorsunuz; aslında birçok lütuftan, feyizden, rahmetten ve ... yapılır. İndirilen hatimler Peygamberlerin (as), Salihlerin, Âlimlerin ve isimleri ... Üç aylarda mübarek gecelerin de bulunması, bu ayların mü'minin nezdindeki.

neler getiriyor? - TTTSD

http://www.tttsd.org.tr/pdf/sayi6.pdf

Rudolf Duraner A.Ş. Organize San. Böl. Sarı Cad. 4.Sk. No:2. Bursa/TÜRKİYE www.rudolf-duraner.com.tr. Tel: 90 (0) 224 2428540. Winner zor şartlar altında.

Neler Oldu? - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi/2018/3206-Tarixde_Neler_Oldu-Gordon_Childe-Aliatdin_Shenel-Mete_Tuncay-2007-300s.pdf

Birincisi, Oxford'a girişinden beri Gordon Childe, belki de ancak başka bir kıtadan ... Childe, “posta pulu arkeolojisi" diye adlandır dığı arkeoloji anlayışını son ...

Denizlerimizde Neler Oluyor?

http://www.obi.bilkent.edu.tr/ekookul/pdf/denizlerimizdeneleroluyor.pdf

Modern balıkçılığın yarattığı atık miktarı çok büyük boyutlarda. ... Balık çiftlikleri ya da diğer adıyla kültür balıkçılığı, çoğunlukla aşırı balık avcılığına çözüm olarak.

Ocak Ayında Gökyüzünde Neler Var?

https://www.cag.edu.tr/uploads/site/users-special/01386bd6d8e091c2ab4c7c7de644d37b/files/Ocak%20Ay%C4%B1nda%20G%C3%B6ky%C3%BCz%C3%BCnde%20Neler%20Var.pdf

Takımyıldızı'nın en parlak gezegeni Polluks, Küçük Köpek Takımyıldızı'nın en ... Mars, ocak ayı boyunca gece yarısından birkaç saat sonra güneydoğu ufkunun.

NELER YAPTIK? - Skal Antalya

http://www.skalantalya.org.tr/bulten/2014/tum_bultenler/bulten.pdf

22 Şub 2014 ... NELER. YAPTIK? 2010 - 2011 - 2012 - 2013 www.skalantalya.org.tr ... [email protected] Yusuf HACISÜLEYMAN. XANADU RESORT.

Neler Daha İyi Olabilir - AdimAdim.org

http://adimadim.org/uploads/pdf/neler-daha-iyi-olabilir.pdf

İstanbul Maratonu'nu takiben Adım Adım Oluşumu tarafından 9 yıldır gönüllü olarak yapılan ve ... *Anadolu Yakası'ndan ulaşım için hiçbir şey düşünülmemiş. ... Yarış esnasında 15 km elit atletlerin eskort araçları bizi parkurdan 'kovaladı'.

Bu kitapta neler var? - Artıbir Yayınları

http://www.artibiryayinlari.com/images/pdf/8-sosyaldunyam-24.pdf

Kahraman ırkıma bir gül! ... Kitapta, konuya ait önemli noktaların vurgulandığı kısa bir konu anlatımının yanı sı- ... ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR .

Evrende neler var? - Sabancı Üniversitesi

http://myweb.sabanciuniv.edu/galileo/files/2010/04/maa-evren.pdf

türlerden 10 milyarlarca yıldızdan , yıldızların oluştuğu gaz bulutlarından, yıldız kümelerinden oluşuyor. Samanyolunun çapı 100,000 Işık Yılı. (1 milyon trilyon ...

Bu sayıda neler var - ŞEHİR e-arşiv

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/47224/001641881010.pdf?sequence=1

Karikatür...................................................... Kitaplar A r a s ı n d a . ... babam, bir fırsatım bulup kafileyi terk ederek. Adana'nın yolunu tutmuştur. ... Bu adamı nasıl bilirsiniz? Suali ... ümitsizliğe düşüren düşünceler içersinde bırakır. ... Terbiye kitabını öyle bir heyecanla neşret- ... ya gelmek istiyorsa, yalnız gelmesi tebliğ edilmiş.

Radyoaktif bulaş; neler yapmalıyız?

http://www.tsnm.org/wp-content/uploads/2019/02/1500_1730_04042015_S3_SS003.pdf

yerde meydana gelen kontaminasyonda çalışma sahasını sınırlamaktır. Bu suretle ... Laboratuar dahilinde (aktivitenin bulunduğu yerlerde ... Olduğun yerde kal.

Orta Karadeniz Neler Üretiyor? - OKA

https://www.oka.org.tr/assets/upload/dosyalar/163orta-karadeniz-neler-uretiyor.pdf

Giyim Eşyalarının İmalatı: Bayan elbise, bayan pantalon. (yünlü, pamuklu ... Gıda Ürünlerinin İmalatı: Toz Şeker; Un; Bakliyatlar, çerezler, baharatlar, kuru gıdalar ...

Depresyon: Bilmeniz gerekenler neler?

http://psikiyatri.org.tr/uploadFiles/842017213359-depresyonbilgilendirme.pdf

Konuşma terapileri veya antidepresan ilaç kullanımı veya bunların bir kombinasyonu ile tedavi edilebilir. UNUTMAYIN: Depresyon, tedavi edilebilirdir. Eğer.

Neler Yapıyoruz - Nadel Mühendislik

http://nadel.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/255.pdf

konstrüksiyon, fotovoltaik güneş enerjisi santrali için kullanılabilir değildir. Güneş. Enerji'sinden ... 28 TANE GES STATİK DAHİL PROJE ÇİZİM VE ONAY İŞLERİ.

Keban Barajı İle Neler Kaybettik?

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/17688_55_57.pdf

Keban Barajı, Elazığ ili Keban ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde (Harita: 6.1) yukarıda da belirtildiği üzere 1965–1975 yılları arasında inşa edilmiştir. Baraj mevkii ...

VIZYON BELGESI NELER GETIRIYOR VE NASIL ...

http://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/MebVizyonBelgesi_BilgiNotu.23.11.18.pdf

karşılanması yolunda uzun zamandır beklenen, umut verici bir adım olarak ... Belgede yer alan, Okul Gelişim Planı çerçevesinde her okula bütçe verilmesi ...

EĞİTİMDE YARATICILIK ÇALIŞMALARI: NELER BİLİYORUZ ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/25.ayse_gul_ozaskin.pdf

nelerin yapıldığı ve daha nelerin yapılması gerektiğine dair çıkarımlar yapılacağı umut ... Sonuca en kısa yoldan gitmek ve önceden denenmiş ve ... https://storyality.wordpress.com/2012/12/06/what‐is‐creativity‐and‐how‐does‐it‐work/.

Çağdaş Üniversitede Neler Önem Kazanmaktadır?

http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1539.pdf

Çağdaş Üniversitede Neler Önem Kazanmaktadır? What Becomes Important in the Contemporary University? Süleyman Hayri BOLAY. Page 2 ...